Đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất đường

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU 1

I.1. Đặt vấn đề 1

I.2. Mục tiêu và nội dung thực hiện 1

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

MÍA ĐƯỜNG VÀ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM CỦA NGÀNH NÀY 2

II.1. Tổng quát quy trình công nghệ sản xuất 2

II.1.1.Thành phần của mía và nước mía 2

II.1.2.Hóa chất làm trong và tẩy màu 3

II.1.3.Công nghệ sản xuất đường thô 4

II.1.4.Công nghệ sản xuất đường tinh luyện 7

II.2.Sơ lược hiện trang ngành sản xuất đường ở việt nam 7

II.3.Nước thải ngành công nghịêp sản xuất đường 8

II.3.1.Nước thải từ khu ép mía 8

II.3.2.Nước thải rửa lọc, làm mát, rửa thiết bị và rửa sàn 9

II.3.3. Nước thải khu lò hơi 9

II.3.4.Đặc trưng của nước thải nhà máy đường 9

II.4. Khả năng gây ô nhiễm nguồn nước của nước thải ngành

công nghiệp đường 10

CHƯƠNG III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐƯỜNG 12

III.1.Lựa chọn quy trình công nghệ 15

III.2.Thuyết minh quy trình công nghệ 15

III.3.Mô tả các công trình đơn vị 16

III.3.1. Song chắn rác 16

III.3.2. Hố thu gom 16

III.3.3. Bể lắng cát 16

III.3.4. Bể điều hòa 16

III.3.5. Bể lắng I 17

III.3.6. Bể UASB 17

III.3.7. Bể Aerotank 18

III.3.8. Bể lắng II 18

III.3.9. Bể nén bùn 19

CHƯƠNG IV. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 20

IV.1. Tính bể UASB 20

IV.2. Tính bể Aerotank 24

IV.3. Tính hố thu 40

IV.4. Tính bể điều hòa 41

IV.5. Tính bể lắng I 41

CHƯƠNG V. TÍNH TOÁN CHI PHÍ VÀ KẾT LUẬN 42

V.1. Tính toán chi phí 42

V.1.1. Chi phí xây dựng 42

V.1.2. Chi phí thiết bị 42

V.1.3. Chi phí phát sinh 42

V.1.4. Chi phí tổng cộng 42

V.2. Kết luận 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

MỤC LỤC

 

 

doc41 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 2718 | Lượt tải: 42download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất đường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án xử lý nước thải nhà mía đường lý thuyết rõ ràng tính toán đơn giản.doc
Tài liệu liên quan