Giáo án Đạo đức 2 cả năm theo chuẩn KYKN

ĐẠO ĐỨC BÀI 20: TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU :( (TCKT)

-Giúp hs biết nhặt của rơi cần tìm cách trả lại cho ngưòi mất.

 -Hs biết trả lại của rơi là thật thà, sẽ được mọi người quý trọng.

 -Hs trả lại của rơi khi nhặt được và biết quý trọng những người thật thà, không tham của rơi.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai.

 HS : VBT

III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :

 1. Ổn định : (1 phút ) Hát

 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần trả lại của rơi ?

 - Nhận xét, đánh giá.

 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “ Trả lại của rơi”

 b/ Các hoạt động dạy học :

 

docx42 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 26/11/2018 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Đạo đức 2 cả năm theo chuẩn KYKN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-GV nhận xét. Dặn Xem lại bài - Hs biết giúp cha mẹ làm việc nhà . Đạo đức :BÀI 8 : CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết2) I. MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : VBT. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải chăm làm việc nhà ? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Chăm làm việc nhà” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Tự liên hệ Mục Tiêu : Giúp hs nhìn nhận, đánh giá sự tham gia làm việc nhà của bản thân. -GV nêu câu hỏi. -GV nhận xét, khen ngợi. *Hoạt động 2 : Đóng vai MT :Hs biết ứngxử đúng trong các tình huống cụ thể. -GV chia nhóm giao tình huống. -Kết luận : Cần làm việc nhà xong, mới đi chơi, *Hoạt động 3 : Trò chơi nếu thì. Mục tiêu : Hs thể hiện được trách nhiệm của mình với công việc gia đình. -GV hướng dẫn cách chơi. -Nhận xét, khen ngợi. Kết luận chung : Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là quyền và bổn phận của trẻ em. -Trao đổi bạn cùng bàn. -Hs trả lời. -Thảo luận đóng vai. -Trình bày trước lớp. -Các nhóm thảo luận, trình bày trước lớp. -Hs chơi theo nhóm. 4.Củng cố : (4 phút) -Chăm làm việc nhà có lợi ích gì ? -GV nhận xét. Xem lại bài - Hs biết giúp cha mẹ làm việc nhà, Đạo đức : BÀI 9 : CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu BT. Dụng cụ sắm vai. HS : Xem bài trước. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải chăm làm việc nhà ? - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Chăm chỉ học tập” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Xử lí tình huống Mục Tiêu : Hs hiểu được biểu hiện cụ thể của việc chăm chỉ học tập. -Thảo luận theo nhóm. -Kết luận : khi đang học, đang làm bài,.. *Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm Mục tiêu : Hs biết một số biểu hiện và lợi ích của việc chăm chỉ học tập. -GV phát phiếu bài tập. -Nhận xét kết luận : ý A, B, D,Đ *Hoạt động 3 : Liên hệ thực tế. Mục tiêu : Hs tự đánh giá bản thân về việc tự chăm chỉ học tập. -GV yêu cầu hs tự liên hệ bản thân và kể từng việc cụ thể. -Nhận xét, khen ngợi. -Hs thảo luận nhóm. -Trình bày trước lớp. -Hs làm cá nhân. -Trình bày trước lớp. -Hs kể cá nhân. 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần chăm chỉ học tập ? -GV nhận xét. Đạo đức :BÀI 10 : CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 2) I. MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : VBT. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải chăm chỉ học tập ? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Chăm chỉ học tập” b/ Các hoạt động dạy học TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Đóng vai Mục Tiêu : Giúp hs có kỹ năng ứng xử các tình huống trong cuộc sống. -GV nêu tình huống SGK. -Kết luận : Hs cần phải đi học đều và đúng giờ. *Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm Mục tiêu : Hs bày tỏ thái độ, ý kiến liên quan đến chuẩn mực đạo đức.. -GV phát phiếu bài tập. -Nhận xét kết luận. *Hoạt động 3 : Phân tich tiếu phẩm.. Mục tiêu : Giúp hs đánh giá hành vi chăm chỉ học tập và giải thích. -GV yêu cầu hs diễn tiểu phẩm do gv hướng dẫn. -GV nêu câu hỏi gợi ý cho hs phân tích tiểu phẩm. -KL : Giờ ra chơi, dành cho hs vui chơi bớt căng thẳng, KLC : Chăm chỉ học tập là bổn phận của người hs, -Hs thảo luận nhóm. -Các nhóm đóng vai. -Nhóm thảo luận theo phiếu. -Đại diện nhóm trình bày . -Hs diễn. 4.Củng cố : (4 phút) - Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì? -GV nhận xét. Đạo đức :BÀI 11 : THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲI Đạo đức : THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ 1 I.Mục tiêu: HS thực hành các kỉ năng nói một cách thành thạo . Vận dụng vào trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày. II.Nội dung: Cho HS thực hành đóng vai “biết nhận lỗi và sữa lỗi “ qua tình huống :Làm rơi hộp bút của bạn. -Các tổ tự dựng chuyện , phân vai rồi lên đóng vai trước lớp. -Cả lớp nhận xét. Kể lại việc học tập , sinh hoạt đúng giờ của em khi ở nhà cũng như khi ở lớp. HS đóng vai sắp xếp sách vỡ , đồ dùng học tập trong góc học tập một cách bừa bộn , khi bạn gọi đi học em tìm mã không ra... HS đọc bài thơ “Khi mẹ vắng nhà”. +Hỏi : -Bạn nhỏ đã làm gì khi mẹ vắng nhà ? -Việc làm của bạn nhỏ đã thể hiện tình cảm như thế nào với mẹ ? -Em hảy đoán xem mẹ bạn nhỏ nghĩ gì khi thấy việc làm của bạn ?. Yêu cầu HS thảo luận : Lấy ý kiến tán thành và không tán thành của HS theo nội dung phiếu của HĐ2 (Bài “Chăm chỉ học tập “,tiết 2 SGV ). GV nhận xét . @& Đ ạo đ ức :BÀI 12 : QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (Tiết 1) I. MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Tranh, câu chuyện : Giờ ra chơi. Phiếu học tập. HS : Xem bài trước III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải chăm chỉ học tập ? - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Quan tâm giúp đỡ bạn” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Kể chuyện trong giờ ra chơi. MT : Giúp hs hiểu được việc quan tâm giúp đỡ bạn.. -GV kể chuyện. -GV nêu câu hỏi, nội dung chuyện. -Kết luận : Khi bạn ngã em cần hỏi thăm, *Hoạt động 2 : Việc làm nào là đúng. MT : Hs biết được một số việc quan tâm giúp đỡ bạn. -GV đính tranh. -Y/C hs chỉ được những hành vi nào là quan tâm giúp đỡ bạn. Tại sao ? -Nhận xét kết luận. *Hoạt động 3 : Vì sao cần quan tam giúp đỡ bạn. MT HS biết được lý do vì sao cần quan t â giúp đỡ bạn. -GV phát phiếu học tập. -GV cho hs bày tỏ ý kiến. -Nhận xét kết luận : Quan tâm giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết của mỗi hs, -Hs theo dõi. -Hs trả lời. -Hs quan sát. -Thảo luận nhóm theo tranh . -Các nhóm đính tranh trình bày. -Hs đánh dấu vào trước những lý do quan tâm giúp đỡ bạn mà em tán thành. 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần phải quan tâm giúp đỡ bạn ? -GV nhận xét. Đ ạo đ ức : BÀI 13 : QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (Tiết 2) I. MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Tranh. HS : VBT III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn ? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Quan tâm giúp đỡ bạn” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Mục Tiêu : HS biết ứng xử trong tình huống liên quan đến việc quan tâm giúp đỡ bạn. -GV đính tranh. Y/C hs đoán cách ứng xử của các bạn trong tranh. -GV nêu câu hỏi về cách ứng xử. -Kết luận : Quan tâm giúp đỡ bạn phải đúng lúc. *Hoạt động 2 : Tự liên hệ. MT : Định hướng cho hs biết quan tâm giúp đỡ bạn trong cuộc sống. -Y/C hs nêu một số việc em đã qt giúp đỡ bạn. -Nhận xét khen ngợi. *Hoạt động 3 : Trò chơi “Hái hoa dân chủ” MT : Giúp hs củng cố kiến thức kỹ năng đã học. -GV cho hs hái hoa trả lời câu hỏi. -Nhận xét. KLC : Quan tâm giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết của mỗi hs, -Hs đoán. -HS thảo luận trả lời. -Hs phát biểu. -Hs trả lời. 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần phải quan tâm giúp đỡ bạn ? -GV nhận xét. Đ ạo đ ức :BÀI 14: GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 1) MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu học tập. Tranh, tiểu phẩm : “Bạn Hùng thật đáng khen”. HS : Xem bài trước III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn ? - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Giữ gìn trường lớp sạch đẹp” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Phân tích tiểu phẩm “ Bạn Hùng thật đáng khen Mục Tiêu : HS biết được một số việc làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. -GV nêu tiểu phẩm. -GV nêu câu hỏi về nộ dung tiểu phẩm -Kết luận : Vứt rác đúng nơi qui định,.. *Hoạt động 2 : Bày tỏ thái độ. Mục tiêu : Hs bày tỏ thái độ trước việc làm đúng. -GV phát tranh cho các nhóm và nêu câu hỏi. -Nhận xét kết luận. *Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến. Mục tiêu : Hs nhận thức được bổn phận của người hs là phải giừ gìn trường lớp sạch đẹp. -GV phát phiếu bài tập. -Nhận xét kết luận : Giữ gìn trường lớp sạch đẹp, -Hs sắm vai tiểu phẩm. -Thảo luận trả lời câu hỏi. -Nhóm quan sát tranh, thảo luận. –Đại diện nhóm trình bày theo tranh. -Hs làm cá nhân. 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần phải giữ gìn trường lớp sạch đẹp ? -GV nhận xét. Đ ạo đ ức BÀI 15: GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 2) I. MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : VBT III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp ? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Giữ gìn trường lớp sạch đẹp” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Đóng vai, xử lý tình huống. Mục Tiêu : HS biết ứng xử trong các tình huống cụ thể. -GV nêu tình huống. -Nhận xét kết luận. *Hoạt động 2 : Thực hành. Mục tiêu : Hs biết một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. -Y/C hs quan sát lớp học có sạch chưa. -Nhận xét kết luận : Mỗi hs cần tham gia làm việc, *Hoạt động 3 : Trò chơi “ Tìm đôi”. Mục tiêu : Hs phải biết làm gì trong các tình huống cụ thể để giữ trường lớp sạch đẹp. -GV phổ biến cách chơi. -Nhận xét đánh giá. Kết luận chung : Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là quyền và bổn phận của mỗi học sinh, -Các nhóm thảo luận đóng vai theo tình huống. -Đại diện nhóm trình bày. -Hs quan sát nếu lớp chưa sạch, tự sắp xếp lại cho sạch đẹp. -Cả lớp cùng chơi. 4.Củng cố : (4 phút) - Trường lớp sạch đẹp có lợi ích gì ? -GV nhận xét. Đạo đức :BÀI 16 : GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CỘNG CỘNG (Tiết 1) I. Mục tiêu :TCKT. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu học tập. Tranh, Đồ dùng thực hiện trò chơi sắm vai HS : Xem bài trước III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Trường lớp sạch đẹp có lợi ích gì ? - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/Giới thiệu bài “Giữ trật tự,vệ sinh nơi công cộng” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Phân tích tranh Mục Tiêu : HS biết được một biểu hiện cụ thể về giữ gìn trật tự nơi công cộng. -GV cho hs quan sát tranh. -GV nêu câu hỏi . -KL : Một số học sinh chen lấnxô đẩy như vậy làm ồn ào, *Hoạt động 2 : Xử lý tình huống. Mục tiêu : Hs hiểu 1 biểu hiện cụ thể vè giữ vệ sinh nơi công cộng. -GV nêu tình huống qua tranh, yêu cầu các nhóm thảo luận cách giải quyết. Sau đó thể hiện qua sắm vai. -Nhận xét kết luận. *Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến. MT : giúp Hs củng cố lại sự cần thiết phải giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng và những việc các em cần làm. -GV nêu yêu cầu. -Nhận xét khen ngợi hs . KLC :Mọi người đều phải giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng, -Hs quan sát -Thảo luận trả lời câu hỏi. -Nhóm quan sát tranh, thảo luận. -Đại diện nhóm trình bày theo tranh. Sắm vai. -Hs trình bày đan xen ccs hình thức : Hát, múa, kể chuyện,. 4.Củng cố : (4 phút)- Vì sao cần phải giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng ? -GV nhận xét. Đạo đức :BÀI 17 : GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CỘNG CỘNG (Tiết 2) I. MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : VBT III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp ? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Giữ gìn trường lớp sạch đẹp” TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Đóng vai, xử lý tình huống. Mục Tiêu : HS biết ứng xử trong các tình huống cụ thể. -GV nêu tình huống. -Nhận xét kết luận. *Hoạt động 2 : Thực hành. Mục tiêu : Hs biết một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. -Y/C hs quan sát lớp học có sạch chưa. -Nhận xét kết luận : Mỗi hs cần tham gia làm việc, *Hoạt động 3 : Trò chơi “ Tìm đôi”. Mục tiêu : Hs phải biết làm gì trong các tình huống cụ thể để giữ trường lớp sạch đẹp. -GV phổ biến cách chơi. -Nhận xét đánh giá. Kết luận chung : Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là quyền và bổn phận của mỗi học sinh, -Các nhóm thảo luận đóng vai theo tình huống. -Đại diện nhóm trình bày. -Hs quan sát nếu lớp chưa sạch, tự sắp xếp lại cho sạch đẹp. -Cả lớp cùng chơi. b/ Các hoạt động dạy học : 4.Củng cố : (4 phút) - Trường lớp sạch đẹp có lợi ích gì ? -GV nhận xét. ĐẠO ĐỨC :BĂI;18: THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI HỌC KỲ I I.Mục tiêu: (TCKT) HS thực hành các kỉ năng nói một cách thành thạo . Vận dụng vào trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày. II.Nội dung: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Đóng vai, xử lý tình huống. Mục Tiêu : HS biết ứng xử trong các tình huống cụ thể. Cho HS thỉûc haình âọng vai “Biãút quan tám giụp âåỵ bản “ qua tiãøu pháøm : -GV nêu tình huống.Trong giåì ra chåi, cạc bản g con nhaì ngheìo àn màûc ạo quáưn âaỵ cuỵ, cäüc ...âãún gáưn âãư nghë cho cuìng chåi ,máúy bản HS khäng âäưng yï , tỉì chäúi coìn chè troí cọ yï coi thỉåìng . Bản âọ ráút tuíi thán vaì tỉïc giáûn ra ngäưi gọc sán khọc. Cuìng lục áúy cọ 2 bản HS khạc âi âãún . Hai bản liãưn ra chäù máúy bản âang chåi âãø hoíi lyï do . Khi biãút roí chuyãûn , hai bản phã bçnh cạc bản áúy vaì nhàõc cạc bản khäng âỉåüc âäúi xỉí , phán biãût våïi bản beì . Cạc bản áúy hiãøu ra , âaỵ âãún xin läùi vaì måìi bản áúy cuìng ra chåi . -Nhận xét kết luận. *Hoạt động 2 : Tham gia giỉỵ vãû sinh nåi cäng cäüng . Mục tiêu : Hs biết một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày để giữ gìn trường lớp sạch đẹp .+GV cho HS âi doün vãû sinh låïp hoüc vaì xung quanh trỉåìng hoüc . +HS thỉûc hiãûn cäng viãûc . +HS vãư låïp tỉû nháûn xẹt âạnh giạ. +GV khen ngåüi vaì caím ån HS âaỵ laìm sảch âẻp nåi cäng cäüng . -Y/C hs quan sát lớp học có sạch chưa. -Nhận xét kết luận : Mỗi hs cần tham gia làm việc, *Hoạt động 3 : Troì chåi Thi hạt cạc baìi hạt vaì giåïi thiãûu tranh aính vãư chuí âãư : Giỉỵ tráût tỉû vãû sinh nåi cäng cäüng . -Các nhóm thảo luận đóng vai theo tình huống. -Đại diện nhóm trình bày. -Hs quan sát nếu lớp chưa sạch, tự sắp xếp lại cho sạch đẹp. -Cả lớp cùng chơi. Kết luận chung: Mọi người phải biết giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng, đó là nếp sống văn minh, lành mạnh.Quan tâm giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết của mỗi HS . Em cần quí trọng các bạn biết quan tâm giúp đỡ bạn . ĐẠO ĐỨC : BÀI19 : TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiết 1) I. MỤC TIÊU L (TCKT) -Giúp hs biết nhặt của rơi cần tìm cách trả lại cho ngưòi mất. -Hs biết trả lại của rơi là thật thà, sẽ được mọi người quý trọng. -Hs trả lại của rơi khi nhặt được và biết quý trọng những người thật thà, không tham của rơi. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu học tập. Tranh, Đồ dùng thực hiện trò chơi sắm vai HS : Xem bài trước III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Tại sao cần giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng ? - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Trả lại của rơi” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Phân tích tình huống Mục Tiêu : HS biết ra quyết định đúng khi nhặt được của rơi. -GV cho hs quan sát tranh. -GV nêu tình huống. -Gv nêu câu hỏi về cách chọn giải pháp -Kết luận : Khi nhặt được của rơi, cần tìm cách trả lại,.. *Hoạt động 2 : Bày tỏ thái độ. Mục tiêu : Hs biết bày tỏ thái độ của mình trước những ý kiến có liên quan đến việc nhặt được của rơi.. -GV phiếu học tập. -Gv nêu lần lượt các ý kiến. -Nhận xét kết luận : Các ý đúng : a,c *Hoạt động 3 : Củng cố. Mục tiêu : Củng cố lại nội dung bài học cho hs.. -GV cho hs nghe bài hát “Bà còng”. -Gv nêu câu hỏi theo nội dung bài hát. -Nhận xét khen ngợi hs . Kết luận chung : Bạn Tôm, bạn Tép nhặt được của rơi, -Hs quan sát và nêu nội dung tranh. -Thảo luận nhóm và đưa ra giải pháp cho tình huống. -Thảo luận nhóm. Đaị diện trình bày. -Hs làm vào phiếu. -Trao đổi kết quả bạn cùng bàn. -Hs bày tỏ thái độ bằng cách giơ bìa màu. -Hs lắng nghe. -Hs thảo luận nhóm đôi. Trình bày trước lớp. 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần phải trả lại của rơi ? -GV nhận xét. ĐẠO ĐỨC BÀI 20: TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiết 2) I. MỤC TIÊU :( (TCKT) -Giúp hs biết nhặt của rơi cần tìm cách trả lại cho ngưòi mất. -Hs biết trả lại của rơi là thật thà, sẽ được mọi người quý trọng. -Hs trả lại của rơi khi nhặt được và biết quý trọng những người thật thà, không tham của rơi. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : VBT III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần trả lại của rơi ? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “ Trả lại của rơi” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph * Hoạt động 1: Đóng vai. Mục Tiêu : HS biết ứng xử trong tình huống nhặt được của rơi. -GV nêu tình huống. -Nhận xét kết luận. *Hoạt động 2 : Trình bày tư liệu. Mục tiêu : Giúp hs củng cố lại nội dung baì đọc. -Gv Y/C hs trình bày, các tư liệu sưu tầm được. -GV cho hs thảo luận về nội dung các tư liệu -Nhận xét kết luận : Cần trả lại của rơi khi nhặt được và nhắc nhở bạn bè, anh chị cùng thực hiện. -Các nhóm thảo luận đóng vai theo tình huống. -Đại diện nhóm trình bày. -Hs trình bày. -Hs thảo luận nhóm đôi. Trình bày trước lớp. -Hs nhắc lại. 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao ta cần trả lại của roi cho người bị mất ? -GV nhận xét. ĐẠO ĐỨC:BÀI 21: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : ( TCKT) - Giúp hs biết cần nói lời yêu cầu, đề nghị trong các tình huống phù hợp. Vì thế mới thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân. -Quý trọng và học tập những ai biết nói lờiyêu cầu đề nghị phù hợp.Phê bình, nhắc nhở những ai không biết nói lời yêu cầu, đề nghị. -Thực hiện nói lời yêu cầu đề nghị trong các tình huống cụ thể. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu học tập. Tranh, các tấm bìa có 3 màu. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Tại sao cần trả lại của rơi cho người mất ? - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Biết nói lời yêu cầu, đề nghị” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Thảo luận lớp Mục Tiêu : HS biết một số mẫu câu đề nghị và ý nghĩa của chúng. -GV cho hs quan sát tranh. -Gv nêu câu hỏi theo nội dung tranh. -Kết luận : Muốn mượn bút chì của bạn Tâm, Nam cần sử dụng những yêu cầu, *Hoạt động 2 : Đánh gía hành vi. Mục tiêu : Hs biết phân biệt hành vi nên làm và không nên làm khi muốn yêu cầu người khác giúp đỡ. -GV đính lần lượt các tranh lên bảng và nêu câu hỏi theo từng tranh. -Nhận xét kết luận : Việc làm trong tranh 2,3 là đúng vì các bạn đã biết dùng lời đề nghị lịch sự khi cần được giúp đỡ. *Hoạt động 3 : Bày tỏ thái độ. Mục tiêu : Hs biết bày tỏ thái độ phù hợp trước những hành vi, -GV phát phiếu học tập. -Gv nêu lần lượt các ý kiến. -Gv cho hs thảo luận giữa việc tán thành và không tán thành . Kết luận chung : Ý kiến d là đúng. -Hs quan sát và nắm được nội dung tranh. -Thảo luận nhóm và đưa ra giải pháp cho tình huống theo tranh. - Đại diện trình bày. -Trao đổi kết quả bạn cùng bàn. -Hs phát biểu cá nhân -Hs đánh dấu vào trước ô vuông ý kiến mà em tán thành. -Hs bày tỏ thái độ. -Hs thảo luận, trình bày ý kiến. 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị ? -GV nhận xét. ĐẠO ĐỨCBÀI 22 : BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : (TCKT) - Giúp hs biết cần nói lời yêu cầu, đề nghị trong các tình huống phù hợp. -Quý trọng và học tập những ai biết nói lờiyêu cầu đề nghị phù hợp. -Thực hiện nói lời yêu cầu đề nghị trong các tình huống cụ thể. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : VBT III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị ? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “ Biết nói lời yêu cầu, đề nghị” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 8 ph 10 ph 7 ph * Hoạt động 1: Hs tự liên hệ Mục Tiêu : HS biết tự đánh giá việc sử dụng lời yêu cầu, đề nghị của bản thân. -GV: Hãy kể lại những trường hợp bản thân nói lời yc -Nhận xét khen ngợi. *Hoạt động 2 : Đóng vai. Mục tiêu : Hs thực hành nói lời yêu cầu, đề nghị, -Gv nêu tình huống. -Kl : Khi cần đến ự giúp đỡ, dù nhỏ của người khác, em cần có lời nói và hành động, cử chỉ phù hợp.. *Hoạt động 3 : Trò chơi “Văn minh”. Mục tiêu : Hs thực hành nói lời lịch sự với các bạn trong lớp, -Gv phổ biến luật chơi. -Gv nhận xét, đánh giá. KLC : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp hằng ngày là tự tôn trọng và tôn trọng người khác. -Hs tự liên hệ, trình bày. . -Hs thảo luận, đóng vai theo từng cặp. -Hs trình bày. -Nhận xét về bạn. -Hs thực hiện trò chơi -Hs nhắc lại. 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao ta cần biết nói lời yêu cầu, đề nghị ? -GV nhận xét. ĐẠO ĐỨC:BÀI 23 : LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN (Tiết 1) I. MỤC TIÊU :( (TCKT) -Chúng ta cần lịch sự khi nhận và gọi điện thoại để thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân. -Tôn trọng, từ tốn khi nói chuyện điện thoại. -Biết nhận xét đánh giá hành vi đúng hoặc sai khi nhận và gọi địên thoại. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV Bộ đồ chơi điện thoại, băng ghi âm một đoạn hội thoại.- HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Tại sao cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị ? - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Thảo luận lớp Mục Tiêu : HS biết biểu hiện về một cuộc nói chuyện điện thoại lịch sự. -GV cho hs nghe đoạn hội thoại. -Gv nêu câu hỏi theo nội dung của cuộc nói chuyện. -KL : Khi nhận và gọi điện thoại, em cần có thái độ lịch sự, nói năng rõ ràng, từ tốn. *HĐ 2 :Sắp xếp câu thành đoạn hội thoại Mục tiêu : Hs biết sắp xếp câu thành một đoạn hội thoại hợp lý -GV viết các câu của đoạn hội thoại vào 4 tám bìa. -Gv kết luận. *Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm Mục tiêu : Hs biết cần phải làm gì khi nhận và gọi điện thoại -GV nêu câu hỏi. KL : Khi nhận và gọi điện thoại cần chào hỏi -Hs theo dõi. -Hs phát biểu cá nhân. - 4 hs lên sắp xếp thành đoạn hội thoại đúng nhất. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện trình bày. -Nhận xét ý kiến của bạn 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần phải lịch sự khi nhận và gọi điện thoại ? -GV nhận xét. ĐẠO ĐỨC: 24 : LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : (TCKT) -Chúng ta cần lịch sự khi nhận và gọi điện thoại để thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân. -Tôn trọng, từ tốn khi nói chuyện điện thoại. -Biết nhận xét đánh giá hành vi đúng hoặc sai khi nhận và gọi địên thoại. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : VBT III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải lịch sự khi nhận và gọi điện thoại ? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “ Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph * Hoạt động 1: Đóng vai Mục Tiêu : HS thực hành kĩ năng nhận và gọi điện thoại trong một số tình huống. -GV nêu tình huống. -Kl : Dù ở trong tình huống nào, em cũng cần phải cư sử lịch sự. *Hoạt động 2 : Xử lí tình huống. Mục tiêu : Hs biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống, -Gv nêu yêu cầu. - Nhận xét, nêu yêu cầu hs tự liên hệ. -Kết luận chung : Cần phải lịch sự khi 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao ta cần biết lịch sự khi nhận và gọi điện thoại ? -GV nhận xét.nhận và gọi điện thoại, -Hs thực hành đóng vai theo cặp. -Đánh giá cách ứng xử của bạn. -Mỗi nhóm thảo luận xử lí một tình huống. -Đại diện nhóm trình bày. -Nhận xét bổ sung. -Hs trả lời ĐẠO ĐỨC: BÀI 25 : THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ 2 . I.Mục tiêu : (TCKT) II.Tài liệu và phương tiện III.Các hoạt động dạy học : Hoạt hộng 1: Trò chơi sắm vai . Hoạt động của GV Hoạt động của HS -Chia lớp thành 3 nhóm , yêu cầu các nhóm suy nghĩ xây dựng kịch bản và đóng lại các tình huống sau : +Em gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bạn trong lớp bị ốm +Một người gọi điện thoại nhầm đến nhà em +Em gọi nhầm đến nhà người khác . *Kết luận trong tình huống nào các em cũng phải cư xử cho lịch sự . +Các nhóm nhận nhiệm vụ và tiến hành thảo luận xây dựng kịch bản cho tình huống và sắm vai diễn lại tình huống +Nhận xét đánh giá cách xử lí từng tình huống xem đã lịch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an ca nam_12301129.docx