Đồ án Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình

MỤC LỤC

Trang

Mục lục . 1

Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH

BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 4

1.1 Khái niệm chung về chuyển dịch và biến dạng công trình 4

1.2 Lưới khống chế dùng trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình 10

1.3 Các phương pháp quan trắc chuyển dịch ngang 18

1.4 Thực trạng chuyển dịch và biến dạng công trình ở nước ta hiên nay 27

Chương 2 - KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI LƯỚI TỰ DO 32

2.1 Khái niệm về lưới trắc địa tự do 32

2.2 Phép chuyển đổi toạ độ Helmert và định vị mạng lưới trắc địa tự do 37

2.3 Một số tính chất về kết quả bình sai lưới tự do 42

Chương 3 - ỨNG DỤNG BÌNH SAI LƯỚI TỰ DO TRONG XỬ LÝ LƯỚI

QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH NGANG CÔNG TRÌNH 45

3.1 Tính toán xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang 45

3.2 Thuật toán xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang 46

3.3 Sơ đồ khối và quy trình xử lý lưới quan trắc chuyển dịch ngang 52

3.4 Lập trình ứng dụng 55

3.5 Tính toán thực nghiệm 69

PHỤ LỤC 1 72

PHỤ LỤC 2 81

PHỤ LỤC 3 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

 

 

doc89 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 2969 | Lượt tải: 25download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình.doc
Tài liệu liên quan