Đề tài Xuất khẩu hàng May Mặc của Công ty Dệt – May Hà Nội vào thị trường Mỹ

 

Mở đầu 1

Chương I 3

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DỆT – MAY HÀ NỘI 3

1.1 Khái quát về Công ty Dệt – May Hà Nội. 3

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 3

1.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty Dệt – May Hà Nội. 4

1.2 Đặc điểm của Công ty Dệt – May Hà Nội. 6

1.2.1 Đặc điểm kỹ thuật của Công ty Dệt – May Hà Nội . 6

1.2.2 Đặc điểm lao động của Công ty Dệt – May Hà Nội 8

1.2.3 Đặc điểm nguồn vốn của Công ty Dệt – May Hà Nội. 9

1.2.4 Đặc điểm về nguyên vật liệu của Công ty Dệt – May Hà Nội. 10

1.3 Kết quả Kinh doanh. 12

1.3.1 Doanh thu của Doanh nghiệp trong 5 Năm qua. 12

Doanh thu của Công ty trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2005 12

Đơn vị : USD 13

Đơn vị : Triệu đồng 14

1.3.2 Lợi nhuận và nộp ngân sách của Công ty Dệt – May Hà Nội. 14

1.3.3 Lao động và tiền lương của công nhân viên trong Công ty. 16

Chương II 18

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY DỆT – MAY HÀ NỘI VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ 18

2.1 Khái quát hoạt động xuất khẩu của Công ty Dệt May – Hà Nội 18

2.1.1 Chính sách xuất khẩu của Công ty Dệt May – Hà Nội. 18

2.1.2 Kết quả hoạt động xuất khẩu. 19

2.2 Xuất khẩu hàng May Mặc của Công ty Dệt May – Hà Nội vào thị trường Mỹ. 22

2.2.1 Kết quả hoạt động xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 22

2.2.2 Các hoạt động Công ty Dệt May – Hà Nội đã thực hiện để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng May Mặc vào thị trường Mỹ. 24

2.2.2.1 Các kênh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May – Hà Nội 24

2.2.2.2 Phương thức thanh toán. 26

2.2.2.3 Chính sách giá cả tiêu thụ của công ty. 27

2.2.2.4 Chính sách sản phẩm của Công ty Dệt – May Hà Nội . 28

2.2.2.5 Hoạt động xúc tiến bán hàng của Công ty Dệt – May Hà Nội. 29

2.2.3 Đánh giá các hoạt động của Công ty Dệt – May Hà Nội 30

2.2.3.1 Về công tác nghiên cứu thị trường. 30

2.2.3.2 Về kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. 31

2.2.3.3 Về chính sách tiêu thụ sản phẩm. 31

2.2.3.4 Chính sách giá của Công ty Dệt – May Hà Nội 32

2.2.3.5 Về chính sách phân phối. 33

2.2.3.6 về chính sách xúc tiến hỗn hợp. 33

2.3 Đánh giá hoạt động xuất khẩu hàng May Mặc của Công ty Dệt – May Hà Nội. 34

2.3.1 Những kết quả đặt được. 34

2.3.2 Những tồn tại cần khắc phục. 35

2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại. 35

CHƯƠNG III 37

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ. 37

3.1 Đặc điểm của thị trường may mặc Mỹ và vấn đề đặt gia đối với Công ty Dệt – May Hà Nội . 37

3.1.1 Xu hướng tiêu dùng và nhu cầu sản phẩm May Mặc của thị trường Mỹ. 37

3.1.2 Hệ thống pháp luật của Mỹ. 38

3.1.2.1 Quy định về thuế quan 38

3.1.2.2 Những quy định về hạn ngạch nhập khẩu và Visa. 39

3.1.2.3 Quy định về xuất xứ hang Dệt May. 39

3.1.2.4 Luật bảo vệ NgườI tiêu dùng. 40

3.1.2.5 Nhăn hiệu thương mại ở Mỹ. 40

3.1.2.6 Quy định về chống bán phá giá, trợ giá và biện pháp chống trợ giá trong thị trương Hoa Kỳ. 41

3.1.2.7 Tiêu chuẩn về chách nhiệm xã hội. 41

3.1.3 Tình hình cạnh tranh tại thị trường Dệt May của Mỹ. 41

3.1.3.1 Hàng May Mặc Trung Quốc. 41

3.1.3.2 Hàng May Mặc Ấn Độ. 43

3.1.3.3 Hàng May Mặc của các nước trong khối kinh tế Bắc Mỹ (NAFTA) 43

3.1.3.4 Hàng May Mặc của các nước ASEAN. 44

3.1.3.5 Đánh giá đối thủ 44

3.2 Những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng May Mặc vào thị trường Mỹ. 46

3.2.1 Đầu tư vào công tác điều tra nghiên cứu thị trương. 46

3.2.2 Đầu tư nâng cao tay nghề cho người lao động 47

3.3.3 Đầu tư cho công tác thiết kế mẫu. 49

3.3.4 Hoàn thiện chất lượng sản phẩm. 49

3.3.5 Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ. 51

3.3.6 Đầu tư quản lý bằng tin học và xưởng sản xuất chuyên môn hoá. 52

3.3.7 Tăng cường đầu xây dựng thương hiệu và đào tạo chuyên viên bán hàng 53

3.3.8 Kinh doanh theo dạng FOB và tham khảo ý kiến của các công ty tư vấn Luật. 54

3.4 Một số kiến nghị với Nhà Nước. 55

Kết Luận 57

 

 

 

 

doc59 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 10/09/2015 | Lượt xem: 1487 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xuất khẩu hàng May Mặc của Công ty Dệt – May Hà Nội vào thị trường Mỹ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bước đầu đã thâm nhập vào thị trường Mỹ. Sản phẩm có giá trị xuất khẩu vào thị trường Mỹ cao nhất là Áo sơ Mi. Nhưng nếu mà so sánh với các đơn vị khác trong nước cùng xuất khẩu vào thị trường Mỹ thì con số đó còn quá nhỏ. Điều này chưa sứng đáng với tiềm năng của công ty. Bảng những mặt hàng xuất khẩu chính của Công ty Dệt May – Hà Nội vào thị trường Mỹ. Đơn vị (USD) Tên hàng Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Sơ mi Nam không DK cotton 375302 428546 754069 854026 982527 Sơ mi Nam , bé trai DK cotton 750604 857092 1508138 1708051 1965053 Sơ mi Nữ, bé gái DK cotton 187651 214273 377034 427013 491263 Quần Nữ, bé gái vảI tổng hợp 187651 214273 377034 341610 393011 Quần nữ bé gái cotton 531678 607107 1068264 1281038 1473790 Quần nam vải tổng hợp 688054 785668 1382460 1793454 2063306 Quần nam, bé trai cotton 406577 464258 816908 939428 1080779 Quần bò 683220 786021 Áo bò 512415 589516 Tổng 3127516 3571216 6283908 8540256 9825265 Các sản phẩm khác đa số vẫn còn mới lạ đối với thị trường Mỹ như quần lót, áo lót. Do chất lượng không cao, mẫu mã không phong phú, không phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Hình thức xuất khẩu chủ yếu của Công ty Dệt – May Hà Nội vào thị trường Mỹ đa số là qua trung gian và tỷ lệ qua trung gian luôn > 50% lượng sản phẩm. Điều này là do Công ty Dệt – May Hà Nội chưa có hệ thống phân phối, hệ thống đại lý tại thị trường này, điều này đã ảnh hưởng đến lợi nhuận và doanh thu của công ty trên thị trường MỸ. 2.2.2 Các hoạt động Công ty Dệt May – Hà Nội đã thực hiện để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng May Mặc vào thị trường Mỹ. 2.2.2.1 Các kênh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May – Hà Nội Để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Công ty đã tập trung mở rộng mạng lưới phục vụ. Hiện tại công ty đã thành lập một số cửa hàng dịch vụ để thực hiện điều này. Bằng các kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp công ty đã mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Do thị trường của công ty khá rộng nên công ty đã sử dụng nhiều kênh phân phối trong đó có kênh phân phối gián tiếp là chủ yếu Số lượng kênh phân phối của công ty. Kênh phân phối 2001 2002 2003 2004 2005 - Kênh phân phối trực tiếp 12 15 20 28 33 + Quầy giới thiệu SP 3 3 5 7 9 + Người bán lẻ 5 7 9 12 15 + ĐạI lý nhỏ 5 5 6 9 9 - Kênh phân phối gián tiếp 40 44 60 96 115 + Đại lý lớn 18 18 25 38 42 + Người bán buôn 22 26 35 58 73 Công ty đã sử dụng hệ thống kênh phân phối như sau: Kênh phân phối trực tiếp: Bằng hệ thống của hàng dịch vụ của công ty đã đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. những sản phẩm tiêu thụ bằng hình thức này đa số là sản phẩm sợi, hàng dệt kim nội địa, khăn bông. Khách hàng mua của Công ty là các Công ty Dệt như Công ty Đông Á, Công ty may Gia Định còn đối với sản phẩm dệt may thì công ty sản xuất theo đơn đặt hàng của các nước như là : Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hoa Kỳ Công ty ký hợp đồng trực tiếp không qua trung gian. Ngoài ra công ty còn thành lập một số cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên các địa bàn khách nhau. Tại đây công ty bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng và bán buôn cho các khách hàng có nhu cầu lớn. Công ty còn tổ chức tiêu thụ sản phẩm dệt kim trả lương công nhân theo doanh số.. với các hình thức này công ty đã đưa tận tay người tiêu dùng sản phẩm của mình. Kênh phân phối gián tiếp: Nếu như kênh phân phối trực tiếp người bán tìm đến người mua hoặc ngược lại người mua tìm đến người bán để thoả thuận với nhau, quy định những điều kiệm mua hàng thì trong kênh phân phối gián tiếp mọi công việc thiết lập mối quan hệ giữa người bán và người mua cũng như việc quy định các điều khoản của hợp đồng điều qua người thứ ba làm trung gian. Dòng sản phẩm trong kênh phân phối này chủ yếu là các sản phẩm sợi, Dệt kim. Trong thời gian tới Công ty Dệt – May Hà Nội đặt mục tiêu mỗi tỉnh thành phố có ít nhất một cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm của Công ty. Công ty thường chọn các đối tác là các công ty đang đứng vững trên thị trường là đối tác điển hình là trung tâm thương mại Minh Khai Ở Hải phòng. Ngoài ra Công ty Dệt – May Hà Nội còn áp dụng các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm như quảng cáo, tham gia hội trợ triển lãm, hội nghị khách hàng.. Nhằm tăng cương kích thích tiêu thụ sản phẩm trên các kênh phân phối Sơ đồ kênh phân phối của Công ty. Hanosimex NTD cuối cùng Xuất khẩu Đại lý Quầy GTSP Người bán lẻ Đại lý Người bán buôn Người bán buôn Người bán lẻ 2.2.2.2 Phương thức thanh toán. Để làm tăng tốc độ luân chuyển vốn, Công ty Dệt – May Hà Nội đã nghiên cứu và chấp nhận mọi phương thức thanh toán mà bạn hàng đặt gia sao cho hai bên cùng có lợi mà không vi phạm pháp luật và giữ được uy tín của công ty. Thông thường những bạn hàng lớn và có uy tín được thanh toán có định kỳ hoặc có đảm bảo bằng ngân hàng . Đối với việc tiêu thụ trên thị trường nội địa mà chủ yếu là các đại lý thì công ty áp dụng hình thức trả hoa hồng theo phần chăm doanh thu của đại lý. Tỷ lệ hoa hồng cho mùa hè. + 8% trên doanh thu trước thuế (đối với các đại lý ở Hà Nội và ngoại tỉnh). + 10% trên doanh thu trước thuế (đối với các đại lý ở phía nam ). + Nếu doanh thu một tháng đặt từ 80 triệu trở lên thì được cộng thêm 2% tỷ lệ hoa hồng trên phần chăm doanh thu vượt mức. + Nếu doanh thu một tháng đặt từ 100 triệu trở lên thì được cộng thêm 2.2% tỷ lệ hoa hồng trên phần chăm doanh thu vượt mức. Tỷ lệ hoa hồng cho mùa đông. + 6% trên doanh thu trước thuế (đối với các đại lý ở Hà Nội). + 8% trên doanh thu trước thuế (Đối với ngoại tỉnh). + 10% trên doanh thu trước thuế (đối với các đại lý phía nam). + Nếu doanh thu một tháng đặt từ 80 triệu trở lên thì được cộng thêm 1% tỷ lệ hoa hồng trên phần chăm doanh thu vượt mức. + Nếu doanh thu một tháng đặt từ 100 triệu trở lên thì được cộng thêm 1.2% tỷ lệ hoa hồng trên phần chăm doanh thu vượt mức. + Nếu doanh thu một tháng đặt từ 150 triệu trở lên thì được cộng thêm 1.5% tỷ lệ hoa hồng trên phần chăm doanh thu vượt mức. Trong quá trình bán hàng nếu loại hàng hoá nào bán chậm, không phù hợp với thị hiếu khách hàng thì hai bên bàn bạc cho đổi hàng . Mỗi năm được nhập lại hai lần vào thời điểm giao mùa. Số hàng nhập lại không vượt qua 10% doanh thu mỗi tháng. Hàng nhập lại phải đảm bảo chất lượng . các đại lý bán theo gia quy định của công ty. 2.2.2.3 Chính sách giá cả tiêu thụ của công ty. Cơ sở tính giá cho bất kỳ sản phẩm nào, thông thường bắt nguồn từ chi phí trong quá trình sản xuất và phần lãi của doanh nghiệp. Giá = Chi phí + Lãi Trên thực tế, điều này đôi khi không còn phù hợp nữa. Một chính sách giá cả hợp lý , linh hoạt là phải dữa trên cơ sở hai yêu tố là chi phí sản xuất và điều kiện khách quan của thị trường. Nhằm đặt được mức cạnh tranh cao nhất, Công ty Dệt – May Hà Nội đã tiến hành định giá trên cơ sở chi phí sản xuất sản phẩm và căn cứ theo từng giai đoạn của “ chu kỳ sống của sản phẩm”. Ta có bảng giá của một số loại sản phẩm của Công ty Dệt – May Hà Nội trên thị trường. Sản phẩm Hanosimex Các công ty trong ngành Giá bán của các công ty Áo T – Shirt 35000đ/ Sp May Thăng Long 32000đ/ Sp Polo – Shirt 30000đ/Sp Dệt kim Hà Nội 28000 đ/ Sp Quần áo trẻ em 15-60000đ/ bộ May Thăng Long 14-50000đ/ Bộ Áo may ô 14000đ/ chiếc May Thắng Lợi 18000 đ/ chiếc So với các đối thủ cạnh tranh thì giá bán của sản phẩm của Công ty Dệt – May Hà Nội tương đối cao, nhưng xét về sự tương ứng giữa giá cả và mức độ thoả mẵn thì có sự chênh lệch do mẫu mã và kiểu dáng của Công ty Dệt – May Hà Nội khá đơn điệu không thu hút được khách hang. Như vậy, giá bán của Công ty Dệt – May Hà Nội là tương đối cao so với sản phẩm cùng loại của các công ty khác. Nhưng do Công ty Dệt – May Hà Nội có uy tín trên thị trường về chất lượng sản phẩm cũng như các dịch vụ kèm theo cho nên giá bán của công ty như trên là hoàn toàn có khẳ năng cạnh tranh và thực tế đã chứng minh điều đó. 2.2.2.4 Chính sách sản phẩm của Công ty Dệt – May Hà Nội . Trong các chính sách của Công ty Dệt – May Hà Nội thì chính sách sản phẩm luôn giữ vai trò quan trọng, nó có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của công ty bởi nó là nền tảng cho chiến lược kinh doanh của công ty. Chỉ khi nào hình thành được chính sách sản phẩm của doanh nghiệp mới có phương hướng đầu tư nghiên cứu, thiết kế, sản phẩm, sản xuất và thực hiện tốt chính sách sản phẩm. Từ đó tạo điều kiện cho các chính sách như chính sách giá cả, phân phối.triển khai có hiệu quả. Đồng thời xây dựng một chính sách sản phẩm đúng đắn sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện được các mục tiêu của mình như mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu an toàn trong kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách sản phẩm, Công ty Dệt – May Hà Nội đã đặt ra nhiệm vụ cho mình là không ngừng nghiên cứu, đổi mới hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường để từ đó đưa ra những mẫu mã và thiết kế mới cho sản phẩm quần áo Dệt Kim, quần áo Bò, sản phẩm sợi. để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Trong thời gian qua công ty đã thực hiện hình thức dùng mẫu mã sao chép của sản phẩm xuất khẩu cho hàng của thị trường nội địa. Sử dụng hình thức này công ty không phải bỏ chi phí và thời gian để thiết kế mẫu sản phẩm hơn nữa đây là sản phẩm đang được chấp nhận trên thị trường quốc tế cho nên kiểu dáng và mẫu mã phù hợp với chào lưu chung của thế giới. Tuy nhiên không không phải mẫu hàng hoá xuất khẩu nào cũng được sao chép lại bởi trong nhiều đơn hàng Công ty Dệt – May Hà Nội làm theo đơn đặt hàng của các đối tác nước ngoài và hõ giữ bản quyền. Do những hạn chế của hình thức này và sự phát triển lâu dài, công ty đã đặt ra nhiệm vụ là phải học tập nghiên cứu để tạo ra những mẫu sản phẩm của riêng mình góp phần làm đa dạng mẫu mã sản phẩm của công ty đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong nước cũng như khách hàng xuất khẩu. 2.2.2.5 Hoạt động xúc tiến bán hàng của Công ty Dệt – May Hà Nội. Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, công ty đã thưc hiện một loạt các hoạt động hỗ trợ như quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia hội chợ triển lãm, các hội nghị khách hàng . Quảng cáo hiện nay cảu Công ty Dệt – May Hà Nội chủ yếu đăng trên các tạp trí chuyên ngành, một số tờ báo còn trên đài phát thanh hay truyền hình thì không. Công ty Dệt – May Hà Nội cũng sử dụng hình thức quảng cáo tài trợ cho các hoạt động thể thao của ngành cũng như cả nước. như đặt biển quảng cáo cho câu lạc bộ bong đá GL Hà Nội ACB hay tài trợ cho các quấn sách của ngành. Những năm gần đây Công ty Dệt – May Hà Nội luôn tham ra vào hội trợ hàng Việt Nam chất lượng cao. Tuy nhiên Công ty Dệt – May Hà Nội vẫn chưa chú trọng nhiều đến chất lượng của sản phẩm tham gia hội trợ. Cụ thể là đội ngũ nhân viên tham gia hội trợ tham gia hội trợ với mục tiêu là bán hàng chứ không chú trọng đến khâu quảng bá hình ảnh của Công ty Dệt – May Hà Nội, cũng như tìm kiếm khách hàng tiềm ẩn. Hàng năm Công ty Dệt – May Hà Nội thường tổ chức hội nghị khách hàng với sự có mặt của các khách hàng lớn cũng như quen thuộc. Trong hội nghị khách hàng công ty đã phát phiếu điều tra về múc độ thoả mẵn của khách hàng về sản phẩm của Công ty Dệt – May Hà Nội. Bảng một số hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty. Các hoạt động xúc tiến BH Đơn vị 2001 2002 2003 2004 2005 Tham gia hội chợi triển lãm Lần 15 18 24 29 33 Tổ chức hội nghị khách hang Lần 1 1 2 2 3 2.2.3 Đánh giá các hoạt động của Công ty Dệt – May Hà Nội 2.2.3.1 Về công tác nghiên cứu thị trường. Việc nắm bắt được thị hiếu của khách hàng cũng đồng nghĩa với công ty sẽ tiêu thụ được sản phẩm của mình do sản phẩm được sản xuất ra đáp ứng đúng nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường đáp ứng được lòng mong mỏi của khách hàng . Đối với thị trường May Mặc là thị trường mà nhu cầu thay đổi theo tính thời vụ, do đó công tác điều tra thị trường càng được sự quan tâm. Công ty Dệt – May Hà Nội đã ý thức được điều này nên từ khi bước chân vào thị trường Mỹ công ty đã thông qua các kênh khác nhau tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ về nhu cầu hàng May Mặc.Với việc Việt Nam và Mỹ thiết lập mối quan hệ vào năm 1995 và 12/2001 hai bên đã ký hiệp định thương mại đã tạo điều kiện cho hàng Việt Nam vào Mỹ dễ dàng hơn, Công ty Dệt – May Hà Nội đã tổ chức điều tra thị trường nhưng chỉ qua các kênh gián tiếp, qua các kênh như đại sứ quán, các tổ chức thương mại, không đi hết các sản phẩm May Mặc của người dân Mỹ. Chỉ tập trung vào các sản phẩm như áo sơ mi, quần âu mà vẫn vắng mặt các sản phẩm có giá trị cao như áo Vest, Comple, Áo rét. Công việc nghiên cứu thị trường của Công ty Dệt – May Hà Nội chỉ tập trung vào nhu cầu May Mặc mà không chú ý đến các điều kiện khách quan, điều kiện luật pháp, đối thủ cạnh tranh.. 2.2.3.2 Về kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm thông thường diễn gia tại phòng Kế hoạch thị trường. Những đối với Công ty Dệt – May Hà Nội thì không chỉ phòng kế hoạch thị trường có chách nhiệm và còn phòng Xuất nhập khẩu điều này rất có thể dẫn đến sự chồng chéo nhiệm vụ cũng như là chách nhiệm của hai phòng này. Việc lập kế hoạch hàng năm là căn cứ để tiến hành lập kế hoạch của Quý, tháng. Các kế hoạch này thường được dữa trên các đơn đặt hàng của khách hàng ,. Ngoài các kế hoạch ngắn hạn công ty còn lập các kế họach trung và dài hạn nhưng các kế hoạch này chỉ dừng lại ở tất cả các thị trường chứ chưa có kế hoạch trung hạn và dài hạn cho từng thị trường. Từ đó có thể gây khó khăn khi đánh giá hiệu quả tiêu thụ trên từng thị trường cụ thể để tìm gia những điểm cần khắc phục. 2.2.3.3 Về chính sách tiêu thụ sản phẩm. Nội dung của kế hoach này là xem xét nên đưa sản phẩm nào ra thị trường nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, tạo ra sự đa dạng hoá, khác biệt sản phẩm tuy nhiên các chính sách sản phẩm được lập ra phần lớn ở Công ty Dệt – May Hà Nội là một danh sách của các sản phẩm đa dạng và phong phú. Nhưng do đặc điểm của công ty là thường xuất khẩu theo đơn đặt hàng mà gia công. Nên việc tập trung vào chính sách sản phẩm chưa được quan tâm dung mức, mặc dù đã có nhận thức được tầm quan trọng của các chính sách sản phẩm nhưng trong giai đoạn này công ty vẫn tập trung cao độ vào việc xây dựng chất lượng cũng như tạo dụng thương hiệu cho sản phẩm, các dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng chưa được diễn ra thương xuyên và còn mang tính nghiệp dư. 2.2.3.4 Chính sách giá của Công ty Dệt – May Hà Nội Với một hệ thống định giá theo tiêu chuẩn đã đề ra, sau khi khách hàng đặt hàng thì phòng thị trường sẽ lên phương án báo giá với khách hàng. mặc dừ có nhiều phương án xây dựng gia khác nhau như phương pháp hoà vốn, định giá cạnh tranh, định giá dựa vào AVCnhưng tại Công ty Dệt May – Hà Nội thì vẫn sử dụng phương pháp định giá thành sản phẩm bằng dựa vào giá sản phẩm cộng % lợi nhuận mong muốn. Chính sách giá của công ty cũng không nhất quán do đặc trưng của công ty là sản xuấ hàng theo hình thức CMPT, giá trị gia tăng trong một đơn vị không cao Giá bán được phân chia thành các hạn mục khác nhau để từ đó tính tổng, tuỳ thuộc vào số lượng đơn đặt hàng và ngày giao, quy cách, chất lượng mà có giá khác nhau. Có thể có những đơn hàng chỉ công trong 2 công đoạn là may và đóng gói thì giá cả lại khác với hình thức CMPT làm tất cả đến khi hoàn thiện sản phẩm. hình thức này của Công ty Dệt May – Hà Nội chỉ phù hợp với trường hợp xuất khẩu theo phương thức gia công. Còn khi chuyển sang giai đoạn xuất khẩu theo dạng FOB thì chính sách giá của công ty phải có sự thay đổi mới có thể thâm nhập vào thị trường Mỹ có hiệu quả. Khi đó phương pháp định giá phải là phương pháp hiện đại, dựa vào AVC, hay chính sách giá phù hợp với mục tiêu của công ty trong tương lai. 2.2.3.5 Về chính sách phân phối. Đặc điểm chủ yếu của hệ thống phân phối của công ty là qua khâu trung gian, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hàng may mặc của công ty vào thị trường dẽ dàng hơn. Nhưng những nhà trung gian của Công ty Dệt May – Hà Nội lại không trực tiếp bán hàng mà lại phân phối lại cho các nhà bán lẻ khác trước khi đến tay được người tiêu dùng. Điều này làm cho chi phí nâng lên và công ty không kiển soát được giá, khi đó giá cả của người tiêu dùng cuối cùng lại phụ thuộc vào sự quyết định của nhà bán lẻ cuối cùng. Khi xuất khẩu hàng may mặc của Công ty Dệt May – Hà Nội qua nhiều trung gian làm cho khả năng thu nhận thông tin của khách hàng đối với sản phẩm của công ty lại khó khăn và thường không chính xác. Qua đó làm cho việc xác định nhu cầu và nắm bắt nhu cầu mới của khách hàng lại kho khăn. Làm cho công tác xác định chính sách khác như chính sách sản phẩm, chính sách giá. lại khó khăn và thường không chính xác. Qua các kênh phân phối chúng ta thấy kênh phân phối của công ty và thị trường Mỹ khá đơn giản, nhưng khi đã xuất hàng thì công ty lại không kiểm xoát được sản phẩm, không những thế công ty còn không kiểm soát được thương hiệu của sản phẩm. điều này là do công ty chưa đầu tư mạnh vào việc xây dựng kênh phân phối sản phẩm do công ty còn khó khăn về chi phí và thông tin. 2.2.3.6 về chính sách xúc tiến hỗn hợp. Xúc tiến hỗn hợp là một công cụ của Marketing nhằm hỗ trợ và thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm của công ty. Trong giai đoạn hiện nay công ty đang từng bước xây dựng thương hiệu của riêng mình do đó công ty đã có sự đầu tư vào công tác quảng cáo trên Truyền hình, phát thanh, báo chí. Tham gia hội trợi trong nước và quốc tế. Việc tham gia hội trợ không nằm ngoài mục tiêu là tìm kiếm khách hàng nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên tham gia vào các hội trợ này nhưng công ty vẫn chưa có sự đầu tư cao vào công tác này, chưa quảng bá được hình ảnh của mình. Hơn nữa công ty vẫn chưa xác định rõ được mục tiêu của công tác xúc tiến hỗn hợp qua đó tập trung nguồn lực vào thực hiện công tác xúc tiến hỗn hợp qua đó mới thực hiện được mục tiêu. 2.3 Đánh giá hoạt động xuất khẩu hàng May Mặc của Công ty Dệt – May Hà Nội. 2.3.1 Những kết quả đặt được. Kết quản xuất khẩu trong 10 năm gần đây chứng tỏ bước tiến vượt bậc của Công ty Dệt – May Hà Nội giá trị xuất khẩu tăng 3.55 lần. Hiện nay Công ty Dệt – May Hà Nội đã có quan hệ thương mại với 50 hãng thuộc 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế gới. trong đó thị trương Nhật Bản và EU là hai thị trường lớn nhất. Mặc dù các thị trường Nhật Bản và EU là hai thị trường khó tính những với nỗ lực của mình Công ty Dệt – May Hà Nội đã đứng vững và không ngừng phát triển trên các thị trường chuyền thống hơn thế nữa trong những năm gần đây Công ty Dệt – May Hà Nội còn đột phá vào thị trường Mỹ một thị trường tiềm năng những cũng đầy khó khăn. Năm 2005 Công ty Dệt – May Hà Nội đã có gần 5.5 triệu sản phẩm vào thị trường Mỹ. 2.3.2 Những tồn tại cần khắc phục. - Về sản phẩm Chất lượng sản phẩm của Công ty Dệt – May Hà Nội chưa đồng điều đặc biệt là hàng May Mặc, còn tình trạng khiếu kiện đối với các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm. Do nguyên vật liệu nhập khẩu là chủ yếu nên giá thành sản phẩm của Công ty Dệt – May Hà Nội tương đối cao so với các đối thủ khác. Gây ra những bất lợi nhất định trong việc cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Về công tác tiêu thụ sản phẩm. Phương thức bán hàng của Công ty Dệt – May Hà Nội chưa thoát khỏi ảnh hưởng của cơ chế quan lieu bao cấp, nên còn thiếu năng động. Việc lập kế hoặch sản xuất tiêu thụ sản phẩm đã cụ thể nhưng còn chưa kịp thời đã gây khó khăn trong điều tiết và tiêu thụ. Công tác xuất khẩu chưa chủ động, chưa thương xuyên liên hệ với khách hàng để duy trì thị trường hiện có cũng như tìm kiếm thị trường mới. Công ty Dệt – May Hà Nội vẫn còn phụ thuộc chủ yếu vào các đơn đặt hàng cũng như sự điều tiết xuất khẩu từ trên xuống. 2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại. Hàng xuất khẩu vào các thị trường Nhật Bản, EU. Nói chung và vào thị trường Mỹ nói riêng còn ngèo nàn về chủng loại, mẫu mã sản phẩm, chất lượng cũng như tốc độ cung ứng hàng hoá còn chậm. không những thế hàng hoá của Công ty Dệt – May Hà Nội thường xuất khẩu qua các khâu trung gian, tỷ lệ trung gian ước tính từ 10 đên 40% điều này làm giảm tỷ lệ lợi nhuận của sản phẩm. Công ty Dệt – May Hà Nội còn yếu kém về kinh nghiệm thương trường, mặc dù đã hình thành và phát triển lâu đời. nhưng những kinh nghiệm này thường tập trung vào các thị trường trong thời lỳ kế hoạch hoá tập trung. những kinh nghiệm mới lại chưa nắm bắt kịp thời Công ty Dệt – May Hà Nội chưa có cách tiếp cận chủ động vào các thị trường mới, thông tin năm bắt được từ các thị trường này còn hạn chế, kèm với đó là các biện pháp xúc tiến bán hàng cũng như quảng bá hình ảnh còn hạn chế. Lực lượng lao động trong nước mặc dù đông đảo nhưng trình độ tay nghề còn hạn chế, chủ yếu là lao động thủ công khi tuyển vào Công ty Dệt – May Hà Nội lại mất các khoản chi phí đào tạo. trong khi lao động làm việc lâu dài trong công ty lại ít. Các lao động chất lượng cao lại đang thiếu hoặc nếu có lại không đáp ứng được nhu cầu của thị trường đề ra. Một nguyên nhân khác nưa là do chính sách thương mại của chúng ta chưa ổn định, môi trường đầu tư chưa hấp dẫn, Nhà Nước chưa tập trung vào ngàng Dệt May. Một khó khăn nữa là Việt Nam chưa gia nhập vào WTO nên chúng ta mất đi lợi thế được hưởng ưu đãi như một số nước năm trong WTO khi xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật bản .như là các nước Trung Quốc, Ân độ, Thái Lan. CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ. 3.1 Đặc điểm của thị trường may mặc Mỹ và vấn đề đặt gia đối với Công ty Dệt – May Hà Nội . 3.1.1 Xu hướng tiêu dùng và nhu cầu sản phẩm May Mặc của thị trường Mỹ. - Xu hướng tiêu dùng Dân số Mỹ theo thống kê cuối năm 2005 là khoảng 290.342.554 người trong đó cơ cấu tuổi từ 45 tuổi trởi lên chiếm 38 %. Trong nhóm tuổi này thì nhu cầu về nhà của và dành các khoản chi phí khi về hưu là cao. Vì thế các khoản chi phí cho May Mặc là hạn chế hơn các nhóm tuổi khác. Nên họ thường chọn các sản phẩm không quá đắt tiền và chất lượng quá cao để phù hợp khả năng tri trả của họ. Sự gia tăng của nhóm tuổi >65 là một tín hiệu tốt cho các nhà sản xuất vì nhóm tuổi này ít quan tâm tới thời trang mà chỉ quan tâm đến sự thoải mái khi tiêu dùng. Thanh thiếu niên là nhóm tiêu dùng quan trọng. Vì nhóm tuổi này quan tấm đến thời trang, phong cáchhơn nữa họ có thu nhập cao và dành nhiều tiền và thời gian cho tiêu dùng May Mặc . Người tiêu dùng Mỹ ngày càng có xu hướng tiêu dùng các sản phẩm gọn nhẹ và thoải mái như quần Áo thể thao. Người tiêu dùng Mỹ ngày ngại đến các siêu thị mà họ đang chuyển dần mua sắm qua Tivi. điện thoại. internet.. - Nhu cầu tiêu dùng. Năm 2000 Người tiêu dùng Mỹ dành khoảng 251 tỷ USD cho tiêu dùng May Mặc và mỗi năm tốc độ tăng chi tiêu cho May Mặc là 5.9% và con số này đến Năm 2005 là khoảng 334,3 tỷ USD đây là thị trường tiêu thụ hàng May Mặc lớn nhất thế giới với nhu cầu đa dạng và phong phú. Là cơ hội làm ăn của tất cả các công ty trên toàn thế giới trong đó có Công ty Dệt – May Hà Nội. Người dân Mỹ có nhu cầu sử dụng quần áo theo phong cách tự do như quần áo thể thao. Áo thun. Áo cộc tay.. 3.1.2 Hệ thống pháp luật của Mỹ. Khi nhập khẩu hàng Dệt May vào Hoa Kỳ các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến hệ thống pháp luật cũng như chính sách nhập khẩu của Hoa Kỳ 3.1.2.1 Quy định về thuế quan Muốn nhập khẩu vào thị trường Mỹ trước hết các doanh nghiệp nên nghiên cứu kỹ hệ thống thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ. Trong đó các doanh nghiệp cần biết trình tự đánh thuế của Hoa Kỳ. - Danh mục điều hoà thuế quan. Trong biểu thuế nhập khẩu vào Mỹ sẽ được tính theo 1 trong 3 phương pháp sau. + Thuế suất trị giá: là thuế suất tính theo tỷ lệ % giá trị hang hoá nhập khẩu. + Thuế suất đặc tính. Là một loại thuế cụ thể đánh vào một hang hoá cụ thể. + Thuế suất phối hợp là mức thuế suất áp dụng cho cả hai phương pháp tính thuế trên. - Áp mã thuế nhập khẩu.Luật pháp Hoa kỳ cho chủ hàng được chủ động xếp ngạch thuế cho các mặt hàng nhập và nộp thuế theo kê khai. - Định giá tính thuế hàng nhập khẩu . Nguyên tắc chung là đánh thuế theo giá giao dịch, những giá giao dịch không phải là giá theo hoá đơn mà là giá cộng thêm các chi phí khác, như tiền đóng gói.. 3.1.2.2 Những quy định về hạn ngạch nhập khẩu và Visa. - Quy định về hạn ngạch nhập khẩu. nói chung Mỹ không có giới hạn về hạn ngạch nhập khẩu trừ khi trong hiệp định hàng Dệt May có quy định về hạn ngạch. Nhưng luật pháp hoa kỳ cho phép chính phủ đơn phương áp đặt các hạn ngạch mang tính hành chính đối với các hàng Dệt May . Có hai loại hạn ngạch đó là hạn ngạch tuyệt đối và hạn nghạch tính theo thuế suất. + Hạn ngạch tuyệt đối là hạn ngạch hạn chế về số lượng. + Hạn ngạch tính theo thuế suất áp dụng cho một số lượng hàng nhập khẩu được áp dụng cho một số hàng hoá có thuế suất thấp trong một thời gian nhất định. - Quy định về Visa. Hàng Dệt May cần có Visa mới được vào Mỹ. Một Visa hàng dệt là dấu xác nhận trên một hoá đơn hoặc một giấy phép nhập khẩu do chính phủ nước ngoài cấp. Visa này dùng để kiểm soát hàng nhập khẩu vào Mỹ hoạc ngăn chặn hang lậu vào Mỹ. 3.1.2.3 Quy định về xuất xứ hang Dệt May. Hàng Dệt May nhập khẩu vào Mỹ phải tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt về tờ k

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docM0509.doc
Tài liệu liên quan