Đồ án Thiết kế ngân hàng công thương thành phố Nha Trang

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. Trang 1

PHẦN 1: PHẦN KIẾN TRÚC (20%) 2

I. Sự cần thiết phải đầu tư 2

II. Phân tích các điều kiện cơ bản 3

1. Đặc điểm và vị trí xây dựng 3

2. Đặc điểm khí hậu tự nhiên 3 III. Nội dung và qui mô công trình 4

IV. Các giải pháp thiết kế 5

1. Giải pháp thiết kế tổng mặt bằng 5

2. Giải pháp thiết kế kiến trúc 5

3. Các giải pháp thiết kế kỹ thuật khác 5

4. Yêu cầu kỹ thuật 7

V. Khối lượng hạng mục công trình 7

VI. Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 7 VII. Kết luận 7

PHẦN 2 : PHẦN KẾT CẤU (50%) 9

Chương I : TÍNH SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH (sàn tầng III ) 9

I. Số liệu tính toán 9

II. Sơ đồ sàn 9

III. Sơ bộ kích thướt sàn 10

IV. Tải trọng tác dụng lên sàn 10

1. Tỉnh tải 10

2. Hoạt tải 11

3. Tải trọng tác dụng lên sàn 12

V. Tính toán các ô sàn 12

1. Tính nội lực 12

2. Tính cốt thép 13

3. Các kết quả tính toán 14

4. Yêu cầu cấu tạo sàn 14 Chương II : TÍNH DẦM PHỤ 15

I. Phương páh tính toán 15 II. Sơ đồ và kích thướt dầm 15

III. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm 15 1. Tỉnh tải 15

1. Hoạt tải 17

2. Tải trọng truyền lên tấc cả các nhịp của dầm 18

IV. Sơ đồ tải trọng và tổ hợp nội lực 18

1. Sơ đồ tải trọng 18

2. Tổ hợp nội lực 18 V. Tính toán nội lực 18

1. Tỉnh tải 19

2. Hoạt tải 19

3. Tổ hợp nội lực 24

VI. Tính toán thép dầm 26

1. Tinh toán thép dọc 26

2. Tinh cốt ngang 28

Chương III : TÍNH CẦU THANG 31

I. Tính bản thang và sàn chiếu nghỉ 31

1. Tải trọng tác dụng 31

2. Xác định nội lực vf tính toán thép bản 32 II. Tính toán cốn thang C1,C2 35

II.1. Xác định tải trong 35 II.2. Sơ đồ tính và nội lực 35

II.3. Tính cốt thép 35

III. Tính toán dầm chiếu nghỉ 36

III.1. Sơ đồ tính 36

III.2. Xác định tải trọng 36

III.3. Tính cốt thép dọc 37

III.4. Tính cốt ngang 37

III.5. Tính toán cốt treo 37

IV. Tính dầm chiếu nghỉ 2 38

IV.1. Sơ đồ tính 38

IV.2. Xác định tải trọng 38

IV.3. Tính cốt thép dọc 38

IV.3. Tính cốt ngang 38

V. Tính dầm chiếu tới 39

V.1. Sơ đồ tính 39

V.2. Xác định tải trọng 39

V.3. Tính cốt thép dọc 40

V.4. Tính cốt ngang 40

V.5. Tính cốt ngang 41

 

 

Chương IV : TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC C 42

I. Sơ đồ tính của khung 42

II. Sơ đồ chọn kích thướt tiết diện khung 42

III.Xác định tải trọng 44

III.1. Tỉnh tải 44

III.1.1. Tải trọng phân bố trên dầm khung 44

III.1.2. Tải trọng tập trung tại nút khung 50

III2. Hoạt tải 57

III.2.1. Tải phân bố 57

III.2.2. Tải tập trung 58

III.2.3. Tải trọng gió 61

IV. Sơ đồ chất tải trọng lên khung ngang 62

1. Tỉnh tải 62

2. Hoạt tải1 63

3. Hoạt tải 2 63

4. Gío trái 64

5. Gío phải 64

V. Biểu đồ nội lực 65

1. Biểu đồ nội lực 65

2. Tổ hợp nội lực 80

a. Tổ hợp mômen trong dầm khung 80

b. Tổ hợp lực cắt trong dầm khung 85

c. Tổ hợp nộilực trong cột 89

VI. Tính toán và bố trí cốt thép 90

1. Tính dầm khung 90

1.1. Tính cốt dọc 90

1.1. Tính cốt ngang 97

1.1. Tính cốt xiên 97

2. Tính cột khung 100

Tính toán cốt đi cột 103

Chương V : TÍNH TOÁN MÓNG KHUNG TRỤC D 104

I. Số liệu tính toán 104

1. Điều kiện địa chất 104

2. Tải trọng tác dụng lên móng 104

II.Xác định sức chịu tải của cọc 105

1. Chọn vật liệu và kết cấu cọc 105

2. Xác định sức chịu tải của cọc 105

a. Xác định sức chịu tải của cọc theo vật liệu 105

b. Xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền 105

III. Thiết kế móng cột biên 106

1. Nội lực tính toán 106

2. Xác định số lượng cọc 106

3. Bố trí và kiểm tra cọc 107

4. Kiểm tra đài cọc 112

5. Kiểm tra sức chịu tải của cọc 113

IV. Thiết kế móng cột giữa 114

1. Nội lực tính toán 114

2. Xác định số lượng cọc 114

3. Bố trí và kiểm tra cọc 115

4. Kiểm tra đài cọc 120

5. Kiểm tra sức chịu tải của cọc 121

PHẦN 3 : PHẦN THI CÔNG (20%) 127

Chương I : CÔNG TÁC HẠ CỌC 127

I. Thiết kế lựa chọn biện pháp thi công 124

1. Lựa chọn phương pháp hạ cọc 124

II.1.2. Lựa chọn biện pháp thi công ép cọc 124

II. Thi công ép cọc 124

1. Các yêu cầu kỹ thuật đối với cọc ép bêtông cốt thép 124

2. Kỹ thuật thi công 125

3. Lập tiến độ ép cọc 131

Chương II : CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT HỐ MÓNG 134

I. Chọn phương án đào đất và xác định khối lượng công tác 134 1. Lựa chọn phương án đào đất 134

2. Tính khối lượng công tác đất 134

3. Công tác lấp đất hố móng 135

II. Chọn tổ hợp máy thi công và tổ chức thi công đát 135

1. Tính toán chọn máy đào và xe vận chuyển đất 135

2.Tính toán hao phí đào đất hố móng bằng thủ công. 136

Chương III : CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP MÓNG 138

I. Thiết kế biện pháp kỹ thuật 138

1. Lưa chọn hệ kết cấu thi công 138

2. Thiết kế ván khuôn thành đài móng 138

3. Thiết kế ván khuôn thành cổ móng 139

II. Kỹ thuật thi công ván khuôn móng 139

III. Tổ chức thi công móng 140

1. Xác định cơ cấu quá trình 140

2. Chia phân đoạn thi công 140

3. Tính khối lượng công tác 141

4. Tính nhịp công tác của dây chuyền bộ phận 141

5. Tính thời gian của dây chuyền kỹ thuật 142

6. Chọn tổ hợp máy thi công 142

7. Tổng hợp nhu cầu nhân công và ca máy 143

Chương IV : CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN THÂN 144

I. Thiết kế hệ ván khuôn sàn 144

II. Thiết kế hệ ván khuôn dấm 146

III. Thiết kế hệ ván khuôn cột 147

IV. Tính toán khối lượng công việc phần khung 148

1. Bảng thống kê ván khuôn cột 148

2. Bảng thống kê khối kượng bê tông 151

3. Bảng thống kê khối kượng cốt thép 154

4. Bảng tổng hợp khối lượng các công tác 155

V. Tính công lao động công tác bê tông cột dầm sàn 155

1. Xác định cơ cấu quá trình 155

2. Tính toán chi phí lao động cho các công tác thành phần 155

VI. Tổ chức thi công công tác bê tông cốt thép toàn khối 160

1. Chọn máy thi công 162

2. Tổng hợp nhu cầu nhân công ca máy 165

 

doc166 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 11/12/2013 | Lượt xem: 2062 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế ngân hàng công thương thành phố Nha Trang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHUYET MINH.DOC
  • rarBAN VE.rar
  • docBANG TINH THI CONG.DOC
  • sdbDam phu.SDB
  • xlskhung dam cot_phong.xls
  • sdbkhung.SDB
  • docMUC LUC.DOC
  • xlsSan-phong.xls