Giáo án Địa lý lớp 10 - Lớp vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

III. Hoạt động dạy học

*Khởi động

Quá trình phát sinh và phát triển của các thành phần tự nhiên : Địa

hình , khí hậu , sông ngòi , đất và sinh vật diễn ra ở đâu ? Chúng ảnh

hưởng đến nhau như thế nào ? Hoạt động sản xuất của con người tác

động ra sao đến chúng ? ---> Giới thiệu bài

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 19/02/2014 | Lượt xem: 3681 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý lớp 10 - Lớp vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP VỎ ĐỊA LÍ . QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ I. Mục tiêu bài học Sau bài học HS cần : - Xác định được thành phần cấu tạo của lớp vở địa lí , mối quan hệ giữa các thành phần trong lớp vỏ địa lí . - Trình bày được khái niệm , biểu hiện ,ý nghĩa của quy luật ; giải thích được nguyên nhân tạo nên quy luật . - Biết khai thác tri thức từ kênh hình để rút ra kết luận cần thiết . - Nêu được ví dụ thực tiễn . - Nhận thức được sự cần thiết phải nghiên cứu tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí trong việc sử dụng bảo vệ tự nhiên . II. Thiết bị dạy học - Sơ đồ lớp vỏ địa lí của Trái Đất ( Phóng to ) - Tranh ảnh thể hiện quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của cảnh quan tự nhiên một vài nơi . - Bản đồ tự nhiên Việt Nam III. Hoạt động dạy học *Khởi động Quá trình phát sinh và phát triển của các thành phần tự nhiên : Địa hình , khí hậu , sông ngòi , đất và sinh vật diễn ra ở đâu ? Chúng ảnh hưởng đến nhau như thế nào ? Hoạt động sản xuất của con người tác động ra sao đến chúng ? ---> Giới thiệu bài . Hoạt động của GV & HS Nội dung chính *HĐ 1 : Cá nhân / cặp + Bước 1 : HS đọc SGK , nghiên cứu kỹ hình 28 , hoàn thành phiếu học tập 1 . + Bước 2 : - HS trình bày . Yêu cầu sử dụng hinh 28- Sơ đồ của lớp vỏ Địa lí của Trái Đất trên bảng . GV đưa phiếu phản hồi thông tin . I. Lớp vỏ địa lí - Là lớp bề mặt của Trái Đất , ở đó có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau giữa các quyển . - GV xác định lại giới hạn của lớp vỏ Địa lí trên hình 28 và nêu các thành phần của nó . - Yêu cầu HS dựa vào bản đồ Tự nhiên Việt Nam nêu một số vị dụ về mối quan hệ giữa địa hình & sông ngòi , giữa địa hình và khí hậu ..... - Yêu cầu HS nhận xét về bề dày của lớp vỏ địa lí & và lớp vỏ Trái Đất GV hỏi : - Phải chăng các thành phần tự nhiên trên Trái Đất luôn bất biến ? Nêu ví dụ . - Con người có vai trò quyết định trong sự thay đổi của tự nhiên ? Chuyển ý : Ta đã biết các thành phần tự nhiên trong lớp vỏ Địa lí có mối - Dày khoảng 30 - 35 Km - Hình thành và phát triển theo các quy luật tự nhiên . quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh . Điều đó được biểu hiện cụ thể như thế nào ? Nghiên cứu nó mnag lại ý nghĩa gì ? *HĐ 2 : Cả lớp HV yêu cầu HS đọc SGK nêu khái niệm của quy luật & nguyên nhân tạo nên quy luật , GV hỏi : - Thế nào là mối quan hệ qui định lẫn nhau ? - Hãy nêu các thành phần của tự nhiên - Hãy giải thích nguyên nhân hình thành quy luật . *HĐ 3 : Nhóm - Bước 1 : Nhóm 1 : Nghiên cứu kỹ các biểu II. Quy luật thống nhất & hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí. 1 .Khái niệm Là qui luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần & của mỗi bộ phận lãnh thổ nhỏ của lớp vỏ địa lí . 2. Biểu hiện Chỉ cần một thành phần hiện của qui luật thông qua các ví dụ trong SGK . Tự nghĩ ra ít nhất một ví dụ khác . Nhóm 2 : Nghiên cứu kỹ các ví dụ về ý nghĩa thực tiễn của qui luật thông qua các ví dụ trong SGK . Tìm thêm ít nhất một ví dụ khác . - Bước 2 : Đại diện các nhóm lên trình bày . GV tổ chức cho cả lớp thảo luận từng vấn đề . Đưa ra một số tranh ảnh tương ứng với các ví dụ trong SGK và hướng dẫn HS phân tích - Bước 3 : Nếu còn thời gian , tổ chức cho HS diễn tiểu phẩm gồm 2 vai chính : dòng sông và cánh rừng . Diễn tả sự thay đổi , các thành phần khác sẽ thay đổi theo . 3. Ý nghĩa Có thể dự báo trước sự thay đổi của các thành phần tự nhiên khi chúng ta sử dụng một thành phần nào đó vào mục đính kinh tế. thay đổi của dòng sông và sự lụi tàn của cánh rừng khi con người đắp đập ngăn sông làm thuỷ điện . - Bước 4 : GV tổng kết . Khắc sâu ý nghĩa của quy luật . IV. Đánh giá. 1 . Câu nào sau đây không chính xác về lớp vỏ địa lí A. Gồm khí quyển , thuỷ quyển , thổ nhưỡng , sinh quyển & thạch quyển . B.Giữa các thành phần có mối quan hệ chặt chẽ với nhau C. Lớp vỏ địa lí ở lục địa dày hơn lớp vỏ địa lí ở hải dương D. Phát triển theo những qui luật địa lí chung nhất 2. Chiều dày của lớp vỏ địa lí khoảng : A . 30 - 35 Km B. 30 - 40 Km C. 40 - 50 Km D 35 - 45 Km 3. Chúng ta nắm vững quy luật thống nhất & hoàn chỉnh của lớp vỏ cảnh quan nhằm : A. Biết cách bảo vệ tự nhiên B . Hiểu rằng diện tích rừng sẽ bị ngập khi đắp đập ngăn sông . C .Hiểu được mối quan hệ giữa tự nhiên với tự nhiên & giữa tự nhiên với kinh tế D. A B C đều đúng V. Hoạt động nối tiếp : Làm bài tập trang 96 SGK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflop_vo_dia_li_52.pdf
Tài liệu liên quan