Đồ án Trung tâm thương mại An Bình

MỤC LỤC

Trang

PHẦN I

KIẾN TRÚC 1

CHƯƠNG 1

ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH

1.1. Đặc điểm kiến trúc 2

1.1.1 Sự cần thiết phải đầu tư công trình 2

1.1.2 Tổng quan về kiến trúc công trình 3

1.2. Đặc điểm kết cấu

CHƯƠNG 2

GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC

2.1 Giải pháp giao thông 4

2.2 Hệ thống chiếu sáng 4

2.3 Hệ thống điện 4

2.4 Cấp nước 4

2.5 Thoát nước 4

2.6 Phòng cháy chữa cháy 4

 

PHẦN II

KẾT CẤU 5

 

CHƯƠNG 1

CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU 6

 

1.1. Tiêu chuẩn thiết kế 6

1.2. Giải pháp kết cấu cho công trình 6

1.2.1 Phân tích khái quát chịu lực về nhà cao tầng nói chung 6

1.2.2 Kết cấu cho công trình chịu động đất, gió động 6

 

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ THIẾT KẾ 8

 

2.1. Vật liệu 8

2.1.1 Bê tông 8

2.1.2 Cốt thép 8

2.2. Chương trình và phần mềm 8

2.3. Tải trọng

2.3.1 Tải trọng thẳng đứng tác dụng lên công trình 8

2.3.2 Tải trọng ngang tác dụng lên công trình 9

2.3.3 Các trường hợp tải trọng tác động 9

2.3.4 Các trường hợp tổ hợp tải trọng 9

2.3.5 Qui đổi tương đương vật liệu và tải trọng từ tiêu chuẩn Việt Nam

sang tiêu chuẩn Hoa Kỳ 10

2.4. Trình tự tính toán kết cấu 12

 

CHƯƠNG 3

TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 13

 

3.1. Giới thiệu chung 13

3.2. Sơ bộ chọn kích thước các bộ phận của hồ nước mái 14

3.2.1 Chọn chiều dày bản 14

3.2.2 Chọn tiết diện dầm 14

3.2.3 Chọn tiết diện cột 15

3.3. Tính toán các bộ phận hồ nước mái 15

3.3.1 Tính bản nắp 15

3.3.2 Tính bản đáy 17

3.3.3 Tính bản thành 25

3.3.4 Tính dầm nắp 29

3.3.5 Tính dầm đáy 35

3.3.6 Tính Cột hồ nước 41

3.4. Bố trí thép hồ nước 42

 

CHƯƠNG 4

TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ 43

 

4.1. Giới thiệu chung 43

4.2. Sơ bộ chọn kích thước tiết diện cầu thang 43

4.3. Tải trọng tác dụng lên bản thang 45

4.4. Tính toán các bộ phận của cầu thang 47

4.4.1 Tính bản thang 47

4.4.2 Tính bản chiếu tới 49

4.4.3 Tính dầm chiếu tới 51

4.5. Bố trí cốt thép 56

 

CHƯƠNG 5

ĐẶC TRƯNG ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU 57

 

5.1. Dao động của hệ kết cấu chịu tải trọng bất kỳ 57

5.1.1 Mô hình tính toán 57

5.1.2 Phương trình chuyển động 58

5.2. Chu kỳ và dạng dao động của hệ kết cấu 60

5.3. Tính toán dao động trong công trình bằng phần mền etabs 64

5.3.1 Xác định sơ bộ tiết diện cột và vách cứng 65

5.3.2 Xác định tải trọng tác dụng lên công trình 66

5.3.3 Khối lượng tham gia dao động 68

5.3.4 Tính toán tần số dao động riêng 69

5.3.5 Kiểm tra chu kỳ dao động cơ bản của công trình 77

 

 

 

 

CHƯƠNG 6

TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ 78

 

6.1. Tải trọng gió 78

6.1.1 Tính toán thành phần tĩnh tải trọng gió 78

6.1.2 Tính toán thành phần động tải trọng gió 79

6.1.3 Kết quả tải trọng gió tác động lên công trình theo từng phương 84

6.1.4 Cách nhập tải trọng gió vào mô hình công trình 85

 

CHƯƠNG 7

THIẾT KẾ SÀN PHẲNG (KHÔNG CÓ MŨ CỘT) 88

 

7.1. Kết cấu sàn 88

7.2. Nguyên tắc tính toán 90

7.2.1 Các giả thuyết khi tính toán cho mô hình nhà cao tầng 90

7.2.2 Nguyên tắc tính toán cơ bản 91

7.2.3 Phân tích sự làm việc của sàn không dầm 92

7.3. Tính toán sàn tầng điển hình (sàn tầng 8) 92

7.3.1 Số liệu tính toán 92

7.3.2 Trình tự thiết kế 93

7.3.3 Xác định sơ đồ kết cấu 93

7.3.4 Chọn chiều dày và xác định tải trọng tác dụng lên sàn 93

7.3.5 Phân tích tìm nội lực kết cấu và tính thép sàn 96

7.3.6 Kiểm tra khả năng chống xuyên thủng của sàn 103

7.3.7 Kiểm tra khả năng chịu cắt của sàn 104

7.3.8 Kiểm tra độ võng của bản sàn 105

 

CHƯƠNG 8

TÍNH KHUNG 107

 

8.1. Thiết kế cột 111

8.1.1 Thiết kế thép cho cột 111

8.1.2 Xây dựng biểu đồ tương tác cho cột 183

8.1.3 Kiểm tra cột chịu nén lệch tâm xiên 189

 

CHƯƠNG 9

THIẾT KẾ MÓNG CÔNG TRÌNH 191

 

9.1. Địa chất cong trình 191

9.2. Một số vai trò của tầng hầm 193

9.2.1 Về mặt nền móng 193

9.2.2 Về mặt kết cấu 193

9.3. Xác định phương án móng 193

9.4. Thiết kế móng cọc ép 194

9.4.1 Các loại tải trọng dùng tính toán và sơ bộ kích thướt 194

9.4.2 Xác định sức chịu tải của cọc ép 197

9.4.2.1 Theo cường độ vật liệu 197

9.4.2.2 Theo chỉ tiêu cường độ của đất nền 197

9.4.3 Mặt bằng bố trí cọc 200

9.4.3.1 Tính toán sơ bộ tiết diện đài cọc 200

9.4.3.2 Mặt bằng bố trí móng 201

9.4.4 Kiểm tra cọc 203

9.4.4.1 Kiểm tra khả năng chịu lực 203

9.4.4.2 Kiểm tra khả năng chịu lực khi cẩu lắp 204

9.4.5 Kiểm tra ổn định đất nền 206

9.4.5.1 Tính móng M1-C52 207

9.4.5.2 Tính móng M2-C29 208

9.4.5.3 Tính móng M3-C30 210

9.4.6. Tính lún 211

9.4.6.1 Tính móng M1-C52 211

9.4.6.2 Tính móng M2-C29 213

9.4.6.2 Tính móng M3-C30 215

9.4.7. Tính đài cọc 217

9.4.7.1 Kiểm tra khả năng chọc thủng của đài cọc 217

9.4.7.2 Tính toán cốt thép đài cọc 221

9.5. Thiết kế móng cọc khoan nhồi 224

9.5.1 Một vài đặc điểm móng cọc khoan nhồi 224

9.5.2 Tính toán móng M1-C52 225

9.5.3 Tính toán móng M2-C29 236

9.5.4 Tính toán móng M3-C30 244

9.6. So sánh và lựa chọn phương án móng 251

9.6.1 Tổng hợp vật liệu 251

9.6.2 So sánh và lựa chọn phương án móng 251

9.6.2.1 Điều kiện kỹ thuật 251

9.6.2.2 Điều kiện thi công 251

9.6.2.3 Điều kiện kinh tế 251

9.6.2.4 Các điều kiện khác 252

9.6.3 Lựa chọn phương án móng 252

 

CHƯƠNG 10

KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH 253

 

10.1. Kiểm tra chuyển vị đỉnh 253

10.2. Kiểm tra chống lật 254

 

PHẦN III

THI CÔNG 255

CHƯƠNG 1

KHÁI QUÁT CÔNG TRÌNH

1.1. Nhiệm vụ,yêu cầu thiết kế 256

1.2. Đặc điểm về kiến trúc, qui mô công trình 256

1.3. Địa chất công trình 256

1.4. Điều kiện thi công 257

1.4.1 Nguồn nước thi công 257

1.4.2 Nguồn điện thi công 257

1.4.3 Tình hình cung ứng vật tư 257

1.4.4 Nguồn nhân công xây dựng lán trại công trình 257

1.4.5 Điều kiện thi công 258

 

CHƯƠNG 2

CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

2.1. Chuẩn bị mặt bằng thi công 259

2.1.1 Giải phóng mặt bằng 259

2.1.2 Định vị công trình 259

2.2 Chuẩn bị nhân lực,vật tư thi công 259

2.2.1 Máy móc phương tiện thi công 259

2.2.2 Nguồn cung ứng vật tư 259

2.2.3 Nguồn nhân công 260

2.2.4 Thiết bị văn phòng bch công trường kho bãi 260

 

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM

3.1 Mặt kiến trúc 261

3.2 Mặt kết cấu 261

3.3 Phương án thi công phần ngầm 261

3.3.1 Yêu cầu 261

3.3.2 Nội dung phương án 261

 

CHƯƠNG 4

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI 262

 

4.1. Chuẩn bị vật tư thiết bị thi công cọc 262

4.1.1 Chuẩn bị máy khoan 262

4.1.2 Chuẩn bị ống vách 262

4.1.3 Bentonite 263

4.1.4 Bê tông 264

4.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công 265

4.2.1 Chuẩn bị nhân sự 265

4.2.2 Dung sai cho phép 266

4.2.3 Định vị cân chỉnh máy khoan 266

4.2.4 Chuẩn bị máy khoan 266

4.2.5 Chuyển đất thải ra công trường và lấp đầu cọc 267

4.2.6 Biện pháp chỉnh sữa cọc 267

4.2.7 Nghiệm thu cọc nhồi 267

4.2.7 Nhật ký thi công 267

4.3. Trình tự kỹ thuật thi công cọc nhồi 267

4.3.1 Định vị cọc 267

4.3.2 Khoan tạo lỗ mồi tiến hành hạ ống vách 268

4.3.3 Khoan tạo lỗ đến chiều sâu thiết kế 268

4.3.4 Làm sạch hố khoan 268

4.3.5 Công tác gia công cốt thép và hạ lồng thép 269

4.3.6 Công tác đổ bê tông 270

4.3.7 Hoàn thành cọc 272

4.3.8 Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm 272

4.4. Sơ bộ thiết kế và chọn máy khoan 273

4.4.1 Thiết kế 273

4.4.2 Chọn máy khoan cọc và máy cẩu 274

 

CHƯƠNG 5

THI CÔNG ÉP CỪ 277

 

5.1. Lựa chọn phương án 277

5.2. Tính toán tường cừ thép larsen 278

5.3. Kỹ thuật thi công cừ thép larsen 279

5.3.1 Chuẩn bị mặt bằng 279

5.3.2 Quy trình thi công cừ thép 280

5.3.3 Phân đợt thi công ép cừ 280

 

CHƯƠNG 6

THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 281

 

6.1. Quy trình thi công 281

6.2. Tính toán khối lượng đào 281

6.3. Chọn máy đào đất 281

6.4. Chọn ô tô vận chuyển đất 282

6.5. Tổ chức mặt bằng thi công 283

 

CHƯƠNG 7

THI CÔNG MÓNG 283

 

7.1. Thi công cọc khoan nhồi 283

7.2. Thi công đài cọc 283

7.2.1 Công tác chuẩn bị 283

7.2.2 Biện pháp thi công bê tông đài cọc 283

7.2.3 Công tác cốt thép 284

7.2.4 Công tác coppha 284

7.2.5 Công tác bê tông đài móng 286

 

CHƯƠNG 8

THI CÔNG TẦNG HẦM 289

 

8.1 Thi công nền tầng hầm 289

8.1.1 Công tác chuẩn bị 289

8.1.2 Công tác cốt thép 289

8.1.3 Công tác bê tông 289

8.2. Thi công tường tầng hầm 291

8.2.1 Phương pháp thi công 291

8.2.2 Công tác chuẩn bị 291

8.2.3 Công tác cốt thép 291

8.2.4 Công tác coppha 291

8.2.4.1 Tính toán và bố trí ti giằng, sườn, cây chống 291

8.2.5 Công tác bê tông tầng hầm 292

8.2.5.1 Yêu cầu kỹ thuật 292

8.2.5.2 Phương pháp đổ bê tông 292

8.2.5.3 Chọn máy thi công 292

 

CHƯƠNG 9

AN TOÀN LAO ĐỘNG 294

 

9.1. Kỹ thuật an toàn lao động khi thi công đào đất 294

9.2. An toàn khi sử dụng dụng cụ, vật liệu 295

9.3. An toàn khi vận chuyển các loại máy 295

9.4. An toàn khi vận chuyển bê tông 297

9.5. An toàn khi đầm đổ bê tông 297

9.6. An toàn khi dưỡng hộ bê tông 298

9.7. An toàn trong công tác ván khuôn 298

9.8. An toàn trong công tác cốt thép 298

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 299

 

 

docx64 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1837 | Lượt tải: 44download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Trung tâm thương mại An Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docx5.C9.10-MONG-HUY-TR191_254.docx
 • docx0.8.MUCLUC_PHULUC-HUY.docx
 • docx0.MUCLUC_THUYETMINH-HUY.docx
 • doc0_BIA PHU LUC THUYET MINH.doc
 • doc0_BIA THUYET MINH.doc
 • docx1.C1-4. KT-BN-CT-HUY-TR56.docx
 • docx2.C56-DDOG-TTROG-HUY-TR57_87.docx
 • docx3-C7-SAN K DAM-HUY-TR88-106.docx
 • docx4-C8-KHUNG-HUY-TR107-190.docx
 • docx6.TC.C1.9-HUY-TR255_300.docx
 • docx7-LOI CAM ON-HUY.docx
 • docx8.PHULUC-HUY.docx
 • rarCAD-HUY.rar