Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Cổ phần mía đường Hiệp Hòa, Long An

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN 1

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2

MỤC LỤC 3

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT: 6

DANH MỤC BẢNG 7

DANH MỤC HÌNH 7

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 8

PHẦN MỞ ĐẦU 9

1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ: 9

1.2. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN: 10

1.2.1. Mục tiêu của đề tài: 10

1.2.2. Nội dung thực hiện của đề tài : 10

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH MÍA ĐƯỜNG 11

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH MÍA ĐƯỜNG THẾ GIỚI. 11

1.2. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM: 12

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG HIỆP HÒA 18

2.1. SƠ LƯỢT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG HIỆP HÒA 18

2.2. TỔNG QUÁT VỀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: 19

2.2.1. Qui trình công nghệ sản xuất đường 20

2.2.2. Thành phần của mía và nước mía: 23

2.2.3.Hóa chất làm trong và tẩy màu 25

2.2.4.Các chất thải trong sản xuất đường mía 29

2.2.5 .Nguồn gốc nước thải sản xuất đường 30

2.2.6.Thành phần và tính chất nước thải sản xuất đường 31

2.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG HIỆP HÒA: 33

2.3.1. Chất thải rắn: 33

2.3.2. Chất lượng không khí: 33

Hiện trạng công trình xả nước thải Nhà máy Đường: 33

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÍA ĐƯỜNG 35

3.1. Phương phÁp cơ học 35

3.1.2. Song chắn rác 35

3.1.3 Lưới lọc 36

3.1.4. Lắng cát 36

3.1.5 Lọc cơ học: 39

3.1.6. Bể điều hòa. 40

3.1.7. Bể lắng. 40

3.1.8 . Bể lọc. 42

3.2 Phương phÁp hóa học và hóa lý 43

3.2.1 Trung hòa 44

3.2.2 Keo tụ 44

3.2.3 Hấp phụ 45

3.2.4 Trao đổi ion 46

3.3.Phương phÁp sinh học: 47

3.3.1.Phương phÁp hiếu khí 47

3.3.2.Phương phÁp kỵ khí 51

3.2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG HIỆP HÒA 56

3.2.1 Lựa chọn quy trình công nghệ: 59

3.2.1 Thuyết minh quy trình công nghệ: 60

3.2.3 Mô tả các công trình đơn vị: 61

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 65

4.1.Chỉ tiêu nước thải: 65

4.1.2 Song chắn rác 65

4.1. 3 Tính toán hố thu gom: 68

4.1.4 Bể điều hoà: 68

4.1.5. Bể lắng đứng đợt I. 71

4.1.6 Tính bể UASB: 74

4.1.6 Bể Aerotank: 82

4.1.7 Bể lắng II: 90

4.1.8. Bể lọc Áp lực: 94

4.1.9. Bể tiếp xúc: 109

I. Bảng 4.11: Tóm tắt các thông số thiết kế bể tiếp xúc – khử trùng. 111

4.1.10. Bể nén bùn: 111

4.1.11 Tính máy ép bùn: 115

CHƯƠNG 5: DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ CHO TRẠM XỬ LÝ 117

5.1. Dự toán chi phí: 117

5.2 CHI PHÍ XỬ LÝ : 118

5.2.1 Chi phí xây dựng: 118

5.2.2 Chi phí vận hành: 119

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 121

6.1 KẾT LUẬN 121

6.2 KIẾN NGHỊ : 121

 

doc126 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 7053 | Lượt tải: 212download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Cổ phần mía đường Hiệp Hòa, Long An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docthuyet minh do an mia duong hh.DOC
 • dwgAEROTENxong.DWG
 • dwgBE DIEU HOA(Xong).DWG
 • dwgBE LANG 1.dwg
 • dwgBE NEN BUN.dwg
 • dwgBE TIEP XUC KHU TRUNG(xong).dwg
 • dwgBE THU GON - SCR Xong.dwg
 • docbia do an.doc
 • dwgCOT LOC AP LUC.dwg
 • dwgLANG2.DWG
 • dwgmat bang.dwg
 • docNVDATN.doc
 • dwgSO DO CONG NGHE MIA DUONG HH.dwg
 • doctai lieu tham khao.doc
 • dwgUASB MOI.dwg
Tài liệu liên quan