Đồ án Tính toán thiết kế chống sét cho đường dây và TBA 220-110 KV

MỤC LỤC

Chương mở đầu: Tình hình giông sét ở Việt Nam Và ảnh hưởng của giông sét

đến hệ thống điện: .2

1. Sơ lược về tình hình giông sét ở Việt nam . .2

2. Ảnh hưởng của giông sét tới hệ thống điện . . 5

Chương I: Tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho trạm 220/110KV:

1. 1 Khái niệm chung: . . .8

1. 2 Các yêu cầu về kỹ thuật:. 9

1. 3 Đặc điểm và kết cấu của cột thu lôi: . .10

1. 4 Trình tự tính toán: . 12

1. 4. 1 Số liệu tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp: 12

1.4. 2 Trình tự tiến hành: . . 12

1.5. Tính toán các phương án báo vệ trạm: . 14

1. 5. 1 Tính toán phương án 1: . . 15

1. 5. 2 Tính toán phương án 2: . . . 18

Chương II: Tính toán nối đất cho trạm biến áp 220/110 KV:.

2. 1 Lời mở đầu.

1 . Nối đất an toàn (bảo vệ): . .42

2 . Nối đất chống sét: . 42

3 . Nối đất làm việc: . . 42

2. 2 Trị số điện trở cho phép của điện trở nối đất: . . 43

2. 3 Hệ số mùa: . . . .45

2. 3 .1 Tính toán nối đất tự nhiên: . .46

2. 3. 2 Tính điện trở nối đất nhân tạo . . . . 47

2. 3. 3 Tính toán nối đất chống sét cho trạm . .50

1 - Dòng điện sét trong hệ thống nối đất: . 50

2 - Dạng sóng tính toán của dòng điện sét: . 51

3 -Tính toán điện trở nối đất nhân tạo theo yêu cầu chống sét: 52.

4 - Tính toán nối đất bổ sung cho trạm . . 61

Chương III: Bảo vệ chống sét đường dây 110 KV . . 67

1-Yêu cầu chung: . 67

2- Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu chống sét của đường dây

3- Tính toán bảo vệ chống sét cho đường dây 110KV: . .69

3.1 Tham số của đường dây: .69

3. 2 Các số liệu tính toán khác . . .70

3. 3 Xác định hệ số ngẫu hợp K giữa dây dẫn và dây chống sét: . . 71

3. 4 Xác định các thông số khi sét đánh vào đường dây 110KV

có treo dây chống sét . . . 73

3.4.1- Số lần sét đánh vòng qua dây chống sét vào dây dẫn: . 74

3.5 Xác định suất cắt đường dây . . 74

3.5.1 Suất cắt của đường dây do sét đánh vòng qua dây chống

sét vào dây dẫn: . .74

3. 5. 2 Tính suất cắt của đường dây do sét đánh vào khoảng vượt: . 75

3. 5. 3 Tính suất cắt của đường dây do sét đánh vào dây chống sét,

ở đỉnh cột hoặc lân cận đỉnh cột: . 82

3. 5. 4 Tính toán điện áp đặt lên cách điện của các pha A, B, C: . 85

3. 5. 5 tính toán điện áp đặt lên cách điện của pha A khi các giá trị a,t,

và R thay đổi: . . .88

3. 5. 6 Tính xác suất phóng điện ứng với các trường hợp: . .95

Chương IV: Bảo vệ chống sóng chuyền từ đường dây vàoTBA 220/110KV.

4. 1 Khái niệm chung: . . . .101

4. 2 Phương trình truyền sóng trên đường dây: . . 102

4. 3 Tính toán điện áp trên cách điện của thiết bị khi có sóng.

truyền vào trạm bằng phương pháp lập bảng: . . .103

4.3. 1 Nội dung phương pháp : . . 103

4.3. 2 Trình tự tính toán: . 109

3.3. 3 Kiểm tra an toàn các thiết bị của trạm: .120

1 - Kiểm tra an toàn máy biến áp: . . .120

2 - Kiểm tra dòng điện trong chống sét van: . . . .121

3 - Kiểm tra an toàn cách điện của thanh góp 110: . .122

 

doc144 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2250 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tính toán thiết kế chống sét cho đường dây và TBA 220-110 KV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTính toán thiết kế chống sét cho đường dây và TBA 220-110 KV.doc
Tài liệu liên quan