Đồ án Trụ sở làm việc cơ điện Hà Nội

Contents

PHẦN 1 : THIẾT KẾ KIẾN TRÚC. 17

I.GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH. 17

II.GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC . 17

1. Giải pháp tổ chức không gian . 17

2. Giải pháp mặt đứng và hình khối kiến trúc. 18

3. Giải pháp giao thông và thoát hiểm . 18

4. Giải pháp thông gió và ánh sáng. 18

5. Giải pháp sơ bộ về hệ kết cấu và vật liệu xây dựng. 18

6. Giải pháp kỹ thuật khác. 19

PHẦN 1 : TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 2 . 21

I.HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC VÀ PHưƠNG PHÁP TÍNH KẾT CẤU . 21

1. Cở sở tính toán . 21

2. Hệ kết cấu chịu lực và phương pháp tính toán. 21

a. Giải Pháp Kết Cấu. 21

b. Nội lực và chuyển vị . 23

c. Tổ hợp tính cốt thép. 23

II. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CÁC CẤU KIỆN . 23

1. Chọn sơ bộ kích thước sàn . 23

2. Chọn sơ bộ kích thước dầm . 24

3. Chọn sơ bộ kích thước cột . 24

III. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH . 26

1. Tĩnh tải . 26

a. Tĩnh tải sàn . 26

b. Tĩnh tải vệ sinh. 27

c. Tĩnh tải mái. 27

d. Trọng lượng bản thân dầm . 27

e. Trọng lượng tường ngăn và tường bao che. 28

f. Trọng lượng tay vịn lan can. 30

g. Tĩnh tải cột . 30

2. Hoạt tải . 30

3. Xác định tải trọng gió tĩnh . 31

4. Sơ đồ hình học của khung ngang . 32

IV. XÁC ĐỊNH TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN KHUNG . 34

1. Quy đổi Tải trọng các ô sàn . 34

1. Xác định tải trọng trên các tầng. 36

a. tầng 2 . 36

b. tầng 1 . 43

c. tầng 3 đến tầng 8. 49

d. Tầng Mãi . 55

V. XÁC ĐỊNH HOẠT TẢI TÁC DỤNG LÊN KHUNG . 59

1. Hoạt tải 1. 59

a. Tầng 1. 59

b. Tầng 2. 64

c. Tầng 3. 5 .7. 68

d. Tầng 4. 6. 8. 72

e. Tầng Mái. 77

f. sơ đồ gió tác dụng vào khung . 84

VI.TÍNH TOÁN NỘI LỰC CHO CÁC CẤU KIỆN TRÊN KHUNG . 85

1. Tải trọng đầu vào . 87

2. Xuất kết quả ( SAP) . 92

VII.TÍNH TOÁN CỐT THÉP. 93

1. Tính toán cốt thép cho dầm. 94

a. Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp C-D, phần tử dầm 49 (bxh : 30x60) 94

b. Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp D-D1, phần tử dầm 56 (bxh : 30x60). 97

c. Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp D1-E, phần tử dầm 66 (bxh : 30x60). 99

d. Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp E-F, phần tử dầm 74 (bxh : 30x60). 101

e. Tính toán cốt thép dọc cho dầm mái . 104

2.Tính toán và bố trí cốt thép đai cho các dầm . 106

a.Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm số 49 (bxh = 30x60 cm) . 106

b. Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm số 56 (bxh = 30x60 cm) . 108

c. Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm số 66 (bxh = 30x60 cm) . 109

d. Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm số 74 (bxh = 30x60 cm) . 110

3.Tính toán và bố trí cốt thép cho các cột . 111

a. tính toán cốt thép cho các cột trục C ( bxh = 30x40 cm) . 111

b. tính toán cốt thép cho các cột trục D ( bxh = 60x70 cm) . 113

c. tính toán cốt thép cho các cột trục D1 ( bxh = 60x70 cm) . 115

d. tính toán cốt thép cho các cột trục E ( bxh = 30x40 cm). 118

e. tính toán cốt thép cho các cột trục F ( bxh = 30x40 cm). 121

4. Tính toán và bố trí cốt thép đai cho các cột :. 123

PHẦN 2 :TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 2 . 124

I. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG. 124

1. Tĩnh tải. 125

2. Hoạt Tải . 126

II. TÍNH TOÁN CÁC Ô SÀN. 127

1. Tính ô sàn 1. 127

2. Tính ô sàn 2. 129

3. Tính ô sàn vệ sinh . 132

PHẦN 3 : TÍNH TOÁN MÓNG . 134

I. THIẾT KẾ ĐÀI CỌC ĐC1. 134

1. Số liệu tính toán. 134

2. Đề xuất phương án móng . 137

3. Tính toán móng . 138

4. Xác định số lượng cọc và bố trí . 143

5. Xác định số lượng cọc và bố trí . 146

6. Xác định số lượng cọc và bố trí . 148

7. Tính toán đài nhóm cọc. 150

a. Tính toán đâm thủng cột. 150

b. Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt . 151

c. Tính toán đài chịu uốn. 152

II. THIẾT KẾ ĐÀI CỌC ĐC3. 154

1. Số liệu tính toán . 154

a. Nội Lực. 154

b. Chọn số cọc . 155

2. kiểm tra đài cọc . 155

a. Tính toán chọc thủng đài móng. . 155

b. Tính c-ờng độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt: . 156

c. Tính toán đài chịu uốn. 157

I.GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH. 159

1. Đặc điểm công trình khi thi công. 159

2. Điều kiện thi công công trình. 159

a. điều kiện địa chất thủy văn. 159

b. điều kiện cung cấp vốn và nguyên vật liệu . 159

c. điều kiện cung cấp máy móc và nhân lực . 160

d. điều kiện cung cấp điện nước. 160

e. điều kiện giao thông đi lại . 160

ii. biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm . 161

1. Thi công ép cọc. 161

a. Công tác chuẩn bị . 162

b. Giác móng công trình. 163

c. Chọn máy ép cọc . 164

d. chọn cần trục phục vụ công tác ép . 169

e. Tiến hành ép cọc. 171

f. Một số cự cố xảy ra khi ép và biện pháp . 175

2. Đào hố móng. 175

a. Lựa chọn phương án đào. 175

b. Tính toán khối lượng đất đào máy . 176

c. Biện pháp thi công cừ larsen . 178

d. Khối lượng đất đào thủ công. 183

3. Thi công bê tông móng . 188

a. Công tác đập đầu cọc. 188

b. Công tác đổ bê tông lót . 188

c. Công tác gia công lắp dựng cốt thép . 189

d. Công tác ván khuôn. 194

e. Công tác đổ bê tông. 200

f. Công tác tháo dỡ ván khuôn . 204

g. Công tác lấp hố móng . 205

III. biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng bª t«ng toµn khèi khung sµn. 206

1. Lựa chọn phương án thi công. 206

2. Thiết kế ván khuôn cột dầm sàn thang máy. 208

a. Thiết kế ván khuôn cột . 208

b. Thiết kế ván khuôn sàn . 216

c. Thiết kế ván khuôn thang máy . 224

3. Kỹ thuật thi công . 228

a. Công tác cốt thép. 228

b. Công tác ván khuôn. 229

c. Công tác Bê tông . 231

d. Công tác tháo dỡ ván khuôn. 234

e. Công tác bảo dưỡng bê tông. 234

f. Công tác xây . 234

4. Khối lượng các công tác. 236

a. Khối lượng công tác ván khuôn . 236

b. Khối lượng công tác bê tông. 240

c. Khối lượng công tác cốt thép . 243

5. Phân đoạn, phân đợt thi công . 253

iV . lập tiến độ thi công . 262

1. Mục đích và ý nghĩa của công tác thiết kế và tổ chức thi công . 262

2. Nội dung và những nguyên tắc chính. 263

3. Lập tiến độ thi công. 263

V. Lập tổng mặt bằng thi công: . 270

a. Diện tích kho bãi . 271

b. Diện tích nán trại . 273

d. Hệ thống điện thi công và sinh hoạt. 274

e.Nước thi công và sinh hoạt. 277

Vi . An toàn lao động. 279

1. An toàn lao động khi thi công cọc ép. 279

2. An toàn lao động khi thi công đào đất . 279

3. An toàn lao động trong công tác bê tông . 280

a. Lắp dựng vào tháo dỡ đà giáo . 280

b. Công tác gia công lắp dựng cốp- pha. 281

c. Công tác gia công lắp dựng cốt thép . 281Đ

d. Đổ và đàm bê tông . 282

e. tháo dỡ cốp-pha . 282

4. Công tác làm mái. 283

5. Công tác hoàn thiện. 283

a. Xây tường . 283

b. Công Tác hoàn thiện . 284

Vi I. PHỤ LỤC . 285

1. SƠ ĐỒ PHẦN TỬ . 285

2. DỒN TẢI . 286

3. MOMEN . 291

4. LỰC CẮT . 296

5. LỰC DỌC. 301

pdf298 trang | Chia sẻ: thaominh.90 | Ngày: 10/07/2018 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Trụ sở làm việc cơ điện Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n min + ChiÒu cao n©ng mãc yªu cÇu Hyc Hyc = Ho + h1 + h2 + h3 Trong ®ã: - Ho= 2.75m, lµ chiÒu cao 2 ®èi t¶i vµ dÇm kª. - h1=0.5m, lµ chiÒu cao n©ng cÊu kiÖn cao h¬n vÞ trÝ l¾p. - h2=1m, lµ chiÒu cao cÊu kiÖn. - h3=1.5m, lµ chiÒu cao thiÕt bÞ treo buéc. => Hyc= 2.75+0.5+1+1.5 =5.75m + ChiÒu dµi yªu cÇu cña tay cÇn Lyc: => α= 45.90 + TÇm víi yªu cÇu: Ryc = Lmincos45.9 0 + r = 7.42x0.696 + 1.5 =6.66m Tr-êng hîp2: khi cÈu cäc vµo gi¸ Ðp, tÝnh víi tr-êng hîp kh«ng cã vËt ¸n ng÷: + Søc n©ng yªu cÇu: Qyc = Qc + Qtb. Trong ®ã: Qc=0.9375t, lµ träng l-îng 1 ®o¹n cäc Qtb=0.1Qc = 0.09375 T, lµ träng l-îng cña thiÕt bÞ treo buéc. => Qyc =0.9375 + 0.09375 =1.03125 t + ChiÒu cao n©ng mãc yªu cÇu: Hyc= H0 + h1 + h2 + h3 H0: chiÒu cao ®Æt cäc H0 = 7.5m h1: chiÒu cao n©ng cÊu kiÖn an toµn, lÊy h1=0.5m h2: chiÒu dµi ®o¹n cäc, h2=6m h3: chiÒu dµi ®o¹n d©y treo buéc, h3 =1.5m => Hyc = 7.5 +0.5 +6 +1.5 =15.5m + ChiÒu dµi tay cÇn: do kh«ng cã vËt ¸n ng÷ nªn ta cã thÓ chän αmax =75 o H=Hyc + Hmãc cÈu = 15.5+1.5 =17m ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 171 m hH L o cyc 16 966.0 5.117 75sin min + TÇm víi gÇn nhÊt cña cÇn trôc lµ Rmin = Lmin.Cosα + r = 16x0.259 + 1.5 =5.6m C¨n cø vµo c¸c th«ng sè tÝnh to¸n ta chän cÇn trôc MKP-16 Cã L =18m, Rmin=5.5m, Qmax=9t, H=18.5m e. Tiến hành ép cọc S¬ ®å Ðp cäc ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 172 DIEM BAT DAU KET THUC b·i tËp kÕt cäcb·i tËp kÕt cäc b·i tËp kÕt cäc b·i tËp kÕt cäc cÇn cÈu tù hµnh KX-4362 m¸y Ðp cäc + VËn chuyÓn vµ l¾p r¸p thiÕt bÞ Ðp vµo vÞ trÝ ®¶m b¶o an toµn. + ChØnh m¸y cho c¸c ®-êng trôc cña cäc cïng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chuÈn n»m ngang. MÆt ph¼ng chuÈn n»m ngang ph¶i trïng với mÆt ph¼ng ®µi cäc, sai sè kh«ng qu¸ 0,5%. + CÈu cäc lªn gi¸. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 173 + Ch¹y thö m¸y Ðp ®Ó kiÓm tra tÝnh æn ®Þnh khi cã t¶i vµ kh«ng t¶i. + KiÓm tra l¹i cäc lÇn n÷a, sau ®ã ®-a vµo vÞ trÝ ®Ó Ðp. Sau khi vËn hµnh thö m¸y, kÕt thóc c«ng t¸c chuÈn bÞ, ta tiÕn hµnh Ðp cäc hµng lo¹t. Ðp ®o¹n cäc §1 cã mòi nhän: - §o¹n cäc §1 lµ ®o¹n cäc quan träng nhÊt, nã quyÕt ®Þnh chÊt l-îng trong thi c«ng Ðp cäc. V× vËy cÇn thi c«ng hÕt søc cÈn thËn. - Dïng cÇn trôc mãc vµo ®Çu cäc vµ tõ tõ n©ng cÇn trôc ®Õn khi cäc ë vÞ trÝ th¼ng ®øng, quay cÇn trôc ®-a cäc ®Õn vÞ trÝ Ðp. C¨n chØnh chÝnh x¸c ®Ó trôc cña §1 trïng víi ®-êng trôc cña kÝch vµ ®i qua ®iÓm tim cäc ®· ®¸nh dÊu, sai sè kh«ng v-ît qu¸ 1cm; h¹ cäc tõ tõ ®Ó ®-a cäc vµo khung dÉn ®éng. - §iÓm trªn cña §1 ph¶i ®-îc g¾n chÆt vµo thanh ®Þnh h-íng cña khung m¸y. NÕu m¸y kh«ng cã khung ®Þnh h-íng th× ®¸y kÝch hoÆc ®Çu pitt«ng ph¶i cã thanh ®Þnh h-íng. Khi ®ã ®Çu cäc §1 ph¶i tiÕt xóc chÆt víi thanh nµy. - Khi thanh chèt ®· Ðp chÆt vµo ®Ønh cäc §1 th× ®iÒu khiÓn t¨ng dÇn ¸p lùc. Trong nh÷ng gi©y ®Çu tiªn nªn t¨ng ¸p lùc 1 c¸ch tõ tõ ®Ó cäc c¾m s©u vµo ®Êt nhÑ nhµng víi vËn tèc xuyªn kh«ng qu¸ 1cm/gi©y. Víi ®Êt trång trät th-êng cã nh÷ng dÞ vËt nhá, cäc cã thÓ xuyªn qua dÔ dµng nh-ng cã thÓ g©y ra nghiªng cäc nªn ph¶i theo dâi c¶n thËn. NÕu ph¸t hiÖn nghiªng cäc th× ph¶i dõng l¹i vµ c¨n chØnh ngay. Khi ®o¹n cäc §1 cßn nh« lªn khæi mÆt ®Êt 1 kho¶ng 30cm th× tiÕn hµnh nèi ®o¹n cäc §2. Ðp ®o¹n cäc §2: Nèi cäc: KiÓm tra 2 ®Çu ®o¹n cäc §2, kiÓm tra c¸c chi tiÕt nèi vµ chuÈn bÞ m¸y hµn; dïng cÇn trôc ®-a ®o¹n §2 ®Õn vÞ trÝ Ðp, c©n chØnh sao cho ®-êng trôc §2 trïng víi ®-êng trôc §1, ®é nghiªng gi÷a 2 trôc cäc kh«ng qu¸ 1%; h¹ tõ tõ xuèng, cho ®Çu cäc §2 tiÕp xóc víi ®Çu cäc §1. Gia t¶i kho¶ng 3 ®Õn 4kg/cm2. NÕu bÒ mÆt tiÕp xóc kh«ng khÝt th× ph¶i chÌn b»ng c¸c b¶n thÐp máng sau ®ã míi ®-îc hµn nèi. Trung qua tr×nh hµn ph¶i gi÷ nguyªn ¸p lùc lªn ®Çu cäc ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 174 - Khi ®· nèi xong vµ kiÓm tra chÊt l-îng mèi hµn råi míi tiÕn hµnh Ðp ®o¹n cäc §2. Lóc ®Çu cho vËn tèc Ðp kh«ng qu¸ 1cm/s, khi cäc b¾t ®Çu chuyÓn ®éng ®Òu míi t¨ng vËn tèc Ðp nh-ng kh«ng qu¸ 2cm/s. - Khi lùc Ðp t¨ng ®é ngét tøc lµ mòi cäc ®· gÆp líp ®Êt cøng h¬n (hoÆc dÞ vËt côc bé) cÇn gi¶m tèc ®é nÐn ®Ó cäc ®ñ kh¶ n¨ng xuyªn vµo líp ®Êt cøng h¬n (hoÆc kiÓm tra dÞ vËt ®Ó xö lÝ). Ph¶i chó ý ®Ó lùc Ðp kh«ng v-ît qu¸ trÞ sè tèi ®a cho phÐp. Ðp ®o¹n cäc §3: - TiÕn hµnh t-¬ng tù ®èi víi ®o¹n cäc §2 cho tíi khi kÕt thóc c«ng viÖc. KÕt thóc c«ng viÖc khi tho¶n m·n 2 ®iÒu kiÖn: - ChiÒu dµi cäc Ðp vµo ®Êt dµi h¬n chiÒu dµi tèi thiÓu do thiÕt kÕ qui ®Þnh. - Lùc Ðp t¹i thêi ®iÓm cuèi cïng ®¹t trÞ sè thiÕt kÕ qui ®Þnh trªn suèt chiÒu dµi xuyªn lín h¬n 3d (60cm). Trong kho¶ng thêi gian ®ã, vËn tèc xuyªn kh«ng qu¸ 1cm/s. Ghi chÐp qu¸ tr×nh Ðp cäc: Khi Ðp cÇn ghi chÐp c¸c gi¸ trÞ lùc Ðp vµo sæ nhËt ký Ðp cäc liªn tôc trªn suèt chiÒu dµi cäc. Cô thÓ: - Khi cäc c¾m s©u vµo ®Êt 30 ®Õn 50cm tiÕn hµnh ghi gi¸ trÞ lùc Ðp ®Çu tiªn. - Ghi l¹i gi¸ trÞ lùc Ðp cña tõng mÐt cäc Ðp vµo ®Êt. - NÕu thÊy ®ång hå ¸p lùc t¨ng lªn hay gi¶m xuèng ®ét ngét thi ph¶i ghi l¹i ®é sau vµ gi¸ trÞ lùc Ðp thay ®æi. - Ghi chÐp lùc Ðp cho tíi ®é s©u mµ lùc Ðp t¸c dông lªn cäc cã gi¸ trÞ b»ng 0,8 gi¸ trÞ lùc Ðp giíi h¹n tèi thiÓu th× ghi ngay l¹i ®é s©u vµ lùc Ðp ®ã. B¾t ®Çu tõ ®©y ghi chÐp lùc Ðp tõng kho¶ng 20cm cäc vµo nhËt ký cho ®Õn khi kÕt thóc. B¶n nèi ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 175 f. Một số cự cố xảy ra khi ép và biện pháp -Trong qu¸ tr×nh Ðp, cäc cã thÓ bÞ nghiªng lÖch khái vÞ trÝ thiÕt kÕ. Nguyªn nh©n:Cäc gÆp ch-íng ng¹i vËt cøng hoÆc do chÕ t¹o cäc v¸t kh«ng ®Òu. Xö lý:Dõng Ðp cäc ,ph¸ bá ch-íng ng¹i vËt hoÆc ®µo hè dÉn h-íng cho cäc xuèng ®óng h-íng.C¨n chØnh l¹i tim trôc b»ng m¸y kinh vcÜ hoÆc qu¶ däi. -Cäc xuèng ®-îc 0.5-1 (m) ®Çu tiªn th× bÞ cong,xuÊt hiÖn vÕt nøt vµ nøt ë vïng gi÷a cäc. Nguyªn nh©n:Cäc gÆp ch-íng ng¹i vËt g©y lùc Ðp lín. Xö lý:Dõng viÖc Ðp ,nhæ cäc háng,t×m hiÓu nguyªn nh©n ,th¨m dß dÞ tËt,ph¸ bá thay cäc. -Cäc xuèng ®-îc gÇn ®é s©u thiÕt kÕ,c¸ch ®é 1-2 m th× ®· bÞ chèi bªnh ®èi träng do ngiªng lÖch hoÆc g·y cäc. Xö lý:C¾t bá do¹n bÞ g·y sau ®ã Ðp chÌn cäc bæ xung míi. - §Çu cäc bÞ toÐt Xö lý:tÈy ph¼ng ®Çu cäc, l¾p mò cäc vµ Ðp tiÕp. 2. Đào hố móng Sau khi Ðp cäc xong ta tiÕn hµnh ®µo ®Êt hè mãng ®Ó thi c«ng ®µi mãng. Do cao tr×nh mùc n-íc ngÇm lµ -3m nªn kh«ng cÇn cã biÖn ph¸p h¹ mùc n-íc ngÇm. Mãng n»m trong líp đất sét nªn ta ®µo mãng víi hÖ sè m¸i dèc lµ m=0.67. a. Lựa chọn phƣơng án đào + Ph-¬ng ¸n ®µo hoµn toµn b»ng thñ c«ng: Thi c«ng ®Êt thñ c«ng lµ ph-¬ng ph¸p thi c«ng truyÒn thèng. Dông cô ®Ó lµm ®Êt lµ dông cô cæ truyÒn nh-: xÎng, cuèc, mai, cuèc chim, nÌo c¾t ®Êt... §Ó vËn chuyÓn ®Êt ng-êi ta dïng quang g¸nh, xe cót kÝt mét b¸nh, xe c¶i tiÕn... Theo ph-¬ng ¸n nµy ta sÏ ph¶i huy ®éng mét sè l-îng rÊt lín nh©n lùc, viÖc ®¶m b¶o an toµn kh«ng tèt, dÔ g©y tai n¹n vµ thêi gian thi c«ng kÐo dµi. V× vËy, ®©y kh«ng ph¶i lµ ph-¬ng ¸n thÝch hîp víi c«ng tr×nh nµy. + Ph-¬ng ¸n ®µo hoµn toµn b»ng m¸y: ViÖc ®µo b»ng m¸y sÏ cho n¨ng suÊt cao, thêi gian thi c«ng ng¾n, tÝnh c¬ giíi cao. Khèi l-îng ®Êt ®µo ®-îc rÊt lín nªn viÖc dïng m¸y ®µo lµ thÝch hîp. Tuy nhiªn ta ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 176 kh«ng thÓ ®µo ®-îc tíi cao tr×nh ®¸y ®µi v× ®Çu cäc nh« ra. V× vËy, ph-¬ng ¸n ®µo hoµn toµn b»ng m¸y còng kh«ng thÝch hîp. + Ph-¬ng ¸n kÕt hîp gi÷a c¬ giíi vµ thñ c«ng. §©y lµ ph-¬ng ¸n tèi -u ®Ó thi c«ng - Giai ®o¹n 1: Ta sÏ ®µo b»ng m¸y tíi cao tr×nh c¸ch ®Ønh cäc 20cm, ë cèt -- 4.7 m - Giai ®o¹n 2: §µo b»ng thñ c«ng tõ cèt -4.7m ®Õn cèt -5.1m Theo ph-¬ng ¸n nµy ta sÏ gi¶m tèi ®a thêi gian thi c«ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ph-¬ng tiÖn ®i l¹i thuËn tiÖn khi thi c«ng. ChiÒu cao ®µo b»ng c¬ giíi H® c¬ giíi = 2.9m ChiÒu cao ®µo b»ng thñ c«ng H® thñ c«ng = 0.4m §Êt ®µo ®-îc b»ng m¸y xóc lªn « t« vËn chuyÓn ra n¬i quy ®Þnh. Sau khi thi c«ng xong ®µi mãng, gi»ng mãng sÏ tiÕn hµnh san lÊp ngay. C«ng nh©n thñ c«ng ®-îc sö dông khi m¸y ®µo gÇn ®Õn cèt thiÕt kÕ, ®µo ®Õn ®©u söa ®Õn ®Êy. H-íng ®µo ®Êt vµ h-íng vËn chuyÓn vu«ng gãc víi nhau. Sau khi ®µo ®Êt ®Õn cèt yªu cÇu, tiÕn hµnh ®Ëp ®Çu cäc, bÎ chÕch chÐo cèt thÐp ®Çu cäc theo ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ. b. Tính toán khối lƣợng đất đào máy - Khèi l-îng ®Êt ®µo b»ng m¸y: §µo hè mãng d¹ng ao ®Õn cèt -4.0m. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 177 s¬ ®å thi c«ng ®µo ®Êt vµ thi c«ng mãng (TL:1/100) 22 1 DIEM BAT DAU B’1=m.H =0.67x1 =0.67m B’2=m.H =0.67x0.7 =0.47m KÝch th-íc ®¸y hè ®µo: A1 = 33.6+2x1.2+2x0.1+2B’2=37.04m A2 = 16.2+2x1.2+2x0.1+2B’2=19.74m A3 = 25.2+2x1.2+2x0.1+2B’2=28.74 m C¸c kÝ hiÖu A1, A2, A3 ®-îc thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ ë trang bªn ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 178 ]))((.[ 6 dcbdacba H V Gi¶i thÝch c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n - 1.2: 1/2 bÒ réng ®µi - 0.1 lµ kho¶ng c¸ch tõ ®µi ®Õn mÐp hè mãng do phÇn ®¸y ®µi ®-îc ®µo thñ c«ng - c¸c gi¸ trÞ 37.04; 19.74, 28.74 lµ kÝch th-íc c«ng tr×nh nh- h×nh bªn B1= A1+2B’1 = 37.04+2x0.67 = 38.38 m B2= A2+2B’1 = 19.74+2x0.67 = 21.08 m B3= A3+2B’1 = 28.74+2x0.67 = 30.08 m Do c«ng tr×nh cã h×nh d¹ng phøc t¹p nªn ta chia hè ®µo cña c«ng tr×nh thµnh 2 « ThÓ tÝch ®Êt ®µo ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: Víi V2: H=1m, a=28.74 m, b=4,5, c=30.08 m, d=4.5m => V1= [28.74x4.5+(30.08+28.74)(4.5+4.5)+30.08x4.5] =132.285m 3 Víi V1: H=1m, a=37.04 m, b=19.74 m, c=38.38 m, d= 21.08 m V1= [37.04x19,74+(38,38+37.04)(21.08+19,74)+21.08x38,38]=769.81m 3 VËy tæng khèi l-îng ®Êt ®µo b»ng m¸y: V=V1+V2=132.285+769.81=902.1m 3 c. Biện pháp thi công cừ larsen - Chuẩn bị: Hoàn thiện lắp đặt nguồn điện 380V - 125KW và đƣờng tạm để máy, cẩu thi công. - Dự kiến thời gian thi công: - Đối với phƣơng pháp ép cừ bằng máy tĩnh thời gian làm việc từ 6h đến 23h. - Đối với phƣơng pháp ép cừ bằng búa rung thời gian làm việc từ 7h đến 19h. + Biện pháp ép và rút cừ Larsen-4 bằng biện pháp ép tĩnh: - Chuẩn bị: - Tập kết máy ép, cẩu và vật liệu cừ Larsen về vị trí thi công. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 179 - Thiết bị thi công bao gồm : + Cẩu lốp chuyên dụng : * Nhãn hiệu: hoặc Kato 25 tấn * Sức Nâng: 25 tấn. * Nƣớc sản xuất: Nhật bản + Máy ép cừ tĩnh * Nhán hiệu: GIKEN KGK 130 - C4 Silent Pile.Giken 70 và Giken 80 * Lực ép đầu cọc: 70 tấn 130 tấn * Nƣớc sản xuất: Nhật bản. * Nguồn điện: 380V - 50KW. - Thi công: - sử dụng từ 1 đến 2 máy ép cừ thuỷ lực ( Có thông số trên ) để thi công công trình bản vẽ biện pháp thi công và phần cẩu phục vụ ép cừ di chuyển trên đƣờng tạm. - Do công tác thi công xây dựng xen kẽ nên phải bố trí nhịp nhàng để tránh việc thi công ảnh hƣởng đến nhau dẫn đến chậm tiến độ công trình. - Độ thẳng đứng của cây cừ larsen có sai số trong khoảng từ 0-1% và đầu cừ nghiêng ra phía ngoài công trình. Độ thẳng đứng của cây cừ trong quá trình ép đƣợc căn chỉnh bằng máy và chúng tôi sẽ sử dụng quả rọi để xác định độ thẳng đứng của cừ. -Quy trình thi công đƣợc chúng tôi thể hiện tại bản vẽ quy trình biện pháp thi công tƣờng cừ: ( cú bản vẽ chi tiết kèm theo ) Bƣớc 1: Máy ép thanh cọc cừ đầu tiên đến chiều sâu quy định. Bƣớc 2: Máy ép thanh cọc cừ thứ 2 và xác định mức chịu tải của cọc. Bƣớc 3: Nâng thân máy lên và dừng lại ở ở vị trí cái kẹp cọc thấp hơn đầu cọc. Bƣớc 4: Sau khi ổn định nâng máy ép cọc cừ lên. Bƣớc 5: Đẩy bàn kẹp cọc đầu búa về phía trƣớcc xoay bàn kẹp từ phải sang trái. Bƣớc 6: Điều chỉnh đầu búa vào cọc cừ để đa cọc xuống từ từ. - Luu ý của phần ép là phải căn chỉnh cẩn thận để cọc không bị xiên. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 180 Trong trường hợp rút cọc: - Khi rút cọc làm phần ép , khi đó vị trí đứng cẩu để phục vụ rút bên thi công sẽ kết hợp cùng chủ đầu bàn bạc, nếu không thể đứng đƣợc ở phần đƣờng nội bộ và đƣờng vành đai 2 chủ đầu tƣ phải cho phép bên thi công cho cần trục xuống sàn tầng hầm để phục vụ công tác rút cọc. - Đơn vị thi công đề xuất: Để có thể rút cừ đƣợc thuận lợi đề nghị bên Chủ đầu tƣ sẽ đào, thi công phần tƣờng hầm sẽ tiến hành rút cọc rồi mới thi cụng tiếp phần sàn đáy tầng hầm. ( Để tránh trƣờng hợp cần trục phải di chuyển vào sàn tầng hầm gãy hỏng sàn ) + Biện pháp thi công cọc lasren bằng biện pháp búa rung. Chuẩn bị: - Tập kết máy ép, cẩu và vật liệu cừ Larsen về vị trớ thi công. - Thiết bị thi cụng bao gồm: + Cần trục bỏnh xích KH100: * Nhón hiệu: HITACHI KH 100 * Sức Nâng: 30 tấn. * Nƣớc sản xuất: Nhật Bản + Cần trục bánh xích DH350: * Nhón hiệu: DH350 * Sức Nâng: 35 tấn. * Nƣớc sản xuất: Nhật Bản + Búa rung điện: TOMEN * Cụng suất 75KW-90KW. * Nƣớc sản xuất: Nhật Bản. + Búa rung điện: NI 50K * Cụng suất 50KW * Nƣớc sản xuất: Nhật Bản. + Búa rung thủy lực PALSONIC – DRIVER * Cụng suất: 17 tấn * Nƣớc sản xuất: Nhật Bản. + Máy phát điện: HINO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 181 * Cụng suất: 300KVA * Nƣớc sản xuất: Nhật bản + Máy phát điện: MISUBISHI * Cụng suất: 300KVA, * Nƣớc sản xuất: Nhật bản + Thi công: - sử dụng 01 bộ rung cọc cừ larsen ( Có thông số trên ) để thi công cùng bản vẽ biện pháp thi công và phần cẩu phục vụ ép cừ di chuyển trên đƣờng tạm. - Quy trình thi công cọc cừ larsen bằng búa rung: + Tập kết cọc thiết bị: Cần trục, búa rung, máy phát về vị trí thi công. + Dùng móc cẩu phụ của cần trục đa cọc vào vị trí thi công + Dùng móc cẩu chính của cần trục cẩu búa rung và mở kẹp búa đa vào vị trí đầu cọc để kẹp cọc. + Nhấc cọc đặt vào vị trí cần đóng + Dùng quả rọi để căn chỉnh cho cọc thẳng đứng theo 2 phƣơng + Rung cọc: Dùng cẩu giữ cho cọc xuống từ từ đến chiều sâu thiết kế. + Rung xong cọc thứ nhất chuyển sang lấy cọc thứ 2 vào thao tác nhƣ cọc số 1. + Dùng sơn đánh dấu số thứ tự của cọc đã thi công. Trường hợp rút cọc : + Khi rút quy định vị trí đứng cẩu để phục vụ rút bên thi công sẽ kết hợp cùng chủ đầu tƣ bàn bạc, nếu không thể đứng đƣợc ở phần đƣờng nội bộ và đƣờng vành đai 2 đƣợc chủ đầu tƣ phải cho phép bên thi công cho cần trục xuống sàn tầng hầm để phục vụ công tác rút cọc. - Đơn vị thi công đề xuất: Vì thi công cọc larsen bằng búa rung nên cần trục phục vụ sẽ là cần trục xích có tải trọng lớn khó có thể đứng trên sàn của tầng hầm. Vậy để có thể rút cừ đƣợc thuận lợi đề nghị bên Chủ đầu tƣ sẽ đào, thi công phần tƣờng hầm sẽ tiến hành rút cọc rồi mới thi công tiếp phần sàn đáy tầng hầm. ( Để tránh trƣờng hợp cần trục phải di chuyển vào sàn tầng hầm gây hƣ hỏng sàn ) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 182 + Biện pháp an toàn: Trong quá trình thi công đặc biệt quan tâm tới vấn đề an toàn tại công trƣờng, để đạt đƣợc điều đó, triển khai các công việc sau: - Trƣớc khi thi công, sẽ kiểm tra, kiểm định tất cả các máy móc thiết bị đủ và đạt tiêu chuẩn. - Phối hợp với chủ đầu tƣ và đơn vị phục trách Chuẩn bị đƣờng để đảm bảo cho máy móc di chuyển trong quá trình thi công đƣợc an toàn. - Phải thƣờng xuyên kiển tra các mối hàn liên kết, các bulông, xích truyền lực, puly cáp, mô tơ và hệ thống điện - Chỉ đƣợc dùng khi búa đó ổn định trên cọc. Cáp treo búa thả hơi chùng. - Lúc đầu chỉ đƣợc phép rung với tần số thấp để khi cọc xuống ổn định rồi mới đƣợc tăng dần lực rung của búa. - Đóng xong một cọc khi di chuyển máy đến vị trí cọc mới phải chú ý đến nền đất tránh hiện tƣợng nền đất bị sụt, lún làm nghiêng máy, lật máy. - Tuyệt đối không đƣợc đứng dƣới đƣờng dây điện cao thế. - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành trên công trƣờng ( Giầy, quần áo, mũ bảo hộ....) - Tập huấn quy trình an toàn lao động cho công nhân vận hành và thƣờng xuyên yêu cầu cán bộ tại công trình kiểm tra, giám sát, nhắc nhở. - Đặt các biển bao nguy hiểm tại các vị trí cần thiết. - Cử ngƣời hƣớng dẫn, xi nhan máy, phân luồng ( Nếu cần ) - Những ngƣời không có nhiệm vụ tuyệt đối không đƣợc vận hành những máy móc thiết bị thi công trên Công trƣờng. - Công nhân lao động chỉ đƣợc làm việc dới sự chỉ đạo của Cán bộ kỹ thuật và thợ máy. - Tuyệt đối cấm những ngƣời không có nhiệm vụ đi vào khu vực thi công. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 183 d. Khối lƣợng đất đào thủ công §µo thñ c«ng ®-îc ®µo tõ cèt -4.7m ®Õn cèt -5.1m => H=0.4m + Khèi l-îng ®Êt ®µo hè mãng: DC1 KÝch th-íc ®¸y hè: a1 = 2.3+2 0,3 = 2.9 m. b1 = 2.3+2 0,3 = 2.9 m KÝch th-íc miÖng hè: a2 = a1 +2 1 H2 = 2.9+ 2 1 0,4 = 3.7 m. b2 = b1 +2 1 H2 = 2.9+ 2 1 0,4 = 3.7 m. VËy khèi l-îng ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng lµ: V1 = 22212111 2 b.abb.aab.a. 6 H = => V1= 0.4 6 [2.9x2.9+(2.9+3.7)(2.9+3.7)+3.7x3.7] =4.3 m3. DC3 KÝch th-íc ®¸y hè: a1 = 6.9+2 0,3 = 7.5 m. b1 = 2.4+2 0,3 = 3.0 m ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 184 KÝch th-íc miÖng hè: a2 = a1 +2 1 H2 = 7.5+ 2 1 0,4 = 8.3 m. b2 = b1 +2 1 H2 = 3.0+ 2 1 0,4 = 3.8 m. VËy khèi l-îng ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng lµ: V1 = 22212111 2 b.abb.aab.a. 6 H = => V1= 0.4 6 [7.5x3+(7.5+8.3)(3.0+3.8)+8.3x3.8] =10.76m3. +Khèi l-îng ®Êt ®µo gi»ng: KÝch th-íc gi»ng lµ 0.33x0.7m, ta ph¶i ®µo s©u thªm mét ®o¹n 80cm (®· bao gåm phÇn ®µo ®Ó ®æ bªt«ng lãt gi»ng. Do ®ã diÖn tÝch mÆt c¾t gi»ng ph¶i ®µo lµ:0.43x0.9. Dùa vµo mÆt b»ng kÕt cÊu mãng ta tÝnh ®-îc tæng chiÒu dµi gi»ng toµn nhµ lµ:181.8m => tæng khèi l-îng ®µo gi»ng: V= 0.5x0.4x181.8 = 36.36m3 + khèi l-îng ®Êt ®µo mãng thang m¸y: víi gi¶ thiÕt mãng thang m¸y cã kÝch th-íc lµ: 3x4.5m. KÝch th-íc ®¸y hè: a = 3 + 2x0.3 = 3.6m b= 4.5 + 2x0.3 = 5.1m c = a + 2xB’2 = 3.6 + 2x0.47 = 4.54m ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 185 ]))(([ 6 dcbdacab H V ]54.404.6)1.504.6)(6.354.4(1.56.3[ 6 7.0 xxV d = b + 2xB’2 = 5.1 + 2x0.47 = 6.04m = 59.5m3 Tæng khèi l-îng ®Êt ®µo b»ng tay lµ: V=442.8+ 36.36 + 59.5 =538.66m3 e. Sù cè vµ biÖn ph¸p xö lý khi ®µo ®Êt: - §ang ®µo ®Êt, gÆp trêi m-a lµm cho ®Êt bÞ sôt lë xuèng ®¸y mãng. Khi t¹nh m-a nhanh chãng lÊy hÕt chç ®Êt sËp xuèng, lóc vÐt ®Êt sËp lë cÇn ch÷a l¹i 15cm ®¸y hè ®µo so víi cèt thiÕt kÕ. Khi bãc bá líp ®Êt ch÷a l¹i nµy (b»ng thñ c«ng) ®Õn ®©u ph¶i tiÕn hµnh lµm líp lãt mãng b»ng bª t«ng g¹ch vì ngay ®Õn ®ã . - CÇn tiªu n-íc bÒ mÆt ®Ó khi gÆp m-a n-íc kh«ng ch¶y tõ mÆt xuèng hè ®µo. Lµm r·nh ë mÐp hè ®µo ®Ó thu n-íc, ph¶i cã r·nh quanh hè mãng ®Ó tr¸nh n-íc trªn bÒ mÆt ch¶y xuèng hè ®µo . - Khi ®µo gÆp ®¸ "må c«i n»m ch×m" hoÆc khèi r¾n n»m kh«ng hÕt ®¸y mãng th× ph¶i ph¸ bá ®Ó thay vµo b»ng líp c¸t pha ®¸ d¨m råi ®Çm kü l¹i ®Ó cho nÒn chÞu t¶i ®Òu. f. Chän m¸y ®µo : Khèi l-îng ®µo b»ng m¸y: V = 902.1 m3, H =1 m + Ph-¬ng ¸n 1: §µo ®Êt b»ng m¸y ®µo ®Êt gÇu thuËn M¸y ®µo gÇu thuËn cã c¸nh tay gÇu ng¾n vµ xóc thuËn nªn ®µo cã søc m¹nh. §Þa ®iÓm lµm viÖc cña m¸y ®µo gÇu thuËn cÇn kh« r¸o. N¨ng suÊt cña m¸y ®µo gÇu thuËn cao nªn ®-êng di chuyÓn cña m¸y tiÕn nhanh, do ®ã ®-êng « t« t¶i ®Êt còng ph¶i di chuyÓn, mÊt c«ng t¹o ®-êng. CÇn th-êng xuyªn b¶o ®¶m viÖc tho¸t n-íc cho khoang ®µo. M¸y ®µo gÇu thuËn rÊt thÝch hîp khi chiÒu cao hè ®µo kh¸ lín + Ph-¬ng ¸n 2: §µo ®Êt b»ng m¸y ®µo gÇu nghÞch M¸y ®µo gÇu nghÞch cã -u ®iÓm lµ ®øng trªn cao ®µo xuèng thÊp nªn dï gÆp n-íc vÉn ®µo ®-îc. M¸y ®µo gÇu nghÞch dïng ®Ó ®µo hè n«ng, n¨ng suÊt thÊp h¬n m¸y ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 186 ®µo gÇu thuËn cïng dung tÝch gÇu. Khi ®µo däc cã thÓ ®µo s©u tíi 4 5 m. Do m¸y ®øng trªn cao vµ th-êng cïng ®é cao víi « t« vËn chuyÓn ®Êt nªn « t« kh«ng bÞ v-íng. Ta thÊy ph-¬ng ¸n 2 dïng m¸y ®µo gÇu nghÞch cã nhiÒu -u ®iÓm h¬n, ta kh«ng ph¶i mÊt c«ng lµm ®-êng cho xe « t«, kh«ng bÞ ¶nh h-ëng cña n-íc xuÊt hiÖn ë hè ®µo (nÕu cã) VËy ta chän m¸y ®µo m¸y xóc mét gÇu nghÞch EO - 3322 B1. - Sè liÖu m¸y E0-3322B1 s¶n xuÊt t¹i Liªn X« (cò) thuéc lo¹i dÉn ®éng thuû lùc. - Dung tÝch gÇu : q = 0,5 (m3) - B¸n kÝnh ®µo lín nhÊt : Rmax = 7,5 (m) - ChiÒu cao n©ng lín nhÊt : h = 4,8 (m) - ChiÒu s©u ®µo lín nhÊt : H = 4,2 (m) - ChiÒu cao m¸y : c = 1,5 (m) - Träng l-îng m¸y: 14,5 T TÝnh n¨ng suÊt m¸y ®µo : N = 60.q.n.kc .kxt (m3/h) Trong ®ã : q: Dung tÝch gÇu ; q = 0,25 (m3) kc : HÖ sè ®Çy gÇu ; kc = 0,9 kt : HÖ sè t¬i cña ®Êt ; kt = 1,3 kxt : HÖ sè sö dông thêi gian ; kxt = 0,7 n : Sè chu kú ®µo trong 1 phót : n = 60/Tck Tck = tck.Kvt.Kquay = 17 1,1 1 = 18,7 (phót) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 187 EO - 3322B1 MÆt c¾t 2-2 (tl: 1/50) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 188 n = 60/187 = 3,21 (s-1) N = 60 0,5 3,21 0,9 1/1,3 0,7 = 46,67 (m3/h) N = 8x46,67 = 373 (m3/ca) Sè ca m¸y cÇn thiÕt: n = 3 ca ViÖc ®µo ®Êt thñ c«ng th× sö dông c¸c dông cô ®µo: quèc, xÎng, mai, kÐo c¾t ®Êt. Ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn: sö dông xe c¶i tiÕn, xe cót kÝt, ®-êng gßng. 3. Thi công bê tông móng Tr×nh tù thi c«ng: ®Ëp ®Çu cäc,®æ bª t«ng lãt, gia c«ng l¾p dùng cèt thÐp, l¾p dùng v¸n khu«n, dæ bª t«ng vµ b¶o d-ìng bª t«ng, th¸o dì v¸n khu«n, lÊp ®Êt. a. Công tác đập đầu cọc - Sau khi ®µo xong hè mãng th× tiÕn hµnh ®Ëp ®Çu cäc ®Ó lé ®o¹n thÐp liªn kÕt víi ®µi cäc theo chØ dÉn cña b¶n vÏ thiÕt kÕ. - Cã 2 ph-¬ng ¸n ph¸ ®-îc sö dông song song: + Sö dông m¸y ph¸ (sóng b¾n bª t«ng). + Chßng ®ôc ®Çu nhän - §Çu cäc sau khi ®Ëp ph¶i ®-îc ghÐp khu«n vµ ®æ bª t«ng. - §Çu cäc bª t«ng cßn l¹i ngµm vµo ®µi mét ®o¹n 0,1m, phÇn bª t«ng ®Ëp bá theo thiÕt kÕ lµ 0,4 m. Tæng khèi l-îng bª t«ng cÇn ®Ëp bá cña c¶ c«ng tr×nh: Khèi l-îng bªt«ng cÇn ®Ëp bá cña mét cäc V1 = h . . D 2/4 = 0,4.3,14.0,32/4 = 0,03 m3. Tæng khèi l-îng bªt«ng cÇn ®Ëp bá lµ: V = n . V1 = 269. 0,03 = 7,6 m3. b. Công tác đổ bê tông lót Sau khi ®µo söa mãng b»ng thñ c«ng xong ta tiÕn hµnh ®æ bª t«ng lãt mãng. Bª t«ng lãt ®-îc ®æ b»ng thñ c«ng vµ ®-îc ®Çm ph¼ng. - Bª t«ng lãt mãng lµ bª t«ng m¸c 100 ®-îc ®æ d-íi ®¸y ®µi vµ lãt d-íi gi»ng mãng víi chiÒu dµy 10 cm, vµ réng h¬n ®¸y ®µi vµ ®¸y gi»ng 10 cm vÒ mçi bªn. -TËn dông líp bª t«ng ®Çu cäc vôn ®· ®Ëp ë trªn d¶i lªn bÒ mÆt ®¸y mãng. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 189 TÝnh to¸n khèi l-îng bª t«ng lãt: + Bª t«ng lãt mãng: C¸c ®µi mãng ®Òu cã cïng kÝch th-íc 3x2.4m => kÝch th-íc phÇn bª t«ng lãt:1,7x1,7x0.1(m) L-îng bª t«ng lãt cho 1 mãng: V= Vlãt - V®Çu cäc = 1,7x1,7x0.1- 4x0.3x0.3x0.1 = 0,253m 3 Tæng l-îng bª t«ng lãt cho c¸c mãng: V1=nV= 41x0.253 =10.373 m 3 + Bª t«ng lãt mãng thang m¸y: víi gi¶ thiÕt mãng thang m¸y lµ 3x4.5m L-îng bª t«ng lãt lµ: V2=3.2x4.7x0.1-15x0.2x0.2x0.1 = 1.41m 3 + Bª t«ng lãt gi»ng mãng: kÝch th-íc gi»ng mãng: 0.3x0.5m, tæng chiÒu dµi gi»ng:181.8m V3=0.3x181.8x0.5= 27.27m 3 => Tæng khèi l-îng bª t«ng lãt cho toµn c«ng tr×nh lµ : V = V1 + V2 + V3 = 10.373 + 1.41 + 27.27 =39.053m 3 c. Công tác gia công lắp dựng cốt thép Sau khi ®æ bª t«ng lãt mãng ta tiÕn hµnh l¾p ®Æt cèt thÐp mãng. + Nh÷ng yªu cÇu chung ®èi víi cèt thÐp mãng: - Cèt thÐp ®-îc dïng ®óng chñng lo¹i theo thiÕt kÕ. - Cèt thÐp ®-îc c¾t, uèn theo thiÕt kÕ vµ ®-îc buéc nèi b»ng d©y thÐp mÒm 1. - Cèt thÐp ®-îc c¾t uèn trong x-ëng chÕ t¹o sau ®ã ®em ra l¾p ®Æt vµo vÞ trÝ. Tr-íc khi l¾p ®Æt cèt thÐp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh vÞ trÝ chÝnh x¸c tim ®µi cäc, trôc gi»ng mãng. - Sau khi hoµn thµnh viÖc buéc thÐp cÇn kiÓm tra l¹i vÞ trÝ cña thÐp ®µi cäc vµ thÐp gi»ng. - Cèt thÐp tr-íc khi gia c«ng vµ tr-íc khi ®æ bª t«ng cÇn ®¶m b¶o: BÒ mÆt s¹ch, kh«ng dÝnh bïn ®Êt, kh«ng cã vÈy s¾t vµ c¸c líp rØ. - Cèt thÐp cÇn ®-îc kÐo, uèn vµ n¾n th¼ng. - Cèt thÐp ®µi cäc ®-îc gia c«ng b»ng tay t¹i x-ëng gia c«ng thÐp cña c«ng tr×nh. Sö dông vam ®Ó uèn s¾t. Sö dông sÊn hoÆc ca ®Ó c¾t s¾t. C¸c thanh thÐp sau khi ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Đạ i Học Dân Lập Hả i Phòng Page 190 chÆt xong ®-îc buéc l¹i thµnh bã cïng lo¹i cã ®¸nh dÊu sè hiÖu thÐp ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn. ThÐp sau khi gia c«ng xong ®-îc vËn chuyÓn ra c«ng tr×nh b»ng xe c¶i tiÕn. - C¸c thanh thÐp bÞ bÑp, bÞ gi¶m tiÕt diÖn do lµm s¹ch hoÆc do c¸c nguyªn nh©n kh¸c kh«ng v-ît qu¸ giíi h¹n ®-êng kÝnh cho phÐp lµ 2%. NÕu vît qu¸ giíi h¹n nµy th× lo¹i thÐp ®ã ®-îc sö dông theo diÖn tÝch tiÕt diÖn cßn l¹i. - C¾t vµ uèn cèt thÐp chØ ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p c¬ häc. Sai sè cho phÐp khi c¾t,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf9_HoangMinhTan_XD1301D.pdf
 • dwg1.dwg
 • bak02.bak
 • dwg3.dwg
 • dwg3a.dwg
 • bak4.bak
 • dwg5..dwg
 • bak6.bak
 • bak8.bak
 • dwg9i.dwg
 • bak10.bak
 • dwg72.dwg
 • bakMong dang sua.bak
 • dwgMong dang sua.DWG
 • dwgTC dat+dai mong ( da sua).DWG
 • bakThep khung ban in.bak
 • dwgThep khung ban in.dwg
 • bakThep san ban in.bak
 • dwgThep san ban in.dwg
 • dwgtien do THI CONG ( sua lai ).dwg