Giáo án các môn lớp tuần 13 (buổi chiều) - Trường TH Phạm Hồng Thái

I . MỤC TIÊU

- Học sinh nắm chắc về phép trừ trong phạm vi 7.

- Làm được các dạng bài tập liên quan.

- Củng cố mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc16 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 26/11/2018 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn lớp tuần 13 (buổi chiều) - Trường TH Phạm Hồng Thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 2014 Toán (Tăng cường) : LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7 I . MỤC TIÊU - Học sinh nắm chắc kiến thức về phép cộng trong phạm vi 7. - Làm được các dạng bài tập liên quan. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn tập - HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 7. 2. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1.Tính 0 + 7 = 7 1 + 6 = 7 2 + 5 = 7 3 + 4 = 7 7 + 0 = 7 6 + 1 = 7 5 + 2 = 7 4 + 3 = 7 - Hướng dẫn, nhận xét. Bài 2. Điền dấu: >, <, = 3 + 47 3 + 37 7 + 04 2 + 45 1 + 54 5 + 26 - Yêu cầu HS làm bảng con. Bài 3. Tính 1 + 5 + 1 = 7 1 + 4 + 2 = 7 3 + 2 + 2 = 7 2 + 3 + 2 = 7 2 + 2 + 3 = 7 5 + 0 + 2 = 7 - Yêu cầu HS làm bài. - Nhận xét, sửa bài. 3. Dặn dò: Dặn HS ôn bài, chuẩn bị bài sau. - Đọc đồng thanh 2 lần. - HS nêu yêu cầu. - HS làm bảng con. - Nêu yêu cầu. - HS yếu làm bài 1. - 3 HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con. - Nêu yêu cầu - HS khá, giỏi làm bài 2, 3. - HS làm miệng. Thứ tư ngày 19 tháng 11 năm 2014 Tiếng việt (Tăng cường ) LUYỆN ĐỌC: IÊN, YÊN, UÔN, ƯƠN I . MỤC TIÊU Giúp HS: - Rèn kĩ năng viết liền nét, nối nét các tiếng có vần iên, yên, uôn, ươn - Rèn tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở - Luyện đọc, viết bài iên, yên, uôn, ươn, làm vở BTTV. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định: - Cho HS hát. 2.Bài mới: - Giới thiệu bài: * Đọc ở SGK và từ mở rộng: - Cho HS mở SGK và yêu cầu đọc. - Cho HS đọc, GV sửa sai cho HS yếu. - GV cho HS đọc kết hợp phân tích các từ: bờ biển, tiến lên, yên vui, yên ngựa, mưa tuôn, buồn bã, sườn núi, vươn lên. - GV giải nghĩa một số từ cho HS. * Làm vở bài tập Tiếng Việt: + Nối: Cho HS đọc từ và nối tranh vẽ với từ. + Nối hai cột từ: HS đọc hai cột từ. - Cho HS viết. 3.Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét giờ học. - Dặn HS về đọc ôn. - Lớp hát. - HS lắng nghe. - HS đọc từ cá nhân, đồng thanh. - HS lắng nghe. - Lớp nhận xét,sửa sai. - HS viết vào vở BTTV. Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ (Ôn múa hát tập thể và các trò chơi dân gian tháng 11) Thứ tư ngày 19 tháng 11 năm 2014 Toán (Tăng cường) : LUYỆN TẬP PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7 I . MỤC TIÊU - Học sinh nắm chắc về phép trừ trong phạm vi 7. - Làm được các dạng bài tập liên quan. - Củng cố mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn tập - HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 7. 2. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1. Số? 7 - 1 = 6 7 - 2 = 5 7 - 3 = 4 7 - 4 = 3 2. Điền , = 7 - 4 3 7 - 2 7 - 5 7 - 1 4 7- 0 6 - GV hướng dẫn - Nhận xét. - Gọi các nhóm trình bày, GV nhận xét. - Yêu cầu 2 HS làm bảng lớp. Bài 3. Tính - GV hướng dẫn. 7 - 4 - 2 = 1 7 - 3 - 1 = 3 7 - 4 - 1 = 2 7 - 5 - 1 = 1 7 - 1 - 3 = 3 7 - 2 - 4 = 1 - Yêu cầu HS làm bảng con. - Nhận xét, sửa bài. * Yêu cầu HS hoàn thành vở bài tập Toán. 3. Dặn dò: Dặn HS ôn bài, chuẩn bị bài sau. - Đọc đồng thanh 2 lần. - 4 HS làm bảng lớp. - Cả lớp làm vào nháp. - HS TB, yếu làm bài 2. - HS khá, giỏi làm bài 1, 3. - HS làm nháp. Thứ năm ngày 20 tháng 11 năm 2014 Tiếng việt (Tăng cường ) LUYỆN ĐỌC, VIẾT: ONG, ÔNG, ĂNG, ÂNG I . MỤC TIÊU Giúp HS: - Rèn kĩ năng viết liền nét, nối nét các tiếng có vần ong, ông, ăng, âng - Rèn tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở - Luyện đọc, viết bài ong, ông, ăng, âng, làm vở BTTV. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định: Cho HS hát 1 bài 2.Bài mới: -Giới thiệu bài: * Đọc ở SGK và từ mở rộng: - Cho HS mở SGK và yêu cầu đọc. - Cho HS đọc, GV sửa sai cho HS yếu. - GV cho HS đọc kết hợp phân tích các từ: hư hỏng, rong chơi, hồng hào, con rồng, băng giá, lặng lẽ, vâng lời, nâng đỡ. - GV giải nghĩa một số từ cho HS. - Câu: Vâng lời mẹ, Thắng trông em nhỏ. Dòng sông phẳng lặng, nắng chiếu sáng trắng. - GV đọc mẫu, cho hs tìm tiếng mới, phân tích. Giải lao * Viết các từ vừa đọc - GV hướng dẫn, viết mẫu. - Câu: Vâng lời mẹ, Thắng trông em nhỏ. - Yêu cầu HS viết vào vở: rong chơi, hồng hào, lặng lẽ, vâng lời. * Làm vở bài tập Tiếng Việt: + Nối: Cho HS đọc từ và nối tranh vẽ với từ. + Nối hai cột từ: HS đọc hai cột từ 3.Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét giờ học. - Nhận xét, tuyên dương những em viết đẹp. - Về nhà luyện đọc, viết tiếng, từ, câu có các vần đã học. - Lớp hát. - HS lắng nghe. - HS đọc từ cá nhân, đồng thanh. - HS lắng nghe. - HS làm vào vở. - HS viết vở. - Hs yếu viết từ lặng lẽ, vâng lời. Học sinh K, G viết câu. - Lớp nhận xét, sửa sai. - HS viết vào vở BTTV. Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2014 Toán (Tăng cường) : LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 7 I . MỤC TIÊU - Học sinh nắm chắc về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 7. - Làm được các dạng bài tập liên quan. - Củng cố mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn tập - HS đọc lại bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 7. 2. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1: Tính: 4 + 3 = 7 5 + 2 = 7 6 + 1 = 7 3 + 4 = 7 2 + 5 = 7 1 + 6 = 7 7 - 4 = 3 7 - 5 = 2 7 - 6 = 1 7 - 3 = 4 7 - 2 = 5 7 - 1 = 6 Bài 2. Số? a/ 2 + = 7 + 1 = 7 7 - = 6 7 - ... = 4 - 1 = 6 + 3 = 7 b/ 6 + 1+ 0 = 7 - 4 - 2 = 7 - 2 - 3 = 5 + 2 - 1 = 4 + 0 - 4 = 6 - 6 + 7 = - GV hướng dẫn - Nhận xét. - Yêu cầu HS làm bảng con. Bài 3 : Điền >, <, = 3 + 4 6 6 - 1 4 + 3 3 + 4 7 5 + 1 7 - 1 7 - 4 4 7 - 0 6 + 1 - Yêu cầu HS làm bài. - Nhận xét, sửa bài. * Yêu cầu HS hoàn thành vở bài tập Toán. 3. Dặn dò: Dặn HS ôn bài, chuẩn bị bài sau. - Đọc đồng thanh 2 lần. - 4 HS làm bảng lớp. - Cả lớp làm vào bảng con. - HS khá, giỏi làm bài 2, 3. - HS làm miệng. - 3 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào nháp. Thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2013 Thủ công (Tăng cường): CÁC QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ GẤP GIẤY VÀ GẤP HÌNH I . MỤC TIÊU - Học sinh nắm được các kí hiệu, quy ước về gấp giấy. - Bước đầu biết gấp các đường gấp giấy theo kí hiệu, quy ước. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định: Kiểm tra dụng cụ của HS 2. Bài mới: - Nhắc lại quy ước một số kí hiệu về gấp giấy. - GV giới thiệu từng mẫu kí hiệu về gấp giấy và cho HS vẽ: + Kí hiệu đường giữa hình: ( ) - Cho HS quan sát mẫu kí hiệu đường giữa hình: Đường giữa hình là đường có nét gạch và chấm. - GV cho học sinh vẽ vào giấy nháp. + Kí hiệu đường dấu gấp: Đường dấu gấp là đường có nét đứt ( ) - Cho HS quan sát mẫu kí hiệu đường dấu gấp: Đường dấu gấp là đường có nét gạch đứt. - GV cho học sinh vẽ vào giấy nháp đường dấu gấp. + Kí hiệu đường dấu gấp vào: - Cho HS quan sát mẫu kí hiệu đường có dấu gấp vào: Trên đường dấu gấp có mũi tên chỉ hướng gấp vào. - GV cho học sinh so sánh đường có dấu gấp và đường có dấu gấp vào. - GV cho học sinh vẽ vào giấy nháp đường có dấu gấp vào và mũi tên chỉ hướng gấp vào. + Kí hiệu đường dấu gấp ngược ra phía sau: - Cho HS quan sát mẫu kí hiệu đường có dấu gấp ngược ra phía sau: - GV cho học sinh so sánh đường có dấu gấp và đường có dấu gấp ngược ra phía sau. - GV cho học sinh vẽ vào giấy nháp đường có dấu gấp ngược ra phía sau: - GV kiểm tra một số bài vẽ của học sinh. Nhận xét 4. Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét: Sự chuẩn bị, tinh thần học tập của học sinh. - Dặn dò: HS chuẩn bị giấy có kẻ ô, giấy màu trắng để tiết sau học bài Gấp các đoạn thẳng cách đều - HS quan sát. - HS thực hành vẽ. - HS quan sát. - HS vẽ. - HS quan sát. - HS trả lời: Đường có dấu gấp vào có mũi tên chỉ hướng gấp vào. - HS vẽ. - HS quan sát. - HS trả lời : Đường có dấu gấp ngược ra phía sau - HS vẽ. - HS nghe. Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2013 Tiếng Việt (Tăng cường): LUYỆN ĐỌC I . MỤC TIÊU - Rèn kĩ năng đọc các tiếng có vần ung, ưng. - Rèn cách phát âm đúng cho học sinh, tránh phát âm theo tiếng địa phương. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định - Cả lớp hát. 2. Hướng dẫn HS đọc - Giới thiệu - Ghi các từ luyện đọc: tung hứng, cái vung, sử dụng, cái bụng, bánh chưng, tưng bừng, hưng phấn, khu rừng. * Từ tung hứng: - Trong từ tung hứng tiếng nào có chứa vần đã học? - Phân tích tiếng tung, hứng? - Đánh vần tiếng tung, hứng? - Đọc trơn tiếng tung, hứng? - Đọc trơn từ tung hứng? - Hướng dẫn tương tự với các từ: cái vung, sử dụng, cái bụng, bánh chưng, tưng bừng, hưng phấn, khu rừng. - Câu: Chúng em tưng bừng phá cỗ trung thu. Dưới sông cá tung tăng bơi lội. - GV đọc mẫu, cho hs tìm tiếng mới, phân tích *Trò chơi: Ai nhanh hơn Yêu cầu HS tìm tiếng, từ có vần ung - ưng *Sau đó yêu cầu hs phân tích tiếng, luyện đọc. Nhận xét, tuyên dương. 3. Nhận xét, dặn dò - Nhận xét tiết học. - HS hát. - HS theo theo dõi, phát hiện vần đã học. - Tiếng tung có chứa vần ung, tiếng hứng có chứa vần ưng. - Tiếng tung có âm h đứng trước, vần ung đứng sau. Tiếng hứng có âm h đứng trước, vần ưng đứng sau, dấu sắc trên đầu âm ư. - Cá nhân, đồng thanh. - Cá nhân, đồng thanh. - HS luyện đọc theo nhóm đôi. Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2012 Toán (Tăng cường) : LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU - Luyện tập về phép cộng trong phạm vi 8. - Luyện tập về phép trừ trong phạm vi 7 - Làm được các dạng bài tập liên quan. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn tập - HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 8 2. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1. Tính - Nêu yêu cầu. 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 8 8 8 8 8 8 Bài 2. Tính - Nêu yêu cầu. 7 + 1 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 4 + 4 = 8 7 + 1 = 8 6 + 2 = 8 5 + 3 = 8 8 + 0 = 8 7 - 1 = 6 6 - 2 = 4 5 - 3 = 2 0 + 4 = 4 Bài 3. Tính 1 + 3 + 4 = 8 4 + 1 + 1 = 6 1 + 2 + 5 = 8 3 + 2 + 2 = 7 2 + 3 + 3 = 8 2 + 2 + 4 = 8 - Gọi các nhóm trình bày, GV nhận xét. 3. Dặn dò: Dặn HS ôn bài, chuẩn bị bài sau. - Đọc đồng thanh. - Tính theo hàng dọc. - 3 HS làm bảng, cả lớp làm bảng con. - HS yếu làm bài 1. - Tính theo hàng ngang. - Làm miệng. - HS khá, giỏi làm bài 2, 3. - 3 HS làm bảng, cả lớp làm nháp. Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2012 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ (Ôn múa hát tập thể và các trò chơi dân gian tháng 11)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchieu Tuần 13.doc
Tài liệu liên quan