Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 11 - Trường TH Nguyễn Tri Phương

I. Mục đích yờu cầu

- Nghe viết chớnh xỏc bài Tiếng hũ trờn sụng

- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ong / oong - tỡm cỏc tiếng

bắt đầu bằng s / x

 II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ

 

doc26 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 11 - Trường TH Nguyễn Tri Phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng và chị em Hương đối với những người ruột thịt trong gia đỡnh như thế nào? HĐ4 : Củng cố hệ thống hĩa kiến thức - Về tập vẽ mối quan hệ họ hàng của gia đỡnh em. 2 HS Hỏi - đỏp HS thảo luận Nhúm tổ HS trỡnh bày kết quả. Nhận xột và bổ sung Rỳt ra kết luận Cả lớp HS tự nhõn xột và trả lời Cỏ nhõn Nhận xột, bổ sung GV chốt. *Rỳt kinh nghiệm: TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiờu Giỳp HS củng cố về: - Kĩ năng giải bài toỏn bằng 2 phộp tớnh II. Đồ dựng dạy học - Bảng phụ. III. Cỏc hoạt động dạy học NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP HĐ1: Kiểm tra kiến thức đ học - Cuộn vải dài 48 m , cắt đi hết 1/3 số vải . Hỏi cuộn vải cũn lại dài bao nhiờu một? - Trong vườn trồng 56 cõy xoài và chụm chụm. Biết số cõy xoài bằng 1/7 số cõy trong vườn. Hỏi trong vườn trồng bao nhiờu cõy chụm chụm HĐ2: Hướng dẫn thực hnh Bài 1: HS đọc đề , yờu cầu HS suy nghĩ tự vẽ sơ đồ vàgiải bài toỏn Bài 3: HS đọc sơ đồ bài toỏn ? Cú bao nhiờu bạn học sinh giỏi? ? Số bạn học sinh khỏ như thế nào so với số bạn HS giỏi? ? Bài toỏn yờu cầu tỡm gỡ? - HS nhỡn vào túm tắt đọc thành bài toỏn - Cả lớp làm bài vào vở - 1 em lờn bảng giải * GV sửa bài và nhận xột Bài 4: HS đọc yờu cầu của bài ? Muốn gấp 15 lờn 3 lần em làm thế nào? ? Sau khi gấp 15 lờn 3 lần , chỳng ta cộng với 47 thỡ được bao nhiờu? - HS tự làm cỏc bài cũn lại - GV sửa bài - ghi điểm HĐ3: Củng cố hệ thống hĩa kiến thức ? Muốn gấp (giảm) một số lờn nhiều lần em làm thế nào? Về nhà luyện tập thờm về bài toỏn giải bằng 2 phộp tớnh - Về làm bài ở VBT- Làm BT 2 / Sgk - Nhận xột chung. Gọi 1 HS làm trờn bảng HS làm bảng con Cỏ nhõn Gọi 1 HS lờn bảng Làm vào vở rồi chữa bài Gọi 1 số HS nờu HS làm, chữa bài Nhúm Gọi 1 HS lờn bảng làm Cỏ nhõn HS nờu miệng Cả lớp Cỏ nhõn HS làm vào vở, chữa bài Gọi 2 HS Cả lớp *Rỳt kinh nghiệm: CHÍNH TA TIẾNG Hề TRấN SễNG ( Nghe – viết) I. Mục đớch yờu cầu - Nghe viết chớnh xỏc bài Tiếng hũ trờn sụng - Làm đỳng cỏc bài tập chớnh tả phõn biệt ong / oong - tỡm cỏc tiếng bắt đầu bằng s / x *GDBVMT: Gd HS yêu cảnh đĐp đt nước ta, t đ thêm yêu quý môi trưng xung quanh, c ý thc BVMT. II. Đồ dựng dạy học: Bảng phụ III. Cỏc hoạt động dạy học NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP HĐ1: Kiểm tra kiến thức đ học - HS lờn bảng tỡm những tiếng bắt đầu bằng l / n - Viết bảng con : Những tiếng cú vần et / oet toột miệng cười , bỏnh tột, mựi khột, xoốn xoẹt HĐ2: Hướng dẫn viết chớnh tả - Giới thiệu bài - GV đọc đoạn viết - 3 em đọc lại ? Ai đang hũ trờn sụng? ? Điệu hũ chốo thuyền của chị Gỏi gợi cho tỏc giả nghĩ đến những gỡ? HS yêu cảnh đĐp đt nước ta, t đ thêm yêu quý môi trưng xung quanh, c ý thc BVMT. ? Bài văn cú mấy cõu? ? Trong bài văn những dấu cõu nào được sử dụng? ?Trong bài những chữ nào phải viết hoa?Vỡ sao? - HS nờu từ khú - GV đọc cho HS viết bảng con - Đọc cho HS viết vào vở - Sửa lỗi HĐ3: Hướng dẫn làm bài tập chớnh tả Bài 2: HS đọc yờu cầu – HS tự làm bài - Nhận xột và chốt lại lời giải đỳng - Tuyờn dương Bài 3: GV nờu bài tập cần làm 3a - HS đọc yờu cầu- GV chia nhúm - Cỏc nhúm đọc lại lời giải - nhúm khỏc bổ sung - GV nhận xột - tuyờn dương HĐ4: Củng cố hệ thống hĩa kiến thức - GV chấm 1 số vở. Nhận xột - Dặn dũ: Em nào viết sai về nhà viết lại mỗi từ 2 dũng - Về nhà học thuộc thứ tự cỏc chữ cỏi đó học. Gọi 2 HS HS viết bảng con HS lắng nghe. 3 HS đọc to, rừ ràng. Cỏ nhõn HS nờu Cỏ nhõn Bảng con Cả lớp Nhận xột sửa chữa. Cỏ nhõn Gọi 1 HS HS làm theo nhúm GV chấm 1 số vở *Rỳt kinh nghiệm: THỂ DỤC BÀI21: ĐỘNG TÁC BỤNG CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I.Mục tiờu -ễn 4 động tỏc vươn thỏ tay chõn và lườn của bài thể dục phỏt triển chung. Yờu cầu thực hiện tương đối chớnh xỏc. -Học động tỏc bụng. Yờu cầu thực hiện động tỏc cơ bản đỳng. -Chơi trũ chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”.Yờu cầu biết cỏch chơi và chơi một cỏch tương đối chủ động. II. Địa điểm và phương tiện - Ve sinh an toàn sõn trường, Cũi và kẻ sõn. III. Nội dung và Phương phỏp lờn lớp Nội dung Thời lượng Cỏch tổ chức A. Phần mở đầu -Nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. -Giậm chõn tại chỗ theo nhịp. -Đứng thành vũng trũn quay mặt vào trong sõn, khởi động cỏc khớp và chơi trũ chơi “Bịt mắt bắt dờ”. B. Phần cơ bản 1. ễn 4 động tỏc vươn thở, tay, chõn, lườn của bài thể dục phỏt triển chung. -Lần đầu GV làm mẫu và hụ nhịp. Lần sau cỏn sự làm mẫu, Gv hụ nhịp. HS tập một số lần, GV nhận xột rồi cho tập tiếp, nhịp hụ hơi chậm , gọn .Tập luyện theo đội hỡnh 2-4 hàng ngang. 2. Chia nhúm tập luyện 4 động tỏc đó học: -GV theo dừi từng tổ quan sỏt kết hợp động tỏc sai. * Cỏc tổ thi đua với nhau dưới sự điều khiển của GV. 3. Học động tỏc bụng. -Tương tự động tỏc chõn:Gv vừa làm mẫu, vừa giải thớch và hụ nhịp chậm, đồng thời cho HS tập bắt chước theo. Sau đú G nhậ xột rồi cho tập tiếp theo lần 2(GV làm mẫu. HS bắt chước). Lần3: GV vừa hụ nhịp và làm mẫu những nhịp cần nhấn mạnh. Lần 4-5 Gv chỉ hụ nhịp, khụng làm mẫu.Nhịp hụ với tốc độ trung bỡnh. 3.Chơi trũ chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” -Phổ biến cỏch chơi. -Thực hiện chơi theo yờu cầu của GV. C. Phần kết thỳc. -Tập một số động tỏc hồi tĩnh, sau đú vỗ tay theo nhịp và hỏt. -Hệ thống bài học. -Nhận xột tiết học. -Giao bài tập về nhà:ễn 5 động tỏc thể dục phỏt triển chung đó học. 1-2’ 1’ 2-3’ 4-5’ 6-7’ 1 lần 7-8’ 6-7’ 2’ 1-2’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ cb 1 2 3 *Rỳt kinh nghiệm: Thứ tư, ngày 9 thỏng 11 năm 2011 MĨ THUẬT VẼ CÀNH LÁ I. Mục tiờu - HS biết cấu tạo của cành lỏ, hỡnh dỏng, màu sắc và vẽ đẹp của nú - Vẽ được cành lỏ đơn giản - Bước đầu làm quen với việc đưa hỡnh hoa lỏ vào trang trớ ở cỏc dạng bài tập II. Chuẩn bị - Sưu tầm 1 số cành lỏ khỏc nhau về hỡnh dỏng, màu sắc - 1 số bài vẽ của HS lớp trước III. Cỏc hoạt động dạy học NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP A. KTBC: Kiểm tra dụng cụ của HS B. BÀI MỚI 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn Hoạt động 1: Quan sỏt nhận xột - GV giới thiệu một số cành lỏ khỏc nhau + Cành lỏ phong phỳ về màu sắc + Đặc điểm cấu tạo của cànhlỏ và hỡnh dỏng của chiếc lỏ + HS xem một số bài trang trớ để thấy cành lỏ đẹp cú thể sử dụng làm họa tiết Hoạt động 2: Cỏch vẽ cành lỏ GV yờu cầu HS quan sỏt và gợi ý cỏch vẽ - Vẽ phỏc hỡnh dỏng chung của cành lỏ cho vừa với phần giấy - Vẽ phỏc cành, cuống lỏ - Vẽ phỏc hỡnh của từng chiếc lỏ - Vẽ chi tiết cho giống mẫu Gợi ý HS cỏch vẽ màu - Cú thể vẽ màu như mẫu - Cú thể vẽ màu khỏc, cành lỏ non, cành lỏ già - Vẽ màu cú độ đậm nhạt Hoạt động 3: Thực hành - HS vẽ - GV quan sỏt giỳp đỡ cỏc em + Phỏc hỡnh chung + Vẽ rừ đặc điểm của lỏ cõy Hoạt động 4 : Nhận xột đỏnh giỏ - GV hướng dẫn HS nhận xột một số bài vẽ - Dặn dũ: Sưu tầm tranh về đề tài 20 - 11 Cả lớp HS lắng nghe Cả lớp quan sỏt tranh Cỏ nhõn trỡnh bày, nhận xột, bổ sung. Cả lớp. Cỏ nhõn GV hướng dẫn HS nhắc lại. Cả lớp. HS thực hành vẽ vào vở *Rỳt kinh nghiệm: TẬP ĐỌC VẼ QUấ HƯƠNG I. Yờu cầu - Chỳ ý đọc đỳng những từ ngữ dễ phỏt õm sai hoặc lẫn do ảnh hưởng của phươn ngữ:Làng xúm, lỳa quanh, lượn quanh, nắng lờn, bức tranh, ước mơ, xanh mỏt, xanh ngắt - Ngắt nghỉ hơi đỳng sau cỏc dấu cõu, cuối mỗi dũng thơ, cuối mỗi khổ thơ - Bước đầu biết đọc bài với giọng vui tươi, hồn nhiờn - Hiểu được cỏc từ ngữ cú trong bài - Hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài thơ: Bài thơ cho ta thấy vẽ đẹp rực rỡ , tươi thắm của phong cảnh quờ hương quabức vẽ của bạn nhỏ. Từ đú núilờn tỡnh yờu quờ hương tha thiết của bạn nhỏ và chỉ cú người yờu quờ hương mới vẽ nờn bức tranh đẹp như thế. - Học thuộc lũng bài thơ * GDBVMT: cảm nhn đưỵc vỴ đĐp nên thơ cđa quê hương thôn dã, thêm yêu quý đt nước ta. II. Đồ dựng - Bảng phụ ghi nội dung cần hướng dẫn đọc. III. Cỏc hoạt động dạy học NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP A. KTBC HĐ1: Kiểm tra kiến thức đ học bài : “Đất quý, đất yờu” - Trũ chơi “Hỏi hoa dõn chủ” - 5 hs lờn hỏi hoa và trả lời cõu hỏi của mỡnh - Nhỡn tranh ke lại cu chuyện ? í nghĩa của cu chuyện ny? - Nhận xột – ghi điểm B. BÀI MỚI * Giới thiệu bài ? Bạn nào nhắc lại chủ điểm tuần này của chỳng ta là gỡ nào? (quờ hương) ? Võy bạn nào cú thể hỏt lại bài “Quờ hương” mà chỳng ta đó được học ở tuần 10? ? Qua bài hỏt này cỏc con thấy quờ hương của chỳng ta cú đẹp khụng? Gv: Hỡnh ảnh quờ hương của chỳng ta đơn sơ, mộc mạc nhưng rất đẹp, chứa đựng nhiều tỡnh cảm và tỡnh cảm ấy được thể hiện như thế nào chỳng ta cựng tỡm hiểu qua bức tranh quờ hương của bạn nhỏ trong bài thơ “Vẽ quờ hương” - Gv ghi tựa bài – 2hs nhắc lại HĐ2: Hướng dẫn luyện đọc - GV đọc mẫu: Giọng đọc vui, nhẹ nhàng, hồn nhiờn. Nhấn mạnh ở cỏc từ ngữ gợi tả màu sắc (xanh tươi, đỏ thắm, xanh mỏt, đỏ chút) - Hs đọc nối tiếp theo hàng ngang (mỗi em 2 dũng thơ)-Gv theo di sửa phỏt õm cho hs. - Nếu cú gv ghi bảng những từ hs phỏt õm chưa chuẩn-Cỏ nhõn, lớp đồng thanh. - Để cỏc em ngắt nghỉ hơi đỳng, tự nhiờn và thể hiện tỡnh cảm qua giọng đọc cụ sẽ hướng dẫn cỏc em ngắt cu di. - Gv đọc mẫu – 1hs gạch bảng phụ – lớp gạch Sgk ? Bài thơ chia làm mấy khổ? - Gv chốt: bài thơ được chia thành 4 khổ. - Hs đọc nối tiếp đoạn (2 lượt) – kết hợp giải nghĩa từ: Sụng mỏng. ? Lớp mỡnh cú bạn nào biết cõy gạo khụng? - Gv: Cõy gạo (là cõy cho búng mỏt, thường cú ở miền bắc, ra hoa vào khoảng thỏng 3 õm lịch, hoa cú màu đỏ rất đẹp) – cho hs xem tranh – Gv ghi bảng từ cy gạo - Hs đọc nhúm đụi cho nhau nghe – thời gian 2 phỳt - Cho 2 nhúm thi đọc với nhau ( 2 lần ) + Lần 1: Đại diện 2 hs khỏ – giỏi + Lần 2: Cho đại diện 2 hs đọc yếu thi - Nhận xột – tuyờn dương - Cả lớp đọc đồng thanh - Để xem bức tranh của bạn nhỏ vẽ quờ hương như thế nào chỳng ta cựng tỡm hiểu nhộ! HĐ3: Hướng dẫn tỡm hiểu bài - 1 em đọc cả bài trước lớp - Gv đọc cõu hỏi 1: Kể tờn những cảnh vật được tả trong bài thơ? - Hs trả lời – nhận xột, nhắc lại. Gv: Những cảnh vật được miờu tả trong bai đú là: Tre, lỳa, sụng mỏng, trời mõy, nhà ở, ngúi mới, trường học, cõy gạo, mặt trời, lỏ cờ Tổ quốc.) - Gv: bạn nhỏ vẽ rất là nhiều cảnh võt ở quờ hương, gần gũi với chỳng ta, để xem xem bạn nhỏ đó dựng những màu sắc nào cho bức tranh của mỡnh, cụ mời 1 bạn đọc cho cụ cõu hỏi số 2. ? Trong bức tranh bạn nhỏ đó sử dụng rất nhiều màu sắc. Em hóy kể tờn những màu sắc mà bạn sử dụng? - Hs trả lời nhận xột – 1hs nhắc lại. Gv: Những màu sắc được bạn nhỏ chọn: Tre xanh, lỳa xanh, sụng mỏng xanh mỏt, trời mõy xanh ngắt, ngúi mới đỏ tươi, trường học đỏ thắm, mặt trời đỏ chút. Kết hợp giải nghĩa từ đỏ chút cú nghĩa là rất đỏ. ? Qua 2 cõu hỏi trờn cỏc em thấy bức tranh của bạn nhỏ cú đẹp khụng? *Gv: Ah, bức tranh của bạn nhỏ rất là đẹp, màu sắc thỡ hài hũa. Vậy qua bài thơ này cỏc em phải cảm nhn đưỵc vỴ đĐp nên thơ cđa quê hương thôn dã để từ đú chỳng ta thêm yêu quý đt nước của mỡnh hơn nữa nhộ. - Để biết được vỡ đõu mà bạn nhỏ lại vẽ được bức tranh đẹp như vậy, cụ mời 1 bạn đọc to cõu hỏi số 3 – Gv treo bảng phụ – 2hs đọc Cõu hỏi 3: Vỡ sao bức tranh quờ hương rất đẹp? Chọn cõu trả lời em cho là đỳng nhất: a) Vỡ quờ hương rất đẹp. b) Vỡ bạn nhỏ trong bài thơ vẽ rất giỏi. c) Vỡ bạn nhỏ yờu quờ hương. - kết bạn thảo luận nhúm 2 và chọn chữ cỏi ứng với cõu trả lời cỏc em cho là đỳng nhất – tg trong vũng 1 phỳt - Đại diện nhúm trỡnh bày – Nhận xột ? Tại sao nhúm em lại chọn đỏp ỏn này? Gv chốt: Cả 3 ý trn đều đỳng nhưng ý c là đỳng nhất vỡ tỡnh yờu quờ hương đó giỳp bạn nhỏ vẽ được bức tranh rất đẹp. HĐ4: Học thuộc lũng bài thơ - Yu cầu hs gấp SGK - Gv treo bảng phụ ghi sẵn bài thơ - Cả lớp đồng thanh 1 lần - Gv xúa chữ cuối cựng cỏc dũng thơ: Dóy 1 đọc khổ 1, 2. Dóy 2 đọc khổ 3, 4. - Gv xúa thờm 1 chữ ở cỏc dũng thơ: 4 tổ đọc 4 khổ - Tiếp tục xúa thờm 1 chữ cỏc dũng thơ: 4 nhúm bàn đọc - Xúa hết khổ thơ 2, 3, 4: 1 cỏ nhõn đọc - Gv bắt nhịp cả lớp đồng thanh ? Bạn nào đó thuộc bài thơ? - 2 hs đọc thi - Nhận xột – tuyờn dương HĐ5: Củng cố hệ thống hĩa kiến thức ? Kể tờn bài thơ, bài hỏt kể về quờ hương? - Nhận xột tiết học - Về nhà chuẩn bị cho bài học sau Gọi 5 HS Hỏi - đỏp HS lắng nghe. Hỏi – đỏp Gv chốt Gv đọc mẫu Cỏ nhõn nối tiếp Hỏi - đỏp Gọi 8 HS ( 2 lượt ) Gv giải nghĩa - treo tranh HS trả lời cỏ nhõn Nhận xột, tuyờn dương Gv chốt Hỏi – đỏp Gv chốt Hỏi – đỏp Gv thuyết trỡnh Hỏi - đỏp Thảo luận Lớp – dy – tổ - nhĩm bn – c nhn Hỏi - đỏp *Rỳt kinh nghiệm: TOÁN BẢNG NHÂN 8 I. Mục tiu : Gip hoc sinh: - Tự lập được và học thuộc lịng bảng nhn 8. - Củng cố ý nghĩa của php nhn v giải bi tốn bằng php nhn. - Thực hành đếm thờm 8 II. Đồ dung dạy – học - Cc tấm bỡa, mỗi tấm bỡa cĩ 8 chấm trịn. III. Cỏc hoạt động dạy học NỘI DUNG HèNH THỨC HĐ1: Kiểm tra kiến thức cũ đ học *C nhn: Chấm vở 3em - Gọi 1 hs ln lm tập Dựa vo tĩm tắt giải bi tốn 14 tuổi Anh : 7 tuổi ? tuổi Em : - 1 hs đọc bảng nhõn 7 ( 7 x 5, 7 x 9, 7 x 7 ) - 1 hs đọc bảng chia 7 ( 42 : 7, 63 : 7, 28 : 7 ) ? Lớp làm bảng con: Chọn chữ cỏi đặt trước cõu trả lời đỳng? Bi 1: 7 gấp lờn 8 lần, rồi bớt đi 6. Kết quả bằng: a) 50 b) 30 c) 49 d) 21 ? Em tớnh như thế nào để tỡm ra kết quả? Bi 2: 70 giảm đi 7 lần, rồi thờm 10. Kết quả bằng: a) 20 b) 30 c) 73 d) 87 - Nhận xột – ghi điểm HĐ2: + Giới thiệu bi: Bảng nhn 8. + Hướng dẫn học sinh thành lập bảng - Gv đớnh 1 tấm bỡa cĩ 8 chấm trịn ln bảng. ? 8 chấm trịn được lấy mấy lần? ? 8 chấm trịn được lấy một lần bằng mấy chấm trịn? Gv nờu: “8 được lấy 1 lần, ta viết: 8 x 1 = 8” ? Dựa vào đõu em biết được kết quả? - Gv chốt: Theo quy ước 1 số nhõn với 1 bằng chớnh nú. Đõy chớnh là phộp nhõn đầu tiờn trong bảng nhõn 8. - 1hs đọc phộp nhõn - Gv đớnh 2 tấm bỡa cĩ 8 chấm trịn ln bảng: ? 8 chấm trịn được lấy mấy lần?(2). Gv: 8 được lấy 2 lần viết thành phộp nhõn nào? 8 x 2 = ? Làm thế nào để tớnh được 8 x 2 bằng bao nhiu? 8 x 2 = 8 + 8 = 16. Vậy 8 x 2 = ? (16) - Gv chốt: Ta viết thnh php cộng cc số hạng bằng nhau rồi tớnh tổng. ? Bạn no cĩ cch tớnh khc khơng? (Dựa vo bảng nhn 2) - Gv: Cụ thấy bạn nhớ bài rất tốt, chỳng ta cũng cú thể dựa vào bảng nhõn 2 để biết kết quả phộp nhõn: 8 x 2. Đõy chớnh là phộp nhõn thứ 2 trong bảng nhõn 8, cụ mời 1 bạn nhắc lại cho cơ no. - Gv gắn 3 tấm bỡa, mỗi tấm bỡa cĩ 8 tấm trịn. ? Vậy 8 chấm trịn được lấy mấy lần? (3). Gv: 8 được lấy 3 lần viết thnh php nhn no? 8 x 3 = làm thế nào để tỡm được 8 x 3 bằng bao nhiu? ? Dựa vào đõu cịn tớnh được kết quả? (Bảng nhõn đ học) Vậy 8 x 3 = ? (24) ? Cĩ bạn no cĩ cch tớnh khc khơng? - Gv chốt: ta lấy tớch liền trước cộng thờm 8 được tớch liền sau. - 1 hs đọc 3 phộp nhõn mới hỡnh thnh - Chỳng ta đ lập được 3 cơng thức trong bảng nhn 8. Trong bảng nhn 8 cịn cĩ những php nhn no? (8 x 4, 8 x 5, 8 x 6, 8 x 7, 8 x 8, 8 x 9, 8 x 10) ? Bạn no nhắc lại dựa vào đõu ta lập bảng nhõn 8? - Gv chốt: Từ phộp nhõn 8 x 1 đến phộp nhõn 8 x 7 ta sẽ dựa vào cỏc bảng nhõn đ học php nhn cịn lại chng ta sẽ lấy tớch liền trước cộng thờm 8 để được tớch liền sau và hoàn thành bảng nhn mới ny. - Chia nhĩm bn lập tiếp cc cơng thức cịn lại trong bảng nhn 8. - Đại diện 2 dy nhanh nhất ln gắn trn bảng ? Em lập php tớnh 8 x 4 bằng cch no? ? Dưới lớp nhĩm no đ lập đỳng bảng nhn 8? - Nhõn xột – tuyờn dương + Nhận xt bảng nhn 8 - Gv treo bảng nhn 8 ? Thừa số thứ nhất đều là mấy ? (8) ? Thừa số thứ 2 như thế nào? (tăng thờm 1) ? Tớch liền sau so với tớch liền trước như thế nào? (tăng thờm 8) + Hướng dẫn học sinh học thuộc lịng bảng nhn 7 - Lớp đồng thanh bảng nhõn 8 - Tiến hnh xĩa dần kết quả trn bảng + Xĩa 5 số ở tớch : 2 dy đọc xuụi – ngược + Xĩa 5 số khc ở dịng tớch: Mỗi tổ đọc 5 phộp tớnh + Xúa rải rỏc thừa số thứ 2: 3 nhúm bàn đọc + Xúa hết tớch: Cỏ nhõn đọc nối tiếp hng ngang + Xúa hết tớch + rải rỏc thừa số thứ 2 : 2 cỏ nhõn đọc mỗi em 5 phộp tớnh - Thi đọc thuộc lịng c nhn - Cả lớp đồng thanh 1 lần HĐ3: Thực hnh Bi 1: Tớnh nhẩm - Gv treo bảng phụ ? Bi tập 1 yu cầu lm gỡ? - Cho hs nhẩm trong vịng 1 pht - Trị chơi “Chọn hỡnh đoỏn số” ? Vỡ sao em biết: 7 x 1 = 7, 0 x 7 = 0, 7 x 0 = 0 - Gv chốt: bi tập 1 củng cố về bảng nhn 7 v 1 số nhn với 1, với 0. Bi 2: Toỏn đố (Gv treo bảng phụ) - 2 em đọc đề toỏn - 1 hs tĩm tắt ? Cú tất cả mấy can dầu? ? Mỗi can dầu cú bao nhiờu lớt? ? Muốn biết 6 can dầu cú bao nhiờu lớt ta làm thế nào? Gv: 8 lớt dầu được lấy 6 lần vỡ vậy cc con ch ý đặt tớnh cho đỳng. - Học sinh tĩm tắt rồi giải Tĩm tắt 1 can: 8 lớt dầu 6 can: lớt dầu? Bi giải Số lớt dầu trong 6 can l: 8 x 6 = 48 (lớt) Đỏp số: 48 lớt - Gv treo bảng phụ (học sinh đ lm) ? Bạn no cĩ lời giải khc? - Nhận xột – ghi điểm - Gv chốt bài 2: Đõy là bài toỏn giải cú lời văn và cú ỏp dụng 1 phộp tớnh bảng nhõn 7. Bi 3: Treo 2 bảng phụ: Đếm thờm 7 rồi viết số thớch hợp vào ụ trống? - 1 hs đọc yờu cầu ? Bài yờu cầu chỳng ta làm gỡ? ? Số đầu tiờn trong dóy số này là mấy? ? Tiếp sau 8 là số mấy? ? 8 cộng thờm mấy thỡ bằng 16? ? Trong dóy số này 2 số liền nhau hơn kộm nhau bao nhiờu đơn vị? ? Nu quy luật của dy số? - Trị chơi “Tiếp sức” - Mời đại diện 2 dy, mỗi dy 5 em, lần lượt điền số thớch hợp vào ụ trống. Đội nào đỳng, nhanh hơn là đội thắng. - Cho học sinh đọc xuụi, ngược dy số đú - Gv chốt: bài tập 3 củng cố cỏch đếm thờm 7 vào số đ cho HĐ3: Củng cố - dặn dị - Học thuộc lịng bảng nhn 8 - Nhận xt tiết học - Dặn dị: Về nh học thuộc bảng nhn 8, lm vở bi tập tốn - 1 em lm bi - Cả lớp - Quan st - Hỏi - đỏp - Hỏi -đỏp - Hỏi - đỏp - Đọc đồng thanh: lớp - dy - tổ - c nhn - 4 em - Đọc - nghe nhĩm2 - Hỏi - đỏp - 1 em lm bảng phụ - lớp lm vở - Chấm vở 1 số em - 1 em đọc - Hỏi - đỏp - Thi đua - Nhận xt - tuyờn dương *Rỳt kinh nghiệm: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ NGỮ QUấ HƯƠNG – AI LÀM Gè? I. Mục tiờu - Mở rộng vốn từ theo chủ điểm quờ hương - ễn mẫu cõu : Ai làm gỡ? *GDBVMT: Giáo dơc tình cảm yêu quý quê hương. II. Đồ dựng dạy học - Bảng phụ III. Cỏc hoạt động dạy học NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP HĐ1: Kiểm tra kiến thức đ học - HS làmlại bài 2, 3 của tiết luyện từ và cõu tuần 10 HĐ2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1: HS đọc đề - HS đọc cỏc từ ngữ đó cho trong bài ? Bài yờu cầu ta xếp cỏc từ ngữ trờn thành mấy nhúm? Mỗi nhúm cú ý nghĩa như thế nào? - Cỏc nhúm thi làm bài vào giấy A 3 - Cỏc nhúm trỡnh bày - GV nhận xột tuyờn dương * GV giỳp HS hiểu cỏc từ khú : mỏi đỡnh, bựi ngựi, tự hào Bài 2: HS đọc đề bài - 1 em đọc cỏc từ trong ngoặc đơn - GV giải nghĩa cỏc từ: Quờ quỏn, giang sơn, nơi chụn rau cắt rốn - HS tự làm bài - GV sửa bài: Giỏo dục tỡnh cảm yờu quý quờ hương Quờ quỏn, quờ cha đất tổ, nơi chụn rau cắt rốn HĐ3: ễn tập mẫu cõu: Ai làm gỡ? Bài 3: - 1 em đọc đề bài ? Bài tập yờu cầu chỳng ta làm gỡ? - Yờu cầu HS đọc kĩ từng cõu và làm - GV sửa bài - ghi điểm Bài 4: - 1 em đọc đề bài - HS suy nghĩ đặt cõu hỏi với từ ngữ bỏc nụng dõn - HS tự làm - 3 em lờn bảng - Cỏc em cũn lại đọc cõu mỡnh vừa đặt. HĐ4: Củng cố hệ thống hĩa kiến thức - Nhận xột tiết học - Dặn HS về nhà làmlại cỏc bài tập Gọi 2 HS lờn bảng. Cả lớp nhận xột. Ghi điểm. 2 HS nờu yờu cầu Cỏ nhõn 4 nhúm Cỏ nhõn Cả lớp Gọi 2 HS lờn bảng. HS làm vở. Cả lớp Cỏ nhõn Cả lớp. *Rỳt kinh nghiệm: Thứ năm, ngày 10 thỏng 11 năm 2011 TOÁN LUYấN TẬP I. Mục tiờu Giỳp HS củng cố về: - Thực hành tớnh trong bảng nhõn8 - Áp dụng bảng nhõn 8 để giải toỏn II. Đồ dựng dạy học - Bảng phụ III. Cỏc hoạt động dạy học NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP HĐ1: Kiểm tra kiến thức đ học a/ Điền số: 8 16 --- ---- ---- 48 --- ---- 72 --- b/ Bài toỏn : Một can dầu cú8lớt. Hỏi 7 can dầu như vậy cú mấy lớt? - HS đọc bảng nhõn 8 HĐ2: Hướng dẫn tỡm hiểu bi Giới thiệu bài - Chơi trũ chơi : Cõu cỏ ; 4 con cỏ,mỗi con ghi: 8 x 2 = 8 x 4 = 8 x 6 = 8 x 7 = 2 x 8 = 4 x 8 = 6 x 8 = 7 x 8 = ? Nhận xột gỡ về cỏc thừa số và thứ tự của cỏc thừa số trong 2 phộp tớnh trờn? Kết quả như thế nào? * GV nờu trong phộp nhõn khi ta thay đổi thứ tự cỏc thừa số thỡ tớch khụng thay đổi - Như vậy cỏc emvừa làmxong bài tập 1 của tiết luyện tập mà hụm nay cỏc em học. Ghi tựa bài HĐ 3: Hướng dẫn luyện tập Bài 2: HS nờu yờu cầu của bài ? Thứ tự thực hiện cỏc phộp tớnh như thế nào? HS tự làm bài - 2 em lờn bảng làm Bài 3: 1 em đọc đề bài ? Bài toỏn cho biết gỡ? ? Bài toỏn hỏi gỡ? ? Muốn biết cũn lại mấy một ta cần biết gỡ? * Như vậy trước hết chỳng ta cần tỡm gỡ? Sau đú tớnh gỡ? - HS tự làm bài vào vở Bài 4: Bài tập yờu cầu chỳng ta làm gỡ? ? HS nờu bài toỏn - GV hướng dẫn. HS làm rồi chữa bài. HĐ4 : Củng cố hệ thống hĩa kiến thức ? Trong phộp nhõn khi ta thay đổi thứ tự cỏc thừa số thỡ tớch như thế nào? Về nhà ụn lại bảng nhõn 8 – Làm bài ở VBT. * Nhận xột tiết học. - 2 em lờn bảng làm Gọi 3 HS Gọi 4 HS lờn bảng Cả lớp Cỏ nhõn HS làm bảng con cỏ nhõn Làm vào vở rồi chữa bài Làm PBT Gọi 2 HS. Cả lớp *Rỳt kinh nghiệm: TẬP VIẾT ễN CHƯ VIẾT HOA : G ( tt ) I/ Mục đớch yờu cầu: - Củng cố về cỏch viết chữ hoa G ( GH ) - Viết đều nột, đỳng khoảng cỏch giữa cỏc chữ, cỏc từ, cỏc cụm từ - Viết đỳng đẹp cỏc chữ hoa G (GH) R, A, Đ, L, T, V “Ai về đến huyện Đụng Anh Ghộ xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương”. *GDBVMT: Giáo dơc tình cảm quê hương qua câu ca dao : Ai vỊ đn huyƯn Đông Anh / Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thơc Vương. II. Đồ dựng dạy học - Mẫu chữ viết hoa G, - Tờn riờng III. Cỏc hoạt động dạy học NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP HĐ1: Kiểm tra kiến thức đ học Thu vở chấm - 1 em đọc từ và cõu ứng dụng của bài học hụm trước - Viết bảng con : ễng Giúng, Trấn Vũ, Thọ Xương HĐ2: Quan sỏt chữ mẫu và nờu quy trỡnh viết Gh, R - Giới thiệu bài -Hướng dẫn HS viết bảng con ? Trong tờn riờng và cõu ứng dụng cú những chữ hoa nào? - GV treo bảng cỏc chữ hoa Gh, R- HS nhận xột ? Về độ cao, quy trỡnh viết - GV viết mẫu lần 1 ( Vừa viết vừa nờu cỏch viết) - GV viết mẫu lần 2 ( Khụng nờu cỏch viết). Viết bảng con HĐ3: Hướng dẫn viết từ ứng dụng - HS đọc từ ứng dụng - Đõy là tờn một địa danh nổi tiếng ở miền Trung nước ta? ? Những chữ nào cao 2 ụ li rưỡi ? Những chữ nào cao 1ụ? ? Khoảng cỏch giữa cỏc chữ bằng chừng nào? HS viết bảng con - HS đọc cõu ứng dụng - Giải thớch : Cõu ca dao bộc lộ niềm tự hào về di tớch lịch sử Loa Thành được xõy theo hỡnh xoắn ốc từ thời An Dương Vương ( Thục Phỏn) ? Trong cõu ứng dụng cỏc chữ nào cao bằng nhau và cao mấy ụ li? HS viết bảng con HĐ4: Hướng dẫn viết vở - GV nờu yờu cầu viết - GV lưu ý HS cỏch ngồi viết - Chấm và chữa HĐ5: Củng cố hệ thống hĩa kiến thức - Nhận xột tiết học -chữ viết của HS - Về nhà viết bài tập ở nhà. 1 HS HS viết bảng con HS lắng nghe. Cả lớp Cỏ nhõn HS theo dừi. Cả lớp Gọi 2 HS Cỏ nhõn Cả lớp Gọi 2 HS lờn bảng. HS tập viết vào vở GV chấm vở Cả lớp *Rỳt kinh nghiệm: CHÍNH TẢ VẼ QUấ HƯƠNG ( Nhớ – viết) I - Mục đớch yờu cầu - Nhớ viết lại chớnh xỏc từ “Bỳt chỡ xanh đỏ... Em tụ đỏ thắm” trong bài Vẽ quờ hương. - Làm đỳng cỏc bàt tập phõn biệt s / x - Trỡnh bày đỳng, đẹp bài thơ II. Đồ dựng dạy học - Bảng phụ. III. Cỏc hoạt động dạy học NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP HĐ1: Kiểm tra kiến thức đ học - Kiểm tra vở của HS - HS lờn bảng tỡm những từ chỉ sự vật cú tiếng bắt đầu bằng õm S - Từ chỉ hoạt động đặc điểm tớnh chất cú tiếng bắt đầu bằng õm x - Viết bảng con : cỏi xoong, đường cong, xe goũng, lũng vũng . HĐ2: Hướng dẫn viết - GV đọc đoạn viết - 3 em đọc lại ? Bạn nhỏ vẽ những gỡ? ? Vỡ sao bạn nhỏ vẽ được bức tranh quờ hương đẹp như vậy? ? Đoạn thơ viết cú mấykhổ thơ? Cuối mỗi khổ thơ cú dấu cõu gỡ? ? Giữa cỏc khổ thơ được viết như thế nào? ? Chữ đầu dũng viết như thế nào ? - HS nờu từ khú : làng xúm, lỳa xanh, lượn quanh, ước mơ, đỏ thắm, bỏt ngỏt, xanh ngắt - GV đọc cho HS viết bảng con - GV đọc HS viết - Đọc cho HS dũ bài - GV đọc chậm từng cõu , phõn tớch cỏc tiếng khú cho HS soỏt lỗi. HĐ3: Hướng dẫn làm bài tập chớnh tả Bài 2: GV nờu bài tập cần làm 2a - HS đọc yờu cầu bài 2 a - HS tự làm bài vào vở -Nhận xột - Cả lớp đồng thanh - GV chấm 1 số vở HĐ4: Củng cố hệ thống hĩa kiến thức - Làm BT 2b) ở nhà. - Nhận xột - Dặn dũ: Em nào viết sai về nhà viết lại mỗi từ 2 dũng. Cả lớp Gọi 2 HS Bảng con HS lắng nghe Cả lớp Cỏ nhõn Nhúm tổ HS viết bảng con HS viết vào vở. Cả lớp Gọi 1 HS Chấm 5 – 10 em Cả lớp *Rỳt kinh nghiệm: THỂ DỤC BÀI 22: ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I.Mục tiờu -ụn 5 động tỏc vươn thỏ, tay chõn, lườn và bụng của bài thể dục phỏt triển chung. Yờu cầu thực hiện đống tương đối chớnh xỏc. -Học động tỏc phối hợp. Yờu cầu thực hiện động tỏc cơ bản đỳng *Giảm tải: Cĩ thể khơng chơi trũ chơi “Nhúm 3, nhúm 7”. II. Địa điểm và phương tiện -Vệ sinh an toàn sõn trường. -Cũi và kẻ sõn. III. Nội dung và Phương phỏp lờn lớp Nội dung Thời lượng Cỏch tổ chức A. Phần mở đầu: -Nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. -Giậm chõn tại chỗ theo nhịp và hỏt. -Đứng thành vũng trũn quay mặt vào trong, khởi động cỏc khớp và chơi trũ chơi: “Chui qua hầm”. *Chạy chậm theo địa hỡnh tự nhiờn. B. Phần cơ bản. 1).ễn 5 động tỏc đó học của bài thể dục phỏt triển chung. -ễn 5 động tỏc: vươn thở, tay chõn, lườn và bụng của bài thể dục phỏt triển chung.Tập luyện theo đội hỡnh2-4 hàng ngang. -Chia tổ ụn luyện 5 động tỏc đó học của bài th

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 11 Lop 3_12459131.doc
Tài liệu liên quan