Đồ án Thiết kế qui trình công nghệ gia công giá chỉnh

CHƯƠNG 1 - XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 4

1.1 Sản lượng chi tiết cần chế tạo: 4

1.2 Khối lượng chi tiết: 4

CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG 5

2.1 Công dụng của chi tiết: 5

2.2 Điều kiện làm việc: 5

2.3 Yêu cầu kĩ thuật: 5

2.4 Vật liệu chi tiết: 5

2.5 Yêu cầu về độ chính xác vị trí tương quan giữa các bề mặt ta có thể dùng các dụng sau để kiểm tra: 6

CHƯƠNG 3: CHỌN PHÔI VÀ

PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 7

3.1 Chọn dạng phôi: 7

3.2 Chọn phương pháp chế tạo phôi: 7

3.3 Tra lượng dư sơ bộ: 7

3.4 Bản vẽ phôi: 7

CHƯƠNG 4: LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ 9

4.1.Chọn phương pháp gia công các bề mặt của phôi: 9

4.2.Chọn chuẩn: 10

4.3.Chọn trình tự gia công các bề mặt: 10

CHƯƠNG 5:THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG CÔNG NGHỆ 12

5.1 Nguyên công 1: 12

5.2 Nguyên công 2: 13

5.3.Nguyên công 3: 14

5.4.Nguyên công 4: 15

5.5.Nguyên công 5: 15

5.6.Nguyên công 6: 17

5.7.Nguyên công 7: 18

5.8.Nguyên công 8: 19

5.9.Nguyên công 9: 20

CHƯƠNG6: TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG

VÀ KÍCH THƯỚC TRUNG GIAN 21

6.1 Tính lượng dư bằng phương pháp tính toán cho lỗ 5: 21

6.2 Xác định lượng dư bằng cách tra bảng cho các bề mặt còn lại: 24

6.2.1 Tra bảng cho mặt 1-6 và 12-8: 24

6.2.2 Tra bảng cho mặt 4 – 9: 25

6.2.4 Xác định lượng dư cho phay rãnh: 26

6.2.5 Xác định lượng dư cho xọc rãnh then : 27

PHẦN 7 : XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT VÀ

THỜI GIAN NGUYÊN CÔNG CƠ BẢN 28

7.1 Xác định chế độ cắt theo phương pháp phân tích cho mặt 5 28

7.2. Tính chế độ cắt bằng phương pháp tra bảng cho: 31

CHƯƠNG 8:THIẾT KẾ ĐỒ GÁ KHOAN KHOÉT DOA 39

8.1 Nhiệm vụ của đồ gá: 39

8.2 Kết Cấu Và Nguyên Lý Làm Việc: 39

8.3 Xác Định Yêu Cầu Kỹ Thuật: 39

8.4 Tính Lực Cắt Và Moment Cắt Khi Khoan: 39

8,5 Tính Giá Trị Lực Kẹp: 40

CHƯƠNG 9:BIỆN PHÁP KIỂM TRA SAI SỐ 44

LỜI KẾT 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

doc54 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 1864 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế qui trình công nghệ gia công giá chỉnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet minh.doc
  • rarfile đính kèm.rar