Đề tài Thiết kế nâng cấp hệ truyền động quay chi tiết của máy mài 3K225B

Sau một thời gian nghiên cứu, tính toán và thiết kế . Được sự hướng dẫn tận tình thầy cô trong khoa và sự cố gắng cuả bản thân đến nay bản đồ án của em với đề tài “Thiết kế nâng cấp hệ truyền động quay chi tiết của máy mài 3K225B” đã hoàn thành.

 Bản đồ án tốt nghiệp là nhiệm vụ rất quan trọng để đánh giá kết quả học tập và rèn luyện nhưng với kiến thức còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên bản đồ án của em không tránh khỏi những thiếu sót . Em mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn đồng nghiệp để bản đồ án được hoàn thiện hơn .

 

 

 

 

 

doc95 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 05/09/2015 | Lượt xem: 768 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế nâng cấp hệ truyền động quay chi tiết của máy mài 3K225B, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ông tắc B2 . Máy làm việc với chế độ không tải Chuyển mạch B4 về vị trí 1, khi đó tiếp điểm B4 ( 45 – 46 ) kín. Sau khi mài xong một hành trình, BK3 không bị ấn nữa, tiếp điểm thường kín BK3 (17 – 45) đóng nguồn cấp cho rơle thời gian PB, tiếp điểm thường hở PB ( 10 – 48 ) đóng nguồn cấp cho cuộn dây nam châm Sau một thời gian tiếp điểm thường mở đóng chậm PB ( 10 – 18 ) sẽ đóng cấp nguồn cho thực hiện quá trình lùi bàn về vị trí ban đầu. Chế độ mài mặt đầu Để thực hiện mài mặt đầu của chi tiết, bộ đồ gá mài mặt đầu chuyển tới vị trí làm việc, khi đó bàn ở vị trí ban đầu . ấn nút ấn KH3, công tắc tơ K4 đóng điện cho động cơ M4 quay đá mài mặt đầu . Tiếp điểm thường mở K4 ( 10 – 11 ) đóng lại làm công tắc tơ K3 có điện cấp nguồn cho động cơ M3 quay chi tiết . Dừng động cơ M4 bằng nút bấm KH4 . Liên động và bảo vệ Trong máy có các liên động sau : Không thể làm việc ở hai chế độ : mài tròn trong và mài mặt đầu. Nếu hai chế độ đó xảy ra đồng thời thì khi lùi bàn về vị trí ban đầu và chuyển bộ đồ gá về vị trí mài mặt đầu, lúc đó tiếp điểm BK1 và BK2 là ( 2 – 5 ) và ( 2 – 6 ) sẽ cắt mạch điều khiển. Khi cánh cửa của tủ điện mở thì áptômát B1 sẽ cắt nguồn cấp . Bảo vệ ngắn mạch bằng cầu chì PR1 PR7 Bảo vệ quá tải bằng các rơle nhiệt . Nhận xét : Ở mỏy mài 3K225B, động cơ quay chi tiết là động cơ điện một chiều được điều chỉnh tốc độ nhờ khuyếch đại từ đơn nối theo sơ đồ cầu 3 pha gồm 6 cuộn làm việc (CD ~ ) và 3 cuộn điều khiển CK1, CK2, CK3 kết hợp với 6 điụt chỉnh lưu Đặc điểm của việc điều khiển dựng hệ chỉnh lưu – KĐT . Khuyếch đại từ là khớ cụ điện mà tớn hiệu ở đầu ra được khuyếch đại nhờ sự thay đổi điện khỏng bằng việc thay đổi dũng điều khiển . Ưu điểm của khuyếch đại từ là tuổi thọ cao khả năng chịu quỏ tải tốt, điều khiển cỏch ly . Nhược điểm chớnh : Khuyếch đại từ cú quỏn tớnh lớn ( bởi cỏc cuộn dõy một chiều cú điện cảm rất lớn ) do đú việc điều chỉnh kộm nhạy . Kớch thước cồng kềnh Kết cấu phức tạp Hệ số khuyếch đại khụng lớn . Ngày nay khuyếch đại từ chỉ tồn tại trong cỏc mỏy thế hệ cũ do Liờn Xụ cũ sản xuất, chế tạo . Khuyếch đại từ khụng thể cạnh tranh được với cỏc khuyếch đại điện tử cụng suất cú những ưu điểm hơn rừ rệt : Kớch thước nhỏ gọn . Khối lượng nhỏ . Điều khiển nhanh thuận tiện . Hệ số khuyếch đại lớn . Điều khiển cỏch ly Do đú ngày nay khuyếch đại từ khụng cũn được chế tạo mới nú chỉ cũn tồn tại trong những hệ mỏy múc do Liờn Xụ cũ chế tạo . Vỡ vậy việc thay thế sửa chữa những hệ truyền động này gặp nhiều khú khăn . Từ những khú khăn trờn việc tỡm hiểu nghiờn cứu tỡm ra hệ truyền động phự hợp thay thế cho hệ điều khiển bằng khuyếch đại từ của động cơ quay chi tiết mỏy mài trũn 3K225B là hết sức cần thiết . Chương 3 Phân tích lựa chọn phương án thay thế mạch lực của hệ truyền động quay chi tiết ở phần trước, ta đã biết được hệ truyền động quay chi tiết là dùng khuyếch đại từ để điều chỉnh tốc độ quay của động cơ quay chi tiết . Tuy nhiên, đặc điểm của bộ khuyếch đại từ này là không có cuộn dịch riêng . Nhiệm vụ chuyển dịch được cuộn điều khiển CK3 thực hiện dựa vào dòng không tải của khuyếch đại từ, nhưng vì dòng này rất nhỏ nên tác dụng chuyển dịch không lớn . Đó chính là khuyết điểm của sơ đồ này vì khi mạch cuộn điều khiển bị đứt, động cơ có khả năng tăng tốc quá mạnh. Hơn nữa, hệ truyền động dùng khuyếch đại từ chỉ đạt được phạm vi điều chỉnh tốc độ 1 : 10, nhưng trong thực tế nhiều trường hợp cần phải có phạm vi điều chỉnh tốc độ rộng hơn. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu và lựa chọn phương án thay thế mạch lực của hệ truyền động quay chi tiết. Các phương án điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều Thực tế cú 2 phương phỏp cơ bản để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều : Điều chỉnh điện ỏp cấp cho phần ứng động cơ. Điều chỉnh điện ỏp cấp cho mạch kớch từ động cơ. Cấu trỳc trưyền lực của hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bao giờ cũng cần cú bộ biến đổi, cỏc bộ biến đổi này cấp nguồn cho mạch phần ứng hoặc mạch kớch từ của động cơ. Cho tới nay trong cụng nghiệp đang sử dụng 4 loại bộ biến đổi chớnh : Bộ biến đổi điện từ : khuyếch đại từ (KĐT). Bộ biến đổi mỏy điện gồm : động cơ sơ cấp kộo mỏy phất một chiều hoặc mỏy điện khuyếch đại (KĐM). Bộ biến đổi chỉnh lưu bỏn dẫn : chỉnh lưu Tiristor (CLT). Bộ biến đổi xung ỏp một chiều Tiristor hoặc Tranzito (BBDXA). Tương ứng với việc sử dụng cỏc bộ biến đổi ta cú cỏc hệ truyền động sau : Hệ truyền động may phỏt động cơ (hệ F-Đ). Hệ truyền động mỏy điện khuyếch đại động cơ (MĐKĐ-Đ). Hệ truyền động khuyếch đại từ động cơ (KĐT-Đ). Hệ truyền động chỉnh lưu Tiristor (T-Đ). Hệ truyền động xung ỏp động cơ (XA-Đ). Theo cấu chỳc mạch điều khiển cỏc hệ truyền động, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều cú loại điều khiển theo mạch kớn ( ta cú hệ truyền động điều chỉnh tự động ) và loại điều khiển theo mạch hở (hệ truyền động điều khiển “hở”). Hệ điều chỉnh tự động truyền động điện cú cấu trỳc phức tạp nhưng cú chất lượng điều chỉnh cao và dải điều chỉnh rộng hơn so với hệ điều chỉnh truyền động “hở”. Ngoài ra cỏc dải truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều cũn được phõn loại theo truyền động cú dảo chiều quay và khụng đảo chiều. Đồng thời tuỳ thuộc vào cỏc phương phỏp hóm, đảo chiều mà ta cú vựng làm việc của động cơ ở cỏc gúc phần tư khỏc nhau. Nguyên lý điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều Nguyờn lý điều chỉnh điện ỏp phần ứng: Eb (Udk ) Re Rưd Eư U Hỡnh 3.1 : sơ đồ thay thế ở chế độ xỏc lập Trong phương phỏp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều, bộ biến đổi cung cấp điện ỏp một chiều cho mạch phần ứng. Vỡ nguồn cú cụng suất hữu hạn nờn cỏc bộ biến đổi đều cú điện trở trong Rb và điện cảm Lb khỏc khụng. Sơ đồ thay thế ở chế độ xỏc lập ( hỡnh 3.1 ). Trong đú thành phần Eb(Udk) được tạo ra bởi bộ biến đổi và phụ thuộc vào Udk Trong chế độ xỏc lập ta cú cỏc phương trỡnh đặc tớnh như sau : Trong đú: Ta cú đường đặc tớnh cơ của động cơ khi điều chỉnh điện ỏp phần ứng (Hỡnh 3.2). Vỡ từ thụng động cơ được giữ khụng đổi nờn độ cứng đặc tớnh cơ khụng đổi trong quỏ trỡnh điều chỉnh . Tốc độ khụng tải lý tưởng w0 tuỳ thuộc vỏo giỏ trị điện ỏp Udk của hệ thống . Do đú, cú thể núi phương phỏp này cú độ cứng đật được rất tối ưu. Để xỏc định được dải điều chỉnh ta cú : Tốc độ lớn nhất của hệ thống bị chặn bởi đặc tớnh cơ tự nhiờn, là đường đặc tớnh ứng với điện ỏp phần ứng là định mức và từ thụng kớch từ cũng ở giỏ trị định mức. Tốc độ nhỏ nhất của hệ bị chặn bởi yờu cầu về sai số tốc độ và momen khởi động. Khi momen tải là định mức thỡ cỏc giỏ trị lớn nhất và nhỏ nhất của tốc độ được xỏc định theo cụng thức : Để thoả món khả năng quỏ tải thỡ đặc tớnh thấp nhất của dải điều chỉnh phải cú momen ngắn mạch là : Trong đú Km là hệ số quỏ tải về momen Vỡ họ đường đặc tớnh cơ tạo bởi phương phỏp này là cỏc đường thẳng song song, ta cú độ cứng đặc tớnh cơ: Với một cơ cấu mỏy cụ thể thỡ cỏc giỏ trị w0 max , Mdm , Km là xỏc định, Vỡ vậy phạm vi điều chỉnh D phụ thuộc tuyến tớnh vào độ cứng đặc tớnh cơ b . Khi điều chỉnh điện ỏp phần ứng động cơ bằng cỏc thiết bị nguồn điều chỉnh thỡ điện trở tổng mạch phần ứng gấp khoảng 2 lần điện trở phần ứng động cơ, do đú cú thể tớnh sơ bộ : Vậy với tải cú đặc tớnh momen khụng đổi thỡ giỏ trị phạm vi điều chỉnh tốc độ khụng vượt qua 10 . Vậy với hệ truyền động đũi hỏi phạm vi điều chỉnh tốc độ lớn thỡ ta khụng thể sử dụng cỏc hệ thống hở như trờn. Trong phạm vi phụ tải cho phộp thỡ coi cỏc đặc tớnh cơ tĩnh của hệ truyền động một chiều kớch từ đọc lập là tuyến tớnh. Khi điều chỉnh điện ỏp phần ứng thỡ độ cứng cỏc đặc tớnh cơ trong toàn dải điều chỉnh là như nhau. Do đú độ sụt tốc độ tương đối sẽ đạt giỏ trị lớn nếu tại đặc tớnh cơ thấp nhất của dải điều chỉnh mà sai số tốc độ khụng vượt quỏ giỏ trị sai số tốc độ cho phộp thỡ hệ truyền động sẽ làm việc với sai số luụn nhỏ hơn sai số tốc độ cho phộp trong toàn bộ dải điều chỉnh . Sai số tương đối của tốc độ ở đặc tớnh cơ thấp nhất . Để cú thể tớnh chọn giỏ trị tối thiểu của độ cứng đặc tớnh cơ sao cho sai số khụng vượt quỏ giỏ trị cho phộp . Trong đa số cỏc trường hợp ta cần xõy dựng cả hệ truyền động kiểu vũng kớn. Trong suốt qua trỡnh điều chỉnh điện ỏp phần ứng thỡ từ thụng được giữ nguyờn. Do đú, momen tải cho phộp của hệ sẽ là khụng đổi. Điều chỉnh tốc độ bằng phương phỏp thay đổi điện ỏp phần ứng là rất thớch hợp trong trường hợp momen tải là hằng số trong toàn dải điều chỉnh. Cũng thấy rằng nếu nối thờm điện trở phụ trong mạch phần ứng sẽ làm giảm đỏng kể hiệu suất của hệ. Nguyờn lý điều chỉnh từ thụng động cơ : Khi điều chỉnh tốc độ theo nguyờn lý điều chỉnh từ thụng động cơ tức là điều chỉnh dũng điện kớch từ của động cơ, cụ thể là giảm dũng kớch từ của động cơ trong khi điện ỏp phần ứng được giữ khụng đổi . Điều chỉnh dũng kớch từ tức là điều chỉnh momen điện từ của động cơ: . và sức điện động của động cơ : . Mạch kớch từ của động cơ là mạch phi tuyến vỡ vậy hệ điều chỉnh từ thụng cũng là phi tuyến : Trong đú : rk : điện trở kớch từ. Rb : điện trở nguồn điện ỏp kớch thớch. Wk : số vũng dõy của dõy quấn kớch thớch ở chế độ xỏc lập : Đường đặc tớnh cơ khi điều chỉnh từ thụng được thể hiện trờn hỡnh 3.2 w w w0 w01 w02 f2 f1 fdm TN I Inm 0 f2 f1 w02 w01 w0 Mc fdm , TN Mnm2 Mnm1 M a) b) Hỡnh 3.2: đặc tớnh cơ điện (a) và đặc tớnh cơ (b) của động cơ điện một chiều kớch từ độc lập Khi điều chỉnh từ thụng thỡ điện ỏp phần ứng được giữ khụng đổi và bằng giỏ trị địmh mức, đặc tớnh cơ thấp nhất trong vựng điốu chỉnh là đường đặc tớnh cơ tự nhiờn. Tốc độ lớn nhất của dải điều chỉnh từ thụng bi hạn chế bởi khả năng chuyển mạch của cổ gúp điện. Lý do là khi giảm từ thụng để tăng tốc độ quay của động cơ, theo quan hệ : Từ thụng kớch từ dưới một cực từ tỷ lệ bậc nhất với dũng kớch từ của động cơ, khi I kt thay đổi thỡ f cũng thay đổi theo : dẫn tới : Nếu gọi x là độ suy giảm từ thụng ta cú : là giỏ trị tốc độ khụng tải khi giảm từ thụng. Tốc độ động cơ tăng làm cho điều kiện chuyển mạch của cổ gúp điện xấu đi. Vỡ vậy, để đảm bảo điều kiện chuyển mạch bỡnh thường thỡ cần phải giảm dũng điện phần ứng động cơ về trị số cho phép, kết quả là momen trờn trục động cơ giảm rất nhanh . Ngay cả khi giữ nguyờn dũn điện phần ứng thỡ độ cứng đặc tớnh cơ cung giảm rất nhanh khi giảm từ thụng kớch thớch . Nhận xột: - Với phương phỏp điều chỉnh từ thụng động cơ thỡ ta cú thể thay đổi được tốc độ khụng tải với đạc tớnh thấp nhất là đặc tớnh cơ tự nhiờn . Tuy nhiờn tốc độ lớn nhất của dải điều chỉnh lại bị hạn chế. - Khi điều chỉnh giảm từ thụng, để mở rộng vựng điều chỉnh tốc độ ta thấy độ cứng của đặc tớnh cơ giảm rừ rệt. Do vậy, với những cơ cấu yờu cầu độ cứng điều chỉnh cao, vựng điều chỉnh rộng thỡ phương phỏp này gặp khú khăn. * Kết luận: Căn cứ vào đặc điểm truyền động của động cơ quay chi tiết mỏy mài 3K225B, căn cứ vào phương phỏp truyền động yờu cầu . Qua phõn tớch cỏc đặc điểm và tớnh chất của cỏc phương phỏp điều chỉnh, ta nhận thấy : đối với hệ truyền động động cơ quay chi tiết thỡ phương phỏp điều chỉnh bằng giảm điện ỏp phần ứng là thớch hợp nhất, nú đỏp ứng được cỏc yờu cầu cơ bản của hệ truyền động như : Dải điều chỉnh phự hợp D = 10/1. Độ cứng đặc tớnh cơ khụng đổi trong toàn dải điều chỉnh. Thực hiện điều chỉnh vụ cấp một cỏch dễ dàng. Sơ đồ điều khiển đơn giản dễ thực hiện. Momen tải cho phộp của hệ khụng đổi trong suốt quỏ trỡnh điều chỉnh, phự hợp với đặc điểm của hệ truyền dộng quay chi tiết mỏy mài 3K225B. Cỏc phương ỏn truyền động theo nguyờn lý điều chỉnh điện ỏp phần ứng Hệ truyền động mỏy phỏt - dộng cơ một chiều (F-Đ): Hệ F-Đ là hệ truyền động mà bộ biến đổi là mỏy phất điện một chiều kớch từ độc lập. Mỏy phỏt này thường do động cơ sơ cấp ĐK là động cơ khụng đồng bộ ba pha quay và coi tốc độ mỏy phỏt là khụng đổi . Sơ đồ nguyờn lý được thể hiện trờn hỡnh 3.3 Tớnh chất của mỏy phỏt điện được xỏc định bởi 2 đặc tớnh từ hoỏ. Sự phụ thuộc giữa sức điện động mỏy phỏt vào dũng điện kớch từ và đặc tớnh tải. Sự phụ thuộc của điờn ỏp trờn 2 cực mỏy phỏt vào dũng tải Cỏc đặc tớnh này là phi tuyến, trong tớnh toỏn ta cú thể tuyến tớnh hoỏ cỏc đặc tớnh này. UktU UKF ikf ~ DK F Đ UF = UD I ~ MS Ikd ~ UKĐ U dkf Hỡnh 3.3: Sơ đồ nguyờn lý hệ F-Đ Khi điều chỉnh dũng điện kớch thớch của mỏy phỏt thỡ điều chỉnh được tốc độ khụng tải của hệ thống cũn độ cứng đặc tớnh cơ thỡ dược giữ nguyờn . Cũng cú thể điều chỉnh kớch từ của động cơ để cú dải điều chỉnh tốc độ rộng hơn. Nhận xột: Ưu điểm: chỉ tiờu chất lượng của hệ F - Đ về cơ bản tương tự chỉ tiờu của hệ điều chỉnh điện ỏp phần ứng. Ưu điểm nổi bật của hệ F - Đ là chuyển đổi trạng thỏi rất linh hoạt, khả năng quỏ tải lớn, thực hiện đảo chiều quay dễ dàng . Hệ cú hể làm việc ở chế độ điều chỉnh được cả 2 phớa, kớch thớch mỏy phỏt và kớch thớch động cơ. Nhược điểm: Nhược điểm lớn nhất của hệ F - Đ là dựng nhiều mỏy điện quay, trong đú ớt nhỏt là phải dựng 2 may điện một chiều, gõy ồn lớn, cụng suất lắp đặt mỏy ớt nhất gấp 3 lần động cơ chấp hành, giỏ thành lắp đặt cao, cồng kềnh. Ngoài ra cỏc mỏy phỏt một chiều cú từ dư, đặc tớnh từ hoỏ cú trễ nờn khú điều chỉnh sõu tốc độ. Hệ truyền động xung ỏp - động cơ điện một chiều ( XA-Đ ): Việc điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng phương phỏp giảm ỏp cũng cú thể được thực hiện bằng phương phỏp xung ỏp . Phương phỏp này được thực hiện bằng cỏch đúng ngắt dộng cơ vào nguồn một cỏch cú chu kỳ với tần số cao . Khi đú điện ỏp đưa vào động cỏ sẽ được băm nhỏ . Cỏc giỏ trị trung bỡnh của điện ỏp và dũng điện phần ứng Uư, Iư và sức điện động của động cơ khi đúng và ngắt liờn tục khoỏ S sẽ được xỏc định nếu biết trước luật đúng ngắt khoỏ và cỏc thụng số của mạch . Sơ đồ khoà điều khiển thể hiện trờn hỡnh 3.4. + _ C TC TF V0 L D0 Tải Hình 3.4: Sơ đồ nguyờn lý của khoỏ điều khiển S trong hệ điều chỉnh xung ỏp mạch đơn Hệ điều chỉnh xung ỏp cũng cú thể thực hiện việc đảo chiếu động cơ bằng sơ đồ bộ điều chỉnh xung ỏp loại B kộp (hỡnh 3.5) +VN S1 _ S2 D1 D2 L UD i R E S3 S4 D4 D3 w 0 M Hỡnh 3.5: sơ đồ nguyờn lý truyền động đảo chiều điều chỉnh xung ỏp loại B kộp Nhận xột: Hệ điều chỉnh xung ỏp cú momen tới hạn lớn làm việc nhịp nhàng phự hợp với cơ cấu tải nõng hạ, độ nhạy cao, tỏc động nhanh Hệ sử dụng cỏc bộ khoỏ điện tử, nú được sử dụng khi đó cú sẵn nguồn một chiều cố định cần phải điều chỉnh được điện ỏp ra tải. Cỏc bọ băm xung ỏp một chiều hoạt động thoe nguyờn tắc đúng ngắt nguồn một chỉều với tải một cỏch chu kỳ thoe một số luật khỏc nhau. Phần tử thực hiện là cỏc van bỏn dẫn . Do đú khi chỳng làm việc trong mạch một chiều cỏc loai Tiristor thụng thường khụng được khoỏ lại một cỏch tự nhiờn ở giai đoạn õm của điện ỏp nguồn như khi làm việc với nguồn xoay chiều . Do đú trong mỗi sơ đồ cần phải cú mọt mạch chuyờn dựng để khoỏ Tiristor gọi là “khoỏ cưỡng bức”, gõy nhiều khú khăn khi thực hiờn trờn thực tế . Vỡ vậy, hiện nay với dải cụng suất vừa và nhỏ người ta sử dụng cỏc loại van bỏn dẫn điều khiển đúng ngắt như Tranzitor MOSFET, IGBT riờng với dải cụng suất lớn ta vẫn phải sử dụng Tiristor. Mặt khỏc hiệu suất của hệ thống sẽ rất nhỏ khi dải điều chỉnh lớn, độ an toan, tin cậy kộm, tồn tại trờn sỏch vở hiều hơn trờn thực tế. Vậy khụng lờn sử dụng phương phỏp này để thay thộ hệ truyền động quay chi tiết của mỏy mài bởi hệ cú dải điều chỉnh lớn. Hệ thống chỉnh lưu - động cơ điện một chiều ( T - Đ ) Hệ truyền động T - Đ là hệ truyền động động cơ điện một chiều . Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cỏch thay đổi điờn ỏp đặt vào phần ứng hoặc thay đổi điện ỏp mạch kớch từ của động cơ, thụng qua cỏc bộ biến đỏi bằng Tiristor. Hệ truyền động được thể hiờn trờn hỡnh 3.6 Hènh 3.6: Sơ đồ nguyờn lý hệ T-Đ CKT Uđkt Uđk ĐC M M w Trong hệ T - Đ bộ biến đổi điện là cỏc mạch chỉnh lưu điều khiển hoặc bỏn điều khiển co sức điện động Ed phụ thuộc vào giỏ trị của gúc điều khiển a. tuỳ theo yờu cầu cụ thể của truyền động mà ta cú thể dựng cỏc sơ đồ chỉnh lưu thớch hợp . Phõn biệt cỏc sơ đồ dựa vào : Số pha : 1 pha, 3 pha, 6 pha Sơ đồ nối : hỡnh tia, hỡnh cầu Số nhịp : Số xung ỏp đập mạch trong từng chu kỳ của điện ỏp nguồn. Khoảng điều chỉnh : là vị trớ của đặc tớnh ngoài trờn mặt phẳng toạ độ. Chế độ năng lượng : chỉnh lưu, nghịch lưu phụ thuộc Tớnh chất dũng tải là liờn tục hay giỏn đoạn Đối với hệ truyền động quay chi tiết mỏy mài, khụng yờu cầu đảo chiều quay động cơ . Do đú trong phần giới thiệu này ta khụng đề cập tới cỏc hệ chỉnh lưu cú đảo chiều và cỏc hệ nghịch lưu. c1. Đặc tớnh của hệ T - Đ Trong hệ T - Đ nguồn cấp cho phần ứng động cơ là bộ chỉnh lưu Tiristor, dũng diện chỉnh lưu cũng chớnh là dũng điện phần ứng của động cơ. Chế độ làm việc của chỉnh lưu phụ thuộc vào phương thức điều khiển và tớnh chất của tải . Trong truyền động điện tải của chỉnh lưu thường là cuộn kớch từ ( tải R-L ) hoặc mạch phần ứng động cơ ( tải R-L-E ). Phương trỡnh đặc tớnh cơ cho hệ T-Đ ở chộ độ dũng liờn tục : Độ cứng đặc tớnh cơ của hệ là : trong đú R là tổng trở toàn mạch phần ứng động cơ ( gồm điện trở phần ứng động cơ, và điện trở cỏc phần tử trong mạch nối tiếp với phần ứng động cơ ). Tốc độ khụng tải lý tưởng phụ thuộc vào giỏ trị của gúc điều khiển a : Tuy nhiờn, tốc độ khụng tải lý tưởng chỉ là giao điểm của trục tung với đoạn thẳng của đặc tớnh cơ kộo dài . Thực tế do cú vựng dũng điện giỏn đoạn, tốc độ khụng tải lý tưởng của đặc tớnh là lớn hơn. M w Hỡnh 3.7: Họ đặc tớnh cơ của hệ T-Đ Biờn liờn tục a = 0 a 1< a 2< a 3 a 1 a 3 a 2 Họ đặc tớnh cơ của hệ thống trong trường hợp này được thể hiện trờn hỡnh (3.7). Khi điều chỉnh ở vựng dưới tốc độ dịnh mức, cỏc đặc tớnh cơ của hệ T - Đ mềm hơn hệ F - Đ vỡ cú sụt ỏp do hiện tượng chuyển mạch của cỏc Tiristor . Gúc điều khiển a càng lớn thỡ điện ỏp đặt vào phần ứng động cơ càng nhỏ . Khi đú đặc tớnh cơ hạ thấp, ứng với một momen cản Mc tốc độ động cơ sẽ giảm. Lý thuyết và thực nghiện chứng tỏ khi phụ tải nhỏ, do gúc điều chỉnh lớn, cỏc đặc tớnh cơ cú độ dốc lớn (phần nằm trong đường gạch chộo của đường đặc tớnh cơ). Đú là vựng dũng điện giỏn đoạn . Gúc điều khiển càng lớn ( khi điều chỉnh sõu ) thi vựng dũng điện giỏn đoạn càng rộng và việc điều chỉnh tốc độ gặp nhiều khú khăn. Trong thực tế tớnh toỏn hệ T - Đ ta chỉ cần xỏc định biờn giới vựng dũng điện giỏn đoạn, là đường phõn cỏch giữa 2 vựng dũng điện giỏn đoạn và dũng liờn tục . Biờn giới giữa 2 vựng này cú dạng Elip với cỏc trục là cỏc trục của đường đặc tớnh cơ. Về bản chất, chế độ dũng điện giỏn đoạn xảy ra do năng lượng điờn tớch luỹ trong mạch khụng đủ lớn để duy trỡ tớnh chất liờn tục của dũng tải khi nú giảm, lỳc này gúc dẫn của van sẽ nhỏ hơn với p là số xung đập mạch trong một chu kỳ . Trong trường hợp giữ nguyờn gúc điều khiển a nếu tốc độ quay cũn quỏ cao, sức điờn động động cơ lớn, gúc dẫn l sẽ tự động giảm làm quỏ trỡnh giỏn đoạn tăng . Tại thời điểm I = 0 , momen điện từ của động cơ M = 0, làm giảm tốc độ động cơ . Tốc độ động cơ giảm đồng nghĩa với việc E giảm, gúc dẫn l tự động tăng làm giảm quỏ trỡnh giỏn đoạn trong mạch . Vỡ lý do đú mà đặc tớnh cơ của hệ T - Đ rất dốc trong vựng dũng điện giỏn đoạn. Dễ dàng nhận thấy độ rộng của vựng dũng điện giỏn đoạn sẽ giảm nếu ta tăng giỏ trị điện cảm L của mạch và tăng số pha chỉnh lưu p, song khi tăng số xung pha p thỡ mạch chỉnh lưu càng tăng độ phức tạp cả về mạch điều khiển lẫn mạch lực . Cũn khi tăng tri số L sẽ làm xấu quỏ trỡnh quỏ độ ( tăng thời gian quỏ độ ) và làm tăng trọng lượng kớch thước của hệ thống. c2. Ưu nhược điểm của hệ T - Đ Ưu điểm lớn nhất của hệ T - Đ là điều chỉnh tốc độ ờm, phạm vi điều chỉnh lớn, cú thể mở mỏy và hóm mỏy liờn tục ở dải cụng suất trung bỡnh . Ngoài ra, cũn cú độ tỏc động nhanh, khụng gõy ồn và dễ tự động hoỏ do cỏc van bỏn dẫn cú hệ số khuyếch đại công suất rất cao . Điều đú rất thuận tiện cho việc thiờt lập cỏc hệ thống tự động điều chỉnh nhiều vũng nhằm nõng cao chất lượng cỏc đặt tớnh của hệ thống . Hệ T - Đ cú khả năng điều chỉnh trơn với phạm vi điều chỉnh rộng, hệ thống cú đọ tin cậy cao quỏn tớnh nhỏ và hiệu suất lớn. Nhược điểm chủ yếu của hệ truyền động T - Đ là : Do cỏc van bỏn dẫn là cỏc phần tử phi tuyến, dạng điện ỏp chỉnh lưu ra cú biờn độ đập mạch lớn, gõy tổn thất phụ. Trong mỏy điện và ở cỏc truyền động cụng suất lớn cũn làm xấu dạng điện ỏp của nguồn và lưới xoay chiều. Hệ số cụng suất cosj của hệ núi chung là thấp khi phải điều chỉnh sõu. Kết luận: Qua những phõn tớch trờn ta đó thấy rừ ưu nhược điểm của cỏc hệ truyền động điều khiển động cơ điện một chiều . Đối với hệ truyền động quay chi tiết mỏy mài 3K225B là hệ truyền động động cơ điờn một chiều cụng suất nhỏ, sử dụng hệ truyền động T-Đ là đơn giản hiệu quả và tin cậy hơn cả. Vỡ những đặc điểm của yờu cầu cụng nghệ ta quyết định lựa chọn hệ truyền động T - Đ khụng đảo chiều để điều khiển động cơ quay chi tiết mỏy mài 3K225B. Phân tích lựa chọn Để cung cấp cho các động cơ điện một chiều từ lưới điện xoay chiều, phải dùng các thiết bị biến đổi . Phần lớn các thiết bị biến đổi hiện nay đang sử dụng là các bộ biến đổi van điều khiển . Người ta gọi thời gian mà các bộ biến đổi chỉnh lưu cho dòng điện đi qua trong một phần chu kỳ là khoảng dẫn, hoặc khoảng thông với sụt áp trên van không lớn, và khi ngắt mạch trong phần còn lại của chu kỳ là khoảng không dẫn hoặc không ngắt. Điện áp được điều chỉnh bằng cách biến đổi thời hạn làm việc của van trong khoảng thông . Trong thực tế người ta dùng các loại van có điều khiển hạn chế, nghĩa là có thể điều khiển thời điểm đầu khoảng thông, nhưng không thể ngắt mạch khi dòng điện chưa giảm về không . Do đó, việc điều chỉnh điện áp bộ biến đổi van được thực hiện bằng cách biến đổi thời điểm thông van . Việc rút ngắn thời hạn trạng thái thông của van trong khoảng dẫn được đặc trưng bởi góc thông chậm . Trị số trung bình của điện áp và dòng điện bộ biến đổi được xác định bởi các thông số của nó và sơ đồ nối . Trong thực tế có rất nhiều sơ đồ khác nhau . Tuy nhiên, theo nguyên lý và cách thiết lập, tất cả các sơ đồ điện chia thành hai loạ : Các sơ đồ có đầu không ( còn gọi là sơ đồ tia, sơ đồ một nửa chu kỳ ) và các sơ đồ cầu ( còn gọi là sơ đồ hai nửa chu kỳ ). Trong các sơ đồ đầu không, điện áp được chỉnh lưu là 1 nửa sóng của hệ thống điện áp xoay chiều . Đặc điểm của các sơ đồ một nửa chu kỳ là ngoàI các thời gian chuyển mạch các van ứng với ( là khoảng thời gian khi một van nào đó đang ngừng làm việc và van tiếp sau đang bắt đầu làm việc ), dòng điện phụ tải id bằng dòng điện trong van đang mở . Do đó dòng điện trong mạch phụ tải được xác định bởi sức điện động pha làm việc của máy biến áp, còn độ sụt áp trong bộ biến đổi thì được xác định bởi độ sụt áp bên trong pha đó. Trong các sơ đồ cầu, điện áp được chỉnh lưu là cả 2 nửa sóng của hệ thống điện áp xoay chiều . Bên ngoài chu kỳ chuyển mạch, vẫn có 2 van làm việc đồng thời. Dòng điện phụ tải chảy liên tiếp qua 2 van và 2 pha của máy biến áp dưới tác dụng của hiệu số sức điện động của các van tương ứng, nghĩa là dưới tác dụng của sức điện động dây. Sau một chu kỳ biến thiên của điện áp xoay chiều, cả 6 van của bộ biến đổi đều tham gia làm việc. Chỉnh lưu một nửa chu kỳ Sơ đồ nguyờn lý và đồ thị dạng điện ỏp và dũng điện được thể hiện trờn hỡnh 3.8 Trong đồ thị hỡnh 3.8 (b) gúc a là gúc mở của van, l là gúc dẫn dũng. Do tải mang tớnh điện cảm nờn đường cong dũng điện kộo dài ra khỏi p khi điện ỏp Ud đó chuyển sang chu kỳ õm Khi Ti khụng dẫn dũng ta vẫn cú Ud = Ed là sức điện động của tải (ở đõy là sđđ của động cơ). Chế độ dũng điện của mạch là giỏn đoạn . Hỡnh 3.8: sơ đồ nguyờn lý (a) & giản đồ điện ỏp (b) FX R L E U2 U1 T a) l a p 2p wt wt wt U1 Ud Id 0 0 0 Ed q3 q1 q2 b) Khi van dẫn dũng ta cú phương trỡnh cõn bằng ỏp : Giải phương trỡnh theo phương phỏp xếp chồng ta cú: Với : Hằng số tớch phõn C được xỏc định theo chế độ dũng điện. Đặt gúc a* tớnh từ thời điểm qua 0 của điện ỏp nguồn tạo thành Ud đ a* = a - . Khi dũng giỏn đoạn ta cú i(a*) = 0, ta cú quy luật dũng điện : Bằng cỏch giải phương trỡnh siờu việt ta tớnh được tham số U da Với là thời gian tồn tại của dòng điện trong một chu kỳ chỉnh lưu. Hệ số sử dụng biến ỏp của sơ đồ xấu : Sba = 3,09.Pd Chất lượng điện ỏp ra xấu, trị số điện ỏp tải trung bỡnh lớn nhất Ud = 0,45U2 ( ứng với gúc mở a = 0 ) Đõy là loại chỉnh lưu cơ bản, sơ đồ nguyờn lý mạch đơn giản . Tuy nhiờn cỏc chất lượng về kỹ thuật như : chất lượng điện ỏp một chiều, hiệu suất sử dụng biến ỏp quỏ xấu . Do đú loại chỉnh lưu này ớt được sử dụng trong thực tế. Chỉnh lưu một pha hai nửa chu kỳ Sơ đồ nguyờn lý, đồ thị điện ỏp chỉnh lưu được thể hiện trờn hỡnh 3.9 Trờn sơ đồ sử dụng biến ỏp cú điểm giữa với cỏc thụng số : Hỡnh 3.9: sơ đồ nguyờn lý (a) & giản đồ điện ỏp (b) R L U*2 U1 T1 E T2 U2 a) wt wt Id 0 0 Ed l a p 2p wt U1 Ud 0 q1 Ud Id wt wt Dũng giỏn đoạn Dũng liờn tục b) 0 0 Ở mỗi nửa chu kỳ cú một van dẫn, cho nờn ở cả 2 nửa chu kỳ súng điện ỏp tải trựng với điờn ỏp cuộn dõy cú van dẫn . Tần số đập mạch của sơ đồ bằng 2 lần tần số đập mạch của điện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA0451.DOC
Tài liệu liên quan