Đề tài Vận dụng phương pháp Dãy số thời gian để nghiên cứu tình hình thực hiện vốn đầu tư vào công trình điện của Tổng công ty Điện lực Việt Nam giai đoạn 1995-2005 và Dự báo trong tương lai

LỜI NÓI ĐẦU 2

PHẦN I 4

I. Khái niệm, kết cấu, các loại dãy số thời gian .4

1. Khái niệm về dãy số thời gian .4

2. Kết cấu của dãy số thời gian .4

3. Các loại dãy số thời gian .5

II.Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian .7

1.Mức bình quân qua thời gian .7

2.Lượng tăng ( hoặc giảm ) tuyệt đối 9

3. Tốc độ phát triển.13

4. Tốc độ tăng ( hoặc giảm ).16

5. Giá trị tuyệt đối 1 % tăng ( hoặc giảm )

III.Phân tích xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng dựa trên Dãy số thời gian: .20

1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian .20

2.Phương pháp xây dựng dãy số bình quân trượt 20

3.Phương pháp xây dựng hàm xu thế .21

PHẦN II .24

1. Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân 24

2.Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình .25

3. Dự đoán dựa vào hàm xu thế .25

KẾT LUẬN 27

 

doc28 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 903 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vận dụng phương pháp Dãy số thời gian để nghiên cứu tình hình thực hiện vốn đầu tư vào công trình điện của Tổng công ty Điện lực Việt Nam giai đoạn 1995-2005 và Dự báo trong tương lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng phương pháp Dãy số thời gian để nghiên cứu tình hình thực hiện vốn đầu tư vào công trình điện của Tổng công ty Điện lực Việt Nam giai đoạn 19.DOC