Đề tài Phương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp

Giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến thường xuyên biến động qua các năm và qua các thời kỳ cả về quy mô và cơ cấu. Vì vậy, để nghiên cứu sự biến động này thường sử dụng phương pháp dãy số thời gian.

Dãy số thời gian là dãy các trị số của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Một dãy số thời gian gồm hai thành phần: thời gian và chỉ tiêu về hiện tượng nghiên cứu. Thời gian có thể là ngày, tháng, quý, năm. Độ dài giữa hai thời gian liền nhau gọi là khoảng cách thời gian; chỉ tiêu về hiện tượng nghiên cứu: các chỉ số của nó có thể biểu hiện bằng số tuyệt đối, số tương đối hoặc số bình quân.

Căn cứ vào đặc điểm tồn tại về quy mô của hiện tượng qua thời gian có thể phân biệt dãy số thời gian thành: dãy số thời điểm và dãy số thời kỳ. Dãy số thời điểm biểu hiện quy mô (khối lượng) của hiện tượng tại những thời điểm nhất định. Dãy số thời kỳ biểu hiện quy mô (khối lượng) của hiện tượng trong từng khoảng thời gian nhất định.

Khi vận dụng một dãy số thời gian phải bảo đảm tính chất có thể so sánh được giữa các mức độ trong dãy số. Muốn vậy thì nội dung và phương pháp tính toán chỉ tiêu qua thời gian phải thống nhất, các khoảng cách trong dãy số nên bằng nhau.

 

doc105 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 4142 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp.DOC
Tài liệu liên quan