Ebook Đổi mới giáo dục cấp tiểu học

(Bản scan)

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã đề ra yêu cầu hiện đại hóa, chuẩn hóa với ngành giáo dục nói chung, với việc xây dựng đội ngũ giáo viên nói riêng. Con đường nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học cũng là con đường hiện đại hóa và chuẩn hóa đội ngũ này. Từ trước đến nay khi bàn việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, nhiều người mới chú trọng đến việc đào tạo và đào tạo lại(bồi dưỡng) đội ngũ giáo viên cho đạt chuẩn đào tạo do Luật giáo dục quy định

pdf50 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 28/09/2013 | Lượt xem: 1630 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ebook Đổi mới giáo dục cấp tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoi-moi-giao-duc.pdf
Tài liệu liên quan