Đề tài Thiết kế cầu Đình Ba

Lời cảm ơn

Phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Nhận xét cảu giáo viên phần điện

Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện

Mục lục

Phầm 1: báo cáo nghiên cứu khả thi

Phần 2: thiết kế kĩ thuật

Phần 3: Thiết kế tổ chức thi công

pdf50 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 13/07/2017 | Lượt xem: 770 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế cầu Đình Ba, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf15. DAM CHINH.pdf
 • pdf19. BIA DO AN.pdf
 • pdf18. TO CHUC THI CONG.pdf
 • pdf17. TRU.pdf
 • pdf16. MO.pdf
 • pdf14. DAM NGANG.pdf
 • pdf13. BMC.pdf
 • pdf12. LC-LBH.pdf
 • pdf11. SS Lua Chon PA.pdf
 • pdf10. Khai toan PA3.pdf
 • pdf9. Khai toan PA2.pdf
 • pdf8. Khai toan PA1.pdf
 • pdf7. Tính yoan so bo phuong an 3.pdf
 • pdf6. Tinh toan so bo phuong an 2.pdf
 • pdf5. Tinh toan so bo phuong an 1.pdf
 • pdf4.Mo Dau.pdf
 • pdf3. Muc luc.pdf
 • pdf2. phieu theo doi tien do.pdf
 • pdf1.loi cam on-phieu nhan xet.pdf
 • dwgBia.dwg
 • dwg13.BAN VE COC.dwg
 • dwg12.COT THEP TRU.dwg
 • dwg11.Cot Thep Mo.dwg
 • dwg7-8-9-10 DAM CHINH -LAN CAN-LBH.dwg
 • dwg6. THI CONG PA. SO BO 3.dwg
 • dwg5. THI CONG PA. SO BO 2.dwg
 • dwg4. THI CONG PA. SO BO 1.dwg
 • dwg3. PA.SO BO 3.dwg
 • dwg2. PA.SO BO 2.dwg
 • dwg1. PA.SO BO 1.dwg
Tài liệu liên quan