Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 31

 

N2: Toán

Tiết 153

LUYỆN TẬP

 - Biết làm tính trừ (không nhớ, có nhớ) trong phạm vi 1000.

- Biết giải bài toán về ít hơn.

KT bài cũ

GV:NX-HD tìm hiểu bài 1

HS : làm bài VBT

GV:NX - HD bài 2

HS : làm bài bảng nhóm.

GV: chữa bài 2- HD bài3

HS : Làm bài 3

 

doc15 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 31, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31 Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018 Tiết 1.Chào cờ. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài Tiết 1 VIẾT ĐÚNG CÁC ÂM ĐẦU GI/R/D. Tiết 151 luyện tập Mục tiêu - Biết cách làm tính cộng các số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán về nhiều hơn. - Biết tính chu vi hình tam giác. HĐ1 V1.Viết đỳng õm đầu gi/r/d theo nghĩa. 1.Phõn biệt chớnh tả. GV:GTB-HD THB HS :Tìm hiểu bài 1 HĐ2 2.Đọc bằng phương phỏp tỏch đụi. GV:HD bài 1 HS :làm bảng nhóm HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV:HD bài 2 HS :làm bảng nhóm GV:NX - HD bài tập 4 HS làm bài VBT. HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. GV:NX - HD bài tập 5 HS :làm bảng lớp,VBT GV: chữa bài GV: củng cố. GV nhận xét giờ học Tiết 3 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài Tiết 2 VIẾT ĐÚNG CÁC ÂM ĐẦU GI/R/D. Tiết 91 chiếc rễ đa TRòn Mục tiêu - Biết ngắt nghỉ hơi đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện. - Hiểu: Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người mọi vật. HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. HS :ôn bài cũ GV:GTB-HD đọc HS :nối tiếp đọc câu HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV:NX-HD đọc đoạn HS :đọc đoạn trong nhóm HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. HS :đọc đoạn trớc lớp GV:NX đánh giá-HD đọc toàn bài HĐ4 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. GV đọc lại - HS kiểm tra lại bài. HS: thu vở, nhận xột. HS : đọc toàn bài GV nhận xét giờ học Tiết 4 Môn N1: Toán N2: Tập đọc Tên bài Tiết 121 Luyện tập Tiết 92 chiếc rễ đa TRòn Mục tiêu - Thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 100, bước đầu nhận biết quan hệ phép cộng và phép trừ. - Sắp xếp thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện và kể lại từng đoạn của câu chuyện. HĐ1 KT bài cũ GV:GTB-HD thực hành GV: HD tìm hiểu đoạn 1+2 HS :đọc lại đoạn 1+2 HS : đọc câu hỏi và thảo luận HĐ2 HS: đọc yêu cầu bài 1 GV:NX- HD bài 1 HS:làm bài tập 1 GV: NX- KL HS : nhắc lại GV: HD tìm hiểu Đ3 HĐ3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS:làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS : đọc CH và TL GV: NX chốt ND HS : luyện đọc lại HĐ4 HS: làm bài 3 GV: chữa bài3 GV: chữa bài-củng cố GV: NXĐG - chốt lại nd bài HS : ghi đầu bài GV nhận xét giờ học Tiết 5 Môn N1: Thủ công N2: Tự nhiên xẫ hội. Tên bài Tiết 31 Cắt, dán hàng rào đơn giản (T2) Tiết 31 Mặt trời Mục tiêu 1- Kiến thức: Nắm được cách dán các nan giấy thành hàng rào 2- Kỹ năng : Biết dán các nan giấy thành hàng rào. Sau bài học, học sinh biết: - Khái quát về hình dạng đặc điểm và vai trò của mặt trời đối với sự sống trên trái đất. - HS có ý thức : Đi nắng luôn đội mũ nón, không nhìn trực tiếp vò mặt trời HĐ 1 Hướng dẫn cách dán hàng rào Bước 1: Kẻ 1 đường chuẩn. Bước 2: Xếp các nan đứng. Bước 3: Xếp các nan ngang GV vừa HD vừa làm thao tác HS: Vẽ và giới thiệu tranh về mặt trời. - 1 số HS giới thiệu về mặt trời (bài vẽ tranh của mình) HĐ2 Học sinh thực hành: H: Nêu lại các bước dán hàng rào (2 HS nêu) GV: Nhận xét - HD HS thảo luận: HĐ3 - HS thực hành và dán hàng rào cho HS theo HD của GV. (GV theo dõi và chỉnh sửa cho HS) GV: Nhận xét - HD HS thảo luận: HĐ4 - GV nhận xét về tinh thần học tập, việc chuẩn bị đồ dùng học tập và kĩ năng kẻ, cắt dán của HS. HS: Làm việc theo nhóm. Tại sao em vẽ mặt trời như vật Theo các em mặt trời có hình gì ? Tại sao em lại màu đỏ hay màu để tô ông mặt trời GV nhận xét giờ học Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018 Tiết1 Môn N1: Tiếng Việt N2: Kể chuyện Tên bài Tiết 3 LUYấN TẬP Tiết 30 chiếc rễ đa TRòn Mục tiêu - HS dựa vào tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn và cả câu chuyện bằng lời của mình. Nghe và nhận xét lời kể của bạn. HĐ1 V1. Luật chớnh tả viết hoa và luật chớnh tả theo nghĩa. 1. Luật chớnh tả viết hoa KT bài cũ GV:GTB-HD kể chuyện. HĐ2 2.Luật chớnh tả theo nghĩa. HS:QST và kể đoạn trong nhóm. HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV: KT-NX HD thi kể HS:thi kể đoạn 3 GV:NX tuyên dương,HD kể toàn truyện HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. HS:Kể toàn truyện GV:NX-củng cố bài HS:nêu ý nghĩa chuyện GV nhận xét giờ học Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài Tiết 4 LUYấN TẬP Tiết 152 phép trừ trong phạm vi 1000 Mục tiêu - Biết cách làm tính trừ các số trong phạm vi 1000. - Biết trừ nhẩm các số tròn trăm. - Biết giải bài toán về ít hơn. HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. KT bài cũ GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS :tìm hiểu bài HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV:HD bài 1(1,2) HS : làm bài bảng lớp GV:NX-HD bài 2c1,2 HS :làm bảng lớp. HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. GV:NX-HD bài 3 HS :làm bảng lớp. HĐ4 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. HS kiểm tra lại bài. HS thu vở. GV chấm, nhận xột. GV: NX - HD bài 4 HS :làm vào vở BT. GV: NX củng cố bài. GV nhận xét giờ học Tiết3 Môn N1: Toán N2: Chính tả Tên bài Tiết 122 đồng hồ .thời gian Tiết 61 nv: việt nam có bác Mục tiêu - Làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng , có biểu tượng ban đầu về thời gian. - Nghe viết chính xác bài chính tả Việt Nam có Bác. - Làm đúng các bài tập CT. HĐ1 KT bài cũ GV:-HD tìm hiểu bài HS :tìm hiểu bài GV:NX- HD bài 1 HS :đọc bài CT GV:GTB-HD tìm hiểu bài HĐ2 HS :làm bài tập 1 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS :tìm hiểu bài và viết từ khó GV:NX-HD viết HĐ3 HS :làm bài bảng con. ơ GV:chữa bài 2- HD bài3 HS : làm bài 3 HS :viết bài GV:theo dõi uốn nắn HĐ4 HS: chữa bài 3 - HD bài 4 HS: làm bài 4 GV:nhận xét. GV:theo dõi uốn nắn HS :soát lỗi GV:chấm chữa bài HS :làm bài tập CT GV nhận xét giờ học Tiết 4 Thể dục BÀI 61 CHUYỀN CẦU - TRề CHƠI “ NẫM BểNG TRÚNG ĐÍCH” I. Mục tiờu: - ễn chuyền cầu theo nhúm 2 người . Yờu cầu: Nõng cao khả năng thực hiện đún và chuyền cầu cho bạn . - Làm quen với trũ chơi “ Nộm búng chỳng đớch ” Yờu cầu: HS biết và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sõn trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cũi, cầu, búng chơi trũ chơi. III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp. Nội dung Phương phỏp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hụng, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trờn sõn tập. - Đi theo vũng trũ và hớt thở sõu - ễn một số động tỏc của bài thể dục phỏt triển chung. 2. Cơ bản: a. Chuyền cầu theo nhúm 2 người. b. Trũ chơi. “ Nộm búng trỳng đớch” 3. Kết thỳc: - Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hỏt. - Cỳi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cựng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xột kết quả giờ học. - ễn tõng cầu cỏ nhõn . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hướng dẫn cho HS cỏch chuyền cầu sau đú cho HS tập GV nhận xột. - GV nờu tờn trũ chơi, hướng dẫn cỏch chơi sau đú cho HS chơi GV nhận xột, GV nhận xột. - GV nhận xột kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ tư ngày 25 tháng 4 năm 2018 Tiết 1 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài Tiết 5 VIẾT ĐÚNG CÁC ÂM ĐẦU L/N Tiết 93 cây và hoa bên lăng bác Mục tiêu - Đọc rành mạch, thể hiện giọng vui tươi hồn nhiên. - Hiểu: Cây và hoa đẹp nhất khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác, thể hiện lòng tôn kính của toàn dân với Bác. HĐ1 V1.Phõn biệt nghĩa theo chữ ghi õm đầu l/n. 1.Đọc. HS: 1hs đọc cả bài. HS :nối tiếp đọc câu. HĐ2 2. Vận dụng. GV:NX-Hd đọc đoạn HS :đọc trong nhóm HS :đọc đoạntrướclớp. HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV:NX đánh giá-HD tìm hiểu bài. HS :đọc câu hỏi và TL HS :TB kết quả TL GV:NX chốt nội dung HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. HS : luỵên đọc lại. GV: NX đánh giá-củng cố. HS :ghi bài GV nhận xét giờ học Tiết2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài Tiết 6 VIẾT ĐÚNG CÁC ÂM ĐẦU L/N Tiết 153 luyện tập Mục tiêu - Biết làm tính trừ (không nhớ, có nhớ) trong phạm vi 1000. - Biết giải bài toán về ít hơn. HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. KT bài cũ GV:NX-HD tìm hiểu bài 1 HS : làm bài VBT HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV:NX - HD bài 2 HS : làm bài bảng nhóm. HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. GV: chữa bài 2- HD bài3 HS : Làm bài 3 HĐ4 HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xột. GV: HD bài 4- HD bài4. HS :làm bài vào VBT GV:chữa và củng cố. HS :ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học. Tiết3 Môn N1: Toán N2: Luyện từ và cõu Tên bài Tiết 123 THỰC HÀNH Tiết 31 Từ ngữ về bác hồ, dấu chấm, dấu phẩy. Mục tiêu - Biết đọc đúng giờ vẽ kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày. -Chọn được từ ngữ cho trước, để điền đúng vào đoạn vănBT1, tìm được một vài từ ngữ ca ngợi Bác Hồ BT2. - Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ chấm HĐ1 GV:-HD tìm hiểu bài HS :tìm hiểu bài GV:NX- HD bài 1 HS :đọc bài GV:GTB-HD tìm hiểu bài 1 HĐ2 HS :làm bài tập 1 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS :báo cáo KQ thảo luận GV:NX-HD bài 2. HĐ3 HS :làm bài 2ơ GV:chữa bài 2- HD bài3 HS : làm bài 3 HS :làm bài trên phiếu BT GV:chữa bài 2-HD bài3 HĐ4 GV: chữa bài 3 - HD bài 4 HS: làm bài 4 GV:nhận xét. HS :làm bài vào vở BT. GV:chấm chữa bài. HS:ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học Tiết4 Giỏo dục lối sống ........................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. Thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2018 Tiết1 Môn N1: Tiếng việt N2: Toán Tên bài Tiết7 LUẬT CHÍNH TẢ VỀ NGUYấN ÂM ĐễI Tiết 154 luyện tập chung Mục tiêu - Biết làm tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 1000, làm tính cộng trừ các số có đến 3 chữ số. - Biết cộng trừ nhẩm các số tròn trăm. HĐ1 V1.Luật chớnh tả về nguyờn õm đụi. 1.Tỡm tiếng cú nguyờn õm đụi. 2.Phõn loại nguyờn õm đụi. GV:GTB-HD THB HS Tìm hiểu bài. GV:HD bài 1 HS :làm bảng lớp. HĐ2 3. Đưa vào mụ hỡnh cỏc tiếng: dưới, của , địa, thuyền. 4. Tổng kết. GV:HD bài 2 HS : làm bài 2. GV:chữa bài 2-HD bài 3 HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. HS :làm bảng lớp. GV:chữa bài 3- HD bài 4 HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. HS : làm bài 4. GV:chữa bài 4-củng cố bài. HS :ghi đầu bài. Tiết 2 Môn N1: Tiếng việt N2: Tập viết Tên bài Tiết 8 LUẬT CHÍNH TẢ VỀ NGUYấN ÂM ĐễI Tiết 31 Chữ hoa N (k2) Mục tiêu - Biết viết các chữ hoa N( k2) theo cỡ vừa và nhỏ. - Biết viết ứng dụng: Người, Người ta là hoa đất.. Cỡ nhỏ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định. HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. KT bài viết ở nhà. GV:NX-HD viết chữ hoa HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. HS : viết bảng con. GV:NX-HD viết từ HS :viết bảng con. HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. GV:NX-HD thực hành. HS :TH viết bài.. HĐ4 HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xột. GV:chấm chữa bài-củng cố bài. HS:ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học Tiết 3. Môn N1: Toán N2:Tập làm văn Tên bài Tiết 124 LUYỆN TẬP Tiết 31 ĐÁP LỜI KHEN NGỢI. TẢ NGẮN VỀ BÁC HỒ. Mục tiêu - Biết xem giờ đỳng;xỏc định và quay kim đồng hồ đỳng vị trớ tương ứng với giờ;bước đàu nhận biết cỏc thời điểm trong sinh hoạt hằng ngày. - Đỏp lời khen ngợi theo tỡnh huống cho trước(BT1):quan sỏt hỡnh ảnh Bỏc Hồ,trả lời được cỏc cõu hỏi về hỡnh ảnh Bỏc (BT2). -Viết được một vài cõu ngắn về ảnh bỏc Hồ. HĐ1 KT bài cũ GV:GTB-HD luyện tập. GV:GTB-HD bài1. HS :thảo luận nhóm. HĐ2 GV: -HD bài1 HS :làm bài 1 GV :NX bài HS :báo cáo KQ thảo luận GV:NX-HD bài 2. HĐ3 GV: HD bài2 HS :làm bài 2trờn đồng hồ GV:NX - HD bài 3 HS: Làm bài 3. HS :làm bài trên phiếu BT GV:chữa bài 2-HD bài3. HĐ4 GV:chữa bài 3 - củng cố bài. HS:ghi đầu bài. HS :làm bài vào vở BT. GV:chấm chữa bài. HS:ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học. Tiết 4 Âm nhạc Tiết 31 ễN BÀI HÁT:BÀI Bắc kim thang I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Hát đồng đều rõ lời - Biết bài bắc kim thang là bài Nam Bộ III. giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ quen dùng III. Các hoạt động dạy học: A.Kiểm tra: B.Dạy hỏt: HĐ1 : Dạy bài hát : Bắc kim thang - Giới thiệu bài hát - Hát mẫu - HS đọc lời ca - GV dạy hát từng câu Lưu ý: Các dấu luyến ở nhịp thứ 7, thứ 9 và 11 HĐ2: Hát kết hợp với vận động phụ hoạ. - Hát và vỗ tay theo phách VD Bắc kim thang cà lang bí rợ - HDHS làm X X X X - Hát kết hợp 1 vài động tác phụ hoạ C. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học Về nhà tập hát cho thuộc Tiết 5 Thể dục BÀI: 62 CHUYỀN CẦU - TRề CHƠI “ NẫM BểNG TRÚNG ĐÍCH” I. Mục tiờu: - Tiếp tục ụn chuyền cầu theo nhúm 2 người. Yờu cầu: Nõng cao khả năng đún và chuyền cầu chớnh xỏc. - Tiếp tục học trũ chơi “ Nộm búng trỳng đớch” Yờu cầu: Biết cỏch chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sõn trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cũi, cầu HS tập, búng chơi trũ chơi. III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp. Nội dung Phương phỏp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hụng, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trờn sõn trường. - Đi thường theo vũng trũn và hớt thở sõu - ễn một số động tỏc của bỡa thể dục phỏt triển chung. 2. Cơ bản: a. ễn cầu theo nhúm hai người b. Trũ chơi: “ nộm búng trỳng đớch ” 3. Kết thỳc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hỏt - Nhảy thả lỏng, cỳi lắc người thả lỏng. - GV cựng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xột kết quả giờ học. - ễn tõng cầu, nộm búng trỳng đớch. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV chia tổ cho 2 tổ chơi trũ chơi, 2 tổ học chuyền cầu sau đú nhắc lại cỏch tập và cho HS tập GV nhận xột. - GV nhận xột kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ sỏu ngày 27 tháng 4 năm 2018 Tiết 1 Môn N1: Tiếng việt N2: Toán Tên bài Tiết 9 PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU S/X Tiết 155 TIỀN VIỆT NAM Mục tiêu . - Nhận biết được đơn vị thường dựng của tiền việt nam là đồng. -Nhận biết được một số loại giấy bạc;100,500,200,1000 đồng. -Biết thực hành đổi tiền trong trường hợp đơn giản. -Biết làm cỏc phộp tớnh cộng ,trừ,cỏc số với đơn vị là đồng HĐ1 V1.Phõn biệt nghĩa theo chữ ghi õm đầu s/x. 1.Phõn biệt chớnh tả. GV:GTB-HD THB HS Tìm hiểu bài. GV:HD bài 1 HS :làm bảng lớp. HĐ2 2. Vận dụng. GV:HD bài 2 HS : làm bài 2. GV:chữa bài 2-HD bài 3 HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. HS :làm bảng lớp. GV:chữa bài 3- HD bài 4 HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. HS : làm bài 4. GV:chữa bài 4-củng cố bài. HS :ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học Tiết 2 Môn N1: Tiếng việt N2: chớnh tả Tên bài Tiết 10 PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU S/X Tiết 62 CÂY VÀ HOA BấN LĂNG BÁC Mục tiêu - Nghe hỏt chớnh xỏc bài chớnh tả,trỡnh bày đỳng đoạn văn xuụi. -Làm đươcbài tập(2)a/b HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. HS: KT bài viết ở nhà. GV đọc bài CT HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. HS : đọc bài CT GV:NX-HD viết từ khú HS :viết bảng con. HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. GV:đọc Ct HS :nghe viết bài.. HĐ4 HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xột. GV:chấm chữa bài-củng cố bài. HS:ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học Tiết 3 Môn N1:Tự nhiên xã hội N2: Thủ công Tên bài Tiết 31 Thực hành: Quan sát bầu trời Tiết 31 Làm con bướm Mục tiêu Giúp HS biết. - Sự thay đổi của những đám mây trên bầu trời là dấu hiệu cho biết sự thay đổi thời tiết. - HS biết làm con bướm bằng giấy - Làm được con bướm - Thích làm đồ chơi, rèn luyện đôi tay khéo léo cho HS HĐ1 Quan sát bầu trời + Bước 1: - GV nêu nhiệm vụ. + Bước 2: HS ra sân thực hành quan sát. GV: Giới thiệu con bướm mẫu bằng giấy. Con bướm được làm bằng gì ? có những bộ phận nào ? - Gỡ 2 cánh về tờ giấy hình vuông để HS nhận xét cách gấp cánh bướm. HĐ2 + Bước 3: - GV cho HS vào lớp TL câu hỏi : + Kết luận: HS: Theo dõi GV Làm mẫu. HĐ3 Vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh. + Bước 1: HS vẽ theo cảm thụ và trí tưởng tượng của mình. HS: Thực hành thực hành làm con bướm. HĐ4 + Bước 2: - HS giới thiệu bức vẽ của mình với bạn bên cạnh. - GV chọn 1 số bức vẽ để trưng bày giới thiệu với cả lớp. Gv: Nhận xét – Tuyên dương bài làm đẹp. Cho HS trưng bày sản phẩm Tiết 4 Trải nghiệm sỏng tạo .. . Tiết 5 Sinh hoạt lớp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuÇn 31.doc l1+2+3 cn.doc
Tài liệu liên quan