Đồ án Tính toán thiết kế máy ủi thường có lắp lưỡi xới một răng, truyền động thuỷ lực, công suất động cơ 140ml

Khái quát tình hình sử dụng máy ủi tại Việt Nam

Những năm gần đây, mức độ cơ giới hoá trong lĩnh vực thi công và xếp dỡ

ở nước ta ngày càng tăng tỷ lệ trang bị cơ giới tính trên đầu người và khối lượng

khai thác có thể sánh ngang với nhiều nước trong khu vực. Tính đến năm 1993

tổng số thiết bị cơ giới của nước ta đT trên 40.000 chiếc với tổng công suất trên

2,5 triệu KW, bao gồm 350 chủng loại khác nhau của 24 nước sản xuất.

Cụ thể, tỷ lệ các máy xây dựng ở Việt Nam như sau :

- Máy làm đất 16,3%.

- Máy thi công chuyên dùng 24,4%.

- Máy vận chuyển ngang 31,2%.

- Máy vận chuyển cao 7,6%.

- Các máy khác 16,2%.

- Máy làm đá ép khí 3,8%.

Trong đó, các máy xây dựng được phân chia cho các bộ nghành quản lý

theo tỷ lệ

- Bộ xây dựng quản lý 30%.

- Bộ GTVT quản lý 20%.

- Bộ thuỷ lợi quản lý 10%.

- Còn lại phân chia cho các bộ nghành và các địa phương khác.

Máy ủi là loại máy thuộc nhóm máy làm đất. Nó chiếm một vị trí quan

trọng trong việc thi công cơ giới, nó được xếp vào nhóm máy chỉ đạo trong thi

công làm đường, sử dụng trong việc đào đắp kênh mương thuỷ lợi, hay thuỷ

điện, hay san lấp hố, tạo mặt bằng.

Trong các công trình thi công hiện nay, máy ủi chiếm một vị trí quan

trọng không thể thiếu được hầu như tất cả các công trình đều cần phải sử dụng

máy ủi nhất là trong thời kỳ này. Khi mà đất nước ta đang trên đường đổi mới và

phát triển, để hội nhập vào thế giới thì chúng ta không ngừng đòi hỏi phải xây

dựng phát triển GTVT và xây dựng các công trình như nhà cửa và thuỷ điện .Do

đó việc đầu tiên và cấp thiết đối với chúng ta là phải luôn luôn trang bị các máy

móc hiện đại để phục vụ xây dựng đất nước. Ví dụ như máy ủi chặng hạn, chúng

ta cũng không ngừng liên tục nhập các loại mới hiện thuộc những hTng nổi tiếng

để phục vụ xây dựng và phát triển giao thông.

 

pdf109 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 3099 | Lượt tải: 34download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tính toán thiết kế máy ủi thường có lắp lưỡi xới một răng, truyền động thuỷ lực, công suất động cơ 140ml, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTính toán thiết kế máy ủi thường có lắp lưỡi xới một răng, truyền động thuỷ lực, công suất động cơ 140ml.pdf