Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 32 năm 2014

I. Mục tiêu:

- Biết được một năm trên Trái Đất có bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày và có mấy mùa.

II. Đồ dùng

- Giáo án điện tử

II. Các hoạt động dạy học:

 

doc34 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 32 năm 2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Học sinh lờn bảng , lớp viết bảng con. - Chữ X,Đ cao 2 li ruỡi, cỏc chữ cũn lại cao 1 li. - 3 HS đọc cõu ứng dụng. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Xấu người đẹp nết cũn hơn đẹp người - HS nờu - HS viết. - 1 dũng chữ X cỡ nhỏ, 1 dũng chữ Đ ,T cỡ nhỏ, 1 dũng Đồng Xuõn cỡ nhỏ. - 1 lần cõu ứng dụng cỡ nhỏ. - HS khỏ giỏi viết hết cỏc dũng trong trang vở Tập viết Chiều thứ ba ngày 25 tháng 02 năm 2014 Luyện toán: CHIA SỐ Cể NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ Cể MỘT CHỮ SỐ I. Mục tiờu - Biết cỏch giải bài toỏn liờn quan đến rỳt về đơn vị * HSK- G làm thêm các BT trong luyện giải toán . Lên lớp: - HD hs làm các bài tập trong vở BT toán - HS lần lượt lên bảng chữa các BT - HS nhận xét – sửa chữa. - GV chốt kiến thức đúng * HSKG: Đề 2 tuần 32 * Dặn dò. N.xét tiết học Dặn về xem lại các BT đã làm. **************************************** LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC, LUYỆN VIẾT I. Mục tiờu Giúp HS luyện đọc đúng bài tập đọc: Người đi săn và con vượn - Luyện đọc hiểu bằng cách và trả lời câu hỏi trong SGK II. Lên lớp: - HS luyện đọc bài Người đi săn và con vượn - T/c cho HS luyện đọc cá nhân, luyện đọc từng câu, từng đoạn, cả bài - GV theo dõi sửa cách đọc cho HS - Luyện cho HS đọc đúng, đọc lưu loát. - HS luyện đọc kết hợp trả lời câu hỏi trong SGK * Luyện viết đoạn 1 bài tập đọc Người đi săn và con vượn - GV đọc cho HS viết. - Chấm bài sửa lỗi. III. Củng cố – Dặn dò Dặn về đọc lại bài tập đọc Người đi săn và con vượn chuẩn bị đọc trước bài: Cuốn sổ tay ******************************************** Thứ tư ngày 16 thỏng 4 năm 2014 Đạo đức: CHĂM SểC CÂY TRỒNG, VẬT NUễi (tiết 2) I. Mục tiờu: - Kể được một số lợi ớch của cõy trồng, vật nuụi đối với cuộc sống con người. - Nờu được những việc cần làm phự hợp với lứa tuổi để chăm súc cõy trồng, vật nuụi. - Biết làm việc phự hợp với khả năng để chăm súc cõy trồng, vật nuụi ở gia đỡnh, nhà trường. II. Cỏc Kỹ năng sống :Kĩ năng lắng nghe ý kiến cỏc bạn; Kĩ năng trỡnh bày cỏc ý tưởng chăm súc cõy trồng, vật nuụi ở nhà và ở trường; Kĩ năng thu thập và xử lý thụng tin liờn quan đến chăm súc cõy trồng, vật nuụi ở nhà và ở trường; Kĩ năng đảm nhận trỏch nhiệm chăm súc cõy trồng, vật nuụi ở nhà và ở trường. III. Đồ dựng dạy - học: Tranh sgk phúng to IV. Cỏc hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Kiểm tra bài cũ - Trả bài tiết trước - 2hs trả lời cõu hỏi - Nhận xột, tuyờn dương. 2. Bài mới Hoạt động 1: Bỏo cỏo kết quả điều tra. - Yờu cầu cỏc đại diện lờn trỡnh bày kết quả điều tra theo cỏc vấn đề sau : - Hóy kể tờn một số vật nuụi và một số loại cõy trồng mà em biết ? - Cỏc vật nuụi và cỏc loại cõy trồng đú được chăm súc như thế nào ? - Em đó tham gia vào cỏc hoạt động chăm súc cõy trồng vật nuụi như thế nào? - Lắng nghe nhận xột và bổ sung Hoạt động 2: Đúng vai . - Yờu cầu cỏc nhúm mỗi nhúm đúng vai theo một tỡnh huống do giỏo viờn đưa ra . - Lần lượt nờu lờn 4 tỡnh huống như trong sỏch giỏo viờn . - Yờu cầu cỏc nhúm trao đổi để đúng vai - Mời từng nhúm lờn đúng vai trước lớp . - Nhận xột, đỏnh giỏ về kết quả cụng việc của cỏc nhúm . * Kết luận theo sỏch giỏo viờn. Hoạt động 3: - Yờu cầu cỏc nhúm thi vẽ tranh, hỏt, đọc thơ núi về việc chăm súc cõy trồng vật nuụi . c. Luyện tập/Thực hành: Hoạt động 4: Trũ chơi: Ai nhanh ai đỳng - Phõn lớp thành cỏc nhúm . - Phổ biến luật chơi để cỏc nhúm nắm . - Nhận xột, đỏnh giỏ, tuyờn dương nhúm thắng cuộc d. Vận dụng/củng cố và hoạt động nối tiếp: - Em làm gỡ để bảo vệ cõy xanh trong trường học ? GDBVMT: - Giỏo dục học sinh ghi nhớ thực theo bài học. - Dặn về nhà xem bài tiếp theo. - Nhận xột, đỏnh giỏ tiết học. - Thực hiện theo yờu cầu - Lần lượt cỏc nhúm cử cỏc đại diện của mỡnh lờn bỏo cỏo kết quả trước lớp . - Cỏc nhúm khỏc lắng nghe nhận xột và và bổ sung . - Bỡnh chọn nhúm làm việc tốt . - Lớp chia ra từng nhúm và thảo luận theo yờu cầu của giỏo viờn . - Lần lượt cỏc nhúm cử đại diện lờn đúng vai giải quyết tỡnh huống của nhúm mỡnh cho cả lớp cựng nghe. - Cỏc nhúm khỏc theo dừi và nhận xột ý kiến nhúm bạn. - Lớp bỡnh chọn nhúm cú cỏch giải quyết hay và đỳng nhất . - Cỏc nhúm tổ chức thi đọc thơ, kể chuyện hoặc thi hỏt cú chủ đề núi về việc chăm súc cõy trồng vật nuụi . - Chia thành cỏc nhúm, thảo luận ghi vào giấy cỏc việc làm nhằm bảo vệ chăm súc cõy trồng vật nuụi - Cử đại diện lờn thi điền nhanh, điền dỳng trờn bảng . - Về nhà học thuộc bài và ỏp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày . Tự nhiờn và xó hội: NĂM, THÁNG VÀ MÙA I. Mục tiờu: - Biết được một năm trờn Trỏi Đất cú bao nhiờu thỏng, bao nhiờu ngày và cú mấy mựa. II. Đồ dựng - Giỏo ỏn điện tử II. Cỏc hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - Nờu hiện tượng ngày và đờm 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Hoạt động 1: Quan sỏt tranh theo cặp Giỏo viờn chia lớp thành cỏc nhúm, cho học sinh quan sỏt lịch, thảo luận và trả lời cõu hỏi gợi ý: + Quan sỏt lịch và cho biết mỗi năm gồm bao nhiờu thỏng? + Số ngày trong cỏc thỏng cú bằng nhau khụng ? + Những thỏng nào cú 31 ngày, 30 ngày và 28 hoặc 29 ngày ? - Cho nhúm trưởng điều khiển cỏc bạn cựng làm việc Yờu cầu đại diện cỏc nhúm trỡnh bày kết quả thảo luận của nhúm mỡnh. Giỏo viờn mở rộng cho học sinh biết: cú những năm, thỏng 2 cú 28 ngày nhưng cũng cú năm, thỏng 2 lại cú 29 ngày, năm đú người ta gọi là năm nhuận và năm nhuận cú 366 ngày. Thường cứ 4 năm lại cú 1 năm nhuận. Cho học sinh quan sỏt hỡnh 1 trong SGK trang 122 và giảng cho học sinh biết thời gian để Trỏi Đất chuyển động được một vũng quanh Mặt Trời là một năm. Khi chuyển động được một vũng quanh Mặt Trời, Trỏi Đất đó tự quay quanh mỡnh nú được bao nhiờu vũng? Kết luận: Thời gian để Trỏi Đất chuyển động được một vũng quanh Mặt Trời là một năm. Một năm thường cú 365 ngày và được chia thành 12 thỏng Hoạt động 2: Làm việc với SGK theo cặp Cho học sinh quan sỏt hỡnh 2 trong SGK trang 123, thảo luận nhúm đụi theo cỏc gợi ý sau: + Trong cỏc vị trớ A, B, C, D của Trỏi Đất trờn hỡnh, vị trớ nào của Trỏi Đất thể hiện Bắc bỏn cầu là mựa xuõn, mựa hạ, mựa thu và mựa đụng ? + Hóy cho biết cỏc mựa của Bắc bỏn cầu vào cỏc thỏng 3, 6, 9, 12. + Tỡm vị trớ của nước Việt Nam và ễ-xtrõy-li-a trờn quả địa cầu. + Khi Việt Nam là mựa hạ thỡ ở ễ-xtrõy-li-a là mựa gỡ ? Tại sao ? Gọi một số học sinh trỡnh bày trước lớp Giỏo viờn cho học sinh trao đổi và nhận xột Mựa xuõn thường từ thỏng 1 đến thỏng 4, mựa hạ thường từ thỏng 5 đến thỏng 8, mựa thu thường từ thỏng 9 đến thỏng10, mựa đụng thường từ thỏng 11 năm trước đến thỏng 1 năm sau Kết luận: Cú một số nơi trờn Trỏi Đất, một năm cú bốn mựa: mựa xuõn, mựa hạ, mựa thu, mựa đụng ; cỏc mựa ở Bắc bỏn cầu và Nam bỏn cầu trỏi ngược nhau. Hoạt động 3: Chơi trũ chơi Xuõn, Hạ, Thu, Đụng Giỏo viờn hỏi học sinh đặc trưng khớ hậu 4 mựa: + Khi mựa xuõn, em cảm thấy như thế nào ? + Khi mựa hạ, em cảm thấy như thế nào? + Khi mựa thu, em cảm thấy như thế nào ? + Khi mựa đụng, em cảm thấy như thế nào ? HD chơi:+ Khi núi mựa xuõn thỡ HS cười. + Khi núi mựa hạ thỡ học sinh lấy tay quạt. + Khi núi mựa thu thỡ học sinh để tay lờn mỏ. + Khi núi mựa đụng thỡ học sinh xuýt xoa. Gv tổ chức cho học sinh chơi theo nhúm. GV nhận xột, tuyờn dương nhúm chơi hay. 3. Nhận xột – Dặn dũ : - Nhắc lại kết luận của bài - Sơn, Nhi thực hiện yờu cầu Học sinh thảo luận nhúm và ghi kết quả ra giấy. - Mỗi năm gồm 12 thỏng Mỗi thỏng thường cú từ 30 đến 31 ngày. Những thỏng cú 31 ngày là: thỏng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 Những thỏng cú 30 ngày là thỏng 4, 6, 9, 11 Thỏng 2 cú 28 hoặc 29 ngày Nhúm trưởng điều khiển cỏc bạn cựng làm việc Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày kết quả thảo luận của nhúm mỡnh Cỏc nhúm khỏc nghe và bổ sung. - Học sinh quan sỏt Khi chuyển động được một vũng quanh Mặt Trời, Trỏi Đất đó tự quay quanh mỡnh nú được 365 vũng - Học sinh quan sỏt và thảo luận nhúm đụi -Học sinh tỡm và chỉ trờn quả địa cầu Việt Nam ở Bắc bỏn cầu, ễ-xtrõy-li-a ở Nam bỏn cầu, cỏc mựa ở Việt Nam và ễ-xtrõy-li-a trỏi ngược nhau Học sinh trỡnh bày kết quả thảo luận của mỡnh. Cỏc nhúm khỏc nghe và bổ sung. - Khi mựa xuõn, em cảm thấy ấm ỏp - Khi mựa hạ, em cảm thấy núng nực - Khi mựa thu, em cảm thấy mỏt mẻ - Khi mựa đụng, em cảm thấy lạnh, rột Học sinh lắng nghe - Học sinh chơi theo nhúm. - HS lắng nghe Tập đọc: CUỐN SỔ TAY I. Mục tiờu: Giỳp HS: - Biết đọc phõn biệt lời người dẫn chuyện với lời cỏc nhõn vật. - Hiểu nội dung: Nắm được nội dung cuốn sổ tay; biết cỏch ứng xư đỳng: khụng tự tiện xem sổ tay của người khỏc. (trả lời được CH sgk. ). - HSKT: Đọc đỳng bài tập đọc. II. Đồ dựng dạy học: - Giỏo ỏn điện tử III. Cỏc hoạt động dạy học: Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh 1. Bài cũ: - HS kể lại cõu chuyện: Người đi săn và con vượn 2. Bài mới HĐ1. Giới thiệu bài: HĐ2. Luyện đọc a. Đọc mẫu - Giỏo viờn đọc mẫu toàn bài một lượt với giọng vui vẻ, hồn nhiờn. Chỳ ý phõn biệt lời của cỏc nhõn vật. + Lời của Lõn: Giọng thể hiện sự ngạc nhiờn, khụng hài lũng khi can ngăn Tuấn. + Lời của Thanh: Giọng chậm, nhẹ nhàng, õn cần. + Lời của Tựng: Giọng khẳng định đầy tự tin. b. Hướng dẫn học sinh đọc từng cõu và phỏt õm từ khú. - Yờu cầu học sinh tiếp nối nhau đọc từng cõu trong bài ( Đọc hai lần ). c. Hướng dẫn đọc từng đoạn và giải nghĩa từ. - Giỏo viờn hướng dẫn học sinh chia bài thành 4 đoạn: + Đoạn 1: Từ đầu đến Sao lại xem sổ của bạn ? + Đoạn 2: Vừa lỳc ấynhững chuyện lớ thỳ. + Đoạn 3: Thanh lờn tiếng50 lần + Đoạn 4: Phần cũn lại - Gọi 4 học sinh yờu cầu tiếp nối nhau đọc bốn đoạn trong bài. - GV nhắc hs ngắt giọng đỳng vị trớ cỏc dấu cõu, nghỉ hơi lõu cuối mỗi đoạn. - GV treo bản đồ thế giới, chỉ và gọi tờn cỏc nước được nhắc đến trong bài. - Yờu cầu hs đọc chỳ giải để hiểu nghĩa cỏc từ: trọng tài, diện tớch, quốc gia. - Gọi 4 học sinh tiếp nối nhau đọc lại 4 đoạn trong bài. c. Luyện đọc theo nhúm - Chia học sinh thành nhúm, mỗi nhúm 4 học sinh và yờu cầu từng em đọc bài trước nhúm. d. Đọc cả bài trước lớp. - Giỏo viờn gọi 4 học sinh bất kỡ yờu cầu tiếp nối nhau đọc bài trước lớp. HĐ3. Tỡm hiểu bài + Bạn Thanh dựng sổ tay để làm gỡ ? + Hóy núi vài điều lớ thỳ ghi trong sổ tay của bạn Thanh + Mụ - na – cụ: là một nước nhỏ ở chõu Âu, nằm ở phớa nam nước Phỏp. Diện tớch 1,95km2, dõn số khoảng 30.000 người (trong đú chỉ khoảng 5000 người mang quốc tịch Mụ - na - cụ ) + Va - ti – căng: là nơi đặt toà thỏnh đạo thiờn chỳa, nằm ở trung tõm thủ đụ Rụ ma của nước I – ta – li – a. Diện tớch khoảng 0,44 km2, dõn số khoảng 700 người. + Nga: Diện tớch trải dài từ chõu Âu sang chõu Á, khoảng 17.075.400 km2 dõn số hơn 1,3 tỷ người. + Trung Quốc: Nằm ở phớa Bắc nước ta, diện tớch lớn và dõn số hơn 1,3 tỷ người. - Vỡ sao Lõn khuyờn Tuấn khụng nờn tự ý xem sổ người khỏc ? - Em cú dựng sổ tay khụng ? Sổ tay đó giỳp gỡ cho em ? * Mỗi người chỳng ta nờn cú một quyển sổ tay. Thúi quen ghi sổ tay là một thúi quen tốt. Trong sổ tay cỏc em cú thể ghi nhớ trong cỏc bài học, ghi những điều lớ thỳ tỡm hiểu được qua sỏch, bỏo, truyền hỡnh, ghi những việc quan trọng cần làm HĐ4. Luyện đọc lại bài - Giỏo viờn chọn đọc mẫu bài lần thứ hai, sau đú hướng dẫn học sinh thể hiện giọng đọc khỏc nhau khi đọc lời cỏc nhõn vật. - Gọi 4 học sinh đọc lại bài theo vai: Người dẫn chuyện, Lõn, Thanh, Tựng. - Chia học sinh thành cỏc nhúm nhỏ, mỗi nhúm 4 học sinh yờu cầu học sinh trong nhúm luyện đọc lại bài theo vai. - Gọi 3 nhúm thi đọc bài theo vai trước lớp. * Nhận xột tuyờn dương những học sinh đọc hay. 3. Củng cố - dặn dũ: - HS nhắc lại nội dung bài học. Về nhà đọc lại bài này và chuẩn bị bài Cúc kiện trời . - 2 HS kể: Văn Anh, Hà Giang . - HS nối tiếp đọc từng cõu, đọc từ khú. - Cỏc học sinh cựng tổ, dóy bàn, hoặc nhúm tiếp nối nhau đọc bài, mỗi học sinh đọc 1 cõu. - 4 học sinh đọc thành tiếng, cả lớp theo dừi bài trong SGK. - Học sinh theo dừi giỏo viờn hướng dẫn ngắt giọng. - 4 học sinh lờn bảng lần lượt tỡm vị trớ cỏc nước: Mụ - na – cụ, Va - ti – căng, Nga, Trung Quốc trờn bản đồ. - Học sinh đặt cõu với từ: Trọng tài, quốc gia. - 4 học sinh đọc thành tiếng, cả lớp theo dừi bài trong SGK. - Luyện đọc theo nhúm nhỏ, học sinh cựng nhúm theo dừi và chỉnh sữa lỗi cho nhau. 4 hs đọc thành tiếng, cả lớp theo dừi bài trong SGK và nhận xột. - Bạn Thanh dựng sổ để ghi nội dung cỏc cuộc họp, cỏc việc cần làm, những chuyện lớ thỳ. - 4 học sinh tiếp nối nhau nờu đặc điểm 4 nước được nhắc đến trong bài: Va - ti - căng là nước nhỏ nhất, Mụ - na - cụ cũng được xếp vào loại cỏc nước nhỏ nhất, nước này cú diện tớch chỉ bằng nửa Hồ Tõy ở thủ đụ Hà Nội. Nga là nước rộng nhất thế giới. Trung Quốc là nước đụng dõn nhất thế giới. - Học sinh thảo luận cặp đụi và trả lời: Vỡ sổ tay là của riờng mỗi người, trong đú cú thể ghi những điều bớ mật mà khụng muốn cho người khỏc biết. Xem trộm sổ tay của người khỏc là mất lịch sự, thiếu tụn trọng người khỏc và chớnh bản thõn mỡnh. - 3 – 5 học sinh trả lời trước lớp - Theo dừi bài đọc mẫu và hướng dẫn đọc của giỏo viờn. - 4 học sinh đọc trước lớp, cả lớp cựng theo dừi. - Cỏc nhúm học sinh tự luyện đọc. - 3 nhúm học sinh đọc bài, cỏc học sinh khỏc theo dừi và bỡnh chọn nhúm đọc hay. Toỏn: LUYỆN TẬP I. Mục tiờu: - Biết giải bài toỏn liờn quan đến rỳt về đơn vị. - Biết tớnh giỏ trị của biểu thức số. - HS làm được bài 1, 2, 3 - Bài tập 4 khụng yờu cầu viết bài giải chỉ yờu cầu trả lời.. - HSKT: Thực hiện được BT1 dưới sự HD của GV. II. Đồ dựng dạy học: - Ghi sẵn BT 3 III. Cỏc hoạt động dạy học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - Chấm 5 vở BT 2. Bài mới: Luyện tập Bài 1: - Gv mời 1 Hs đọc yờu cầu đề bài - Gv hướng dẫn Hs giải toỏn theo hai bước: + Bước 1: Mỗi hộp cú mấy cỏi đĩa ? +Bước 2: 30 cỏi đĩa xếp vào mấy hộp ? - Gv yờu cầu Hs tự làm. - Gv yờu cầu Hs nhận xột bài làm của bạn trờn bảng. - Gv nhận xột, Bài giải: Số đĩa trong mỗi hộp là: 48 : 8 = 6 (cỏi) Số hộp cần cú để chứa hết 30 cỏi đĩa là: 30 : 6 = 5 (hộp) Đỏp số: 5 hộp đĩa Bài 2: - Gv mời 1 Hs đọc yờu cầu đề bài: - Gv yờu cầu Hs túm tắt bài toỏn và tự làm. - Gv mời 2 Hs lờn bảng sửa bài. - Gv nhận xột, chốt lại: Bài giải. Số học sinh trong mỗi hàng là: 45 : 9 = 5 (hs) Cú 60 học sinh xếp được số hàng là: 60 :5 = 12 (hàng) Đỏp số: 12 hàng Bài 3: - Gv mời 1 Hs yờu cầu đề bài. - Gv chia Hs thành 4 nhúm nhỏ. Cho cỏc em chơi trũ chơi “Ai nhanh”: - Yờu cầu: Cỏc nhúm sẽ lờn thi làm bài tiếp sức. Trong thời gian 5 phỳt, nhúm nào làm xong, đỳng sẽ chiến thắng. - Gv nhận xột, tuyờn dương nhúm thắng cuộc. 56 : 7 : 2 = 4 48 : 8 x 2 = 12 36 : 3 x 3 = 36 48 : 8 : 2 = 3 4 x 8 : 4 = 8 Hướng dẫn Hs yếu hoàn thành bài tập 3 3. Tổng kết – dặn dũ. - Về tập làm lại bài 1, 2. - Chuẩn bị bài: Luyện tập - Nhận xột tiết học. - Nam, Tuấn, Khả, Toản -Hs đọc yờu cầu đề bài. -Hs thảo luận cõu hỏi: -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -Một Hs lờn bảng sửa bài. -Hs nhận xột. -Hs đọc yờu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -Một Hs lờn bảng sửa bài. -Hs nhận xột bài của bạn. Hs chữa bài đỳng vào vở. -Hs đọc yờu cầu đề bài. -Cỏc nhúm thi làm bài với nhau. -Hs cả lớp nhận xột. LUYỆN TOÁN: LUYEÄN GIAÛI CAÙC BAỉI TOAÙN LIEÂN QUAN ẹEÁN RUÙT VEÀ ẹễN Về I.Muùc tieõu: Giuựp HS giaỷi ủửụùc caực baứi toaựn lieõn quan ủeỏn vieọc ruựt veà ủụn vũ, HS laứm ủuựng, coự yự thửực caồn thaọn trong trỡnh baứy vaứ tớnh toaựn. II. Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc Giụựi thieọu baứi Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn taọp ( HS yeỏu laứm BT 1, 2) Baứi 1: Coự 16kg keùo ủửùng ủeàu trong 8 hoọp. Hoỷi 610kg keùo ủửùng ủeàu trong maỏy hoọp nhử theỏ ? -GV goùi HS ủoùc ủeà baứi. + Baứi toaựn cho bieỏt gỡ ? + Baứi toaựn hoỷi gỡ ? Giaựo vieõn keỏt hụùp ghi toựm taột : 16kg : 8 hoọp 610kg : hoọp ? Giaựo vieõn cho hoùc sinh ghi baứi giaỷi Giaựo vieõn nhaọn xeựt. Baứi 2 : Caực phoứng hoùc ủeàu ủửụùc laộp soỏ quaùt traàn nhử nhau. Coự 5 phoứng hoùc laộp 20 caựi quaùt traàn. Hoỷi coự 424 caựi quaùt traàn thỡ laộp ủửụùc vaứo maỏy phoứng ? + Baứi toaựn cho bieỏt gỡ ? + Baứi toaựn hoỷi gỡ ? Giaựo vieõn keỏt hụùp ghi toựm taột : 20 caựi : 5 phoứng 424 caựi : phoứng? Giaựo vieõn cho hoùc sinh ghi baứi giaỷi Giaựo vieõn nhaọn xeựt. Baứi 3. Coự 360 kg gaùo ủửùng ủeàu vaứo 8 bao. ẹeồ thuaọn tieọn cho vieọc baựn haứng, ngửụứi ta ủaó ủoồ heỏt soỏ gaùo ủo vaứo caực tuựi, moói tuựi gaùo chổ baống 1/9 soỏ gaùo ụỷ moói bao. Hoỷi coự bao nhieõu tuựi gaùo nhử theỏ? - HD caựch giaỷi: Tỡm soỏ gaùo trong moói bao. Tỡm soỏ gaùo trong moói tuựi. Tỡm soỏ tuựi chửựa heỏt 360 kg gaùo. - Chửừa baứi 3.Cuỷng coỏ + Trong 2 baứi toaựn treõn, bửụực naứo ủửụùc goùi laứ bửụực ruựt veà ủụn vũ ? + Caựch giaỷi baứi toaựn naứy coự ủieồm gỡ khaực vụựi caực baứi toaựn lieõn quan ủeỏn ruựt veà ủụn vũ ủaừ hoùc ? Giaựo vieõn choỏt: Khi giaỷi “Baứi toaựn lieõn quan ủeỏn ruựt veà ủụn vũ” daùng 2 naứy , ta thửụứng tieỏn haứnh theo 2 bửụực: Bửụực 1: Tỡm giaự trũ 1 phaàn trong caực phaàn baống nhau ( thửùc hieọn pheựp chia ) Bửụực 2: Tỡm soỏ phaàn baống nhau cuỷa moọt giaự trũ ( thửùc hieọn pheựp chia ) Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh nhaộc laùi caực bửụực lieõn quan ủeỏn ruựt veà ủụn vũ. - HS ủoùc Coự 16kg keùo ủửùng ủeàu trong 8 hoọp. Hoỷi 610kg keùo ủửùng ủeàu trong maỏy hoọp nhử theỏ ? ..Soỏ keùo trong moói hoọp coự laứ : 16 : 8 = 2 ( kg keùo ) Soỏ hoọp caàn ủeồ ủửùng 10kg keùo laứ 610 : 2 = 30 5 ( hoọp ) - HS ủoùc Caực phoứng hoùc ủeàu ủửụùc laộp soỏ quaùt traàn nhử nhau. Coự 5 phoứng hoùc laộp 20 caựi quaùt traàn. Hoỷi coự 424 caựi quaùt traàn thỡ laộp ủửụùc vaứo maỏy phoứng hoùc? ..Soỏ caựi quaùt traàn laộp moói phoứng coự laứ 20 : 5 = 4 ( caựi ) Soỏ phoứng caàn ủeồ laộp 424 caựi quaùt traàn laứ: 424 : 4 = 106 ( phoứng ) ẹaựp soỏ: 106 phoứng - Theo doừi vaứ laứm baứi vaứo vụỷ Giải Số kg gạo ở mỗi bao là: 360: 8 = 45 (kg) Số gạo ở mỗi tỳi là: 45 : 9 = 5 (kg) Số tỳi cần để đựng 360 kg gạo là: 360 : 5 = 72 ( tỳi) ĐS: 72 tỳi - HS lắng nghe LUYỆN TIẾNG VIỆT: ễN LUỆN TỪ VÀ CÂU ( thực hành) I. Mục tiờu: - Luyện tập về cỏch dựng dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi, dấu hai chấm trong cõu. - HS vận dụng làm BT vào vở TH. - HSKT: Làm được BT1. II. Đồ dựng dạy học: Bảng phụ III. Cỏc hoạt động dạy học Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của giỏo viờn 1. Giới thiệu bài. 2. Bài mới Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài tập 1: Hóy cho biết mỗi dấu hai chấm trong đoạn văn sau đõy dựng làm gỡ? Ghi cõu trả lời vào dũng trống. Bồ chao kể tiếp: - Đầu đuụi là thế này: Tụi và Tu hỳ đang bay dọc một con sụng lớn. Chợt Tu hỳ gọi tụi: “kỡa, hai cỏi trụ chống trời!”. - Cho HS đọc đoạn văn trờn. -Hoạt động theo nhúm lớn. - GV phỏt phiếu học tập cỏc nhúm. - Giỏo viờn gọi cỏc nhúm trỡnh bày. Bài tập 2: Điền dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi, hai chấm thớch hợp: - Gọi HS đọc cõu chuyện ngụ ngụn: Sư Tử, Lừa và Cỏo. - Thảo luận theo nhúm đụi. 3. Củng cố - dặn dũ: - Về nhà xem lại cỏc bài tập 1. - HS nờu Y/c BT (Minh, Hựng, Sơn) - Thảo luận theo nhúm lớn. - Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày Dấu hai chấm thứ nhất: dẫn lời núi của người dẫn chuyện Dấu hai chấm thứ hai : dẫn lời núi của Bồ Chao Dấu hai chấm thứ ba: dẫn lời núi của Tu hỳ. 2. - 1 học sinh đọc đề bài, lớp đọc thầm - Làm việc theo nhúm đụi sau đú trỡnh bày trước lớp. Thứ năm ngày 17 thỏng 4 năm 2014 Chớnh tả TUẦN 32 (tiết 2) Nghe viết: HẠT MƯA I. Mục tiờu: - Nghe viết đỳng bài chớnh tả: trỡnh bày đỳng hỡnh thức cỏc khổ thơ thể thơ 5 chữ. - Làm đỳng bài tập 2b II. Chuẩn bị: -Giỏo ỏn điện tử III. Cỏc hoạt động dạy học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: -Kiểm tra bài cũ mời 3 em lờn bảng viết cỏc từ học sinh thường hay viết sai -Nhận xột đỏnh giỏ 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài b) Hướng dẫn nghe viết : - Đọc mẫu bài “Hạt mưa” - Yờu cầu ba học sinh đọc lại bài thơ . - Những cõu thơ nào núi lờn tỏc dụng của hạt mưa ? - Những cõu nào núi lờn tớnh cỏch tinh nghịch của hạt mưa ? - Nhắc nhớ cỏch viết hoa danh từ riờng trong bài . - Yờu cầu học sinh viết bảng con một số từ dễ sai: sụng hồ, vườn, nghịch,.... * Viết chớnh tả: - Đọc cho học sinh chộp bài . - Theo dừi uốn nắn cho học sinh - Thu tập học sinh chấm điểm và nhận xột. * Hướng dẫn làm bài tập Bài 2b: - Nờu yờu cầu của bài tập -Yờu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 2 -Yờu cầu lớp làm bài cỏ nhõn . -Mời 2 em lờn bảng thi làm bài . * Chốt lại lời giải đỳng , mời hai em đọc lại . 3. Củng cố - Dặn dũ: -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ tiết học -Nhắc nhớ về tư thế ngồi viết và trỡnh bày sỏch vở sạch đẹp. - Chuẩn bị bài :Nghe - viết: Cúc kiện trời. - Huệ, Quang, Hà lờn bảng viết cỏc từ giỏo viờn đọc : Cỏi lọ lục bỡnh lỏnh nước men nõu/ Vinh và Võn vụ vườn dừa nhà Dương . - Lắng nghe đọc mẫu bài viết -3 em đọc lại bài thơ . -Cả lớp theo dừi đọc thầm theo . -Hạt mưa ủ trong vườn thành mỡ màu của đất / Hạt mưa trang mặt nước, làm gương cho trăng soi . -Hạt mưa đến là nghịch rồi ào ào đi ngay - Lớp thực hiện viết vào bảng con cỏc từ dễ nhầm lẫn. - Nghe giỏo viờn đọc để chộp vào vở . -Nghe đọc lại để soỏt và tự sửa lỗi bằng bỳt chỡ - Nộp bài lờn để giỏo viờn chấm điểm - Hai em đọc lại yờu cầu bài tập 2 -Cả lớp thực hiện vào vở và sửa bài . -Cử 2 đại diện lờn bảng thi làm bài đỳng và nhanh . 2b/ Màu vàng – cõy dừa – con voi . - Lớp nhận xột bài bạn và bỡnh chọn nhúm làm nhanh và làm đỳng nhất . -1 hoặc 2 học sinh đọc lại . Toỏn: LUYỆN TẬP I. Mục tiờu: - Biết giải bài toỏn liờn quan đến rỳt về đơn vị. - Biết lập bảng thống kờ theo mẫu. - HS làm được bài tập 1,2 ,3 (a), 4 - HSKT: Làm đỳng BT1. II.Cỏc hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: Luyện tập. -Gọi 1 học sinh lờn bảng sửa bài 2. - Nhận xột ghi điểm. -Nhận xột bài cũ. 2. Bài mới: Luyện tập Bài 1: - Gv mời 1 Hs đọc yờu cầu đề bài: - Gv hướng dẫn Hs giải toỏn theo hai bước theo: + Bước 1: 1 km đi hết mấy phỳt ? + Bước 2: 28 phỳt đi được mấy km ? - Gv yờu cầu Hs tự làm. - Gv yờu cầu Hs nhận xột bài làm của bạn trờn bảng. - Gv nhận xột, chốt lại: Bài giải Số phỳt đi 1 km là: 12 : 3 = 4 (phỳt) Số km đi trong 28 phỳt là: 28 : 4 = 7 (km) Đỏp số: 7km. Bài 2: - Gv mời 1 Hs đọc yờu cầu đề bài: - Gv yờu cầu Hs túm tắt bài toỏn và tự làm. - Gv mời 1 Hs lờn bảng sửa bài. Bài giải Số gạo trong mỗi tỳi là: 21 : 7 = 3 (kg) Số tỳi cần lấy để đựng được 15 kg gạo là: 15 : 3 = 5 (tỳi) Đỏp số: 5 tỳi gạo Bài 3a: - Gv mời 1 Hs đọc yờu cầu của bài. - Gv yờu cầu cả lớp làm bài vào vở. 2 Hs lờn bảng thi làm bài. - Gv nhận xột, chốt lại: a) 32 : 4 x 2 = 16 32 : 4 : 2 = 4 b. BTVN Bài 4: - Gv mời 1 Hs yờu cầu đề bài. - Gv chia Hs thành 4 nhúm nhỏ. Cho cỏc em chơi trũ chơi “Ai nhanh”: - Yờu cầu: Cỏc nhúm sẽ lờn thi làm bài tiếp sức. Trong thời gian 5 phỳt, nhúm nào làm xong, đỳng sẽ thắng cuộc. - Gv nhận xột, tuyờn dương nhúm thắng cuộc. 3. Củng cố – dặn dũ. Gọi 2 hs nờu lại cỏch tớnh về bài toỏn liờn quan đến rỳt về đơn vị. Về nhà làm bài 1, 2. Nhận xột tiết học. Chuẩn bị bài: Luyện tập chung. - Tuấn. -Hs đọc yờu cầu đề bài. -Hs thảo luận cõu hỏi: -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -Một Hs lờn bảng sửa bài. -Hs nhận xột. -Hs đọc yờu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. - Hoàng Anh lờn bảng sửa bài. -Hs nhận xột bài của bạn. -Hs chữa bài đỳng vào vở. -Hs đọc yờu cầu của bài. -Cả lớp làm bài vào PHT. 2 Hs lờn bảng thi làm bài. -Hs cả lớp nhận xột. -Hs đọc yờu cầu đề bài. -Cỏc nhúm thi làm bài với nhau. -Hs cả lớp nhận xột. Lớp H.Sinh 3A 3B 3C 3D Tổng Giỏi 10 7 9 8 34 Khỏ 15 20 22 19 76 Tr.bỡnh 5 2 1 3 11 Tổng 30 29 32 30 121 HS thực hiện y/c của GV HS lắng nghe Luyện từ và cõu: ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG Gè ? DẤU CHẤM, DẤU HAI CHẤM I. Mục tiờu: Giỳp HS: - Tỡm và nờu được tỏc dụng của dấu hai chấm trong đoạn văn (BT 1) - Điền đỳng dấu chấm, dấu hai chấm vào chỗ thớch hợp (BT 2) - Tỡm được bộ phận trả lời cõu hỏi bằng gỡ ? (BT 3) II. Đồ dựng dạy học: - Giỏo ỏn điện tử III. Cỏc hoạt động dạy học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: -Yờu cầu hai em làm miệng bài tập 1 và bài tập 3 tiết LTVC tuần 31. -Nhận xột phần kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn học sinh làm bài tập: * Bài 1 : - Yờu cầu một em đọc bài tập 1. - Yờu cầu cả lớp đọc thầm . - Mời một em lờn bảng làm mẫu . - Yờu cầu lớp làm việc theo nhúm tỡm cỏc dấu hai chấm cũn lại và cho biết cỏc dấu hai chấm đú cú tỏc dụng gỡ . - Theo dừi nhận xột từng nhúm . - Giỏo viờn chốt lời giải đỳng . *Bài 2: -Mời một em đọc nội dung bài tập 2 lớp đọc thầm theo . - Dỏn 3 tờ giấy khổ to lờn bảng lớp . - Yờu cầu lớp làm việc cỏ nhõn vào nhỏp . - Mời 3 em lờn thi làm bài trờn bảng . - Nhận xột đỏnh giỏ bỡnh chọn em thắng cuộc . - Chốt lại lời giải đỳng . * Bài 3 -Mời một em đọc nội dung bài tập 3 lớp đọc thầm theo . - Dỏn 3 tờ giấy khổ to lờn bảng lớp . -Yờu cầu lớp làm việc cỏ nhõn . - Mời 3 em lờn thi làm bài trờn bảng . - Nhận xột đỏnh giỏ bỡnh chọn em thắng cuộc . 3 Củng cố - Dặn dũ - Nờu lại nội dung bài. -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ tiết học -Dặn về nhà học bài xem trước bà

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 32 Lop 3_12339727.doc