Đề tài Tìm hiểu quy trình sản xuất và thiết kế phân xưởng sản xuất mì ăn liền năng suất 10 tấn sản phẩm/ca

Mục lục

Lời cảm ơn

Đặt vấn đề

Phần 1: Kết quả thực tập

1.1 Giới thiệu chung và tình hình phát triển của công ty

1.2 Quy trình và thuyết minh dây chuyền công nghệ

Phần 2: Thiết kế phân xưởng

2.1 Lập luận kinh tế và chọn địa điểm

2.2 Thiết kế kỹ thuật

Phần 3: An toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh xí nghiệp

3.1 An toàn lao động

3.2 Phòng chống cháy nổ

3.3 Vệ sinh xí nghiệp

Phần 4: Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

pdf48 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 4567 | Lượt tải: 68download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu quy trình sản xuất và thiết kế phân xưởng sản xuất mì ăn liền năng suất 10 tấn sản phẩm/ca, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu quy trình sản xuất và thiết kế phân xưởng sản xuất mì ăn liền năng suất 10 tấn sản phẩm-ca.pdf
Tài liệu liên quan