Đề tài Xây dựng giải pháp an ninh mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên phần mềm mã nguồn mở

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN - AN NINH MẠNG

I.1 An toàn – an ninh mạng là gi ?. 3

I.2 Các đặc trưng kỹ thuật của an toàn- an ninh mạng 4

I.3 Đánh giá về sự đe doạ, các điểm yếu hệ thống và các kiểu tấn công . 6

I.3.1 Đánh giá về sự đe doạ .6

I.3.2 Các lỗ hỏng và điểm yếu của hệ thống 6

I.3.3 Các kiểu tấn công .7

I.3.4 Các biện pháp phát hiện hệ thống bị tấn công .9

I.4 Một số công cụ an ninh-an toàn mạng 12

I.5 Một số giải pháp dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ .14

CHƯƠNG II : GIẢI PHÁP AN TOÀN- AN NINH MẠNG 17

II.1 Thực hiện an ninh mạng với tường lửa 17

II.1.1 Khái niệm Firewall .17

II.1.2 Chức năng .18

II.1.3 Cấu trúc .19

II.1.4 Các thành phần của Firewall và cơ chế hoạt động .19

1. Thành phần 19

2. Cơ chế hoạt động .19

II.1.5 Các loại Firewall .24

II.1.6 Kỹ thuật Firewall 24

II.1.7 Những hạn chế của Firewall 25

II.1.8 Một số mô hình Firewall .26

1. Packet-Filtering Ruoter .26

2. Screened Host Firewall . .27

3. Demilitarized Zone hay Screened-subnet Firewall . . .29

4. Proxy server 30

II.2 Mạng riêng ảo – VPN .32

II.2.1 Giới thiệu về VPN 32

1. Khái niệm VPN .32

2. Ưu điểm của VPN .33

II.2.2 Kiến trúc của VPN .33

II.2.3 Các loại VPN 34

II.2.4 Các yêu cầu cơ bản đối với một giải pháp VPN .40

CHƯƠNG III : MỘT SỐ CÔNG CỤ AN NINH MẠNG MÃ NGUỒN MỞ .42

III.1 Giới thiệu .42

III.2 Netfilter và Iptable .43

1. Giới thiệu 43

2. Cấu trúc của Iptable .43

3. Quá trình chuyển gói dữ liệu qua tường lửa .43

4. Targets và Jump .44

5. Thực hiện lệnh trong Iptable .45

III.3 OpenVPN .47

III.4 Webmin .49

 

doc52 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 07/01/2014 | Lượt xem: 2700 | Lượt tải: 25download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng giải pháp an ninh mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên phần mềm mã nguồn mở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m tra sự xuất hiện của các tập tin lạ. Người quản trị hệ thống nên có thói quen đặt tên tập theo mẫu nhất định để dễ dàng phát hiện tập tin lạ. Kiểm tra thời gian thay đổi trên hệ thống. Kiểm tra hiệu năng của hệ thống : Sử dụng các tiện ích theo dõi tài nguyên và các tiến trình đang hoạt động trên hệ thống. Kiểm tra hoạt động của các dịch vụ hệ thống cung cấp. Kiểm tra truy nhập hệ thống bằng các tài khoản thông thường, đề phòng trường hợp các tài khoản này bị truy nhập trái phép và thay đổi quyền hạn mà người sử dụng hợp pháp không kiểm soát được. Kiểm tra các file liên quan đến cấu hình mạng và dịch vụ, bỏ các dịch vụ không cần thiết. Kiểm tra các phiên bản của sendmaill, /bin/mail, ftp,.. tham gia các nhóm tin về bảo mật để có thông tin về lỗ hỏng của dịch vụ sử dụng. Các biện pháp này kết hợp với nhau tạo nên một chính sách về bảo mật đối với hệ thống. Một số công cụ an ninh –an toàn mạng Thực hiện an ninh – an toàn từ cổng truy nhập dùng tường lửa Tường lửa cho phép quản trị mạng điều khiển truy nhập, thực hiện chính sách đồng ý hoặc từ chối dịch vụ và lưu lượng đi vào hoặc đi ra khỏi mạng. Tường lửa có thể được sử dụng để xác thực người sử dụng nhằm đảm bảo chắc chắn rằng họ đúng là người như họ đã khai báo trước khi cấp quyền truy nhập tài nguyên mạng. Tường lửa còn được sử dụng để phân chia mạng thành những phân đoạn mạng và thiết lập nhiều tầng an ninh khác nhau trên các phân đoạn mạng khác nhau để có thể đảm bảo rằng những tài nguyên quan trọng hơn sẽ được bảo vệ tốt hơn, đồng thời tường lửa còn có thể hạn chế lưu lượng và điều khiển lưu lượng chỉ cho phép chúng đến những nơi chúng được phép đến. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về phần này trong các chương sau. Mã mật thông tin Mật mã (Cryptography) là quá trình chuyển đổi thông tin gốc sang dạng mã hoá. Có hai cách tiếp cận để bảo vệ thông tin bằng mật mã : theo đường truyền và từ mút-đến-mút (End-to-End). Trong cách thứ nhất, thông tin được mã hoá để bảo vệ trên đường truyền giữa hai nút không quan tâm đến nguồn và đích của thông tin đó. Ưu điểm của cách này là có thể bí mật được luồng thông tin giữa nguồn và đích và có thể ngăn chặn được toàn bộ các vi phạm nhằm phân tích thông tin trên mạng. Nhược điểm là vì thông tin chỉ được mã hoá trên đường truyền nên đòi hỏi các nút phải được bảo vệ tốt. Ngược lại, trong cách thứ hai, thông tin được bảo vệ trên toàn đường đi từ nguồn tới đích. Thông tin được mã hoá ngay khi mới được tạo ra và chỉ được giải mã khi đến đích. Ưu điểm của tiếp cận này là người sử dụng có thể dùng nó mà không ảnh hưởng gì tới người sử dụng khác. Nhược điểm của phương pháp này là chỉ có dữ liệu người sử dụng được mã hoá, còn thông tin điều khiển phải giữ nguyên để có thể xử lý tại các nút. Giải thuật DES mã hoá các khối 64bits của văn bản gốc thành 64 bits văn bản mật bằng một khoá. Khoá gồm 64 bits trong đó 56 bits được dùng mã hoá và 8 bits còn lại được dùng để kiểm soát lỗi. Một khối dữ liệu cần mã hoá sẽ phải trải qua 3 quá trình xử lý : Hoán vị khởi đầu, tính toán phụ thuộc khoá và hoán vị đảo ngược hoán vị khởi đầu. Hình 1.1 : Mô hình mật mã đối xứng Phương pháp sử dụng khoá công khai : Các phương pháp mật mã chỉ dùng một khoá cho cả mã hoá lẫn giải mã, đòi hỏi người gửi và người nhận phải biết khoá và giữ bí mật. Tồn tại chính của các phương pháp này là làm thế nào để phân phối khoá một cách an toàn, đặc biệt trong môi trường nhiều người sử dụng. Để khắc phục, người ta thường sử dụng phương pháp mã hoá 2 khoá, một khoá công khai để mã hoá và một mã bí mật để giải mã. Mặc dù hai khoá này thực hiện các thao tác ngược nhau nhưng không thể suy ra khoá bí mật từ khoá công khai và ngược lại nhờ các hàm toán học đặc biệt gọi là các hàm sập bẫy một chiều. Đặc điểm các hàm này là phải biết được cách xây dựng hàm thì mới có thể suy ra được nghịch đảo của nó. Giải thuật RSA dựa trên nhận xét sau : phân tích ra thừa số nguyên tố của tích 2 số nguyên tố rất lớn cựu kỳ khó khăn. Vì vậy, tích của hai số nguyên tố có thể công khai còn hai số nguyên tố lớn có thể dùng để tạo khoá giải mã mà không sợ bị mất an toàn. Trong giải thuật RSA mỗi trạm lựa chọn ngẫu nhiên 2 số nguyên tố lớn p, q và nhân chúng với nhau để có tích n=p.q (p,q được giữu bí mật). Hình 1.2 : Mô hình mật mã không đối xứng Một số giải pháp dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Với các doanh nghiệp nhỏ việc trang bị một mạng tác nghiệp vừa phải đảm bảo an ninh an toàn, vừa phải phù hợp chi phí, và dễ triển khai và bảo trì là điều rất cần thiết. Ở đây chúng ta đưa ra giải pháp dùng một thiết bị PC đa chức năng làm tường lửa để bảo vệ vành đai, chạy IDS để cảnh báo tấn công, chạy NAT để che cấu trúc logic của mạng, chạy VPN để hỗ trợ kết nối xa bảo mật với các cấu hình cơ bản sau: Intel x86 based hardware: CPU 1GHz, SDRAM 512MB, HDD/Flash 1GB Ethernet 10/100Mbps: 1xLAN, 2xWAN, 1xDMZ Firewall: Policy based, NAT/NATPT, SPI Kết nối mạng: PPPoE, Static Route, RIPv2 Cân bằng tải: Policy-based routing, Round-Robin VPN: 1000 tunnels, PPTP/IPSec, DES/3DES/AES, SHA-1/MD5, Client-to-Site/Site-to-Site Quản lý băng thông: Policy-based Network servers: DDNS, DHCP, SIP Proxy Quản trị/cấu hình hệ thống: Web-GUI (Tiếng Việt/Anh), SNMP, Telnet/Console. Hình 1.3: Sơ đồ mạng cho doanh nghiệp cỡ nhỏ Với các doanh nghiệp vừa thì sơ đồ trên phù hợp cho các chi nhánh của họ. Còn tại trung tâm mạng có thể thực hiện sơ đồ an ninh nhiều tầng như: Hình 1.4: Sơ đồ mạng cho doanh nghiệp cỡ vừa CHƯƠNG II : GIẢI PHÁP AN TOÀN- AN NINH MẠNG Thực hiện an ninh mạng với tường lửa Khái niệm Thuật ngữ Firewall có nguồn gốc từ một kỹ thuật thiết kế trong xây dựng để ngăn chặn, hạn chế hỏa hoạn. Trong công nghệ thông tin, Firewall là một kỹ thuật được tích hợp vào hệ thống mạng để chống sự truy nhập trái phép nhằm bảo vệ các nguồn thông tin nội bộ và hạn chế sự xâm nhập không mong muốn vào hệ thống. Cũng có thể hiểu Firewall là một cơ chế để bảo vệ mạng tin tưởng khỏi các mạng không tin tưởng. Thông thường Firewall được đặt giữa mạng bên trong (Intranet) của một công ty, tổ chức, ngành hay một quốc gia và Internet. Vai trò chính là bảo mật thông tin, ngăn chặn sự truy nhập không mong muốn từ bên ngoài và cấm truy nhập từ bên trong tới một số địa chỉ nhất định trên Internet. Hình 2.1: Mô hình tường lửa đơn giản Một cách vắn tắt, firewall là hệ thống ngăn chặn việc truy nhập trái phép từ bên ngoài vào mạng cũng như những kết nối không hợp lệ từ bên trong ra. Firewall thực hiện việc lọc bỏ những địa chỉ không hợp lệ dựa theo các quy tắc hay chỉ tiêu định trước. Firewall có thể là hệ thống phần cứng, phần mềm hoặc kết hợp cả hai. Firewall cứng : Là những firewall được tích hợp trên Router. Đặc điểm của Firewall cứng: Không được linh hoạt như Firewall mềm: (Không thể thêm chức năng, thêm quy tắc như firewall mềm) Firewall cứng hoạt động ở tầng thấp hơn Firewall mềm (Tầng Network và tầng Transport) Firewall cứng không thể kiểm tra được nột dung của gói tin. Ví dụ Firewall cứng : NAT (Network Address Translate). Firewall mềm : Là những Firewall được cài đặt trên Server Đặc điểm của Firewall mềm: Tính linh hoạt cao: Có thể thêm, bớt các quy tắc, các chức năng. Firewall mềm hoạt động ở tầng cao hơn Firewall cứng (tầng ứng dụng) Firewal mềm có thể kiểm tra được nội dung của gói tin (thông qua các từ khóa). Ví dụ Firewall mềm : Zone Alarm, Norton Firewall. Chức năng Chức năng chính của Firewall là kiểm soát luồng thông tin giữa Intranet (mạng bên trong) và Internet. Thiết lập cơ chế điều khiển dòng thông tin giữa Intranet và mạng Internet. Cụ thể là : • Cho phép hoặc cấm những dịch vụ truy nhập ra ngoài (từ Intranet ra Internet). • Cho phép hoặc cấm những dịch vụ từ ngoài truy nhập vào trong (từ Internet vào Intranet). • Theo dõi luồng dữ liệu mạng giữa Internet và Intranet. • Kiểm soát địa chỉ truy nhập, cấm địa chỉ truy nhập. • Kiểm soát người sử dụng và việc truy nhập của người sử dụng. Kiểm soát nội dung thông tin lưu chuyển trên mạng. Một firewall khảo sát tất cả các luồng lưu lượng giữa hai mạng để xem nó có đạt chuẩn hay không. Nếu nó đạt, nó được định tuyến giữa các mạng, ngược lại nó bị hủy. Một bộ lọc firewall lọc cả lưu lượng ra lẫn lưu lượng vào. Nó cũng có thể quản lý việc truy cập từ bên ngoài vào nguồn tài nguyên mạng bên trong. Nó có thể được sử dụng để ghi lại tất cả các cố gắng để vào mạng riêng và đưa ra cảnh báo nhanh chóng khi kẻ thù hoặc kẻ không được phân quyền đột nhập. Firewall có thể lọc các gói dựa vào địa chỉ nguồn, địa chỉ đích và số cổng của chúng. Điều này còn được gọi là lọc địa chỉ. Firewall cũng có thể lọc các loại đặc biệt của lưu lượng mạng. Điều này được gọi là lọc giao thức bởi vì việc ra quyết định cho chuyển tiếp hoặc từ chối lưu lượng phụ thuộc vào giao thức được sử dụng, ví dụ HTTP, FTP hoặc Telnet. Firewall cũng có thể lọc luồng lưu lượng thông qua thuộc tính và trạng thái của gói. Cấu trúc Firewall bao gồm : - Một hoặc nhiều hệ thống máy chủ kết nối với các bộ định tuyến (router) hoặc có chức năng router. - Các phần mềm quản lí an ninh chạy trên hệ thống máy chủ. Thông thường là các hệ quản trị xác thực (Authentication), cấp quyền (Authorization) và kế toán (Accounting). Các thành phần của Firewall và cơ chế hoạt động Thành phần Firewall chuẩn gồm một hay nhiều các thành phần sau đây : Bộ lọc packet (packet- filtering router) Cổng ứng dụng (application-level gateway hay proxy server) Cổng mạch (circuite level gateway) Cơ chế hoạt động Bộ lọc packet: Firewall hoạt động chặt chẽ với giao thức TCP/IP, vì giao thức này làm việc theo thuật toán chia nhỏ các dữ liệu nhận được từ các ứng dụng trên mạng, hay nói chính xác hơn là các dịch vụ chạy trên các giao thức (Telnet, SMTP, DNS, SMNP, NFS …) thành các gói dữ liệu (data packets) rồi gán cho các gói này những địa chỉ có thể nhận dạng, tái lập lại ở đích cần gửi đến, do đó các loại Firewall cũng liên quan rất nhiều đến các packet và những con số địa chỉ của chúng. Hình 2.2: Lọc gói tin Bộ lọc packet cho phép hay từ chối mỗi packet mà nó nhận được. Nó kiểm tra toàn bộ đoạn dữ liệu để quyết định xem đoạn dữ liệu đó có thỏa mãn một trong số các luật lệ của lọc packet hay không. Các luật lệ lọc packet này là dựa trên các thông tin ở đầu mỗi packet (header), dùng để cho phép truyền các packet đó ở trên mạng. Bao gồm: • Địa chỉ IP nơi xuất phát (Source) • Địa chỉ IP nơi nhận ( Destination) • Những thủ tục truyền tin (TCP, UDP, ICMP, IP tunnel …) • Cổng TCP/UDP nơi xuất phát • Cổng TCP/UDP nơi nhận • Dạng thông báo ICMP • Giao diện packet đến • Giao diện packet đi Nếu packet thỏa các luật lệ đã được thiết lập trước của Firewall thì packet đó được chuyển qua, nếu không thỏa thì sẽ bị loại bỏ. Việc kiểm soát các cổng làm cho Firewall có khả năng chỉ cho phép một số loại kết nối nhất định được phép mới vào được hệ thống mạng cục bộ. Ưu điểm Đa số các hệ thống Firewall đều sử dụng bộ lọc packet. Một trong những ưu điểm của phương pháp dùng bộ lọc packet là đảm bảo thông qua của lưu lượng mạng. Bộ lọc packet là trong suốt đối với người sử dụng và các ứng dụng, vì vậy nó không yêu cầu sự huấn luyện đặc biệt nào cả. Hạn chế Việc định nghĩa các chế độ lọc packet là một việc khá phức tạp, nó đòi hỏi người quản trị mạng cần có hiểu biết chi tiết vể các dịch vụ Internet, các dạng packet header và các giá trị cụ thể mà họ có thể nhận trên mỗi trường. Khi đòi hỏi vể sự lọc càng lớn, các luật lệ vể lọc càng trở nên dài và phức tạp, rất khó để quản lý và điều khiển. Cổng ứng dụng Đây là một loại Firewall được thiết kế để tăng cường chức năng kiểm soát các loại dịch vụ, giao thức được cho phép truy cập vào hệ thống mạng. Cơ chế hoạt động của nó dựa trên cách thức gọi là Proxy service (dịch vụ uỷ quyền). Proxy service là các bộ code đặc biệt cài đặt trên gateway cho từng ứng dụng. Nếu người quản trị mạng không cài đặt proxy code cho một ứng dụng nào đó, dịch vụ tương ứng sẽ không được cung cấp và do đó không thể chuyển thông tin qua firewall. Ngoài ra, proxy code (mã uỷ nhiệm) có thể được định cấu hình để hỗ trợ chỉ một số đặc điểm trong ứng dụng mà người quản trị mạng cho là chấp nhận được trong khi từ chối những đặc điểm khác. Một cổng ứng dụng thường được coi như là một pháo đài chủ (bastion host), bởi vì nó được thiết kế đặt biệt để chống lại sự tấn công từ bên ngoài. Những biện pháp đảm bảo an ninh của một bastion host là : - Bastion host luôn chạy các version (phiên bản) an toàn của các phần mềm hệ thống (Operating system). Các version an toàn này được thiết kế chuyên cho mục đích chống lại sự tấn công vào Operating System, cũng như là đảm bảo sự tích hợp firewall. - Chỉ những dịch vụ mà người quản trị mạng cho là cần thiết mới được cài đặt trên bastion host, đơn giản chỉ vì nếu một dịch vụ được cài đặt, nó không thể bị tấn công. Thông thường, chỉ một số giới hạn các ứng dụng cho các dịch vụ Telnet, DNS, FTP, SMTP và xác thực user là được cài đặt trên bastion host. - Bastion host có thể yêu cầu nhiều mức độ xác thực khác nhau, ví dụ như user password hay smart card. - Mỗi proxy được đặt cấu hình để cho phép truy nhập chỉ một số các máy chủ nhất định. Điều này có nghĩa rằng bộ lệnh và đặc điểm thiết lập cho mỗi proxy chỉ đúng với một số máy chủ trên toàn hệ thống. - Mỗi proxy duy trì một quyển nhật ký ghi chép lại toàn bộ chi tiết của giao thông qua nó, mỗi sự kết nối, khoảng thời gian kết nối. Nhật ký này rất có ích trong việc tìm theo dấu vết hay ngăn chặn kẻ phá hoại. - Mỗi proxy đều độc lập với các proxies khác trên bastion host. Điều này cho phép dễ dàng trong quá trình cài đặt một proxy mới, hay tháo gỡ một proxy đang có vấn để. Ưu điểm: Cho phép người quản trị mạng hoàn toàn điều khiển được từng dịch vụ trên mạng, bởi vì ứng dụng proxy hạn chế bộ lệnh và quyết định những máy chủ nào có thể truy nhập được bởi các dịch vụ. Cho phép người quản trị mạng hoàn toàn điều khiển được những dịch vụ nào cho phép, bởi vì sự vắng mặt của các proxy cho các dịch vụ tương ứng có nghĩa là các dịch vụ ấy bị khoá. Cổng ứng dụng cho phép kiểm tra độ xác thực rất tốt và nó có nhật ký ghi chép lại thông tin về truy nhập hệ thống. Luật lệ filtering (lọc) cho cổng ứng dụng là dễ dàng cấu hình và kiểm tra hơn so với bộ lọc packet. Hạn chế: Yêu cầu các users thực hiện các thao tác chỉnh sửa phần mềm đã cài đặt trên máy client cho truy nhập vào các dịch vụ proxy. Ví dụ, Telnet truy nhập qua cổng ứng dụng đòi hỏi hai bước đê nối với máy chủ chứ không phải là một bước. Tuy nhiên, cũng đã có một số phần mềm client cho phép ứng dụng trên cổng ứng dụng là trong suốt, bằng cách cho phép user chỉ ra máy đích chứ không phải cổng ứng dụng trên lệnh Telnet. Cổng mạch Cổng mạch là một chức năng đặc biệt có thể thực hiện được bởi một cổng ứng dụng. Cổng mạch đơn giản chỉ chuyển tiếp các kết nối TCP mà không thực hiện bất kỳ một hành động xử lý hay lọc packet nào. Hình 2.3 minh hoạ một hành động sử dụng nối telnet qua cổng mạch. Cổng mạch đơn giản chuyển tiếp kết nối telnet qua firewall mà không thực hiện một sự kiểm tra, lọc hay điều khiển các thủ tục Telnet . Cổng mạch làm việc như một sợi dây, sao chép các byte giữa kết nối bên trong (inside connection) và các kết nối bên ngoài (outside connection). Tuy nhiên, vì sự kết nối này xuất hiện từ hệ thống firewall nên nó che dấu thông tin về mạng nội bộ. Hình 2. 3: Cổng mạch Cổng mạch thường được sử dụng cho những kết nối ra ngoài, nơi mà các quản trị mạng thật sự tin tưởng những người dùng bên trong. Ưu điểm lớn nhất là một bastion host có thể được cấu hình như là một hỗn hợp cung cấp. Cổng ứng dụng cho những kết nối đến và cổng mạch cho các kết nối đi. Điều này làm cho hệ thống bức tường lửa dễ dàng sử dụng cho những người trong mạng nội bộ muốn trực tiếp truy nhập tới các dịch vụ Internet, trong khi vẫn cung cấp chức năng bức tường lửa để bảo vệ mạng nội bộ từ những sự tấn công bên ngoài. Các loại Firewall Firewall lọc gói thường là một bộ định tuyến có lọc. Khi nhận một gói dữ liệu, nó quyết định cho phép qua hoặc từ chối bằng cách thẩm tra gói tin để xác định quy tắc lọc gói dựa vào các thông tin của header để đảm bảo quá trình chuyển phát IP Firewall cổng mạng hai ngăn là loại firewall có hai cửa nối đến mạng khác. Ví dụ một cửa nối tới một mạng bên ngoài không tín nhiệm còn một cửa nối tới một mạng nội bộ có thể tín nhiệm. Đặc điểm lớn nhất của firewall này là gói tin IP bị chặn lại. Firewall che chắn (Screening) máy chủ bắt buộc có sự kết nối tới tất cả máy chủ bên ngoài với máy chủ kiên cố, không cho phép kết nối trực tiếp với máy chủ nội bộ. Firewall che chắn máy chủ là do bộ định tuyến lọc gói và máy chủ kiên cố hợp thành. Hệ thống Firewall có cấp an toàn cao hơn so với hệ thống Firewall lọc gói thôngthường vì nó đảm bảo an toàn tầng mạng (lọc gói) và tầng ứng dụng (dịch vụ đại lý). Firewall che chắn mạng con: Hệ thống Firewall che chắn mạng con dùng hai bộ định tuyến lọc gói và một máy chủ kiên cố, cho phép thiết lập hệ thống Firewall an toàn nhất, vì nó đảm bảo chức năng an toàn tầng ứng dụng. Kỹ thuật Firewall Lọc khung (Frame Filtering): Hoạt động trong hai tầng của mô hình OSI, có thể lọc, kiểm tra được mức bit và nội dung của khung tin. Trong tầng này các khung dữ liệu không tin cậy sẽ bị từ chối ngay trước khi vào mạng. Lọc gói (Packet Filtering): Kiểu Firewall chung nhất là kiểu dựa trên tầng mạng của mô hình OSI. Lọc gói cho phép hay từ chối gói tin mà nó nhận được. Nó kiểm tra toàn bộ đoạn dữ liệu để quyết định xem đoạn dữ liệu đó có thoả mãn một trong số các quy định của lọc Packet hay không. Các quy tắc lọc packet dựa vào các thông tin trong Packet header. Nếu quy tắc lọc packet được thoả mãn thì gói tin được chuyển qua Firewall. Nếu không sẽ bị bỏ đi. Như vậy Firewall có thể ngăn cản các kết nối vào hệ thống hoặc khoá việc truy nhập vào hệ thống mạng nội bộ từ những địa chỉ không cho phép. Một số Firewall hoạt động ở tầng mạng thường cho phép tốc độ xử lý nhanh vì chỉ kiểm tra địa chỉ IP nguồn mà không thực hiện lệnh trên router, không xác định địa chỉ sai hay bị cấm. Nó sử dụng địa chỉ IP nguồn làm chỉ thị, nếu một gói tin mang địa chỉ nguồn là địa chỉ giả thì nó sẽ chiếm được quyền truy nhập vào hệ thống. Tuy nhiên có nhiều biện pháp kỹ thuật có thể được áp dụng cho việc lọc gói tin nhằm khắc phục nhược điểm trên, ngoài trường địa chỉ IP được kiểm tra còn có các thông tin khác được kiểm tra với quy tắc được tạo ra trên Firewall, các thông tin này có thể là thời gian truy nhập, giao thức sử dụng, cổng. Firewall kiểu Packet Filtering có hai loại : Packet filtering Firewall : Hoạt động tại tầng mạng của mô hình OSI hay tầng IP trong mô hình TCP/IP. Kiểu Firewall này không quản lý được các giao dịch trên mạng. Circuit level gateway : Hoạt động tại tầng phiên của mô hình OSI hay tầng TCP trong mô hình TCP/IP. Là loại Firewall xử lý bảo mật giao dịch giữa hệ thống và người dùng cuối. (VD: kiêmt tra ID, mật khẩu) loại Firewall cho phép lưu vết trạng thái của người truy nhập. Những hạn chế của Firewall Firewall không đủ thông minh như con người để có thể đọc hiểu từng loại thông tin và phân tích nội dung tốt hay xấu của nó. Firewall chỉ có thể ngăn chặn sự xâm nhập của những nguồn thông tin không mong muốn nhưng phải xác định rõ các thông số địa chỉ. Firewall không thể ngăn chặn một cuộc tấn công nếu cuộc tấn công này không “đi qua” nó. Một cách cụ thể : firewall không thể chống lại một cuộc tấn công từ một đường dial-up, hoặc sự dò rỉ thông tin do dữ liệu bị sao chép bắt hợp pháp lên đĩa mềm. Firewall cũng không thể chống lại các cuộc tấn công bằng dữ liệu. Khi có một số chương trình được chuyền theo thư điện tử, vượt qua firewall vào trong mạng được bảo vệ và bắt đầu hoạt động ở đây. Ví dụ với các virus máy tính, firewall không thể làm nhiệm vụ rà quét virus trên các dữ liệu được chuyển qua nó, do tốc độ làm việc, sự xuất hiện liên tục của các virus mới và do có rất nhiều cách để mã hoá dữ liệu thoát khỏi khả năng kiểm soát của firewall. Tuy nhiên, Firewall vẫn là giải pháp hữu hiệu được áp dụng rộng rãi. Một số mô hình Firewall Packet -Filtering Router (Bộ trung chuyển có lọc gói) Hệ thống Internet firewall phổ biến nhất chỉ bao gồm một packet-filtering router đặt giữa mạng nội bộ và Internet. Một packe-filtering router có hai chức năng : chuyển tiếp truyền thông giữa hai mạng và sử dụng các quy luật về lọc gói để cho phép hay từ chối truyền thông. Hình 2.4: Packet-filtering router Căn bản, các quy luật lọc được định nghĩa sao cho các host trên mạng nộ bộ được quyền truy nhập trực tiếp tới Internet, trong khi các host trên Internet chỉ có một số giới hạn các truy nhập vào các máy tính trên mạng nội bộ. Tư tưởng của mô hình cấu trúc firewall này là tất cả những gì không được chỉ ra ràng thì có nghĩa là bị từ chối. Ưu điểm: Giá thành thấp, cấu hình đơn giản Trong suốt đối với user Hạn chế: Dễ bị tấn công vào các bộ lọc mà cấu hình được đặt không hoàn hảo hoặc bị tấn công ngầm dưới những dịch vụ đã được phép. Do cac packet được trao đổi trực tiếp giữa hai mạng thông qua router, nguy cơ bị tấn công quyết định bởi số lượng các host và dịch vụ được phép. Điều đó dẫn đến mỗi một host được phép truy nhập trực tiếp vào Internet cần phải được cung cấp một hệ thống xác thực phức tạp và thường xuyên kiểm tra bởi người quản trị mạng xem có dấu hiệu của sự tấn công nào không. Nếu một packet-filtering router do một sự cố nào đó ngừng hoạt động , tất cả hệ thống trên mạng nội bộ có thể bị tấn công. Screened Host Firewall Hệ thống bao gồm một packet-filtering router và một bastion host (pháo đài chủ). Hệ thống này cung cấp độ bảo mật cao hơn hệ thống trên, vì nó thực hiện cả bảo mật ở tầng network và ở tầng ứng dụng. Đồng thời kẻ tấn công phải phá vỡ cả hai tầng bảo mật để tấn công vào mạng nội bộ. Hình 2.5: Single- Homed Bastion Host Trong hệ thống này, bastion host được cấu hình ở trong mạng nội bộ. Quy luật filtering router được định nghĩa sao cho tất cả các hệ thống ở bên ngoài chỉ có thể truy nhập bastion host. Việc truyền thông tới tất cả các hệ thống bên trong đều bị khoá, bởi vì các hệ thống nội bộ và bastion host ở trên cùng một mạng, chính sách bảo mật của một tố chức sẽ quyết định xem các hệ thống nội bộ được phép truy nhập trực tiếp vào bastion Internet hay là chúng phải sử dụng dịch vụ proxy trên bastion host. Việc bắt buộc những user nội bộ được thực hiện bằng cách đặt cấu hình bộ lọc của router sao cho chỉ chấp nhận những truyền thông nội bộ xuất phát từ bastion host. Ưu điểm : Máy chủ cung cấp các thông tin công cộng qua dịch vụ Web và FTP có thể đặt trên packet-filtering router và bastion. Trong trường hợp yêu cầu độ an toàn cao nhất, bastion host có thể chạy các dịch vụ proxy yêu cầu tất cả các user cả trong và ngoài truy nhập qua bastion host trước khi nối với máy chủ. Trường hợp không yêu cầu độ an toàn cao thì các máy nội bộ có thể nối thẳng với máy chủ. Nếu cần độ bảo mật cao hơn nữa thì có thể dùng hệ thống firewall dual-home (hai chiều) bastion host. Một hệ thống bastion host nh vậy có 2 giao diện mạng (network interface), nhng khi đó khả năng truyền thông trực tiếp giữa hai giao diện đó qua dịch vụ proxy là bị cấm. Hình 2.6: Dual- Homed Bastion Host Hạn chế : Bởi vì bastion host là hệ thống bên trong duy nhất có thể truy nhập được từ Internet, sự tấn công cũng chỉ giới hạn đến bastion host mà thôi. Tuy nhiên, nếu như người dùng truy nhập được vào bastion host thì họ có thể dễ dàng truy nhập toàn bộ mạng nội bộ. Vì vậy cần phải cấm không cho người dùng truy nhập vào Bastion Host. Demilitarized Zone (khu vực phi quân sự hoá - DMZ) hay Screened-subnet Firewall Hệ thống bao gồm hai packet-filtering router và một bastion host. Hệ thống có độ an toàn cao nhất vì nó cung cấp cả mức bảo mật network và application, trong khi định nghĩa một mạng “phi quân sự”. Mạng DMZ đóng vai trò như một mạng nội bộ. Cơ bản, một DMZ được cấu hình sao cho các hệ thống trên Internet và mạng nội bộ chỉ có thể truy nhập được một số giới hạn các hệ thống trên mạng DMZ và sự truyền trực tiếp qua mạng DMZ là không thể được. Với những thông tin đến, router ngoài chống lại những sự tấn công chuẩn (như giả mạo địa chỉ IP) và điều khiển truy nhập tới DMZ. Hệ thống chỉ cho phép bên ngoài truy nhập vào bastion host. Router trong cung cấp sự bảo vệ thứ hai bằng cách điều khiển DMZ truy nhập mạng nội bộ chỉ với những truyền thông bắt đầu từ bastion host. Với những thông tin đi, router trong điều khiển mạng nội bộ truy nhập tới DMZ. Nó chỉ cho phép các hệ thống bên trong truy nhập bastion host và có thể cả information server. Quy luật filtering trên router ngoài yêu cầu sử dụng dịch vụ proxy bằng cách chỉ cho phép thông tin ra bắt nguồn từ bastion host. Ưu điểm: Kẻ tấn công cần phá vỡ 3 tầng bảo vệ : router ngoài, bastion host và router trong. Bởi vì router ngoài chỉ quảng cáo DMZ network tới Internet, hệ thống mạng nội bộ là không thể nhìn thấy, chỉ có một số hệ thống đã được chọn ra trên DMZ là được biết đến bởi Internet qua routing table và DNS niformation exchange (Domain Name Server) Bởi vì ruoter trong chỉ quảng cáo DMZ network tới mạng nội bộ, các hệ thống tr

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxdung gphap an ninh mang cho cac DN vua va nho dua tren phan mem ma nguon mo.doc