Đề tài Thực trạng công tác tổ chức kế toán tại công ty cao su Sao Vàng Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu.1

Phần một : Một số nét chung về Công ty Cao su Sao Vàng.2

I.Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển Công ty CSSV.2

II.Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty.4

III.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán- công tác kế toán tại đơn vị.8

1.Chức năng và nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán.8

2.Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty.9

Phần hai : Thực trạng công tác tổ chức kế toán tại Công ty Cao su Sao Vàng .10

I.Tổ chức hạch toán tài sản bằng tiền.10

II.Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cao su Sao Vàng .12

1.Đặc điểm và phân loại NVL.12

2.Đánh giá nguyên vật liệu.13

3.Thủ tục nhập, xuất kho nguyên vật liệu.13

4.Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu.14

5.Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu.15

III.Kế toán tài sản cố định.18

1.Đặc điểm TSCĐ ở Công ty Cao su Sao Vàng .18

2.Phân loại TSCĐ.18

3.Phương pháp tính khấu hao TSCĐ.18

4.Hệ thống tài khoản, sổ sách sử dụng và trình tự luân chuyển.19

5.Quy trình hạch toán TSCĐ.21

IV.Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.22

1.Hệ thống tài khoản sử dụng .22

2.Chứng từ và sổ sách sử dụng .23

3.Trình tự hạch toán .24

4.Hạch toán chi phí sản xuất .24

5.Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá trị sản phẩm dở dang.35

6.Tính giá thành sản phẩm .37

V.Tổ chức hạch toán nghiệp vụ bán hàng.38

1.Phương thức bán hàng.38

2.Phương thức thanh toán .38

3.Phương pháp xác định giá vốn .39

4.Hệ thống tài khoản, chứng từ và sổ sách sử dụng.39

5.Phương pháp hạch toán xác định kết quả tiêu thụ .40

6.Hạch toán nghiệp vụ thu tiền hàng .40

VI.Sổ sách, báo cáo kế toán định kỳ .41

Phần ba : Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty Cao su Sao Vàng .42

Kết luận.

 

doc61 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1204 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng công tác tổ chức kế toán tại công ty cao su Sao Vàng Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác tổ chức kế toán tại Công ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan