Giáo án Giáo dục công dân 9 - Tuần 30: Quyền tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội của công dân (tt)

2. Phương thức thực hiện

- Trực tiếp: tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí Nhà nước, xã hội

Gián tiếp: Thông qua đại biểu nhân dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền

3. ý nghĩa của quyền tham gia quí Nhà nước, xã hội của công dân

- Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng và quản lí đất nước.

- Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của Nhà nước và xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, xã hội.

 

docx3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 9 - Tuần 30: Quyền tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội của công dân (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30. Ngày soạn: 24/3/2018 Tiết 30 BÀI 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN (TT) I. Mục tiêu cần đạt: 1. Về kiến thức - Giúp hs hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xh của công dân - Cơ sở của quyền tham gia quản lí Nhà nước và quản lí xh của công dân 2. Về kĩ năng. - Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi. 3. Về thái độ. - Tích cực tham gia các công việc của trường, của lớp, của cộng đồng phù hợp với khả năng. II. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: soạn giáo án - HS :đọc, chuẩn bị bài III. Các bước lên lớp 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nội dung của quyền tham gia quản lí Nhà nước và XH của công dân? 3. Bài mới: Hoạt động của Gv Hoạt động của HS Nội dung bài học Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài học GV gợi ý cho HS lấy vd. Ghi VD của HS lên bảng. VD: Góp ý kiến xây dựng, phát triển kinh tế địa phương - Tham gia ứng cử vào HĐND - góp ý việc làm của cơ quan quản lý Nhà nước VD: - Làm chủ TN - Làm chủ XH - Làm chủ bản thân Nêu ý nghĩa của quyền tham gia quí Nhà nước, xã hội của công dân? Điều kiện nào đảm bảo để thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước, xh của công dân ? - Tham gia bầu cử đại biểu Q.Hội, tham gia ứng cử vào HĐND Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc xd và quản lí đn Nhà nước : Quy định bằng pháp luật. - CD:Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện 2. Phương thức thực hiện - Trực tiếp: tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí Nhà nước, xã hội Gián tiếp: Thông qua đại biểu nhân dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền 3. ý nghĩa của quyền tham gia quí Nhà nước, xã hội của công dân - Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng và quản lí đất nước. - Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của Nhà nước và xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, xã hội. 4. Điều kiện đảm bảo để thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước, xã hội của công dân - Nhà nước : Quy định bằng pháp luật. + Kiểm tra giám sát thực hiện - CD:Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện + Nâng cao phẩm chất, năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt - Bản thân Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập Hướng dẫn làm bt sgk/54 Cho hs làm bài tập 2 Cho hs làm bài tập 6 hs làm bài tập 2 hs làm bài tập 6 BT2: đồng ý với ý kiến c. -> đầy đủ, chính xác BT6: công dân có quyền gì: - Mức đóng góp - Xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương, xây dựng trường học, bệnh xá - XD nhà tình nghĩa, giữ gìn trật tự an ninh toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng làng văn hóa. 4.Củng cố: - Điều kiện nào đảm bảo để thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước, xã hội của công dân ? - GV khái quát nội dung bài - Việc quản lí nhà nước và quản lí xã hội trong nhân dân có lợi ích vì không? Tại sao? 5. Hướng dẫn về nhà: - Làm các bài tập còn lại trong SGK. - Đọc bài tiếp theo IV. Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ký duyệt: 26/3/2018 Hồ Minh Đương

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxCD 9 tuần 30.docx
Tài liệu liên quan