Đồ án Thiết kế cổng trục sức nâng Q= 20 T phục vụ nhà mày thuỷ điện Đrâyhơlinh

 

Mục lục

 

 

Lời nói đầu

 

Trang

 

6

Chương I: Giới thiệu chung 8

I. Giới thiệu chung về cổng trục 8

1.1 Giới thiệu chung 8

1.2 Kết cấu thép cổng trục 10

1.3 Xe con 12

1.4 Cơ cấu di chuyển cổng

1.5 Một số dạng kết cấu đặc biệt 14

14

II. Giới thiệu cổng trục thiết kế 16

1.1 Giới thiệu chung 16

1.2 Kết cấu thép 17

1.3 Xe con 18

Chương II: Tính toán cơ cấu nâng 22

I. Tính toán cơ cấu nâng 22

1.1 . Lựa chọn pa lăng cáp, đường kính tang và puly 22

1.2 Sơ đồ dẫn động cụm cơ cấu nâng 22

1.3 Chọn và tính toán kiểm tra bền cụm móc treo 23

1.4 Lựa chọn ổ tựa cho móc treo 26

1.5 Tính toán cụm tang 30

1.6 Tính toán trục tang 35

1.7 Kiểm tra trục về độ bền quá tải

1.8 Chọn ổ lăn cho trục tang 39

40

II Tính công suất động cơ và chọn hộp giảm tốc cơ cấu nâng 42

2.1 Tính công suất động cơ 42

2.2 Kiểm tra động cơ 43

2.3 Chọn khớp nối

2.4 Kiểm tra động cơ chọn 52

55

2.5 Chọn khớp nối 63

Chương III: Cơ cấu di chuyển xe con 67

I. Sơ đồ bố trí xe con trên dầm cổng trục 67

1.1 Xác định lực cản di chuyển 67

1.2 Tính công suất động cơ sơ bộ và chọn Hộp giảm tốc 68

1.3 Kiểm tra động cơ 70

1.4 Tính phanh và chọn phanh 74

II. Tính toán bánh xe di chuyển xe con 77

2.1 Tải trọng tính toán tác dụng lên bánh xe 77

III. Tính trục truyền cho cơ cấu di chuyển xe con 78

3.1 Sơ đồ trục di chuyển xe 78

3.2 Chọn khớp nối 79

3.3 Sơ đồ lực tác dụng lên trục 80

3.4 Kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi theo hệ số an toàn 81

3.5 Kiểm tra trục về độ bền quá tải 83

3.6 Chọn ổ lăn cho trục 84

3.7 Chọn khớp nối 85

Chương IV: Cơ cấu di chuyển cổng trục 86

I. Lựa chọn phương án dẫn động cơ cấu di chuyển cổng 86

1.1 Lựa chọn phương án 86

1.2 Xác định lực nén bánh lên bánh xe di chuyển cổng 86

1.3 Xác định lực cản di chuyển và tính công suất động cơ 88

1.4 Tính công suất động cơ và chọn động cơ 88

1.5 Tính chọn bộ truyền ngoài 90

1.6 Kiểm tra động cơ 90

1.7 Kiểm tra an toàn bám của động cơ 93

1.8 Tính toán bánh xe di chuyển 94

1.9 Tính trục truyền 94

1.10 Kiểm nghiệm trục theo độ bền mỏi 99

1.11 Kiểm tra trục về độ bền quá tải 101

1.12 Chọn ổ lăn 105

Chương V : Tính toán kết cấu thép cổng trục 107

I. Sơ đồ tính toán và tải trọng tác dụng 107

1.1 Lựa chọn tiết diện kết cấu thép cổng trục 107

1.2 Tính toán các tải trọng tác dụng lên cổng 108

1.3 Tổ hợp tải trọng 111

II. Tính toán cụ thể cho kết cấu cổng trục 114

2.1 Tính toán các thông số hình học của tiết diện 114

III. Nội lực trong kết cấu thép cổng trục 116

3.1 Nội lực tác dụng lên kết cấu cổng 117

IV Kiểm tra bền toàn bộ kết cấu cổng trục 126

4.1 Kiểm tra bền cho các tải đặt tại giữa dầm trong trường hợp 1 126

4.2 Kiểm tra bền cho các tải đặt tại mép dầm trong trường hợp 1 130

4.3 Kiểm tra bền cổng trục ứng với trường hợp 2 tại giữa dầm 132

4.4 Kiểm tra bền cổng trục ứng với trường hợp 2 tại mép dầm 135

V. Kiểm tra ổn định cổng trục 138

5.1 Kiểm tra ổn định cổng theo phương vuông góc với đường ray 138

5.2 Kiểm tra ổn định cổng theo phương song song với đường ray 139

Tài liệu tham khảo 142

 

doc46 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 30/03/2013 | Lượt xem: 1776 | Lượt tải: 55download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế cổng trục sức nâng Q= 20 T phục vụ nhà mày thuỷ điện Đrâyhơlinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docconang.doc
  • rarBan ve.rar
  • doccocaudichuyen.doc
  • docdemuc2.doc
  • docdichuyenxecon.doc
  • docgioithieu.doc
  • docketcauthep.doc
  • doclamlainang.doc
  • docthem.doc