Giáo án các môn học lớp 3 (buổi chiều) - Trường Tiểu học Nhân Đạo - Tuần 32

I.Mục tiêu

- Ôn 3 kiểu câu Ai - thế nào? Ai - là gì ? Ai - làm gì ?

- Tìm đúng bộ phận trong câu trả lời câu hỏi Ai (con gì, cái gì)? - thế nào? làm gì? là gì?

- Đặt được câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) - là gì ? Ai - làm gì ? Ai - thế nào?

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu

1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

2. Hướng dẫn làm bài tập

 Bài1: HS đọc đề bài. Nêu các câu thuộc mẫu câu nào? ( Ai thế nào?)

- HS tự làm bài và chữa bài.

- GV gọi HS đọc lời giải và chốt lời giải đúng.

 Bài 2: HS đọc thầm và nêu yêu cầu.

- Làm mẫu câu 1:

- Đoạn văn này có mấy câu? Xác định từng câu thuộc mẫu câu gì? Sau đó chỉ rõ bộ phận trả lời câu hỏi Ai ? hoặc làm gì ?

 

doc8 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn học lớp 3 (buổi chiều) - Trường Tiểu học Nhân Đạo - Tuần 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 32 Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2012 Tiết 1: Toán ôn cách đọc, viết các số trong phạm vi 100 000 I. Mục tiêu - HS luyện đọc, viết số và nắm thứ tự các số trong phạm vi 100 000 - Tìm thành phần chưa biết. - Luyện giải toán có văn. II. Các hoạt động dạy học Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài. Đọc các số sau. GV hướng dẫn cách làm, HS tự làm. GV chữa bài. Lớp đọc đồng thanh. 10 250 15 003 13 428 20 005 Bài 2: HS đọc yêu cầu của bài 1204 : x = 4 x : 5 = 524 240 – x = 96 924 + x = 8209 Cho HS nêu cách tìm x. HS làm bài. GV chữa bài. Bài 3: HS đọc yêu cầu của bài GV chữa bài Bước 1: đào một ngày được 315 : 3 = 105( m ) Bước 2: đào 8 ngày được: 105 x 8 = 864 ( m ) Bài 4: HS nêu yêu cầu của bài HS nhận xét để rút ra quy luật. HS làm bài. GV chữa bài 99600, 99601, 99602, 99603, 99604, 99605 18200, 18300, 18400, 18500, 18600, 18700 Bài 5: HS ôn lại Số lớn nhất có 5 chữ số là: Số nhỏ nhất có 5 chữ số là: 3. Củng cố, dăn dò: Nhận xét giờ học, dặn dò HS. Tiết 2: Toán ôn tập phép tính cộng, trừ trong pham vi 100000 I. Mục tiêu Củng cố về cộng, trừ, trong phạm vi100000 Ôn giải toán có văn. II. Đồ dùng: Sử dụng vở bài tập toán III. Các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài. 2. Thực hành Bài 1:Cho 2 HS lên bảng thực hiện HS dưới lớp làm nháp GV chữa bài Bài 2. HS đọc đề bài toán và nêu yêu cầu của bài GV chữa bài Bài 3: HS đọc đề bài toán và nêu yêu cầu của bài GV hướng dẫn, HS làm tiếp GV chữa bài Bước 1: Số bóng đèn còn lại sau lần 1 chuyển: 80000 – 38000 = 42000 Bước 2: Số bóng đèn còn lại sau lần 2 chuyển: 42000 – 26000 = 16000 Dăn dò GV: Củng cố giải toán có văn Tiết 3: Tiếng việt Ôn các bài tập đọc tuần 31 I. Mục tiêu. - Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch bài văn, bài thơ đã học ở tuần 31. - Trả lời được các câu hỏi về nội dung bàiđọc và học thuộc lòng 2- 3 đoạn bài thơ đã học. II. Các hoạt động dạy học. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học. 2. Ôn tập - GV nêu tên 3 bài tập đọc: + Bác sĩ Y-éc-xanh. + Bài hát trồng cây. + Con cò. - Cho HS ôn lại lần lượt từng bài theo các bước sau: GV hoặc HS khá giỏi đọc toàn bài. HS luyện đọc và giải nghĩa lại các từ ở SGK. - HS đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp. - HS đọc tiếp nối từng đoạn trong nhóm - Một số em đọc trước lớp kết hợp trả lời câu hỏi ở cuối SGK. - Cả lớp đọc to toàn bài. Sau mỗi bài giáo viên cho HS nhắc lại nội dung bài đọc. 3. Củng cố, dặn dò. GV nhận xét giờ học và dặn HS về tập đọc ở nhà. Thứ tư ngày 25 tháng 4 năm 2012 Tiết 1: Toán ôn tập về đại lượng I. Mục tiêu - Giúp HS ôn tập và củng cố cách đọc, viết số đo độ dài có hai tên đơn vị đo. - Củng cố cách so sánh các dài dựa vào số đo của chúng. II. Hoạt động dạy học chủ yếu Bài tập 1: Nêu số đo có hai đơn vị đo. GV vẽ Đoạn thẳng AB như SGK và yêu cầu HS đo độ dài đoạn thẳng Đoạn thẳng AB dài 1m và 9cm viết tắt như sau 1m 9cm và đọc là 1mét 9 cm Viết bảng 3m 2dm = ...dm và yêu cầu HS đọc Muốn đổi 3m 2dm thành dm ta thực hiện như thế nào ? Vậy muốn đổi số đo có hai đơn vị thành số đo có một đơn vị ta đổi từng thành phần, sau đó cộng lại. HS làm tiếp các phần còn lại của bài - thực hành làm bài và chữa bài. Bài tập 2: Cộng trừ, nhân, chia các số đo độ dài. 2HS lên bảng và cả lớp làm bài rồi chữa bài GV gọi HS lên bảng viết phép tính rồi làm bài và nêu cách làm. GV củng cố bài: Ta thực hiện bình thường như với các số tự nhiên, sau đó ghi tên đơn vị vào kết quả. Bài tập 3: So sánh các số đo độ dài. HS đọc đề bài toán và nêu yêu cầu. GV viết phép tính 6m 3cm .... 7m, yêu cầu HS suy nghĩ và cho kết quả so sánh. (6m 3cm = 603 cm , 7m = 700cm) HS 2em lên bảng, cả lớp làm vào vở, nhận xét chữa bài. GV củng cố bài toán: Muốn điền đúng ta cần đổi thành đơn vị giống nhau, sau đó so sánh và điền dấu. * Củng cố dặn dò. Tiết 2: Luyện từ và câu ôn về 3 mẫu câu đã học I.Mục tiêu - Ôn 3 kiểu câu Ai - thế nào? Ai - là gì ? Ai - làm gì ? - Tìm đúng bộ phận trong câu trả lời câu hỏi Ai (con gì, cái gì)? - thế nào? làm gì? là gì? - Đặt được câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) - là gì ? Ai - làm gì ? Ai - thế nào? II. Các hoạt động dạy học chủ yếu 1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu giờ học. 2. Hướng dẫn làm bài tập Bài1: HS đọc đề bài. Nêu các câu thuộc mẫu câu nào? ( Ai thế nào?) HS tự làm bài và chữa bài. GV gọi HS đọc lời giải và chốt lời giải đúng. Bài 2: HS đọc thầm và nêu yêu cầu. Làm mẫu câu 1: Đoạn văn này có mấy câu? Xác định từng câu thuộc mẫu câu gì? Sau đó chỉ rõ bộ phận trả lời câu hỏi Ai ? hoặc làm gì ? Bài 3: HS đọc SGK nêu yêu cầu của bài tập. GV nêu với các cụm từ đã cho, có thể đặt nhiều câu "Ai làm gì ?" HS làm bài - Chữa bài Bài 4: HS đọc yêu cầu của bài. Đặt câu theo mẫu Ai là gì ? - HS làm mẫu: nói về mẹ em. GV nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò - Nhận xét giờ học và hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài sau. Tiết 3: Rèn chữ Liên hợp quốc I. Mục tiêu - Reứn kú naờng vieỏt chính tả cho HS. - Nghe – vieỏt ,trỡnh baứy ủuựng ủeùp, chớnh xaực baứi: Lieõn hụùp quoỏc. - Làm đúng bài tập phân biệt: s / x II. Đồ dùng Chép lên bảng bài tập III. Các hoạt động dạy học A. Bài cũ: HS viết bảng con: tên 5 nước trong khu vực Đông Nam á. B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn HS nghe viết a. Chuẩn bị: GV đọc bài Quà của đồng nội. HS cả lớp theo doĩ Cho HS đọc lại bài Cho HS nắm nội dung đoạn viết -Hoỷi Lieõn hụùp quoỏc thaứnh laọp nhaốm muùc ủớch gỡ? -Coự bao nhieõu thaứnh vieõn trong Lieõn hụùp quoỏc? -Vieọt Nam trụỷ thaứnh Lieõn hụùp quoỏc vaứo luực naứo? -GV giaỷi thớch tửứ “laừnh thoồ” Những chữ nào trong đoạn văn phải viết hoa? - HS tập viết chữ khó: b. HS viết bài GV cho HS soát lại bài c. GV chấm cho HS chữa bài 3. Hướng dẫn HS làm bài tập Bài 2: HS đọc yêu cầu của bài, làm bài. GV chữa bài: Nhà xanh, đỗ xanh Ơ trong, rộng mênh mông, cánh đồng 4. Củng cố dặn dò GV nhận xét giờ học Về nhà tập học thuộc bài thơ Cho HS về làm ở vở BTTV. Thứ sáu ngày 27 tháng 4 năm 2012 Tiết 1: Toán ôn tập về hình học I. Mục tiêu - Ôn tập, củng cố về đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc; tính chu vi hình tam giác, tứ giác. - Ôn về hình tròn. Biết được tâm, đường kính, bán kính của hình tròn. - Bước đầu dùng com pa vẽ được hình tròn. II. Hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài. 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1: Nêu tên các bán kính, đường kính trong mỗi hình tròn. GV vẽ hình lên bảng như trong SGK. HS nêu yêu cầu của bài. HS nêu tên các đường kính, bán kính có trong các hình (mỗi học sinh nêu tên một đường kính hoặc một bán kính.) Bài 2 : Ôn cách đo độ dài đoạn thẳng: - Học sinh nêu yêu cầu của bài, GV vẽ hình như SGK lên bảng. - Học sinh đo, nêu số đo của hình vẽ trong SGK . - Học sinh làm bài, đọc kết quả và nêu cách làm. - Hỏi: Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào. Bài 3 : Học sinh nêu yêu cầu, GV vẽ hình như SGK lên bảng. - Học sinh quan sát, đếm hình ( như yêu cầu ) - Gọi học sinh lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở . - Học sinh nêu kết quả mình tìm được. - Học sinh bổ xung. GV chốt số hình đếm được: Bài 4 : Học sinh đọc yêu cầu và quan sát hình trong SGK - Học sinh kẻ hình vào vở. - Gọi học sinh lên bảng làm bài. GV nhận xét và chốt ý đúng 3. Củng cố, dặn dò - GV nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ. - Nhận xét giờ học và hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài sau. Tiết 2: Tập làm văn Ôn các bài văn tuần 30 - 31 I. Mục tiêu - Rèn kĩ năng viết : Biết viết một bức thư ngắn cho cho một bạn nhỏ nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái. - Lá thư trình bày đúng thể thức ;đủ ý ;dùng từ đặt câu đúng; thể hiện tình cảm với người nhận thơ. - HS viết được đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường. II. Đồ dùng dạy học. - Bảng lớp viết câu gợi ý Viết thư như SGK - Bảng phụ viết trình tự lá thư . - Phong bì thư, tem thư ,giấy rời để viết thư . III. Các hoạt động dạy học. 1. Giới thiệu bài mới GV giới thiệu đề bài và nội dung tiết học. 2. Hướng dẫn HS làm bài tập Bài 1: GV Y/C HS đọc Y/C của bài . Nội dung thư phải thể hiện được: *Mong muốn được làm quen với bạn ( để làm quen với bạn,Khi viết các em cần tự giới thiệu tên mình ,mình là người Việt nam..)bày tỏ tình thân ái,mong muốn các bạn nhỏ trên thế giới được sống trong hạnh phúc... Cho HS đọc lại hình thức trình bày một lá thư. GV treo bảng phụ có trình bày sẵn bố cục của lá thư . - GV chốt lại :Khi viết các em cần nhớ viết theo trình tự: + Dòng đầu thư: các em phải ghi rõ địa điểm thời gian viết thư . + Lời xưng hô: viết cho bạn nên xưng hô bạn thân mến... +Nội dung thư làm quen thăm hỏi ,bày tỏ tình thân ái, lời chúc lời hứa hẹn + Cuối thư ; Lời chào chữ kí và kí tên . * Cho HS viết bài vào giấy rời đã chuẩn bị . * Cho HS đọc thư. GV nhận xét chấm 3 bài viết hay. Bài 2: Hướng dẫn HS kể miệng HS đọc yêu cầu và gợi ý GV chốt lại 5 bước tổ chức cuộc họp + Nắm nội dung: Em cần làm gì để bảo vệ môi trường? Không vứt rác bừa bãi - Không xả nước bẩn xuống ao hồ Chăm quét don nhà cửa + HS thi tổ chức cuộc họp. Bài 3: Hướng dẫn HS viết GV lưu ý HS: Viết vào giấy rời. HS viết bài. GV nêu yêu cầu: Nhớ và thuật lại các ý kiến trong cuộc họp HS đọc bài viết 3. Củng cố dặn dò GV nhận xét tiết học. Về nhà quan sát, tuyên truyền về bảo vệ môi trường Về nhà hoàn thiện bài văn. Tiết 3: Sinh hoạt tập thể Họp lớp I. Mục tiêu - Tổng kết các hoạt động của tháng 4, nêu những ưu- nhược điểm trong tháng. - Đề ra phương hướng và kế hoạch hoạt động cho tháng tới. II. Lên lớp 1. GV nêu mục đích - yêu cầu tiết học. 2. Nội dung. a. Ban caựn sửù lụựp baựo caựo tỡnh hỡnh chung cuỷa lụựp veà caực maởt : hoùc taọp, neà neỏp, lao ủoọng trong tuaàn qua. 2. Caực toồ trửụỷng ủoùc keỏt quaỷ theo doừi caực baùn trong toồ vaứ phaõn coõng trửùc nhaọt. b. GV nhận xét chung. -ẹaùo ủửực : -Hoùc taọp : -Neà neỏp, veọ sinh : - Tuyên dương những thành tích HS đã đạt được, ghi nhận sự cố gắng của các em. Rút kinh nghiệm những việc chưa đạt được để cố gắng tháng sau. c. Nhieọm vuù tuaàn tụựi : - ẹi hoùc ủeàu, ủuựng giụứ, an toaứn. - Hoùc baứi vaứ laứm baứi ủaày ủuỷ trửụực khi ủeỏn lụựp. - Trang phuùc goùn gaứng, veọ sinh caự nhaõn saùch seừ. - OÂn taọp toỏt ủeồ chuaồn bũ thi HSG. BGH ký duyệt: ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGA chieu Tuan32.doc