Đề thi học kỳ I vật lý 10

Chỉ câu sai. Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau :

A. Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau

B. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ

C. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát cho đến lúc dừng lại

D. Quĩ đạo là một đường thẳng

Câu 8: Hai lực của một ngẫu lực có độ

 

doc7 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 2155 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kỳ I vật lý 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Định Trường THPT Trưng Vương ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 2011 – 2012 Môn:Vật lý Lớp 10 Cơ bản Thời gian làm bài 45 phút Mã đề thi 132 I.TRẮC NGHIỆM Câu 1: Một người có khối lượng 50kg. Cho g=10m/s2 . Trọng lượng của người đó là . A. 500N B. 50N C. 5N D. 5000N Câu 2: Chỉ ra câu sai Chuyển động tròn đều có các đặc điểm sau: A. Tốc độ góc không đổi B. Quĩ đạo là đường tròn C. Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm D. Véctơ vận tốc không đổi Câu 3: Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi ? A. Một mẩu phấn B. Một sơi chỉ C. Một cái lá cây rụng D. Một chiếc khăn tay Câu 4: Một quả bóng khối lượng 0,5kg đang nằm yên trên mặt đất .Một cầu thủ đá bóng với một lực 200N. Thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02s . Quả bóng bay đi với tốc độ . A. 0,8m/s B. 2,5m/s C. 8m/s D. 0,1m/s Câu 5: Phải treo một vật có trọng lượng là bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k=100N/m để nó dãn ra được 10cm ? A. 1N B. 10N C. 1000N D. 100N Câu 6: Câu nào đúng A. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc lớn thì vận tốc lớn B. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều . C. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phưong , chiều , độ lớn không đổi. D. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng , giảm đều theo thời gian. Câu 7: Chọn câu khẳng định đúng. Đứng ở trái đất ta sẻ thấy A. Mặt trời và trái đất đứng yên . Mặt trăng quay quanh trái đất B. Mặt trời đứng yên ,trái đất quay quanh mặt trời , mặt trăng quay quanh trái đất . C. Trái đất đứng yên. Mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất. D. Mặt trời đứng yên .Trái đất và mặt trăng quay quanh mặt trời. Câu 8: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều .Sau 10s vận tốc của ôtô tăng từ 4m/s đến 6m/s.Gia tốc của ôtô là A. 2(m/s2) B. 1m/s2 C. 0,2(m/s2) D. 20(m/s2) Câu 9: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s .Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì A. Vật đổi hướng chuyển động B. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3m/s C. Vật dừng lại ngay D. Vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại Chọn đáp án đúng Câu 10: Một vật nặng rơi từ độ cao 80m xuống đất . g=10m/s2 . Thời gian rơi là A. 4s B. 16s C. 2s D. 1s Câu 11: Câu nào đúng A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên B. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại C. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó D. Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có lực tác dụng lên vật Câu 12: Công thức nào dưới đây không phải là công tthức của chuyển động thẳng biến đổi đều A. B. C. D. Câu13: Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm ? A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó B. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước C. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau D. Giọt nước mưa lúc đang rơi Câu 14: Chỉ câu sai. Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau : A. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ B. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát cho đến lúc dừng lại C. Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau D. Quĩ đạo là một đường thẳng Câu 15: Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F=10N . Cánh tay đòn của ngẫu lực d=20cm Momen của ngẫu lực là : A. 100N.m B. 2,0N.m C. 0.5N.m D. 1,0N.m II.Tự luận : 5 điểm Bài1 :1điểm. Một vật nặng rơi tự do từ trên cao xuống mất 2s. g = 10m/s2. Tìm độ cao vật rơi. Bài 2 : 2điểm Một người gánh một thúng gạo nặng 350N và một thúng ngô nặng 250 N. Đòn gánh dài 120cm. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào ; chịu một lực bằng bao nhiêu ?.Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. Bài3: 2điểm Một vật có khối lượng m = 50kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 300N .Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn nhà là µt = 0,2 .Cho g = 10m/s2. Hãy tính : a ,Gia tốc của vật . b, Sau khi đi đựoc 2 s đầu , bỏ lực tác dụng F .Tìm gia tốc và thời gian vật chuyển động trong giai đoạn này trứoc khi dừng lại. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Định Trường THPT Trưng Vương ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 2011 – 2012 Môn:Vật lý Lớp 10 Cơ bản Thời gian làm bài 45 phút Mã đề thi 209 I.TRẮC NGHIỆM Câu1: Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm ? A. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước B. Giọt nước mưa lúc đang rơi C. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó D. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau Câu 2: Một quả bóng khối lượng 0,5kg đang nằm yên trên mặt đất .Một cầu thủ đá bóng với một lực 200N. Thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02s . Quả bóng bay đi với tốc độ . A. 2,5m/s B. 8m/s C. 0,1m/s D. 0,8m/s Câu 3: Một vật nặng rơi từ độ cao 80m xuống đất . g=10m/s2 . Thời gian rơi là A. 4s B. 16s C. 1s D. 2s Câu 4: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s .Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì A. Vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại Chọn đáp án đúng B. Vật đổi hướng chuyển động C. Vật dừng lại ngay D. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3m/s Câu 5: Một người có khối lượng 50kg. Cho g=10m/s2 . Trọng lượng của người đó là . A. 50N B. 5000N C. 500N D. 5N Câu 6: Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi ? A. Một sơi chỉ B. Một cái lá cây rụng C. Một mẩu phấn D. Một chiếc khăn tay Câu 7: Công thức nào dưới đây không phải là công tthức của chuyển động thẳng biến đổi đều A. B. C. D. Câu 8: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều .Sau 10s vận tốc của ôtô tăng từ 4m/s đến 6m/s.Gia tốc của ôtô là A. 1m/s2 B. 20(m/s2) C. 2(m/s2) D. 0,2(m/s2) Câu 9: Chỉ ra câu sai Chuyển động tròn đều có các đặc điểm sau: A. Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm B. Véctơ vận tốc không đổi C. Quĩ đạo là đường tròn D. Tốc độ góc không đổi Câu 10: Chỉ câu sai. Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau : A. Quĩ đạo là một đường thẳng B. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát cho đến lúc dừng lại C. Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau D. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ Câu 11: Chọn câu khẳng định đúng. Đứng ở trái đất ta sẻ thấy A. Trái đất đứng yên. Mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất. B. Mặt trời đứng yên ,trái đất quay quanh mặt trời , mặt trăng quay quanh trái đất . C. Mặt trời đứng yên .Trái đất và mặt trăng quay quanh mặt trời. D. Mặt trời và trái đất đứng yên . Mặt trăng quay quanh trái đất Câu 12: Phải treo một vật có trọng lượng là bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k=100N/m để nó dãn ra được 10cm ? A. 1000N B. 1N C. 10N D. 100N Câu 13: Câu nào đúng A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên B. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó C. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại D. Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có lực tác dụng lên vật Câu 14: Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F=10N . Cánh tay đòn của ngẫu lực d=20cm Momen của ngẫu lực là : A. 2,0N.m B. 1,0N.m C. 0.5N.m D. 100N.m Câu 15: Câu nào đúng A. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phưong , chiều , độ lớn không đổi. B. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều . C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc lớn thì vận tốc lớn D. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng , giảm đều theo thời gian. --------- II.Tự luận : 5 điểm Bài1 :1điểm. Một vật nặng rơi tự do từ trên cao xuống mất 3s. g = 10m/s2. Tìm độ cao vật rơi. Bài 2 : 2điểm Một người gánh một thúng gạo nặng 360N và một thúng ngô nặng 240 N. Đòn gánh dài 100cm. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào ; chịu một lực bằng bao nhiêu ?.Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. Bài3: 2điểm Một vật có khối lượng m = 30kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 150N .Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn nhà là µt = 0,3 .Cho g = 10m/s2. Hãy tính : a ,Gia tốc của vật . b, Sau khi đi đựoc 3 s đầu , bỏ lực tác dụng F .Tìm gia tốc và thời gian vật chuyển động trong giai đoạn này trứoc khi dừng lại. ----------- HẾT ---------- Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Định Trường THPT Trưng Vương ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 2011 – 2012 Môn:Vật lý Lớp 10 Cơ bản Thời gian làm bài 45 phút Mã đề thi 357 Câu 1: Chỉ ra câu sai Chuyển động tròn đều có các đặc điểm sau: A. Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm B. Tốc độ góc không đổi C. Véctơ vận tốc không đổi D. Quĩ đạo là đường tròn Câu2: Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm ? A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó B. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước C. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau D. Giọt nước mưa lúc đang rơi Câu 3: Chọn câu khẳng định đúng. Đứng ở trái đất ta sẻ thấy A. Trái đất đứng yên. Mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất. B. Mặt trời và trái đất đứng yên . Mặt trăng quay quanh trái đất C. Mặt trời đứng yên .Trái đất và mặt trăng quay quanh mặt trời. D. Mặt trời đứng yên ,trái đất quay quanh mặt trời , mặt trăng quay quanh trái đất . Câu 4: Một người có khối lượng 50kg. Cho g=10m/s2 . Trọng lượng của người đó là . A. 50N B. 5N C. 5000N D. 500N Câu 5: Phải treo một vật có trọng lượng là bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k=100N/m để nó dãn ra được 10cm ? A. 1N B. 1000N C. 100N D. 10N Câu 6: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều .Sau 10s vận tốc của ôtô tăng từ 4m/s đến 6m/s.Gia tốc của ôtô là A. 20(m/s2) B. 0,2(m/s2) C. 2(m/s2) D. 1m/s2 Câu 7: Chỉ câu sai. Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau : A. Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau B. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ C. Quĩ đạo là một đường thẳng D. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát cho đến lúc dừng lại Câu 8: Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi ? A. Một cái lá cây rụng B. Một sơi chỉ C. Một mẩu phấn D. Một chiếc khăn tay Câu 9: Một vật nặng rơi từ độ cao 80m xuống đất . g=10m/s2 . Thời gian rơi là A. 16s B. 2s C. 4s D. 1s Câu 10: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s .Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì A. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3m/s B. Vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại Chọn đáp án đúng C. Vật đổi hướng chuyển động D. Vật dừng lại ngay Câu 11: Một quả bóng khối lượng 0,5kg đang nằm yên trên mặt đất .Một cầu thủ đá bóng với một lực 200N. Thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02s . Quả bóng bay đi với tốc độ . A. 0,8m/s B. 8m/s C. 0,1m/s D. 2,5m/s Câu 12: Câu nào đúng A. Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có lực tác dụng lên vật B. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại C. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên D. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó Câu 13: Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F=10N . Cánh tay đòn của ngẫu lực d=20cm Momen của ngẫu lực là : A. 100N.m B. 0.5N.m C. 1,0N.m D. 2,0N.m Câu 14: Công thức nào dưới đây không phải là công tthức của chuyển động thẳng biến đổi đều A. B. C. D. Câu 15: Câu nào đúng A. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều . B. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phưong , chiều , độ lớn không đổi. C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc lớn thì vận tốc lớn D. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng , giảm đều theo thời gian. II.Tự luận : 5 điểm Bài1 :1điểm. Một vật nặng rơi tự do từ trên cao xuống mất 2s. g = 10m/s2. Tìm độ cao vật rơi. Bài 2 : 2điểm Một người gánh một thúng gạo nặng 350N và một thúng ngô nặng 250 N. Đòn gánh dài 120cm. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào ; chịu một lực bằng bao nhiêu ?.Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. Bài3: 2điểm Một vật có khối lượng m = 50kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 300N .Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn nhà là µt = 0,2 .Cho g = 10m/s2. Hãy tính : a ,Gia tốc của vật . b, Sau khi đi đựoc 2 s đầu , bỏ lực tác dụng F .Tìm gia tốc và thời gian vật chuyển động trong giai đoạn này trứoc khi dừng lại. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Định Trường THPT Trưng Vương ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 2011 – 2012 Môn:Vật lý Lớp 10 Cơ bản Thời gian làm bài 45 phút Mã đề thi 485 Câu 1: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s .Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì A. Vật đổi hướng chuyển động B. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3m/s C. Vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại Chọn đáp án đúng D. Vật dừng lại ngay Câu 2: Một người có khối lượng 50kg. Cho g=10m/s2 . Trọng lượng của người đó là . A. 500N B. 50N C. 5N D. 5000N Câu 3: Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi ? A. Một sơi chỉ B. Một cái lá cây rụng C. Một chiếc khăn tay D. Một mẩu phấn Câu 4: Chỉ ra câu sai Chuyển động tròn đều có các đặc điểm sau: A. Quĩ đạo là đường tròn B. Véctơ vận tốc không đổi C. Tốc độ góc không đổi D. Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm Câu 5: Một vật nặng rơi từ độ cao 80m xuống đất . g=10m/s2 . Thời gian rơi là A. 16s B. 1s C. 4s D. 2s Câu 6: Phải treo một vật có trọng lượng là bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k=100N/m để nó dãn ra được 10cm ? A. 1N B. 1000N C. 100N D. 10N Câu 7: Chỉ câu sai. Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau : A. Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau B. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ C. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát cho đến lúc dừng lại D. Quĩ đạo là một đường thẳng Câu 8: Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F=10N . Cánh tay đòn của ngẫu lực d=20cm Momen của ngẫu lực là : A. 2,0N.m B. 1,0N.m C. 100N.m D. 0.5N.m Câu 9: Câu nào đúng A. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại B. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên C. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó D. Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có lực tác dụng lên vật Câu 10: Câu nào đúng A. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc lớn thì vận tốc lớn B. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng , giảm đều theo thời gian. C. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phưong , chiều , độ lớn không đổi. D. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều . Câu 11: Chọn câu khẳng định đúng. Đứng ở trái đất ta sẻ thấy A. Mặt trời đứng yên ,trái đất quay quanh mặt trời , mặt trăng quay quanh trái đất . B. Mặt trời đứng yên .Trái đất và mặt trăng quay quanh mặt trời. C. Trái đất đứng yên. Mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất. D. Mặt trời và trái đất đứng yên . Mặt trăng quay quanh trái đất Câu 12: Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm ? A. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước B. Giọt nước mưa lúc đang rơi C. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau D. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó Câu 13: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều .Sau 10s vận tốc của ôtô tăng từ 4m/s đến 6m/s.Gia tốc của ôtô là A. 2(m/s2) B. 0,2(m/s2) C. 20(m/s2) D. 1m/s2 Câu 14: Một quả bóng khối lượng 0,5kg đang nằm yên trên mặt đất .Một cầu thủ đá bóng với một lực 200N. Thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02s . Quả bóng bay đi với tốc độ . A. 8m/s B. 2,5m/s C. 0,1m/s D. 0,8m/s Câu 15: Công thức nào dưới đây không phải là công tthức của chuyển động thẳng biến đổi đều A. B. C. D. II.Tự luận : 5 điểm Bài1 :1điểm. Một vật nặng rơi tự do từ trên cao xuống mất 3s. g = 10m/s2. Tìm độ cao vật rơi. Bài 2 : 2điểm Một người gánh một thúng gạo nặng 360N và một thúng ngô nặng 240 N. Đòn gánh dài 100cm. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào ; chịu một lực bằng bao nhiêu ?.Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. Bài3: 2điểm Một vật có khối lượng m = 30kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 150N .Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn nhà là µt = 0,3 .Cho g = 10m/s2. Hãy tính : a ,Gia tốc của vật . b, Sau khi đi đựoc 3 s đầu , bỏ lực tác dụng F .Tìm gia tốc và thời gian vật chuyển động trong giai đoạn này trứoc khi dừng lại. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Đáp án:ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 2011 – 2012-Môn:Vật lý Lớp 10 Cơ bản Đáp án tự luận : Đề số 1và số3 : Bài1 : h= gt2/2 = 10x4/2=20m Bài 2 : F = 600N ; 0,5m và 0,7m Bài 3 : a = 4m/s2 a’= - 2m/s2 , t’= 4s Đề số 2và số4: Bài1 : h= gt2/2 = 10x9/2=45m Bài 2 : F = 600N ; 0,4m và 0,6m Bài 3 : a = 2m/s2 a’= - 3m/s2 , t’= 2s made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 cauhoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dapan A D A C B C C C B A D B D B B made 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 cauhoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dapan B B A D C C C D B B A C D A A made 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 cauhoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dapan C D A D D B D C C A B A D B B made 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 cauhoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dapan B A D B C D C A D C C B B A D

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKTHK_VL10COBAN_132.doc
Tài liệu liên quan