Đề tài Tổ chức Bộ máy Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nuớc

Căn cứ quy mô sản xuất kinh doanh có thể tố chức tổ hoặc nhóm Kiểm toán nội bộ với biên chế hai ba người.

- Doanh nghiệp thành viên Tổng công ty hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân phải tổ chức hoặc nhóm Kiểm toán nội bộ độc lập.

- Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, có thể trực tiếp thực hiện công tác kiểm toán hoặc có thể bố trí Kiểm toán viên hoạt động trực tiếp tại đơn vị phụ thuộc.

Số lượng Kiểm toán viên do giám đốc quyết định. Giám đốc doanh nghiệp thành viên bổ nhiệm tổ trưởng.

Tiêu chuẩn, trình tự thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm thực hiện theo quy định đối với trưởng phòng kiểm toán Tổng công ty, do giám đốc quyết định . Bổ nhiệm phải có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

Chí phí hoạt động kể cả tiền lương và phụ cấp của Kiểm toán viên được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Tổ (Nhóm) Kiểm toán nội bộ tại các đơn vị thành viên chịu chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty và tham gia các cuộc kiểm toán do phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty tổ chức

Từ những yếu tố ở trên ta có thể kết luận: Tổ chức Kiểm toán nội bộ là một bộ phận cơ cấu trong bộ máy của mỗi cấp, do người đứng đầu cấp đó lập ra và phục vụ cho yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của lãnh đạo mỗi cấp. Tổ chức Kiểm toán nội bộ đồng thời là cánh tay và lực lượng hỗ trợ tin cậy của hệ thống kiểm toán Nhà nước, có quan hệ khăng khít với kiểm toán Nhà nước trên lĩnh vực chuyên môn, cung cấp thông tin và trao đổi kinh nghiệm.

 

doc36 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 2160 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức Bộ máy Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nuớc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức Bộ máy Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nuớc.DOC
Tài liệu liên quan