Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 32

Tiết 158

LUYỆN TẬP CHUNG

 - Giúp học sinh

+ Biết so sánh các số tròn trăm

+ Nắm được thứ tự các số tròn trăm. Biết điền các số tròn trăm vào các vạch tia số.

HS chữa bài cũ.

GV:GTB-HD tìm hiểu bài

HS:tìm hiểu bài

GV:NX - HD bài tập 1

HS:TL và nêu KQ.

GV:NX-HD bài2

HS:làm bảng lớp.

GV:chữa bài-HD bài 3

HS:làm bài 3.

 

doc14 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 32 Thứ hai ngày 30 tháng 4 năm 2018 Tiết 1.Chào cờ. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài Tiết 1 LUYấN TẬP ]]]]]]]]]]ư Tiết 94 CHUYỆN QUẢ BẦU Mục tiêu - HS đọc thành tiếng toàn bài, phát âm đúng các tiếng từ khó. - Đọc hiểu các từ ngữ được chú giải và hiểu nội dung của bài. HĐ1 V1. ễn luật chớnh tả chớnh tả. 1. Luật chớnh tả phiờn õm tờn riờng. HS:ôn bài cũ GV:GTB-HD đọc HS:nối tiếp đọc câu HĐ2 2.Luật chớnh tả đặt dấu thanh. GV:NX-HD đọc đoạn HS:đọc đoạn trong nhóm HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. HS:đọc đoạn trước lớp GV:NX đánh giá-HD đọc toàn bài HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. HS: đọc toàn bài HS ghi đầu bài Tiết 3 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài Tiết 2 LUYấN TẬP Tiết 95 CHUYỆN QUẢ BẦU Mục tiêu Như tiết 1 HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. HS:đọc lại đoạn 1+2 GV:HD tìm hiểu đoạn 1+2 HS:đọc câu hỏi và thảo luận HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV:NX-KL HS: nhắc lại GV:HD tìm hiểu Đ3 HS:đọc CH và TL HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. GV:NX chốt nội dung bài HS:luyện đọc lại HĐ4 HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xột. GV:NXĐG-chốt lại nd bài HS:ghi đầu bài Tiết 4 Môn N1: Toán N2: Toán Tên bài Tiết 125 LUYỆN TẬP CHUNG Tiết 156 LUYỆN TẬP Mục tiêu - Thực hiện được cộng trừ (khụng nhớ )số cú hai chữ số,tớnh nhẩm:biết đo độ dài,làm tớnh với số đo độ dài:đọc giờ đỳng. -Biết sử dụng một số loại giỏybạc;100,200,500,1000 đồng. -biết làm cỏc phếp tớnh cộng trừ cỏc số đơn vị là đồng. -biết trả và nhận lai tiền thừa trong trương hợp mua bỏn đơn giản HĐ1 GV:GTB-HD luyện tập KT bài cũ GV:GTB-HD luyện tập HĐ2 HS: đọc yêu cầu bài 1 GV:NX- HD bài 1 HS:làm bài tập 1 HS: đọc yêu cầu bài 1 GV:NX- HD bài 1 HS:làm bài tập 1 HĐ3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS:làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS: làm bài 3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS:làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS: làm bài 3 HĐ4 GV: chữa bài3-HDbài4 HS: làm bài 4 GV: chữa bài-củng cố GV: chữa bài3-HDbài4 HS: làm bài 4 GV: chữa bài-củng cố Tiết 5 Môn N1: Thủ công N2: Tự nhiên xẫ hội. Tên bài Tiết 32 Căt, dán và tranh trí hình ngôi nhà (T1) Tiết 32 Mặt trời và phương hướng Mục tiêu - HS vận dụng những kiến thức đã học vào bài "Cắt, dán và trang trí ngôi nhà" - Cắt, dán được ngôi nhà mà em yêu thích - Sau bài học, học sinh biết - Kể tên 4 phương chính và quy ước phương mặt trời mọc là phương đông HĐ1 Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: - Treo mẫu cho HS quan sát và nhận xét. - HS quan sát và nêu nhận xét HS: Thảo luận: Hàng ngày, mặt trời mọc vào lúc nào, lặn vào lúc nào? Trong không gian có mấy phương chính là phương nào? HĐ2 Hướng dẫn mẫu: + Kẻ, cắt thân nhà + Kẻ, cắt cửa sổ, cửa ra vào GV: Gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận Kết luận: Có 4 phương chính, Đông, Tây, Nam, Bắc. - Mọc phương Đông lặn phương Tây. HĐ3 HS thực hành - GV theo dõi và giúp đỡ HS yếu HS: Trò chơi tìm phương hướng và mặt trời HĐ4 - Nhận xét sản phẩm của HS qua tiết học - Nhận xét thái độ học tập và sự chuẩn bị của HS về KN cắt hình. GV: HDHS cách chơi Ta sẽ đứng thẳng, tay phải hướng về mặt trời mọc (phương Đông, tay trái phương Tây, trước mặt , sau lưng Nam, Trước mặt là Bắc.) Thứ ba ngày 01 tháng 5 năm 2018 Tiết 1 Môn N1: Tiếng Việt N2: Kể chuyện Tên bài Tiết 3 LUYỆN TẬP PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU Tiết 32 CHUYỆN QUẢ BẦU Mục tiêu - HS dựa vào tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn và cả câu chuyện bằng lời của mình. Nghe và nhận xét lời kể của bạn. HĐ1 V1.Phõn biệt õm đầu l/n và tr/ch. 1.Phõn biệt . KT bài cũ GV:GTB-HD kể chuyện. HĐ2 2. Vận dụng. HS:QST và kể đoạn trong nhóm. HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV: KT-NX HD thi kể HS:thi kể đoạn 3 GV:NX tuyên dương,HD kể toàn truyện HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. HS:Kể toàn truyện GV:NX-củng cố bài HS:nêu ý nghĩa chuyện ơ Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài Tiết 4 LUYỆN TẬP PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU Tiết 157 LUYỆN TẬP CHUNG Mục tiêu Giúp học sinh biết : - Ôn lại về mối quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm -Nắm được đơn vị nghìn, mối quan hệ giữa trăm và nghìn -Biết cách đọc và viết các số tròn trăm. HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. KT bài cũ GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS:tìm hiểu bài HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV:NX-HD bài 1 HS: làm bảng nhóm HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. GV:NX-HD bài 3 HS:làm bảng lớp. HĐ4 HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xột. GV:chữa bài-HD bài 5 HS:làm bài 5. GV:chữa bài 5-củng cố bài. HS:ghi đầu bài Tiết 3 Môn N1: Toán N2: Chính tả Tên bài Tiết 126 Luyện tập CHUNG Tiết 63 CHUYỆN QUẢ BẦU Mục tiêu Thực hiện được cộng trừ (khụng nhớ) số cú hai chữ số, so sỏnh hai số:tớnh nhẩm:biết đo độ dài,làm tớnh với số đo độ dài:giải toỏn cú một phộp tớnh. - Nghe viết chính xác bài chính tả chuyện quả bầu - Làm đúng các bài tập CT. HĐ1 GV:GTB-HD thực hành HS: đọc yêu cầu bài 1 HS:đọc bài CT GV:GTB-HD tìm hiểu bài HĐ2 GV:HD bài 1 HS:làm bài tập 1 HS:tìm hiểu bài và viết từ khó GV:NX-HD viết HĐ3 GV:chữa bài1 HS:làm bài 2 bảng con GV:NX-HD bài 3 HS:viết bài GV:theo dõi uốn nắn HĐ4 HS: làm bài 3 GV: chữa bài-củng cố GV:theo dõi uốn nắn HS:soát lỗi GV:chấm chữa bài HS:làm bài tập CT GV:chữa bài-NX giờ học. Tiết 4 Thể dục BÀI: 63 CHUYỀN CẦU - TRề CHƠI “ NHANH LấN BẠN ƠI” I. Mục tiờu: - Tiếp tục ụn chuyền cầu theo nhúm 2 người . Yờu cầu: Nõng cao khả năng đún và chuyền cầu chớnh xỏc hơn giờ trước . - ễn trũ chơi “ Nhanh lờn bạn ơi ” Yờu cầu: Biết cỏch chơi và tham gia chơi một cỏch chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sõn trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cũi, cầu cho HS tập, cờ chơi trũ chơi. III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp. Nội dung Phương phỏp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hụng, bả vai. - Giậm chõn tại chỗ đếm to theo nhịp - ễn một số động tỏc của bài thể dục phỏt triển chung. 2. Cơ bản: a. Chuyền cầu theo nhúm 2 người. b. Trũ chơi. “ Nhanh lờn bạn ơi” 3. Kết thỳc: - Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hỏt. - Cỳi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cựng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xột kết quả giờ học. - ễn tõng cầu cỏ nhõn. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV cho HS ụn chuyền cầu kết hợp GV nhận xột. - GV nhắc lại cỏch chơi sau đú cho HS chơi GV nhận xột. - GV nhận xột kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ tư ngày 02 tháng 5 năm 2018 Tiết1 Môn N1: Toán N2: Toán Tên bài Tiết 127 Luyện tập ơ Tiết 158 LUYỆN TẬP CHUNG Mục tiêu Tiếp tục củng cố về giải toán có lời văn,đặt tình và so sánh các số trong PV 100. - Giúp học sinh + Biết so sánh các số tròn trăm + Nắm được thứ tự các số tròn trăm. Biết điền các số tròn trăm vào các vạch tia số. HĐ1 HS làm bài cũ HS: thực hành HS: đọc yêu cầu bài 1 GV:HD bài 1 HS chữa bài cũ. GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS:tìm hiểu bài HĐ2 HS:làm bài tập 1 GV:chữa bài1-HD bài 2 GV:NX - HD bài tập 1 HĐ3 HS:làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS: làm bài 3 GV:chữa bài -HD bài 4 HS:TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài2 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 3 HS:làm bài 3. HĐ4 HS: làm bài 4 GV:chữa bài 4-củng cố GV:chữa bài-HD bài 4 HS:làm bài 4. GV:chữa bài 4- củng cố bài. HS:ghi đầu bài. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài Tiết 5 VIẾT ĐÚNG CÁC ÂM ĐẦU GI/D/V. Tiết 96 TIẾNG CHỔI TRE Mục tiêu - Đọc được toàn bài thơ. - Hiểu một số khó trong bài. Hiểu nội dung bài -Học thuộc lòng bài HĐ1 V1.Viết đỳng õm đầu gi/d/v theo nghĩa. 1.Phõn biệt chớnh tả gi/d/v. GV:GTB-HD đọc HS: đọc câu nhóm đôi. HĐ2 2.Tiếng cú đủ cả õm đầu- õm đệm- õm chớnh -õm cuối. HS:đọc câu trước lớp GV:NX-Hd đọc đoạn HS:đọc trong nhóm HS:đọc đoạn trước lớp. HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV:NX đánh giá-HD tìm hiểu bài. HS:đọc câu hỏi và TL HS:TB kết quả TL GV:NX chốt nội dung HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. HS: luỵên đọc lại. GV:NX đánh giá-củng cố. HS:ghi bài Tiết3 Môn N1: Tiếng Việt N2: Luyện từ và câu Tên bài Tiết 6 VIẾT ĐÚNG CÁC ÂM ĐẦU GI/D/C. Tiết 32 Từ ngữ về cây cối Mục tiêu 1. Mở rộng vốn từ về cây cối(tên,một số đặc điểm của chúng). 2. Luyện tập về dấu chấm, dấu phẩy. HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. GV:GTB-HD bài tập 1. HS:thảo luận nhóm. HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. HS:báo cáo KQ thảo luận GV:NX-HD bài 2. HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. HS:làm bài trên phiếu BT GV:chữa bài 2-HD bài 3. HĐ4 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. GV đọc lại - HS kiểm tra lại bài. HS: thu vở, chấm, nhận xột. HS:làm bài vào vở BT. GV:chấm chữa bài. Tiết 4 Giỏo dục lối sống ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. Thứ năm ngày 03 tháng 5 năm 2018 Tiết1 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập viết Tên bài Tiết 7 LUYỆN TẬP PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU Tiết 32 Chữ hoa Q(kiểu 2) Mục tiêu - Giúp HS nắm được cấu tạo của chữ hoa Y và quy trình viết chữ hoa Y. - Viết từ và câu ứng dụng theo cỡ chữ vừa và nhỏ. HĐ1 V1.Luyện viết đỳng õm đầu gi/d/v theo nghĩa. 1.Phõn biệt gi/d/v . KT bài viết ở nhà. GV:NX-HD viết chữ hoa HĐ2 2. Tiếng cú đủ cả õm đầu- õm đệm- õm chớnh -õm cuối. HS: viết bảng con. GV:NX-HD viết từ HS:viết bảng con. HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV:NX-HD thực hành. HS:TH viết bài. HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. GV:chấm chữa bài-củng cố bài. HS:ghi đầu bài. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Thủ công Tên bài Tiết 8 LUYỆN TẬP PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU Tiết 32 Làm con bướm (Tiết 2) Mục tiêu - HS biết làm con bướm bằng giấy - Làm được con bướm - Thích làm đồ chơi, rèn luyện đôi tay khéo léo cho HS HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. GV: Gọi HS nêu lại quy trình làm con bướm. HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. HS: Làm mẫu. HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. GV: HDHS thực hành? HĐ4 HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xột. HS trưng bày sản phẩm Gv: Nhận xét – Tuyên dương bài làm đẹp. Tiết 3. Môn N1: Toán N2: Toán Tên bài Tiết 128 Luyệntập Tiết 159 LUYỆN TẬP CHUNG Mục tiêu Tiếp tục củng cố các số trong phạm vi 100,giải toán. Giúp HS rèn luyện kĩ năng - Biết cộng trừ cỏc số cú ba chữ số. Tỡm số hạng, số bị trừ. HĐ1 HS: KT bài cũ. GV:NX-HD thực hành HS:đọc yêu cầu bài 1 GV:HD tìm hiểu bài HS:tìm hiểu nội dung bài HĐ2 GV: NX-HD bài 1 HS:làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài 2. GV:NX-HD bài 1. HS: làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài tập 2 HĐ3 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài 2-HD bài3 HS:làm bảng con. HS:TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS:làm bảng lớp. HS: chữa bài 4 HS:làm bài 4. HĐ4 GV: chữa bài3 - HD bài 4. HS:làm vào VBT. GV:chữa bài và củng cố. GV:chữa bài 5-củng cố bài. HS:ghi đầu bài. Tiết 4 Âm nhạc Tiết 32: ôn tập 3 bài hát : - Chú ếch con Chim chích bông - Bắc kim thang I. Mục tiêu: - Học thuộc lời ca và hát đúng giai điệu - Hát kết hợp với vận động, tập biểu diễn hoặc kết hợp trò chơi - Cho HS nghe đoạn nhạc II. giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ băng nhạc - Bảng phụ đoạn thơ 3 chữ III. Các hoạt động dạy học: A. Bài mới 1. Giới thiệu bài *Hoạt động 1: Ôn 3 bài hát 1. Bài : Chim chích bông - Hát tập thể - Tập biểu diễn kết hợp phụ hoạ - Đọc theo tiết tấu và gõ đệm nhịp nhàng . 2. Bài : Chú ếch con - Hát tập thể - Tập biểu diễn tốp ca đơn ca 3. Bài : Bắc kim thang - Hát tập thể - Hát thầm tay gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Hát nối tiếp theo nhóm (N5) 4. Bắc kim thang - Kết hợp trò chơi - Tập đọc theo tiết tấu * Hoạt động 2 : Nghe nhạc + cho Hs nghe 1 bài hát thiếu nhi hoặc 1 đoạn trích nhạc không lời. - Nhận xét sửa sai cho HS IV. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Về nhà hát cho thuộc Tiết 5 Thể dục BÀI: 64 CHUYỀN CẦU - TRề CHƠI “ NẫM BểNG TRÚNG ĐÍCH” I. Mục tiờu: - Tiếp tục ụn chuyền cầu theo nhúm 2 người. Yờu cầu: Nõng cao khả năng đún và chuyền cầu chớnh xỏc. - ễn trũ chơi “ Nộm búng trỳng đớch” Yờu cầu: Biết nộm vào đớch. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sõn trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cũi, cầu HS tập, búng chơi trũ chơi. III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp. Nội dung Phương phỏp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu giờ hoc. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hỏt.. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trờn sõn trường. - Đi thường theo vũng trũn và hớt thở sõu - ễn một số động tỏc của bỡa thể dục phỏt triển chung. 2. Cơ bản: a. ễn cầu theo nhúm hai người b. Trũ chơi: “ nộm búng trỳng đớch ” 3. Kết thỳc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hỏt - Nhảy thả lỏng, cỳi lắc người thả lỏng. - GV cựng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xột kết quả giờ học. - ễn tõng cầu, nộm búng trỳng đớch. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV chia tổ cho cỏc tổ tập luyện sau đú cho cỏc tổ thi đua với nhau GV nhận xột, - GV nhắc lại cỏh chpi sau đú cho HS chơi GV nhận xột. - GV nhận xột kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ sỏu ngày 4 tháng 5 năm 2018 Tiết1 Môn N1: Tự nhiên xã hội N2: Chính tả Tên bài Tiết 32 Gió Tiết 64 NV:TIẾNG CHỔI TRE Mục tiêu -Giúp HS biết - Nhận xét trời có gió hay không có gió, gió nhẹ hay gió mạnh - HS biết sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả cảm giác khi có gió thổi vào người. - Nghe-viết chính xác bài chính tả Tiếng chổi tre. - Làm đúng các bài tập chính tả. HĐ1 Làm việc với SGK. - Y/c HS trả lời câu hỏi ? - GV Y/c một số cặp lên hỏi và trả lời nhau trước lớp * Kết luận HS:đọc bài chính tả. GV:HD viết. HĐ2 Quan sát ngoài trời - GV nêu nhiệm vụ cho HS khi ra ngoài trời quan sát. - GV tập hợp cả lớp chỉ định đại diện nhóm lên báo cáo kết quả TL. * Kết luận: HS:viết từ khó GV:NX-HD thực hành. HS:viết bài. HĐ3 HS ra sân chơi trũ chơi "chong chúng" GV:theo dõi uốn nắn. HS:soát lỗi chính tả. HĐ4 - GV nhận xét giờ học: Khen những em học tốt. GV:chấm chữa bài. HS:làm bài tập CT. GV:chữa bài-củng cố bài. Tiết 2 Môn N1: Tiếng việt N2: Tập làm văn Tên bài Tiết 9 PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU R/D VÀ TR/CH Tiết 32 Đáp lời TỪ CHỐI. ĐỌC SỔ LIấN LẠC. Mục tiêu - Rèn kĩ năng nói : Biết đáp lời từ chối của người khỏc với thỏi độ nhó nhặn, lịch sự. - Biết đọc và núi lại nội dung 1trang sổ liờn lạc. HĐ1 V1.Phõn biệt nghĩa theo chữ ghi õm đầu s/x. 1.Phõn biệt chớnh tả r/d. 2.Phõn biệt chớnh tả tr/ch KT bài cũ GV:GTB-HD bài tập 1 HS:đọc yêu cầu bài tập. HĐ2 2. Luật chớnh tả viết hoa. GV:HD thảo luận. HS:TL cặp HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV:NX-chốt nd.HD bài 2. HS: TL nhóm. HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. GV:NX chốt nội dung bài. HS:ghi đầu bài. Tiết3 Môn N1: Tiếng việt N2: Toán Tên bài Tiết 10 PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU R/D VÀ TR/CH Tiết 160 KIỂM TRA ĐỊNH Kè Mục tiêu T -Thứ tự cỏc số trong phậm vi 1000. -So sỏnh cỏc số cú 3 chữ số. -Viết cỏc số thành tổng. - Cộng, trừ cỏc số cú 3 chữ số. HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. KT theo đề và đáp án của nhà trường HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV:GTB-HD kiểm tra HS: đọc đề và làm bài HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xột. HS: thu bài KT GV:NX - củng cố bài Tiết 4 Trải nghiệm sỏng tạo ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... Tiết 5 Sinh hoạt lớp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuÇn 32.doc
Tài liệu liên quan