Đồ án Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết Su páp hút

MỤC LỤC

Trang

Nhiệm vụ đồ án

Lời nói đầu

Phần 1: Phân tích sản phẩm và chọn phôi 1

1. Phân tích yêu cầu kỹ thuật chi tiết 1

2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu 1

3. Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi 2

Phần 2: Thiết kế qui trình công nghệ 4

1. Tiến trình công nghệ 4

2. Thiết kế nguyên công 5

3. Chọn luợng dư gia công 13

4. Bảng tra chế độ cắt 14

Phần 3: Tính toán thiết kế đồ gá cơ cấu cam bánh lệch tâm 16

Tài liệu tham khảo 18

 

doc17 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 13/01/2013 | Lượt xem: 1389 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết Su páp hút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết Su páp hút.DOC
  • docBIA.doc
  • dwgBV CHITIET-IN A3.DWG
  • dwgBV DO GA-IN A1.DWG
  • dwgBV LONG PHOI-IN A3.DWG
  • docLOI NOI DAU.doc
  • docMUC LUC.doc
  • docNHIEM VU DO AN.doc
  • dwgPHIEU-INA2.dwg
  • dwgSD NGUYEN CONG-IN A0.DWG