Luận văn Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của sữa ong chúa và phấn hoa

mục lục

Mở đầu. 1

ch-ơng 1. Tổng quan. 3

1.1. Sữa Ong chúa. 3

1.1.1. Nguồn gốc và đặc điểm sữa ong chúa . 3

1.1.2. Thành phần hoá học của sữa ong chúa . 4

1.1.3. Thu hoạch sữa ong chúa . 6

1.1.4. Tác dụng của sữa ong chúa . 7

1.1.5 Một số kết quả nghiên cứu về thành phần hoá học và hoạt tính sinh học

của sữa ong chúa . 8

1.2. Phấn hoa. 12

1.2. 1. Giới thiệu về phấn hoa . 12

1.2. 2. Cấu trúc của phấn hoa [1] . 14

1.2. 3. Thành phần hoá học của phấn hoa [51]. . 18

1.2.4. Cách thu hoạch phấn hoa . 18

1.2.5. Tác dụng của phấn hoa ong . 19

1.2. 6. Lớp chất flavonoit, thành phần hoá học có trong phấn hoa . 20

1.2.7. Một số kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học

của phấn hoa. 21

Ch-ơng 2: Thực Nghiệm. 24

2.1. Đối t-ợng và kỹ thuật thực nghiệm. 24

2.1.1. Nguyên liệu . 24

2.1.2. Hoá chất . 24

Nguyễn Thị Thiều - K19 Chuyên ngành: Hoá Hữu cơ

Luận văn thạc sỹ khoa học 4

2.1.3. Các dụng cụ và trang thiết bịnghiên cứu . 24

2.1.4. Các ph-ơng pháp phân tích, phân tách và phân lập các hợp chất . 25

2.1.5. Các ph-ơng pháp các định cấu trúc hoá học các hợp chất. 28

2.1.6. Ph-ơng pháp thử hoạt tính sinh học . 28

2.2. Quy trình phân lập chất trong sữa ong chúa và phấn

hoa. 31

2.2.1 Quy trình phân lập chất trong sữa ong chúa. 31

2.2.2. Chiết mẫu phấn hoa và phân lập hợp chất 2 (7-O-ò– Xylosidenaringenin) . 35

Ch-ơng 3: Kết quả và thảo luận. 37

3.1. Kết quả nghiên cứu về Sữa ong chúa. 37

3.1.1. Hàm l-ợng protein trong sữa ong chúa . 37

3.1.2. Kết quả phân tích thành phần axít amin từ sữa ong chúa . 38

3.1.3. K?t qu?xỏc d?nh c?u trỳc h?p ch?t 1 . .41

3.1.4. Kết quả thử hoạttính độc tế bào . 44

3.2. Kết quả nghiên cứu từ phấn hoa. 45

3.2.1. Phân lập các dịch chiết . 45

3.2.2. Kết quả xác định cấu trúc hợp chất 2 (7-O- ò– Xyloside-naringenin) . 45

3.2.3. Kết quả thử hoạt tính chống oxy hoá . 52

Kết luận. 55

Kiến Nghị. 56

Tài liệu tham khảo. 57

pdf81 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 3377 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của sữa ong chúa và phấn hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của sữa ong chúa và phấn hoa.pdf
Tài liệu liên quan