Giáo án dạy Lớp 2 - Tuần 17

Hoạt động tập thể

THAM QUAN NHÀ TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ

I. MỤC TIÊU:

-Thông qua hoạt động này giáo dục HS lòng kính yêu và biết ơn Bác Hồ

II. CHUẨN BỊ:

-Hương,hoa

-Lời hứa trước bàn thờ Bác Hồ

-Phương tiện đi lại nếu Nhà tưởng niệm ở xa

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Bước 1:Chuẩn bị

-GV liên hệ trước với Ban quản lí Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở địa phương

-Phổ biến trước kế hoạch hoạt động cho HS và phân công HS chuẩn bị hương hoa và viết lời hứa trước bàn thờ Bác Hồ

Bước 2: Tiến hành hoạt động

-HS tập trung ở sân trường,nghe GV dặn dò về việc tuân thủ các quy định của Nhà tưởng niệm Bác Hồ và lên xe ô tô để đến Nhà tưởng niệm

-Đến Nhà tưởng niệm,HS xếp hàng thứ tự đến trước bàn thờ Bác Hồ dâng hoa,thắp hương và 1 bạn thay mặt cả lớp đọc lời hứa học tập, rèn luyện theo Năm điều Bác Hồ dạy.

-Sau khi dâng hoa xong,HS có thể đi tham quan Nhà tưởng niệm nghe các cán bộ nhân viên ở đây giới thiệu thêm về Bác Hồ.

 

doc42 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án dạy Lớp 2 - Tuần 17, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h bày đỳng bài túm tắt cõu chuyện Tỡm ngọc 2.Kĩ năng: Làm được BT2, BT3a 3.Thỏi độ: Rốn viết chữ, viết đỳng II. Đồ dựng dạy học GV: Bảng phụ chộp sẵn đoạn văn cần chộp. Nội dung 3 bài tập chớnh tả. HS: Vở bài tập. Bảng con. III. Cỏc hoạt động dạy học: TG ND và MT Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 3’ 1’ 20-22’ 5-7’ 3’ 1. Ổn định 2. Bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài – ghi đề Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chớnh tả + Mục tiờu : Nghe viết chớnh xỏc bài chớnh tả, trỡnh bày đỳng bài túm tắt cõu chuyện Tỡm ngọc Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập + Mục tiờu : Viết đỳng một số tiếng cú vần ui/ uy, et/ ec; phụ õm đầu r, d/ gi 4. Củng cố – Dặn dũ Trõu ơi! Gọi 2 HS lờn bảng viết cỏc từ do GV đọc. Nhận xột từng HS. + Cỏch tiến hành:. GV đọc mẫu bài viết - Hướng dẫn nắm nội dung bài như SGK/140 Hướng dẫn HS luyện viết từ khú GV đọc - HS viết bài vào vở Yờu cầu HS đổi vở kiểm tra chộo Thu 5 – 7 bài chấm, nhận xột + Cỏch tiến hành:. Bài 2: Điền vào chỗ trống vần ui hay uy. Gọi HS đọc yờu cầu. -Yờu cầu HS thi đua làm bài. -GV chốt lời giải đỳng, tuyờn dương Bài 3a:Tiến hành tương tự bài 2. à GV nhận xột chốt ý. Nhận xột tiết học Dặn HS về nhà làm lại bài tập chớnh tả. Chuẩn bị: Gà “ tỉ tờ” với gà. 2 HS lờn bảng viết cỏc từ do GV đọc. Hoạt động lớp/ cỏ nhõn - 2HS đọc lại bài/đọc thầm - HS thực hiện theo yờu cầu - HS luyện viết bcon/blớp - HS đổi vở kiểm tra - Hoạt động lớp. 3 HS đại diện 3 tổ thi IV, Rỳt kinh nghiệm tiết dạy: ............................................................. Âm nhạc tiết 17 - ôn tập 2 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng TROỉ CHễI AÂM NHAẽC I. Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca 2 bài hát. - HS tập biểu diễn bài hát. II. CHUẨN BỊ - Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc. Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,...). III. Hoạt động dạy học: Thời gian NỘI DUNG VÀ MỤC TIấU Hoạt động GV Hoạt động HS 5p 10p 15p 5p 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: a.Giới thiệu bài b.Học hát Hoạt động 1. Hoạt động 2. 4. Củng cố, Dặn dò nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn. Tiến hành trong quá trình ôn các bài hát đã học. Ôn bài hát: Chúc mừng sinh nhật . - GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu bài hát, sau đó hỏi HS nhận biết tên bài hát? Nhạc của nước nào? Bái hát ở nhịp 24 hay nhịp 34 ? - Hướng dẫn HS ôn hát lại bằng nhiều hình thức: Hát tập thể, dãy, nhóm, cá nhân (kết hợp kiểm tra đánh HS trong quá trình ôn hát). GV đệm đàn cho HS hát. - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm theo nhịp, theo phách. - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ. - GV nhận xét. Ôn tập bài hát Cộc cách tùng cheng. - GV đố HS biết bài hát nào có tên của nhạc cụ gõ mà em đã học? Tác giả bài hát? - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát, lúc đầu GV đệm đàn cho HS hát theo. Sau đó cho HS hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Hướng dẫn HS Hát kết hợp với trò chơi nhạc cụ. - Mời vài nhóm lên biểu diễn trước lớp. - GV nhận xét. Troứ chụi aõm nhaùc Giaựo vieõn toồ chửực cho hoùc sinh chụi troứ chụi aõm nhaùc : caực em xeỏp haứng ngang, Giaựo vieõn duứng moọt troỏng nhoỷ goừ ủeàu theo nhũp haứnh khuực vụựi moọt aõm hỡnh tieỏt taỏu nhử sau : Caực em vửứa giaọm chaõn taùi choó vửứa haựt baứi Chieỏn sú tớ hon, 2 tay naộm laùi vung leõn vụựi daựng ủieọu maùnh meừ. Giaựo vieõn goừ tieỏng troỏng maùnh, caực em tieỏn leõn 1, 2 bửụực; Giaựo vieõn goừ tieỏng troỏng nheù, caực em luứi laùi 1, 2 bửụực. Khi goừ vaứo tang troỏng thỡ caực em giaọm chaõn taùi choó. Cửự nhử vaọy theo tieỏng troỏng vaứ tieỏng haựt caực em tieỏn leõn, luứi laùi theo aõm thanh to, nhoỷ cuỷa tieỏng troỏng. - Cho HS ôn hát lại một trong các bài hát đã học. - Cuối cùng, GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và các nhóm đã hoàn thành tốt nhắc nhở những em chưa thuộc lời hát và động tác minh hoạ cần tập trung và cố gắng ở tiết sau để đạt kết quả tốt hơn. - HS nghe và trả lời: + Bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh + Bài hát viết theo nhịp 34 - HS hát theo hướng dẫn của GV: + Hát đồng thanh + Hát theo dãy, tổ. + Hát cá nhân. - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách (sử dụng các nhạc cụ gõ). - Hát kết hợp vận động phụ hoạ - HS đoán tên bài hát: Cộc cách tùng cheng.- Tác giả: Phan Trần Bảng. - HS ôn bài hát theo hướng dẫn. - Chia nhóm, mỗi nhóm thể hiện một nhạc cụ. - HS biểu diễn trước lớp. - HS ôn hát theo hướng dẫn của GV - HS lắng nghe, ghi nhớ Laộng nghe vaứ thửùc hieọn IV. Rỳt kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ Hoạt động tập thể Tham quan nhà tưởng niệm Bác Hồ I. mục tiêu: -Thông qua hoạt động này giáo dục HS lòng kính yêu và biết ơn Bác Hồ II. Chuẩn bị: -Hương,hoa -Lời hứa trước bàn thờ Bác Hồ -Phương tiện đi lại nếu Nhà tưởng niệm ở xa III. các Hoạt động dạy học : Bước 1:Chuẩn bị -GV liên hệ trước với Ban quản lí Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở địa phương -Phổ biến trước kế hoạch hoạt động cho HS và phân công HS chuẩn bị hương hoa và viết lời hứa trước bàn thờ Bác Hồ Bước 2: Tiến hành hoạt động -HS tập trung ở sân trường,nghe GV dặn dò về việc tuân thủ các quy định của Nhà tưởng niệm Bác Hồ và lên xe ô tô để đến Nhà tưởng niệm -Đến Nhà tưởng niệm,HS xếp hàng thứ tự đến trước bàn thờ Bác Hồ dâng hoa,thắp hương và 1 bạn thay mặt cả lớp đọc lời hứa học tập, rèn luyện theo Năm điều Bác Hồ dạy. -Sau khi dâng hoa xong,HS có thể đi tham quan Nhà tưởng niệm nghe các cán bộ nhân viên ở đây giới thiệu thêm về Bác Hồ. _____________________________________________________ Hướng dẫn học Toỏn LUYỆN TẬP I. Mục tiờu: 1.Kiến thức:- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tớnh nhẩm. Thực hiện được phộp cộng, trừ cú nhớ trong phạm vi 100. 2.Kĩ năng:- Biết giải bài toỏn về nhiều hơn. 3.Thỏi độ: Ham học hỏi, tớnh chớnh xỏc, yờu thớch học toỏn. KG: làm Bài 3(b, d);Bài 5. II. Đồ dựng dạy học: GV: SGK. Bảng phụ. HS: Vở bài tập. Bảng con. III.Cỏc hoạt động dạy học: TG ND và MT Hoạt dộng dạy Hoạt động học 1’ 3’ 1’ 20’ 10’ 3’ 1. Ổn định 2. Bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu – ghi đề Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài 1, 2, 3 Mục tiờu : Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tớnh nhẩm. Thực hiện được phộp cộng, trừ cú nhớ trong phạm vi 100. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài 4 Mục tiờu : Biết giải bài toỏn về nhiều hơn. 4. Củng cố – Dặn dũ GV gọi 2 HS trả lời cõu hỏi - Cả nhà em ăn cơm lỳc mấy giờ?6 giờ chiều cũn gọi là mấy giờ? Em đi ngủ lỳc mấy giờ? 21 giờ cũn gọi là mấy giờ? Cỏch tiến hành: Bài 1: Tớnh nhẩm - Viết bảng: 9 + 7 = ? yờu cầu HS nhẩm, nờu kết quả - Viết lờn bảng tiếp: 7 + 9 = ? và yờu cầu HS cú cần nhẩm để tỡm kết quả khụng? Vỡ sao? - Viết tiếp lờn bảng: 16 – 9 = ? và yờu cầu HS nhẩm kết quả. - Khi biết 9 + 7 = 16 cú cần nhẩm để tỡm kết quả 16 – 9 khụng? Vỡ sao? - Hóy đọc ngay kết quả 16 – 9 . - Yờu cầu HS làm tiếp bài dựa theo hướng dẫn trờn/ GV nhận xột Bài 2: Đặt tớnh rồi tớnh - Bài toỏn yờu cầu ta làm gỡ? - Khi đặt tớnh phải chỳ ý điều gỡ? - Yờu cầu HS tự làm bài. - Nhận xột Bài 3: (a, c) Số? - Viết lờn bảng ý a và yờu cầu HS nhẩm rồi nờu kết quả sau: - Hỏi: 9 cộng 8 bằng mấy? - Hóy so sỏng 1 + 7 và 8. - Vậy khi biết 9 + 1 + 7 = 17 cú cần nhẩm 9 + 8 khụng? Vỡ sao? - Kết luận: Khi cộng một số với một tổng cũng bằng cộng số ấy với cỏc số hạng của tổng. Cỏch tiến hành: . Bài 4: Gọi 1 HS đọc đề bài. -Bài toỏn cho biết điều gỡ? - Bài toỏn hỏi gỡ? - Bài toỏn thuộc dạng gỡ? -Yờu cầu HS ghi túm tắt và làm bài Nhận xột Dành cho KG Bài 3(b, d); Bài 5: Số? Nhận xột tiết học -Về ụn lại cỏc bảng cộng và gảng trừ -Chuẩn bị: ễn tập về phộp cộng và phộp trừ (tt) -2 HS trả lời cõu hỏi - Cả nhà em ăn cơm lỳc mấy giờ?6 giờ chiều cũn gọi là mấy giờ? Em đi ngủ lỳc mấy giờ? 21 giờ cũn gọi là mấy giờ? - Hoạt động lớp, cỏ nhõn. 9 cộng 7 bằng 16 - Khụng cần. Vỡ đó biết 9 + 7 = 16, cú thể ghi ngay 7 + 9 = 16. Vỡ khi đổi chỗ cỏc số hạng thỡ tổng kh thay đổi. Nhẩm 16 – 9 = 7 - Khụng cần vỡ khi lấy tổng trừ đi số hạng này sẽ được số hạng kia. 16 trừ 9 bằng 7 Làm bài tập vào vở - HS nờu yờu cầu - Đặt tớnh sao cho đơn vị thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục - HS bảng lớp/vở 9 cộng 8 bằng 17. 1 + 7 = 8 - Khụng cần vỡ 9 + 8 = 9 + 1 + 7. Ta cú thể ghi ngay kết quả là 17. - HS tiếp tục làm ý c/ nờu kết quả - Hoạt động lớp, cỏ nhõn. Đọc đề bài. Lớp 2A trồng được 48 cõy, lớp 2B trồng nhiều hơn lớp 2A là 12 cõy.Số cõy lớp 2 B trồng được. Bài toỏn về nhiều hơn. HS bảng lớp/vở KG làm vở KG trả lời miệng IV,Rỳt kinh nghiệm tiết dạy: ..................................................... Thứ tư ngày 28 thỏng 12 năm 2016 Đạo đức Tiết 17: GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CễNG CỘNG (TT) I. Mục tiờu 1. Kiến thức: Nắm được lợi ớch của việc giữ gỡn trật tự vệ sinh nơi cụng cộng. 2. Kĩ năng: Nắm được những việc cần làm phối hợp với lứa tuổi để giữ trật tự nơi cụng cộng. 3. Thỏi độ: HS cú thỏi độ tụn trọng những qui định về trật tự vệ sinh nơi cụng cộng. - KNS: Kĩ năng hợp tỏc với mọi người trong việc giữ gỡn trật tự, vệ sinh nơi cụng cộng. II. Chuẩn bị -GV: Tranh SGK -HS: Vở bài tập, xem bài trước. III. Cỏc hoạt động dạy học: TG ND và MT Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 3’ 10’ 10’ 10’ 3’ 1. Ổn định 2. Bài cũ 3. Bài mới: Hoạt động 1: Bỏo cỏo kết quả điều tra + Mục tiờu: Giỳp HS hiểu được lớ do cần giữ trật tự, vệ sinh nơi cụng cộng Hoạt động 2: Trũ chơi “Ai đỳng ai sai” + Mục tiờu: HS đồng tỡnh, ủng hộ cỏc hành vi giữ trật tự, vệ sinh nơi cụng cộng Hoạt động 3: Tập làm người hướng dẫn viờn + Mục tiờu: HS thực hiện một số việc cần làm để giữ trật tự, vệ sinh nơi cụng cộng. Khụng làm những việc ảnh hưởng đến trật tự, vệ sinh nơi cụng cộng 4. Củng cố – Dặn dũ Giữ trật tự, vệ sinh nơi cụng cộng. Em phải làm gỡ để giữ trật tự nơi cụng cộng? * Cỏch tiến hành: -Yờu cầu một vài đại diện HS lờn bỏo cỏo kết quả điều tra sau 1 tuần. -GV tổng kết lại cỏc ý kiến của cỏc HS lờn bỏo cỏo. -Nhận xột về bỏo cỏo của HS và những đúng gúp ý kiến của cả lớp. - Khen những HS bỏo cỏo tốt,đỳng hiện thực. *Cỏch tiến hành: GV phổ biến luật chơi: + Mỗi dóy sẽ thành một đội chơi. Mỗi dóy phải cử ra đội trưởng để điều khiển đội của mỡnh. + Mỗi ý kiến trả lời đỳng – đội ghi được 5 điểm. -GV tổ chức cho HS chơi mẫu. -GV tổ chức cho HS chơi. -GV nhận xột HS chơi. Cỏch tiến hành: -GV đặt ra tỡnh huống. Là một hướng dẫn viờn dẫn khỏch vào thăm Bảo tàng, để giữ gỡn trật tự, vệ sinh, em sẽ dặn khỏch phải tuõn theo những điều gỡ? GV yờu cầu HS suy nghĩ sau 2 phỳt, một số đại diện HS lờn trỡnh bày. GV nhận xột. -Nhận xột tiết học. -Chuẩn bị: Trả lại của rơi. - Hoạt động lớp, cỏ nhõn.. Một vài đại diện HS lờn bỏo cỏo. - Trao đổi, nhận xột, gúp ý kiến của HS cả lớp. + Nhiệm vụ của cỏc đội chơi: Sau khi nghe GV đọc cỏc ý kiến, cỏc đội chơi phải xem xột ý kiến đú đỳng hay sai đưa ra tớn hiệu (giơ tay) để xin trả lời. - Đội nào ghi được nhiều điểm nhất – sẽ trở thành đội thắng cuộc trong trũ chơi. - Hoạt động nhúm, lớp. - Hết thời gian, một số đại diện HS lờn trỡnh bày. - Trao đổi, nhận xột, bổ sung của cỏc HS trong lớp. IV. Rỳt kinh nghiệm: Luyện từ và cõu Tiết17 : TỪ NGỮ VỀ VẬT NUễI. CÂU KIỂU: AI THẾ NÀO ? I. Mục tiờu 1.Kiến thức: nờu được cỏc từ chỉ đặc điểm của loài vật vễ trong tranh (BT1); bước đầu thờm được hỡnh ảnh so sỏnh vào sau từ cho trước và núi cõu cú hỡnh ảnh so sỏnh (BT2, BT3) 2.Kĩ năng: Rốn kĩ năng núi 3. Thỏi độ: Giỏo dục HS yờu thớch mụn học. II. Đồ dựng dạy học GV: Bảng phụ viết nội dung bài tập 2 và 3. HS: SGK. III. Cỏc hoạt động dạy học: TG ND và MT Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 3’ 1’ 10’ 20’ 3’ 1. Ổ định 2. Bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài – ghi đề Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập 1 + Mục tiờu: nờu được cỏc từ chỉ đặc điểm của loài vật vễ trong tranh Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 2, 3 + Mục tiờu: bước đầu thờm được hỡnh ảnh so sỏnh vào sau từ cho trước và núi cõu cú hỡnh ảnh so sỏnh 4. Củng cố – Dặn dũ Từ chỉ tớnh chất. Cõu kiểu: Ai thế nào? Từ ngữ về vật nuụi + Cỏch tiến hành: Bài 1: Chọn mỗi con vật dưới đõy một từ chỉ đỳng đặc điểm của nú. -Treo cỏc bức tranh lờn bảng. -Gọi 1 HS đọc yờu cầu. Gọi 4 HS lờn bảng nhận thẻ từ. Nhận xột, chữa bài. + Cỏch tiến hành:. Bài 2: - Gọi 1 HS đọc yờu cầu. Gọi 1 HS đọc cõu mẫu. Gọi HS núi cõu so sỏnh. Bài 3: Gọi 1 HS đọc yờu cầu. Gọi HS đọc cõu mẫu: -Gọi HS hoạt động theo cặp. Gọi HS bổ sung. -Nhận xột, tuyờn dương cỏc cặp núi tốt. Nhận xột tiết học. Về ụn lại bài. -Chuẩn bị: ễn tập và kiểm tra cuối HK1. - Hoạt động nhúm, lớp. -2 HS 1 nhúm làm 2 bức tranh. HS dưới lớp làm vào VBT. Mỗi thẻ từ gắn dưới 1 bức tranh KG thực hiện - Hoạt động cỏ nhõn. Thờm hỡnh ảnh so sỏnh vào sau cỏc từ dưới đõy. Đẹp như tiờn (đẹp như tranh). HS núi liờn tiếp - HS đọc. - HS đọc cõu mẫu. - HS thi đua theo cặp - HS nhẫn xột, bổ sung IV.Rỳt kinh nghiệm tiết dạy: Toỏn Tiết 83: ễN TẬP VỀ PHẫP CỘNG VÀ PHẫP TRỪ( tt ) I. Mục tiờu: 1.Kiến thức:- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tớnh nhẩm. Thực hiện được phộp cộng, trừ cú nhớ trong phạm vi 100. 2.Kĩ năng:- Biết giải bài toỏn về ớt hơn; tỡm số bị trừ, số trừ, số hạng của một tổng. 3.Thỏi độ: Ham học hỏi, tớnh chớnh xỏc, yờu thớch học toỏn. KG: làm Bài 1( cột 4), Bài 2(cột 3),Bài 5. II. Đồ dựng dạy học: GV: SGK. Bảng phụ. HS: Vở bài tập, bảng con. III.Cỏc hoạt động dạy học: TG ND và MT Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 3’ 1’ 3’ 1. Ổn định 2. Bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu – ghi đề Hoạt động 1: ễn tập về khắc sõu về phộp cộng và trừ . Mục tiờu : Hoạt động 2: Tỡm số hạng, số bị trừ , số trừ . Mục tiờu : Hoạt động 3: Biểu tượng về hỡnh tứ giỏc. Mục tiờu : 4. Củng cố – Dặn dũ ễn tập về phộp cộng và phộp trừ. -Đặt tớnh rồi tớnh: 90 – 32 ; 56 + 44 ; 100 – 7. -Sửa bài 4. -GV nhận xột. Cỏch tiến hành: -Bài 1: Yờu cầu HS tự làm bài. Gọi 1 HS đọc chữa bài sau đú gọi HS nhận xột Bài 2: -Yờu cầu 3 HS lờn bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào vở. -Yờu cầu HS nờu rừ cỏch đặt tớnh và thực hiện phộp tớnh: 100 – 2; 100 – 75; 48 + 48 Nhận xột. Cỏch tiến hành: Bài 3: -Bài tập yờu cầu chỳng ta làm gỡ? -Viết lờn bảng: x + 16 = 20 và hỏi: x là gỡ trong phộp cộng x + 16 = 20? -Muốn tỡm số hạng chưa biết ta làm thế nào? - Yờu cầu HS làm ý a, 1 HS làm trờn bảng lớp -Viết tiếp: x – 28 = 14 và hỏi x là gỡ trong phộp trừ x – 28 = 14. -Muốn tỡm số bị trừ ta làm thế nào? -Yờu cầu HS làm tiếp ý b. -Nhận xột . -Viết lờn bảng: 35 – x = 15 và yờu cầu tự làm bài. Cỏch tiến hành: Bài 5: -Treo bảng phụ và đỏnh số từng phần -Yờu cầu HS quan sỏt và kể tờn cỏc hỡnh tứ giỏc ghộp đụi. -Hóy kể tờn cỏc hỡnh tứ giỏc ghộp ba. -Hóy kể tờn cỏc hỡnh tứ giỏc ghộp tư. -Cú tất cả bao nhiờu hỡnh tứ giỏc. -Yờu cầu HS làm bài vào Vở bài tập. Bài 1 (cột 4) Bài 2 (cột 3) dành cho KG Bài 5: -Nhận xột tiết học -Dặn dũ HS tự ụn lại cỏc kiến thức về phộp cộng, phộp trừ trong phạm vi 100, tỡm số hạng, tỡm số bị trừ, tỡm số trừ. Giải bài toỏn cú lời văn. Hỡnh tứ giỏc. -Chuẩn bị: ễn tập về hỡnh học - Hoạt động lớp, cỏ nhõn. Tự làm bài. Đọc chữa bài, cỏc HS khỏc kiểm tra bài của mỡnh theo bài của bạn đọc chữa. Làm bài. Cả lớp nhận xột bài của bạn trờn bảng. 3 HS lần lượt trả lời. - Hoạt động lớp, cỏ nhõn. Tỡm x X là số hạng chưa biết Lấy tổng trừ đi số hạng đó biết. x + 16 = 20 x = 20 – 16 x = 4 x là số bị trừ. Ta lấy hiệu cộng với số trừ. HS làm bài - Hoạt động lớp. Hs quan sỏt và nờu: Hỡnh (1+2 ) - Hỡnh (1+2+4), - Hỡnh (1+2+3) Hỡnh ( 2+3+4+5 ). Cú tất cả 4 hỡnh tứ giỏc. D. 4 KG làm vở IV,Rỳt kinh nghiệm tiết dạy: Tập đọc Tiết 51: GÀ “TỈ Tấ” VỚI GÀ I. Mục tiờu 1.Kiến thức: Hiểu ND: Loài gà cũng cú tỡnh cảm với nhau: che chở, bảo vệ, yờu thương nhau như con người (trả lời được cỏc CH trong SGK). 2.Kĩ năng: Biết nghỉ hơi đỳng sau cỏc dấu cõu 3.Thỏi độ: Ham thớch mụn học II. Đồ dựng dạy học GV :SGK. Tranh. Bảng cài :từ khú, cõu, đoạn. HS: SGK. III. Cỏc hoạt động dạy học : TG ND và MT Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 3’ 1’ 15’ 8’ 7’ 3’ 1. Ổn định 2. Bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu – ghi đề Hoạt động 1: Luyện đọc * Mục tiờu: Biết nghỉ hơi đỳng sau cỏc dấu cõu Hoạt động 2: Tỡm hiểu bài * Mục tiờu: Hiểu ND: Loài gà cũng cú tỡnh cảm với nhau: che chở, bảo vệ, yờu thương nhau như con người (trả lời được cỏc CH trong SGK). Hoạt động 3: Luyện đọc lại * Mục tiờu: Nắm được cỏch đọc toàn bài 4. Củng cố – Dặn dũ Tỡm ngọc 3HS đọc và trả lời cõu hỏi về nội dung đoạn đọc - Nhận xột, * Cỏch tiến hành: -GV đọc mẫu toàn bài, túm nội dung. -Yờu cầu học sinh nờu từ khú luyện đọc -Luyện đọc cõu + giải nghĩa từ như SGK/142 -Luyện đọc đoạn -Luyện đọc trong nhúm -Thi đọc giữa cỏc nhúm -Đọc đồng thanh đoạn/ bài * Cỏch tiến hành:. -GV yờu cầu HS đọc từng đoạn và TLCH như SGK/142 -GV chốt nội dung bài * Cỏch tiến hành: GV đọcmẫu.(Lưu ý về cỏch đọc ) HS luyện đọc trong nhúm Thi đọc Nhận xột, tuyờn dương - Nờu lại nội dung bài Nhận xột tiết học - Chuẩn bị: ễn tập và kiểm tra cuối HKI -3HS đọc và trả lời cõu hỏi về nội dung đoạn đọc - Hoạt động lớp, cỏ nhõn. - 2 KG đọc lại /lớp đọc thầm. - Nhiều HS phỏt biểu ý kiến - HS luyện đọc cõu nối tiếp - HS luyện đọc đoạn nối tiếp - HS luyện đọc theo nhúm 3 - Đại diện nhúm thi đọc - Lớp đồng thanh - HS thực hiện theo yờu cầu -HS theo dừi -HS luyện đọc nhúm 3 -Cỏc nhúm thi đọc IV, Rỳt kinh nghiệm tiết dạy: Mĩ thuật Chủ đề 7 :CON VẬT THÂN THUỘC (3 tiết ) I.Mục tiờu.Hs cần đạt - Nhận ra và nờu được hỡnh dỏng, đặc điểm riờng và cảm nhận vẻ đẹp của một số con vật quen thuộc. - Vẽ, xộ dỏn, nặn được những con vật quen thuộc. - Giới thiệu, nhận xột và nờu cảm nhận về sản phẩm của nhúm mỡnh, nhúm bạn. II.Phương phỏp và hỡnh thức tổ chức Phương phỏp :Vận dụng xõy dựng cốt chuyện ,Vẽ cựng nhau Hỡnh thức tổ chức: Hoạt động cỏ nhõn ,hoạt động nhúm III.Đồ dựng và phương tiện GV chuẩn bị :Sỏch học Mĩ thuật lớp 2 Tranh ảnh con vật Hỡnh Minh họa cỏch vẽ ,xộ dỏn ,nặn con vật HS chuẩn bị Sỏch học Mĩ thuật lớp 2 -Giấy vẽ, giấy màu, bỡa, màu vẽ, đất nặn, keo dỏn... IV. Cỏc hoạt động dạy –học Tiết Hoạt động của GV Hoạt động của HS Đồ dựng &phương tiện Tiết 2 1.Thực hành 2.Nhận xột đỏnh giỏ Ổn định lớp Kiểm diện Kiểm tra sự chuẩn bị bài của Hs Khởi động : Gv cho Hs hoàn thiện sản phẩm của hoạt động trước * Hoạt động 1:Hướng dẫn thực hành + Hoạt động nhúm: - GV chia lớp thành 6 nhúm. - Vẽ lại cỏc con vật từ sản phẩm cỏ nhõn mà cỏc em vừa hoàn thành hoặc lựa chọn từ kho hỡnh ảnh để sắp xếp theo nội dung bức tranh. - Tạo thờm cỏc hỡnh ảnh khỏc để nội dung chủ đề thờm phong phỳ.... *Hoạt động 2 :Nhận xột ,đỏnh giỏ sau hoạt động Gv cho Hs trưng bày sản phẩm đó hoàn thiện Gv gợi ý Hs nhận xột Gv nhận xột ,rỳt kinh nghiệm *Dặn dũ :Chuẩn bị đồ dựng cho tiết 3 -Lớp trưởng bỏo cỏo -Hs hoàn thiện sản phẩm của hoạt động trước - HS thực hành. - HS làm việc theo nhúm Hs trưng bày sản phẩm theo sự gợi ý của Gv Nhận xột Hs cú ý tưởng thực hiện Sản phẩm của hoạt động trước Sản phẩm đó hoàn thiện IV. Rỳt kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ Hướng dẫn học TV Luyện phát âm và viết đúng các tiếng có phụ âm đầu l/n I. Mục tiêu: - HS nắm chắc các KT về luật chính tả - Viết đúng các cơ chữ có phụ âm đầu l/n - Rèn kĩ năng viết đúng chính tả, trình bày đẹp II. Chuẩn bị: - Bảng phụ III. các Hoạt động dạy học : Thời gian nội dung và mục tiêu Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3p 5p 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Gọi 2 HS lên bảng viết Xa xôi, sừng sững,sinh sôi, xinh xắn 28p * Hướng dẫn HS luyện tập Bài 1: Điền l hay n vào chỗ trống Điên điển,...oại cây hoang dã, thân mềm mà dẻo,...á nhỏ ...i ti, mọc từng chòm từng vạt ...ớn trên đồng ruộng đồng bằng sông Cửu Long.Từ An Giang, Đồng Tháp dài xuống Cần Thơ,Rạch Giá , Cà Mau,ruộng đồng ...ào cũng có. +Cho HS làm vào vở,gọi HS lên bảng chữa bài Bài 2: Tìm các tiếng có phụ âm đầu l,n kết hợp với âm đệm là o VD:Loại,no,... +Cho HS thảo luận theo nhóm ,thi xem nhóm nào tìm được nhiều từ nhất -Tuyên bố nhóm thắng cuộc Bài 3:Tìm thêm 1 tiếng để tạo từ chứa các tiếng có cùng âm đầu là l hặc n Lũ... lúc... Nước... ...nao Lo... náo... Nặng... ...lỉu +Cho HĐ nhóm +GV chấm điểm 1 số nhóm -Nhận xét Bài 1:HS đọc đề bài và làm vào vở +HS lên bảng chũa bài ,lớp nhận xét -Thứ tự cần điền là: Loại, lá, li, lớn,nào Bài 2 : 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu -Chia nhóm thảo luận theo yêu cầu Vd: a.Lo, loài, loạn, loan,... b. No, noãn, nong,nóng,... Bài 3:Đọc yêu cầu +Thảo luận nhóm và ghi kết quả ra phiếu Vd: Lũ lụt lúc lắc Nước non nôn nao Lo lắng náo nức Nặng nề lúc lỉu -Dán phiếu lên bảng -3 HS trả lời(lọ, nón,nịt,...) 4. Củng cố - Dặn dò - Tìm các đồ vât trong nhà được viết bắt đầu bằng l / n - Nhận xét giờ học IV. Phần rút kinh nghiệm tiết dạy: ________________________________________________________ Hướng dẫn học: Toỏn LUYỆN TẬP I. Mục tiờu: 1.Kiến thức: Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tớnh nhẩm. Thực hiện được phộp cộng, trừ cú nhớ trong phạm vi 100. 2.Kĩ năng:- Biết giải bài toỏn về ớt hơn. 3.Thỏi độ: Ham học hỏi, tớnh chớnh xỏc, yờu thớch học toỏn. KG: làm Bài 3(b, d);Bài 5. II. Đồ dựng dạy học: GV: SGK. Bảng phụ. HS: Vở bài tập. Bảng con. III.Cỏc hoạt động dạy học: TG ND và MT Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 3’ 1’ 20’ 10’ 3’ 1. Ổn định 2. Bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu – ghi đề Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài 1, 2, 3 Mục tiờu : Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tớnh nhẩm. Thực hiện được phộp cộng, trừ cú nhớ trong phạm vi 100. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài 4 Mục tiờu : Biết giải bài toỏn về ớt hơn. 4. Củng cố – Dặn dũ ễn tập về phộp cộng và phộp trừ. Sửa bài 4, 5. GV nhận xột. Cỏch tiến hành: Bài 1: Tớnh nhẩm -Yờu cầu HS tự nhẩm, nờu kết quả -GV kết hợp ghi bảng, nhận xột Bài 2: Đặt tớnh rồi tớnh -Yờu cầu HS tự đặt tớnh và thực hiện phộp tớnh/ nờu cỏch tớnh - Nhận xột Bài 3: Số? (a, c) Viết lờn bảng: 17 – 3 - 6 Hỏi: Điền mấy vào Ê? Điền mấy vào ? -Ở đõy chỳng ta thực hiện liờn tiếp mấy phộp trừ? Thực hiện từ đõu tới đõu? Viết 17 – 3 – 6 = ? và yờu cầu HS nhẩm to kết quả. -Viết 17 – 9 = ? và yờu cầu HS nhẩm. So sỏnh 3 + 6 và 9 Kết luận: 17 – 3 – 6 = 17 – 9 vỡ khi trừ đi một tổng ta cú thể thực hiện trừ liờn tiếp cỏc số hạng của tổng. Yờu cầu HS làm tiếp bài c Cỏch tiến hành: Bài 4: Gọi 1 HS đọc đề bài. Bài toỏn cho biết những gỡ? -Bài toỏn hỏi gỡ? -Bài toỏn thuộc dạng gỡ? -Yờu cầu HS ghi túm tắt và làm bài Bài 3(b, d); Bài 5. Dành cho KG -Về ụn lại cỏc bảng cộng và gảng trừ Nhận xột tiết học -Chuẩn bị: ễn tập về phộp cộng và phộp trừ (tt) - Hoạt động lớp, cỏ nhõn. - Tự nhẩm sau đú nối tiếp nhau nờu kết quả cho GV - HS bảng lớp/ vở Điền 14 vỡ 17 – 3 = 14 Điền 8 vỡ 14 – 6 = 8. Thực hiện liờn tiếp 2 phộp trừ. Thực hiện lần lượt từ trỏi sang phải. 17 trừ 3 bằng 14. 14 trừ 6 bằng 8. 17 – 9 = 8. 3 + 6 = 9 - HS làm bài - Hoạt động lớp, cỏ nhõn Đọc đề. -Bài toỏn cho biết thựng to đựng 60 lớt, thựng bộ đựng ớt hơn 22 lớt. Thựng bộ đựng bao nhiờu lớt nước? Bài toỏn về ớt hơn. HS bảng lớp/vở KG trả lời miệng IV, Rỳt kinh nghiệm tiết dạy: ............. Thứ năm ngày 29 thỏng 12 năm 2016 Tập viết Tiết 17: CHỮ HOA: ễ, Ơ I. Mục tiờu 1. Kiến thức: Viết đỳng chữ hoa ễ,Ơ (1 dũng cỡ vừa,1 dũng cỡ nhỏ ), chữ và cõu ứng dụng: Ơn (1 dũng cỡ vừa,1 dũng cỡ nhỏ-ễ hoặc Ơ ), Ơn sõu nghĩa nặng (3 lần) 2. Kĩ năng: kỹ thuật viết chữ với rốn chớnh tả mở rộng vốn từ, phỏt triển tư duy. 3. Thỏi độ: Gúp phần rốn luyện tớnh cẩn thận. II. Đồ dựng dạy học GV: Chữ mẫu ễ, Ơ . Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ. HS: Bảng, vở III. Cỏc hoạt động dạy học: TG ND và MT Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 3’ 1’ 7’ 8’ 15’ 3’ 1. Ổn định 2. Bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài – ghi đề Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cỏi hoa + Mục tiờu: Nắm được cấu tạo nột của chữ ễ, Ơ Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cõu ứng dụng. + Mục tiờu: Nắm được cỏch viết cõu ứng dụng, mở rộng vốn từ Hoạt động 3: Viết vở + Mục tiờu: Viết đỳng mẫu cỡ chữ, trỡnh bày cẩn thận. 4. Củng cố – Dặn dũ Yờu cầu viết: O và từ ứng dụng + Cỏch tiến hành:. Hướng dẫn HS quan sỏt và nhận xột. * Gắn mẫu chữ ễ, Ơ -Chữ ễ, Ơ giống và khỏc như thế nào với chữ O? GV chỉ vào chữ ễ, Ơ và miờu tả: -GV viết bảng lớp. -GV hướng dẫn cỏch viết. -GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cỏch viết. HS viết bảng con. -GV yờu cầu HS viết 2, 3 lượt. -GV nhận xột uốn nắn. + Cỏch tiến hành: * Treo bảng phụ Giới thiệu cõu: Ơn sõu nghĩa nặng Giỳp HS hiểu nghĩa từ ứng dụng Quan sỏt và nhận xột: GV viết mẫu chữ: Ơn HS viết bảng con - GV nhận xột và uốn nắn. + Cỏch tiến hành: * Vở tập viết: GV nờu yờu cầu viết. GV theo dừi Chấm, chữa bài. GV nhận xột chung. -GV cho 2 dóy thi đua viết chữ đẹp. - GV nhận xột tiết học. Nhắc HS hoàn thành nốt bài viết. -Chuẩn bị : ễn tập và kiểm tra cuối HK1 - Hoạt động lớp. - HS quan sỏt - Thờm dấu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 17 Lop 2_12301613.doc
Tài liệu liên quan