Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 9

1. Hòa tan hết hỗn hợp N gồm MgO và CuO vào dung dịch H2SO4 thu được dung dịch M trong đó nồng độ phần trăm của 2 muối là bằng nhau. Xác định % khối lượng mỗi chất trong N.

2. Dung dịch X là dung dịch HCl, dung dịch Y là dung dịch NaOH. Cho 200 ml dung dịch X vào cốc chứa 120 gam dung dịch Y, tạo ra dung dịch Z chỉ chứa 1 chất tan. Cô cạn dung dịch Z thu được 17,55 gam chất rắn khan. Tính nồng độ mol của dung dịch X và nồng độ phần trăm của dung dịch Y.

 

doc7 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 15615 | Lượt tải: 65download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Toán - Lớp 9 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1 (0,75 điểm). Phân tích đa thức Q = 2x2 - 9x + 9 thành nhân tử. Bài 2 (2,0 điểm). Tính: A = B = C = (- x3 + 3x2 - 1)2011 biết x = Bài 3 (2,0 điểm). Cho biểu thức: S = a. Rút gọn biểu thức S. b. Tìm x để S - 3 < 0. c. Tìm số nguyên x để biểu thức H = có giá trị nguyên. Bài 4 (1,25 điểm). a. Giải phương trình: x2 - 22x + 123 = + b. Cho các số x, y, z 0 và x + y + z = 1. Chứng minh rằng: x + 2y + z 4(1 - x)(1 - y)(1 - z) Bài 5 (1,25 điểm). Cho các điểm A(-2; 5), B(1; -4), C(; -2) a. Xác định công thức hàm số có đồ thị là đường thẳng đi qua điểm A và điểm B. b. Chứng minh rằng: Ba điểm A, B, C thẳng hàng. Bài 6 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A và có = 1080. Tính . Bài 7 (1,75 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC tại H, phân giác AD của cắt BC tại D. a. Tính độ dài đoạn HD biết BH = 36cm, CH = 64cm. b. Gọi điểm I, điểm K theo thứ tự là hình chiếu của điểm H trên AB, AC. Chứng minh rằng: . -------------Hết------------ Họ và tên thí sinh:……………………………………….…Số báo danh:………………… Chữ ký của giám thị số 1:………………………………………….………………………. Ghi chú: - Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Ngữ văn - Lớp 9 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I (2,0 điểm). Trong chương trình Ngữ văn lớp 9, tập một, em có học một tác phẩm, trong đó có hai câu thơ: “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi, Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.” a. Hãy cho biết hai câu thơ đó trích trong tác phẩm nào? Của ai? b. Em hiểu nghĩa của hai câu thơ đó như thế nào? Tác giả muốn gửi gắm điều gì qua hai câu thơ trên ? Câu II (2,0 điểm). Viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về khổ thơ sau: “...Cái cò...sung chát đào chua Câu ca mẹ hát, gió đưa về trời. Ta đi trọn kiếp con người, Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.” (Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa - Nguyễn Duy) Câu III (6,0 điểm). Cùng viết về trăng nhưng ba bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu, “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận và “Ánh trăng” của Nguyễn Duy lại có những đặc sắc riêng. Em hãy phân tích, so sánh để làm nổi bật những nét đặc sắc ấy của mỗi bài thơ. -------------Hết------------ Họ và tên thí sinh:………………….………………………Số báo danh:………………… Chữ ký của giám thị số 1:………………………………….………………………………. Ghi chú: - Thí sinh không sử dụng tài liệu. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Vật lý - Lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1 (2,0 điểm). Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng AB. Với đoạn đường đầu đi với vận tốc v1 = 12km/h, đoạn đường tiếp theo đi với vận tốc v2 = 5km/h và đoạn đường còn lại đi với vận tốc v3 = 10km/h. Tính vận tốc trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB. Bài 2 (2,0 điểm). Một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng m1 = 0,1kg chứa m2 = 0,5kg nước ở nhiệt độ t1 = 250C. Người ta thả một thỏi nhôm ở nhiệt độ t3 = 1000C, nhiệt độ của nhiệt lượng kế khi có cân bằng nhiệt là t2 = 300C. Tính khối lượng m3 của thỏi nhôm. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là c1 = 380J/kg.độ, của nước là c2 = 4200J/kg.độ, của nhôm là c3 = 880J/kg.độ. Bài 3 (3,5 điểm). Cho mạch điện như hình vẽ. Biết: UAB = 7,2V; R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; EF là đoạn dây dẫn dài l = 1,5m, có tiết diện S = 0,1mm2 , có điện trở suất ρ = 0,4.10-6Ωm. a. Tính điện trở của đoạn dây EF. b. Dịch con chạy C tới vị trí sao cho EC = 0,5m. Tìm số chỉ của ampe kế và tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây EF trong 5 phút. c. Xác định vị trí C để dòng điện qua ampe kế có chiều từ D đến C và có cường độ dòng điện là A.. Bài 4 (1,5 điểm). Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua chúng có cường độ I = 0,3A. Nếu mắc song song hai điện trở này cũng vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện mạch chính = 1,6A.. Tính R1và R2. Bài 5 (1,0 điểm). Hai gương phẳng G1, G2 đặt song song, một điểm sáng S và một điểm M (như hình vẽ bên). Hãy vẽ một tia sáng từ S đến gặp G1, phản xạ đến gặp G2, rồi phản xạ tới M. (Yêu cầu nêu cách vẽ) -------------Hết------------ Họ và tên thí sinh:………………….………………………Số báo danh:………………… Chữ ký của giám thị số 1:………………………………….………………………………. Ghi chú: - Thí sinh không sử dụng tài liệu. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Hóa học - Lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I (5,0 điểm). 1. So sánh tính chất hóa học giữa nhôm và sắt, viết các phương trình phản ứng minh họa. 2. Cho dung dịch hỗn hợp A gồm BaCl2, MgCl2, CaCl2, NaCl, Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư, thu được dung dịch B và kết tủa D, lọc D. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch E, cô cạn dung dịch E thu được chất rắn F. a. Xác định thành phần hóa học của B, D, E, F và viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên. b. Nêu mục đích của thí nghiệm. 3. Có 5 ống nghiệm không nhãn đựng 5 dung dịch (không trùng lặp nhau) được đánh số từ 1 đến 5, gồm: K2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH. Biết rằng: - Ống (1) đổ vào ống (2) có tạo khí. - Ống (1) đổ vào ống (4) có kết tủa. - Ống (2) đổ vào ống (4) và ống (5) đều cho kết tủa. Hãy cho biết mỗi ống nghiệm đựng dung dịch gì? Giải thích và viết các phương trình hóa học của phản ứng. Câu II (3,0 điểm). 1. Hòa tan hết hỗn hợp N gồm MgO và CuO vào dung dịch H2SO4 thu được dung dịch M trong đó nồng độ phần trăm của 2 muối là bằng nhau. Xác định % khối lượng mỗi chất trong N. 2. Dung dịch X là dung dịch HCl, dung dịch Y là dung dịch NaOH. Cho 200 ml dung dịch X vào cốc chứa 120 gam dung dịch Y, tạo ra dung dịch Z chỉ chứa 1 chất tan. Cô cạn dung dịch Z thu được 17,55 gam chất rắn khan. Tính nồng độ mol của dung dịch X và nồng độ phần trăm của dung dịch Y. Câu III (2,0 điểm). Hỗn hợp G gồm Na và Al - Cho m gam G tác dụng với nước dư, thu được 1,344 lít khí, dung dịch H và phần không tan T. - Cho 2m gam G tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,832 lít khí. (Biết tất cả các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở đktc). 1. Tính khối lượng từng kim loại trong m gam G. 2. Cho 50 ml dung dịch HCl vào dung dịch H, sau phản ứng thu được 0,78 gam kết tủa. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl. (Cho: Mg= 24; O= 16; Na= 23; H= 1; Cl= 35,5; Al= 27; Cu= 64; S= 32) -------------Hết------------ Họ và tên thí sinh:………………….………………………Số báo danh:………………… Chữ ký của giám thị số 1:………………………………….………………………………. Ghi chú: - Thí sinh không sử dụng tài liệu, bảng tính tan, bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Sinh học - Lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I (2,5 điểm). 1. Có thể sử dụng phép lai phân tích về 2 cặp tính trạng để kiểm tra kiểu gen mang tính trạng trội của một cơ thể nào đó là thuần chủng hay không thuần chủng? Cho ví dụ và lập sơ đồ lai minh họa? 2. Em hãy cho biết bộ nhiễm sắc thể 2n được duy trì ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác trong mỗi loài nhờ quá trình nào? Giải thích? Câu II (2,5 điểm). 1. Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN? Giải thích vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù? 2. Giữa biến dị tổ hợp và đột biến có những điểm khác nhau cơ bản nào? Câu III (1,5 điểm). Có 3 tế bào cùng loài nguyên phân số đợt bằng nhau, cần môi trường nội bào cung cấp 810 NST đơn. Số NST chứa trong các tế bào con sinh ra vào đợt nguyên phân cuối cùng bằng 864. 1. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài và số lần nguyên phân của mỗi tế bào? 2. Các tế bào con được sinh ra chia thành 2 nhóm bằng nhau. Mỗi tế bào thuộc nhóm thứ nhất có số lần nguyên phân gấp đôi so với mỗi tế bào thuộc nhóm thứ hai và đã tạo ra tất cả 480 tế bào con. Hãy cho biết số lần nguyên phân của mỗi tế bào thuộc mỗi nhóm? Câu IV (1,5 điểm). Ở lúa, hạt gạo đục là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt gạo trong. Người ta tiến hành giao phấn giữa giống lúa hạt gạo đục với giống lúa chưa biết kiểu hình ở F1 phân li theo tỉ lệ kiểu hình: 1 hạt gạo đục : 1 hạt gạo trong. 1. Lập sơ đồ lai cho phép lai trên?. 2. Nếu cho giống lúa hạt gạo đục ở P đem giao phấn với giống lúa hạt gạo đục khác ở thế hệ tiếp theo thu được một số kiểu hình trong đó có kiểu hình hạt gạo trong. Xác định kiểu gen của bố mẹ và lâp sơ đồ lai minh họa? Câu V (2,0 điểm). Xét một nhóm tế bào sinh giao tử, mỗi tế bào xét một cặp gen dị hợp dài 5100 A0 nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Gen trội D nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có A = 20% số nuclêôtit của gen, gen lặn d nằm trên nhiễm sắc thể thứ hai có A = 15% số nuclêôtit của gen. 1. Tính số nuclêôtit mỗi loại của mỗi gen. 2. Khi tế bào ở vào kì giữa của giảm phân I, số lượng từng loại nuclêôtit của các gen trong tế bào là bao nhiêu? 3. Nếu có một số tế bào trong nhóm tế bào sinh giao tử xảy ra đột biến dị bội ở cặp nhiễm sắc thể chứa gen nói trên thì khi nhóm tế bào kết thúc giảm phân số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử là bao nhiêu? -------------Hết------------ Họ và tên thí sinh:………………….………………………Số báo danh:………………… Chữ ký của giám thị số 1:………………………………….………………………………. Ghi chú: - Thí sinh không sử dụng tài liệu. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Lịch sử - Lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm). Trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai? Câu 2 (1,5 điểm). Nêu hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN? Câu 3 (2,0 điểm). Trình bày dưới dạng thống kê Hội nghị Ianta theo các yêu cầu sau: Thời gian. Các nước tham gia. Những quyết định của hội nghị Hệ quả. Câu 4 (3,5 điểm). Hãy chứng minh từ những năm 50 đến những năm 70 của thế kỉ XX kinh tế Nhật Bản đã đạt sự phát triển “thần kì”? Câu 5 (1,0 điểm). Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh có nhiệm vụ cụ thể như thế nào? Điểm khác biệt của nhiệm vụ giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh so với khu vực châu Á, châu Phi? -------------Hết------------ Họ và tên thí sinh:………………….………………………Số báo danh:………………… Chữ ký của giám thị số 1:………………………………….………………………………. Ghi chú: - Thí sinh không sử dụng tài liệu. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Địa lý - Lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm). Em hãy trình bày những chuyển biến trong cơ cấu sử dụng nguồn lao động nước ta trong những thập niên gần đây? Giải thích vì sao có sự chuyển biến đó? Câu 2 (2,0 điểm). a. Cây công nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta. Em hãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp? b. Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp? Câu 3 (2,5 điểm). Vì sao dân số lại là một vấn đề cần được quan tâm ở đồng bằng sông Hồng? Câu 4 (3,5 điểm). Cho bảng số liệu: Sản lượng thuỷ sản nước ta giai đoạn 1998 - 2007 Đơn vị: Nghìn tấn Năm Tổng số Khai thác Nuôi trồng 1998 1782,0 1357,0 425,0 2000 2250,5 1660.9 589,6 2002 2647,4 1802,6 844,8 2005 3465,9 1987,9 1478,0 2007 4197,8 2074,5 2123,3 a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu sản lượng thuỷ sản nước ta giai đoạn 1998 - 2007. b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy đưa ra nhận xét và giải thích cần thiết? -------------Hết------------ Họ và tên thí sinh:………………….………………………Số báo danh:………………… Chữ ký của giám thị số 1:………………………………….………………………………. Ghi chú: - Thí sinh không sử dụng tài liệu. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTập đề thi HSG lớp 9- HUYỆN KHÓA CHÂU.doc