Đề tài Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước do kiểm toán nhà nước thực hiện

Chuẩn bị kiểm toán là một công việc quan trọng có ảnh hưởng đến chất lượng toàn bộ cuộc kiểm toán. Việc chuẩn bị kiểm toán đối với khoản mục TSCĐ tại tổng công ty ABC do KTNN kiểm toán được thực hiện qua các bước sau:

Khảo sát thu thập thông tin cơ bản về đơn vị được kiểm toán: Việc khảo sát, thu thập thông tin cơ sở tại giai đoạn này chỉ hướng tới việc kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các bước quyết định kiểm toán.

Qua khảo sát tại Tổng công ty ABC thu thập được những nội dung sau:

Tại Tổng công ty ABC, do là khách hàng thường xuyên nên các thông tin về ABC đều được lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Các thông tin mới được kiểm toán viên thu thập bổ sung trong cuộc họp với Ban giám đốc khách hàng và trong quá trình kiểm toán. Có thể tóm tắt những thông tin về ABC như sau:

Chức năng, nhiệm vụ:

Tổng công ty ABC là một DNNN gồm 14 đơn vị thành viên hạch toán kinh tế độc lập, có mối quan hệ mật thiết về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, cung ứng tiêu thụ dịch vụ, thông tin kinh tế thị trường, đào tạo nghiên cứu ứng dụng hoạt động trên lĩnh vực xây dựng công trình giao thông và các công trình khác ngoài ngành.

 

doc36 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước do kiểm toán nhà nước thực hiện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước do kiểm toán nhà nước thực hiện.DOC
Tài liệu liên quan