Đồ án Thiết kế hồ chứa nước Cho Mo thuộc địa phận Thôn Tân Mỹ – Xã Mỹ Sơn – Huyện Ninh Sơn – Tỉnh Ninh Thuận

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 3

1.1 VỊ TRÍ VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH . 3

1. 2 CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN .3

1.3 ĐIỀU KIỆN DÂN SINH KINH TẾ VÀ NHU CẦU DÙNG NƯỚC .15

1. 4 CẤP CÔNG TRÌNH VÀ CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ 16

CHƯƠNG II : TÍNH TOÁN THUỶ LỢI .18

2.1 LỰA CHỌN VÙNG TUYẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 18

2.2 TÍNH TOÁN MỰC NƯỚC CHẾT CỦA HỒ 18

2.3 TÍNH TOÁN MỰC NƯỚC DÂNG BÌNH THƯỜNG VÀ DUNG TÍCH HỒ .20

2.4 BỐ TRÍ TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI .22

2.5 TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ .23

CHƯƠNG III : THIẾT KẾ ĐẬP CHÍNH 31

3.1 TÍNH TOÁN CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA ĐẬP .31

3.2 TÍNH TOÁN THẤM .38

3.3 TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI ĐẬP .49

3.4 CHỌN CẤU TẠO ĐẬP .65

CHƯƠNG IV : THIẾT KẾ ĐƯỜNG TRÀN 67

4.1 BỐ TRÍ CHUNG ĐƯỜNG TRÀN .67

4.2 TÍNH TOÁN THUỶ LỰC ĐƯỜNG TRÀN .68

4.3 CẤU TẠO ĐƯỜNG TRÀN 79

4.4 TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CÁC BỘ PHẬN TRÀN .80

CHƯƠNG V : THIẾT KẾ CỐNG LẤY NƯỚC .85

5.1 BỐ TRÍ CỐNG LẤY NƯỚC .85

5.2 TÍNH KHẨU DIỆN CỐNG .86

5.3 KIỂM TRA TRẠNG THÁI CHẢY VÀ TÍNH TOÁN TIÊU NĂNG .90

5.4 CHỌN CẤU TẠO CỐNG 96

KẾT LUẬN .98

 

doc111 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 1712 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hồ chứa nước Cho Mo thuộc địa phận Thôn Tân Mỹ – Xã Mỹ Sơn – Huyện Ninh Sơn – Tỉnh Ninh Thuận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông trình thuỷ lợi hồ chứa nước Cho Mo thuộc địa phận Thôn Tân Mỹ – Xã Mỹ Sơn – Huyện Ninh Sơn – Tỉnh Ninh Thuận.doc