Đồ án Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật thành phố Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

Mục lục

 

Trang

PHẦN I. MỞ ĐẦU 1

1. ý nghĩa và mục tiêu của đồ án tốt nghiệp 1

2. Sự cần thiết phải thiết kế chuẩn bị kỹ thuật TP Đồng Hới 2

3. Nhiệm vụ và các căn cứ thiết kế chuẩn bị kỹ thuật

TP Đồng Hới 3

3.1 Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án 3

3.2 Các căn cứ thiết kế chuẩn bị kỹ thuật 5

4. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài 5

4.1. Thuận lợi 5

4.2. Khó khăn : 5

PHẦN NỘI DUNG 5

A. phần quy hoạch chung 6

Chương I : Đặc điểm tự nhiên và hiện trạng

khu vực nghiên cứu 7

1.1. Đặc điểm tự nhiên 7

1.1.1. Vị trí địa lý 8

1.1.2. Đặc điểm địa hình 9

1.1.3. Điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn 9

1.1.4. Điều kiện thuỷ văn, hải văn 9

a. Điều kiện thuỷ văn 10

b. Điều kiện hải văn 10

1.1.5. Điều kiện khí hậu 11

a. Khí hậu 12

b. Nhiệt độ 12

c. Mưa 12

d. Độ ẩm 13

e. Nắng 14

1.1.6. Tài nguyên thiên nhiên 14

1.2. Đặc điểm hiện trạng 15

1.2.1. Tính chất, quy mô dân số và diện tích 15

a- Dân số và lao động 16

b- Đất đai 17

1.2.2. Đặc điểm về kinh tế và xã hội 17

1.3. Hiện trạng về cơ sở hạ tầng 19

1.3.1. Hạ tầng xã hội 22

a) Nhà ở 22

b) Công trình trụ sở cơ quan và công cộng 23

c) Công trình giáo dục, y tế, văn hoá: 24

d) Công trình thương mại, dịch vụ du lịch 24

1.3.2. Hạ tầng kỹ thuật 24

a- San nền, thoát nước mưa: 25

b. Hiện trạng giao thông: 26

c- Cấp nước 26

d- Cấp điện 28

e- Thoát nước thải - VSMT 28

1.4. Đánh giá tổng hợp 28

Chương II : quy hoạch xây dựng khu vực đô thị 29

2.1 . Cơ sở hình thành quy hoạch xây dựng 30

2.1.1. Liên hệ vùng 30

2.1.2. Tính chất 30

2.2 . Dự kiến phát triển kinh tế xã hội và phát triển dân số đến năm 2020 31

2.2.1. Phát triển kinh tế xã hội 31

a. Cơ cấu kinh tế: 31

b. Cơ sở kinh tế- kỹ thuật 32

2.2.2. Phát triển dân số 32

a. Dân số: 34

b. Đất đai:

2.3. Định hướng phát triển không gian kiến trúc 36

2.3.1. Phân vùng chức năng 36

a. Các khu ở 36

b. Các khu trung tâm 36

2.3.2. Định hướng kiến trúc đô thị 36

2.4 . Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật 36

a. San nền 38

b. Thoát nước mưa 38

2.4.2. Định hướng quy hoạch phát triển giao thông 38

a. Giao thông đối ngoại 39

b.Giao thông nội thị 40

2.4.3. Định hướng quy hoạch cấp nước 41

2.4.4. Định hướng quy hoạch cấp điện 44

a. Dự báo phụ tải 45

b. Giải pháp cấp điện 45

2.4.5. Định hướng quy hoạch thoát nước thải - vệ sinh môi trường 46

a. Các chỉ tiêu chính 49

b. Định hướng giải quyết chất thải đô thị: 50

Chương III: Công tác chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị và môi trường 50

3.1 . Đánh giá và lựa chọn đất xây dựng đô thị 50

3.1.1. Đánh giá về điều kiện địa hình 50

3.1.2. Đánh giá về địa chất công trình và địa chất thuỷ văn 51

3.1.3. Đánh giá về thuỷ văn 51

3.1.4. Đánh giá về điều kiện khí hậu 52

3.2. Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất đai xây dựng đô thị (theo điều kiện tự nhiên) 52

3.3. Tính toán thuỷ văn - lựa chọn cao độ nền tối thiểu 52

3.3.1. Tính toán thuỷ văn 52

3.3.2. Xác định cao độ tối thiểu (đảm bảo khả năng thoát nước theo phương pháp tự chảy, tránh ngập úng, ngập lụt cho khu vực) 53

3.3. Quy hoạch chiều cao 54

3.3.1. Mục đích và nhiệm vụ của quy hoạch chiều cao 62

a. Mục đích của quy hoạch chiều cao 62

b. Nhiệm vụ của quy hoạch chiều cao 63

3.3.2. Các yêu cầu kỹ thuật của quy hoạch chiều cao 64

a.Yêu cầu kỹ thuật 68

b. Yêu cầu sinh thái 68

c. Yêu cầu kiến trúc 68

3.3.3. Các nguyên tắc thiết kế quy hoạch chiều cao. 68

3.3.4. Các phương pháp thiết kế quy hoạch chiều cao 69

a.Phương pháp mặt cắt. 72

b. Phương pháp đường đồng mức thiết kế. 72

c.Phương pháp phối hợp 74

3.3.5. Giải pháp lựa chọn thiết kế giai đoạn quy hoạch chung (1/10000) 74

3.3.6. Các công thức tính toán trong quá trình thực hiện 76

3.4. Tính toán khối lượng công tác đất 77

3.5. Khái toán kinh phí quy hoạch chiều cao 77

3.6. Quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước 77

3.6.1. Cơ sở nguyên tắc thiết kế mạng lưới thoát nước mưa 77

a. Vai trò và nhiệm vụ của hệ thống thoát nước mưa 77

b. Những nguyên tắc cơ bản khi thiết kế 78

3.6.2. Các phương án vạch mạng lưới và công trình đầu mối 78

3.6.3. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước 10

a. Cường độ mưa 10

b. Chu kỳ mưa 11

c. Tính toán thời gian nước chảy đến cống 12

B. Phần quy hoạch chi tiết 12

Chương IV: Giới thiệu chung khu vực thiết kế 12

4.1. Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực nghiên cứu thiết kế 13

4.1.1. Vị trí, phạm vi nghiên cứu 14

4.1.2. Đặc điểm tự nhiên 14

a. Địa hình và địa mạo 15

b. Thuỷ văn 15

4.2. Những tiêu chí và các yếu tố khống chế của quy hoạch chung khi nghiên cứu và thực hiện quy hoạch chi tiết cho khu vực 16

4.3. Giới thiệu và phân tích về quy hoạch mặt bằng 17

4.4. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong khu vực thiết kế 17

4.4.1. Giao thông 19

4.4.2. Cấp điện 22

4.4.3. Cấp nước 22

Chương V: Thiết kế quy hoạch chiều cao 23

5.1. Nhiệm vụ thiết kế 24

5.2. Cơ sở thiết kế 24

5.3. Phương pháp thiết kế 24

5.4. Tính khối lượng công tác đất - điều phối đất 25

a. Tính khối lượng công tác đất 26

b. Điều phối đất. 26

Chương VI: Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa 28

6.1. Nguyên tắc thiết kế 28

6.2. Tính toán thuỷ lực 28

6.3. Thiết kế giếng thu nước 29

CHUYÊN ĐỀ 30

A.Mục đích 30

B. Nội dung 30

I. Điều tiết tổng thể 31

II. Tôn nền kết hợp Điều tiết cục bộ 31

III. Kiểm tra cao trình đê và kè sông Nhật Lệ 31

 

doc102 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 3175 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật thành phố Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docThuyet minh.doc
 • dwgBieu do muc nuoc SH_phu luc 5.dwg
 • docchuyen de.doc
 • dwgDuong ts Lu_phu luc 2.dwg
 • dwgDuong ts Mua_ phu luc 4.dwg
 • docmuc luc.doc
 • xlsphu lục 1.xls
 • xlsphu luc 3.xls
 • rarQUY HOACH CHUNG.rar
 • rarquyhoach chi tiet-IN.rar
 • xlsthuyluc phuong an1.xls
 • xlsthuyluc phuong an2_muong_suaroi.xls