Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 23

 

N2: Tập đọc

Nội qui đảo khỉ

- HS đọc thành tiếng toàn bài,phát âm đúng các tiếng từ khó.

- Đọc hiểu các từ ngữ được chú giải và nội dung bài.

GV:GTB-HD hướng dẫn đọc

HS:nối tiếp đọc câu.

GV:NX-Hd đọc đoạn

HS:đọc trong nhóm

HS:đọc đoạn trước lớp.

GV:NX đánh giá-HD tìm hiểu bài.

HS:đọc câu hỏi và TL

HS:TB kết quả TL

GV:NX chốt nội dung

 

doc15 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 23 Thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2018 Tiết1: Hoạt động tập thể. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài VẦN ÂN/ÂT/IN/IT Bác sĩ sói Mục tiêu - HS đọc thành tiếng toàn bài, phát âm đúng các tiếng từ khó. - Đọc hiểu các từ ngữ được chú giải và hiểu nội dung của bài. HĐ1 v1.Chiếm lĩnh ngữ âm. Khái niệm vần có âm cuối . 1. Làm tròn môi vần. HS:ôn bài cũ GV:GTB-HD đọc HS:nối tiếp đọc câu HĐ2 2.Tìm tiếng vần có âm cuối n/t. GV:NX-HD đọc đoạn HS:đọc đoạn trong nhóm HĐ3 V2.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. HS:đọc đoạn trước lớp GV:NX đánh giá-HD đọc toàn bài HĐ4 2.Đọc SGK HS: đọc toàn bài TiÕt 3 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: TËp ®äc Tªn bµi VẦN ÊN/ÊT/IN/IT B¸c sÜ sãi (T2) Mục tiêu Như tiết 1 HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. HS:đọc lại đoạn 1+2 GV:HD tìm hiểu đoạn 1+2 HS:đọc câu hỏi và thảo luận HĐ2 2.Đọc SGK GV:NX-KL HS: nhắc lại GV:HD tìm hiểu Đ3 HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. HS:đọc CH và TL GV:NX chốt nội dung bài HS:luyện đọc lại HĐ4 2.Viết vở chính tả. 3.NX. GV:NXĐG-chốt lại nd bài HS:ghi đầu bài TiÕt4 M«n N1: To¸n N2: To¸n Tªn bµi VÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­íc. Sè bÞ chia ,sè chia vµ th­¬ng Mục tiêu -HS biết sử dụng thước kẻ để vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. -HS nắm được tên gọi các thành phần của phép chia HĐ1 GV:GTB-HD tìm hiểu bài GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS:tìm hiểu bài HĐ2 HS: tìm hiẻu bài GV:NX- HD thực hành HS:làm bài tập 1 GV: NX-HD bài tập 1 HS:làm bảng lớp,VBT GV:chữa BT1-HD bài 2 HS:làm bảng nhóm HĐ3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS:làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS: làm bài 3 GV:chữa bài -HD bài 3 HS:làm vở BT HĐ4 GV: chữa bài3-HDbài4 HS: làm bài 4 GV: chữa bài-củng cố GV: chữa bài -HD bài 4 HS: làm bài 4 GV:chữa bài 4-củng cố bài Tiết 5 Thể dục BÀI: 45 ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HÔNG TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN” I. MỤC TIÊU: - Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối chính xác. - Ôn trò chơi “ Kết bạn” Yêu cầu: Biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi . II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ vạch để tập bài tập RLTTCB. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên sân trường. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu * Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác. 2. Cơ bản: a. Ôn tập. - Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông. b. Chơi trò chơi. “ Kết bạn” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát - Nhảy thả lỏng, cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập 1 lần kết hợp nhận xét. - GV điều khiển cho HS tập kết hợp sửa động tác. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét. * * * * * * GV * * * * - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thø ba ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2018 TiÕt1 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: KÓ chuyÖn Tªn bµi VẦN OEN/OET/UÊN/UÊT B¸c sÜ sãi Mục tiêu - HS dựa vào tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn và cả câu chuyện bằng lời của mình. Nghe và nhận xét lời kể của bạn. HĐ1 Mở đầu. V1.Học vần . 1.Thay âm chính 2. Phân tíớch vần. KT bài cũ GV:GTB-HD kể chuyện. HĐ2 3.vẽ mô hình. 4.Tìm tiếng mới . HS:QST và kể đoạn trong nhóm. HĐ3 V2. Viết. 1.Viết bảng con. a, Hướng dẫn viết hoa. b,Hướng dẫn viết vần. GV: KT-NX HD thi kể HS:thi kể đoạn 3 GV:NX tuyên dương,HD kể toàn truyện HĐ4 2.Viết vở tập viết HS:KÓ toµn truyÖn GV:NX-cñng cè bµi HS:nªu ý nghÜa chuyÖn TiÕt 2 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: To¸n Tªn bµi VẦN OEN/OET/UÊN/UÊT B¶ng chia 3 Mục tiêu - Giúp HS có khái niệm ban đầu về phép chia. HS biết thực hiện phép tính và giải toán. HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. KT bài cũ GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS:tìm hiểu bài HĐ2 2.Đọc SGK GV:NX-HD bài 1 HS: nêu miệng HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. GV:NX-HD bài tập 2 HS:TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 4 HS:làm bài 4. HĐ4 2.Viết vở chính tả. GV:ch÷a bµi-HD bµi 5 HS:lµm bµi 5. GV:ch÷a bµi 5-cñng cè bµi. HS:ghi ®Çu bµi. TiÕt3 M«n N1: To¸n N2: ChÝnh t¶ Tªn bµi LuyÖn tËp chung N-V:B¸c sÜ sãi Mục tiêu -Củng cố kỹ năng vẽ đoạn thẳng và đo độ dài đoạn thẳng. - Nghe viết chính xác bài chính tả Bác sĩ sói. - Làm đúng các bài tập CT. HĐ1 GV:GTB-HD thực hành HS: đọc yêu cầu bài 1 HS:đọc bài CT GV:GTB-HD tìm hiểu bài HĐ2 GV:HD bài 1 HS:làm bài tập 1 HS:tìm hiểu bài và viết từ khó GV:NX-HD viết HĐ3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS:làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS: làm bài 3 HS:viết bài GV:theo dõi uốn nắn HĐ4 HS: làm bài 4 GV:chữa bài 4-củng cố bài HS: làm bài 4 GV: chữa bài-củng cố GV:theo dõi uốn nắn HS:soát lỗi GV:chấm chữa bài HS:làm bài tập CT GV:chữa bài-NX giờ học. Tiết 4 Môn N1: Thủ công N2: Tự nhiên xã hội. Tên bài Kẻ các đoạn thẳng cách đều ÔN TẬP Xà HỘI Mục tiêu 1- Kiến thức: - Nắm được cách kẻ đoạn thẳng và cách kẻ các đường thẳng cách đều. 2- Kỹ năng: - Biết kẻ đoạn thẳng - Kẻ được đoạn thẳng cách đều. - Sau bài học: HS biết được các kiến thức đã học về chủ đề xã hội. - Kể với bạn và gia đình, trường học và cuộc sống xung quanh ta. - Yêu quý gia đình và trường học. - Có ý thức giữ gìn môi trường và nhà ở, trường học sạch đẹp HĐ1 Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét HS: Kể nhanh tên các bài đã học ? - Về chủ đề xã hội chúng ta đã học mấy bài ? - Để củng cố lại kiến thức đã học hôm nay chúng ta học bài ôn tập. HĐ2 GV hướng HD HS cách kẻ đt: - Lấy điểm A và điểm B bất kỳ trên cùng một dòng kẻ ngang. GV: HDHS thảo luận nhóm 2. HĐ3 Thực hành: - HS thực hành trên giấy vở kẻ ô + Đánh dấu điểm A và B, kẻ nối hai điểm đó được đt AB. + Đánh dấu hai điểm C, D và kẻ tiếp đt CD cách đều đoạn AB. HS: - Kể những công việc làm hàng ngày của các thành viên trong gia đình. - Kể về ngôi trường của bạn. Kể về các thành viên trong nhà trường. - Em nên làm gì và không nên làm gì để góp phần giữ sạch môi trường xung quanh. - Kể tên các loại đường giao thông và phương tiện giao thông ở địa phương em ? HĐ4 - Nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị và KN học tập của học sinh. GV: NhËn xÐt tuyªn d­¬ng c¸c nhãm lµm tèt. Tiết 5 Giáo dục lối sống ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Thứ tư ngày 28 tháng 02 năm 2018 Tiết1 Môn N1: Toán N2: Toán Tên bài Luyện tập chung Một phần ba Mục tiêu - Củng cố kiến thức,kỹ năng về giải toán,độ dài đoạn thẳng. - Giúp HS nhận biết "Một phần ba";biết viết và đọc HĐ1 GV:GTB-HD thực hành HS: đọc yêu cầu bài 1 GV:HD bài 1 KT bài cũ. GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS:tìm hiểu bài GV:NX-HD thực hành. HĐ2 HS:làm bài tập 1 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS: đọc yêu cầu bài 1 GV:HD bài tập 1 HĐ3 HS:làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS: làm bài 3 GV:chữa bài -HD bài 4 HS:TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 2 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 3 HS:làm bài 3. HĐ4 HS: làm bài 4 GV:chữa bài 4-củng cố GV:chữa bài-HD bài 4 HS:làm bài 4. GV:chữa bài 4-củng cố bài. HS:ghi đầu bài. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài VẦN UYN/UYT Nội qui đảo khỉ Mục tiêu - HS đọc thành tiếng toàn bài,phát âm đúng các tiếng từ khó. - Đọc hiểu các từ ngữ được chú giải và nội dung bài. HĐ1 V1.Học vần . 1.Thay âm chính 2. Phân tích vần. GV:GTB-HD hướng dẫn đọc HS:nối tiếp đọc câu. HĐ2 3.vẽ mô hình. 4.Tìm tiếng mới . GV:NX-Hd đọc đoạn HS:đọc trong nhóm HS:đọc đoạn trước lớp. HĐ3 V2. Viết. 1.Viết bảng con. a, Hướng dẫn viết hoa. b,Hướng dẫn viết vần. GV:NX đánh giá-HD tìm hiểu bài. HS:đọc câu hỏi và TL HS:TB kết quả TL GV:NX chốt nội dung HĐ4 2.Viết vở tập viết HS: luþªn ®äc l¹i. GV: NX ®¸nh gi¸-cñng cè. HS:ghi bµi TiÕt3 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: LuyÖn tõ vµ c©u Tªn bµi VẦN UYN/UYT Tõ ng÷ vÒ mu«ng thó. §Æt vµ trẢ lỜi c©u hái Mục tiêu - Mở rộng vốn từ về muông thú, biết thêm tên một số loài muông thú.. - Luyện tập sử dụng cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. GV:GTB-HD bài tập 1. HS:thảo luận nhóm. HĐ2 2.Đọc SGK HS:báo cáo KQ thảo luận GV:NX-HD bài 2. HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. HS:làm bài trên phiếu BT GV:chữa bài 2-HD bài 3. HĐ4 2.Viết vở chính tả. HS:lµm bµi vµo vë BT. GV:chÊm ch÷a bµi. HS:ghi ®Çu bµi. Thø năm ngày 01 tháng 03 năm 2018 Tiết1 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập viết Tên bài VẦN ON/OT/ÊN/ÊT/ƠN/ƠT Chữ hoa T Mục tiêu - Giúp HS nắm được cấu tạo của chữ hoa T và quy trình viết chữ hoa T. - Viết từ và câu ứng dụng theo cỡ chữ vừa và nhỏ. HĐ1 V1.Học vần . 1.Thay âm chính 2. Phân tích vần. KT bài viết ở nhà. GV:NX-HD viết chữ hoa T HĐ2 3.vẽ mô hình. 4.Tìm tiếng mới . HS: viết bảng con. GV:NX-HD viết từ HS:viết bảng con. HĐ3 V2. Viết. 1.Viết bảng con. a, Hướng dẫn viết hoa. b,Hướng dẫn viết vần. GV:NX-HD thực hành. HS:TH viết bài. HĐ4 2.Viết vở tập viết GV:chÊm ch÷a bµi-cñng cè bµi. HS:ghi ®Çu bµi. TiÕt 2 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: To¸n Tªn bµi VẦN ON/OT/ÔN/ÔT/ƠN/ƠT LuyÖn tËp Mục tiêu - Củng cố nhận biết "Một phần hai"; “một phần ba”;đọc,viết các số ; HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. GV:GTB-HD thực hành HS:đọc yêu cầu bài 1 HĐ2 2.Đọc SGK GV:NX-Hd bài 1. HS: làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài tập 2 HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. HS:TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 4 HS:làm bài 4. HĐ4 2.Viết vở chính tả. 3.NX GV:ch÷a bµi 4-HD bµi 5. HS:lµm bµi 5. GV:ch÷a bµi 5-cñng cè bµi. HS:ghi ®Çu bµi. TiÕt 3 M«n N1: Tù nhiªn x· héi N2: Thñ c«ng Tªn bµi C©y Hoa Ôn tËp ch­¬ng II Phèi hîp gÊp, c¾t, d¸n h×nh Mục tiêu - Nắm được nơi sống và tên các bộ phận của 1 số cây hoa - Nắm được ích lợi của hoa - Biết quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây hoa. - Nói được ích lợi của hoa - Ôn tập chương II phối hợp gấp,cắt, dán hình ở các bài 7,8,9,10,11,12 HĐ1 Quan sát cây hoa: Bước 1: Giao nhiệm vụ và thực hiện - Hướng dẫn HS quan sát cây hoa mà mình mang đến lớp Bước 2: KT kết quả hoạt động - Gọi HS nêu yêu cầu trên. HS: Nêu tên các bài đã học ở chương II. HĐ2 Làm việc với SGK: - HS quan sát nhóm 4, 1 em đặt câu hỏi, 1 em trả lời GV: Gọi HS Nêu lại các bước gấp ở những bài trên đã học ? HĐ3 Trò chơi với phiếu KT+ Cách làm: Chia lớp thành 2 đội dán 2 phiếu KT lên bảng trong 3 phút đội nào được nhiều câu đúng nhất đội đó sẽ thắng. HS: Thực hành Em hãy gấp cắt,dán một trong những sản phẩm đã học ở chương II HĐ4 GV: Cây hoa có những ích lợi. Vì vậy chúng ta không nên ngắt hoa, bẻ cành ở nơi công cộng. Gv: Chấm một số bài nhận xét – Tuyên dương bài làm đẹp. Cho HS trưng bày sản phẩm Tiết 4 Âm nhạc HỌC HÁT BÀI: CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG I. MỤC TIÊU: - Hát đúng giai điệu và lời ca. - Hát đồng đều, rõ lời. II. chuẩn bị: - Hát chuẩn xác bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương - Song loan thanh phách. III. Các hoạt động dạy - học.( 35' ) A. ổn định tổ chức: ( 2' ) Cho HS hát đầu giờ b. Kiểm tra bài cũ:( 42' ) - Yêu cầu 2- 3 HS hát bài: "Hoa lá mùa xuân” - Nhận xét, cho điểm. - 2, 3 HS lên hát c. Bài mới:( 25' ) Giới thiệu bài: Học hát bài: Chú chim nhỏ dễ thương 2. Giảng bài: *Hoạt động 1: Dạy bài hát: Chim nhỏ dễ thương - GV hát mẫu - HS nghe - Hướng dẫn HS đọc lời ca - HS đọc từng câu - Dạy hát từng câu. - Hs tập hát từng câu. - Yêu cầu HS hát theo từng câu - Hát liên kết giữa các câu lần lượt đến hết bài. - HS hát liên kết giữa các câu. *Hoạt động 2: Dùng thanh phách (hoặc song loan) gõ đệm theo phách. - Vừa hát vừa gõ đệm tiết tấu lời ca. - HS thực hiện - Sau mỗi lần HS hát có nhận xét, sửa sai. - Tập đứng hát bước chân đi đều tại chỗ, vung tay nhịp nhàng. - Từng tốp lên tập hát bớc đi đều tại chỗ. - GV theo dõi sửa sai từng động tác. d. Củng cố - dặn dò:( 4' ) - Nhận xét tiết học, tuyên dương những HS hát tốt. - Về ôn lại bài hát. Tiết 5 Thể dục BÀI: 46 ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY - TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN” I. MỤC TIÊU: - Học đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu: Thực hiện bước chạy tương đối đúng. - Ôn trò chơi “Kết bạn” Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cò, kẻ vach chuẩn bị, xuất phát, chạy đích. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên sân trường. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu * Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác. 2. Cơ bản: a. Ôn tập. - Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông. - Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. b. Học đi nhanh chuyển sang chạy c. Chơi trò chơi: “ Kết bạn” 3. Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc và hát. - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - GV tập mẫu và hướng dẫn sau đó cho HS chạy GV nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi, cho HS học vần điệu sau đó cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. .................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Thứ sáu ngày 02 tháng 03 năm 2018 Tiết 1 Môn N1: Toán N2: Chính tả Tên bài Các số tròn chục NV:Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên Mục tiêu - HS có khái niệm ban đầu về các số tròn chục. Biết đọc,viết các số tròn chục. - Nghe-viết chính xác bài chính tả Ngày hội đua voi ở Tây nguyên. - Làm đúng các bài tập chính tả. HĐ1 KT bài cũ. GV:NX-HD tìm hiểu bài HS:tìm hiểu nội dung bài HS:đọc bài chính tả. GV:HD viết. HĐ2 GV: NX-HD bài 1 HS:làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài 2. HS:viết từ khó GV:NX-HD thực hành. HS:viết bài. HĐ3 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài 2-HD bài3 HS:làm bảng con. GV:theo dõi uốn nắn. HS:soát lỗi chính tả. HĐ4 GV: chữa bài3 - HD bài 4. HS:làm vào VBT. GV:chữa bài và củng cố. GV:chấm chữa bài. HS:làm bài tập CT. GV:chữa bài-củng cố bài. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập làm văn Tên bài VẦN /UN/UT/ƯN/ƯT Đáp lời khẳng định Mục tiêu - Biết đáp lời khẳng định trong giao tiếp đơn giản. - Biết sắp sếp các câu đã cho thành đoạn văn. HĐ1 V1.Học vần . 1.Thay âm chính 2. Phân tích vần. KT bài cũ GV:GTB-HD bài tập 1 HS:đọc yêu cầu bài tập. HĐ2 3.vẽ mô hình. 4.Tìm tiếng mới . GV:HD thảo luận. HS:TL cặp HĐ3 V2. Viết. 1.Viết bảng con. a, Hướng dẫn viết hoa. b,Hướng dẫn viết vần. GV:NX-chốt nd.HD bài 2. HS:đọc yêu cầu GV:HD thảo luận. HĐ4 2.Viết vở tập viết HS: TL nhãm. GV:NX chèt néi dung bµi. HS:ghi ®Çu bµi. TiÕt3 M«n N1: TiÕng viÖt N2: To¸n Tªn bµi VẦN /UN/UT/ƯN/ƯT T×m mét thõa sè cña phÐp nh©n Mục tiêu - Giúp HS: Biết cách tìm 1 thừa số khi biết tích và thừa số kia HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. GV:GTB-HD thực hành HS: làm bảng lớp,VBT. HĐ2 2.Đọc SGK GV:chữa bài1-HD bài2 HS:làm bảng nhóm. GV:chữa bài2-HD bài 3 HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. GV: NX đánh giá - HD bài 3. HS:làm VBT HĐ4 2.Viết vở chính tả. 3.NX. GV:ch÷a bµi -HD bµi 4. HS:lµm bµi 4. GV:ch÷a bµi-cñng cè bµi. TiÕt 4 .................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ TiÕt 5 Sinh ho¹t líp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuÇn 23.doc-cn.doc