Đồ án Thiết kế nhà máy Bêtông

mục lục

Phần I

Mở đầu và giới thiệu chung

Trang

I.1 Mở đầu 1

I.2 Giới thiệu vềmặt bằng nhà máy 3

I.3 Các loại sản phẩmmà nhà máy sản xuất 4

I.4 Yêu cầu đối với nguyên vật liệu dùng để sản xuất các sản phẩm 5

I.5 Tính toán cấp phối bêtông 11

I.6 Kế hoạch sản xuất của nhà máy 29

Phần II

Thiết kế công nghệ

II.1 Tiếp nhận và bảo quản nguyên vật liệu 33

II.1.1. Kho ximăng 33

II.1.2. Kho cốt liệu 39

II.2 Phân x-ởng chế tạo hỗn hợp bêtông 46

II.3 Kho thép và phân x-ởng thép 57

II.4 Phân x-ởng tạo hình 72

I.4.1 Tạo hình ống dẫn n-ớc cao áp 73

II. Tạo hình ống dẫn n-ớc th-ờng 90

II.5 Kiểm tra chất l-ợng sản phẩm và bảo quản sản phẩm 109

II.6 An toàn lao động 115

Phần III

Kiến trúc, điện n-ớc, kinh tế

Ch-ơng I : Kiến trúc 117

Ch-ơng II : Điện n-ớc 125

Ch-ơng III : Hạch toán kinh tế 125

Kết luận 145

pdf147 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 1777 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế nhà máy Bêtông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế nhà máy bêtông chế tạo ống dẫn nước.pdf
Tài liệu liên quan