Đồ án Thiết kế thi công

MỤC LỤC

Trang

PHẦN I: KIẾN TRÚC.

1. Giới thiệu chung. 2

2. Sự cần thiết phải đầu tư. 2

3. Chức năng và nhiệm vụ của công trình. 3

4. Quy mô và giải pháp của công trình. 3

PHẦN II: KẾT CẤU.

I/ Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu. 6

1. Phương án sàn. 6

2. Hệ kết cấu chịu lực. 7

II/ Phương pháp tính toán hệ kết cấu. 7

III/ Lựa chọn sơ bộ kích thước cấu kiện. 8

1. Chọn chiều dầy bản sàn. 8

2. Chọn kích thước dầm. 8

3. Chọn kích thước tiết diện cột. 9

IV/ Xác định tải trọng. 9

1. Tải trọng thẳng đứng. 9

1.1. Tĩnh tải. 9

1.2. Hoạt tải. 10

2. Tải trọng ngang. 11

2.1. Tải trọng gió. 11

2.2. Tải trọng động đất. 20

3. Kiểm tra sơ bộ độ võng của công trình do động đất. 22

4. Phân phối tải trọng ngang đến các cấu kiện. 22

5. Xác định hệ số điều chỉnh. 23

V/ Tính Khung K1. 23

1. Cấu tạo khung. 23

2. Sơ đồ tính. 23

3. Xác định tải trọng tác dụng lên khung. 24

VI/ Tính Khung K3. 47

1. Cấu tạo khung. 47

2. Sơ đồ tính. 48

3. Xác định tải trọng tác dụng lên khung. 48

VII/ Tính Toán Thép Khung K1. 72

1. Tính dầm. 72

1.1. Tính toán thép dầm tầng 1. 72

1.2. Tính toán cốt treo. 75

1.3. Tính toán thép các dầm còn lại. 76

2. Tính toán cột. 77

2.1. Tính toán cho cột tầng 1 cột trục A. 77

2.2. Tính cho các cột còn lại. 78

VIII/ Tính Toán Sàn. 79

1. Số liệu tính toán. 79

1.1. Cấu tạo các bộ phận của sàn. 79

1.2. Số liệu tính toán của vật liệu. 79

1.3. Tải trọng và nội lực. 79

2. Tính toán nội lực các ô sàn. 79

3. Tính toán và bố trí cốt thép. 81

IX/ Tính Toán Cầu Thang Bộ Trục CD. 83

1. Tính bản thang. 83

1.1. Xác định kích thước sơ bộ. 83

1.2. Tải trọng tác dụng. 84

2. Tính toán cốn thang. 86

3. Tính toán bản chiếu nghỉ. 88

4. Tính toán dầm chiếu nghỉ. 90

PHẦN III: NỀN VÀ MÓNG.

1. Điều kiện địa chất công trình. 94

2. Đánh giá điều kiện địa chất công trình. 96

3. Nhiệm vụ được giao. 98

4. Chọn loại nền và móng. 98

5. Thiết kế móng M1 dưới cột trục B Khung K3. 98

5.1. Nội lực. 98

5.2. Chọn cọc, chiều cao đài cọc. 98

5.3. Xác định sức chịu tải của cọc. 99

5.4. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong đài. 100

5.5. Kiểm tra nền móng cọc theo điều kiện biến dạng. 103

5.6. Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc. 108

6. Thiết kế móng M2 dưới cột trục C Khung K3. 110

6.1. Nội lực. 110

6.2. Chọn cọc, chiều cao đài cọc. 110

6.3. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong đài. 100

6.4. Kiểm tra nền móng cọc theo điều kiện biến dạng. 113

6.5. Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc. 116

7. Thiết kế móng M3 dưới cột trục C Khung K1. 117

7.1. Nội lực. 117

7.2. Chọn cọc, chiều cao đài cọc. 118

7.3. Xác định sức chịu tải của cọc. 118

7.4. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong đài. 118

7.5. Kiểm tra nền móng cọc theo điều kiện biến dạng. 120

7.6. Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc. 120

PHẦN IV: THI CÔNG.

A/ Giới Thiệu Công Trình. 123

1. Kiến trúc. 123

2. Kết cấu. 123

3. Điều kiện địa chất. 123

4. Hệ thống điện nước, giao thông, mặt bằng bố trí công trình. 123

5. Công tác chuẩn bị mặt bằng. 124

B/ Kỹ Thuật Thi Công. 125

I/ Thi Công Cọc Khoan Nhồi. 125

1. Đánh giá sơ bộ thi công cọc khoan nhồi. 125

2. Lựa chọn phương án thi công cọc khoan nhồi. 125

3. Lựa chọn máy thi công cọc. 126

4. Các bước tiến hành thi công cọc khoan nhồi. 127

5. Công tác chuẩn bị trước khi thi công. 127

6. Công tác khoan tạo lỗ. 129

7. Hạ cốt thép và thổi rửa đáy hố khoan. 134

8. Công tác đổ bê tông. 138

9. Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi. 143

10. Số lượng công nhân thi công cọc trong 1 ca. 146

11. Thời ghan thi công cọc khoan nhồi. 146

II/ Thi Công Đài Móng. 147

1. Công tác đào đất hố móng. 147

1.1. Tính khối lượng đất đào. 147

1.2. Biện pháp kỹ thuật. 149

2. Công tác bê tông đài móng, dầm giằng. 151

2.1. Các yêu cầu kỹ thuật đối với thi công đài móng. 151

2.2. Tính toán khối lượng bê tông. 151

2.3. Công tác cốt thép móng. 152

2.4. Thiết kế ván khuôn đài móng. 152

2.5. Biện pháp đổ và đầm bê tông móng. 153

3. Thi công lấp đất hố móng. 156

3.1. Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lấp đất. 156

3.2. Tính toán khối lượng đất lấp. 157

3.3. Thi công lấp đất. 157

III/ Thi Công Phần Thân Khung Sàn Tầng 8 (+23,70m). 158

1. Lựa chọn dụng cụ phục vụ thi công. 158

2. Thiết kế ván khuôn. 159

2.1. Ván khuôn cột. 159

2.2. Ván khuôn sàn. 160

2.3. Ván khuôn dầm phụ. 161

2.4. Ván khuôn dầm chính. 163

2.5. Ván khuôn dầm khung. 165

3. Thi công bê tông. 167

3.1. Thi công bê tông cột. 167

3.2. Thi công bê tông dầm sàn. 169

IV/ Các Công Tác Khác. 173

1. Công tác xây. 173

1.1. Giới thiệu. 173

1.2. Nguyên tắc xây. 173

2. Công tác trát. 174

2.1. Chuẩn bị mặt bằng trát. 174

2.2. Vữa trát và phạm vi sử dụng. 174

2.3. Phương pháp trát. 174

V/ An Toàn Lao Động. 175

1. An toàn lao động khi thi công cọc nhồi. 175

2. An toàn lao động trong thi công đào đất. 175

3. An toàn lao động trong công tác bê tông. 176

4. An toàn lao động trong công tác làm mái. 178

5. An toàn lao động trong công tác xây và hoàn thiện. 178

C/ Phần tin học. 180

 

 

doc111 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 3224 | Lượt tải: 70download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế thi công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docthuyet minh da can chinh.doc
 • dwgban ve mong _Viet.dwg
 • docCOC_NHOI.DOC
 • dwggiang mong.dwg
 • rarKETCAU.rar
 • dwgkhoi mong quy uoc.dwg
 • rarKIENTRUC.rar
 • dwgmat cat mong.dwg
 • dwgMONG.DWG
 • docMONG_DAT.DOC
 • dwgMONG01.DWG
 • docMUC LUC.DOC
 • docTAI LIEU THAM KHAO.DOC
 • doctai_lieu_tot_nghiep.doc
 • dwgTC_CO.DWG
 • dwgTHAN.DWG
 • docTHANT8.DOC
 • xlstinh coc.xls
 • docTM.DOC
 • dwgTMB.DWG
 • docTOCHUC.DOC
 • dwgtru dia chat.dwg
 • dwgViet_ban ve Khungk2 28.12_ok.dwg
 • dwgViet_ban ve san_ok 28.12.dwg
 • docViet_Thuyet minh phan ket cau_ok.doc
 • docViet_Thuyet minh phan mong.doc
Tài liệu liên quan