Đề tài Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty dệt nhuộm Trần Hiệp Khánh

(Bản scan)

Chương 1. Mở đầu

1.1 Đặt vấn đề

1,2 Mục đích

1.3 Phạm vi thực hiện

1.4 Giới hạn đề tài

pdf95 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 11/09/2015 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty dệt nhuộm Trần Hiệp Khánh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMT0224.pdf
Tài liệu liên quan