Giáo án Hình học khối 6 - Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng

- Trình bày cách vẽ 3 điểm thẳng hàng .

- Khi nào 3 điểm thẳng hàng ?

- Khi nào 3 điểm không thẳng hàng ?

- BT 10 a, 10c (Sgk -106):

+ Cách vẽ ba điểm thẳng hàng: Vẽ một đường thẳng rồi lấy 3 điểm thuộc đường thẳng ấy.

+ Cách vẽ ba điểm không thẳng hàng: Vẽ một đường thẳng rồi lấy 2 điểm thuộc đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng + Quan sát H.8 (Sgk) và trả lời các câu hỏi.

- 3 điểm thẳng hàng Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng.

- 3 điểm không thẳng hàng Khi ba điểm không cùng thuộc bất kỳ một đường thẳng nào

- Làm BT 10 a, 10c (Sgk -106).

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học khối 6 - Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 2-§2: BA ĐIỂM THẲNG HÀNG A. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Học sinh hiểu được: Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa 2 điểm; Trong 3 điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa 2 điểm . 2.Kỹ năng: Biết vẽ 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng. Sử dụng các thuật ngữ nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa. Sử dụng thước thẳng để vẽ và kiểm tra 3 điểm thẳng hàng một cách cẩn thận, chính xác. 3.Thái độ: Chú ý, nghiêm túc, tích cực học tập, yêu thích môn học. 4.Năng lực hướng tới: Tính toán; Suy luận hợp lý và logic; Diễn đạt, Tự học...Vẽ hình B. TÀI LIỆU-PHƯƠNG TIỆN: 1. Phương pháp dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề; Tích cực 2. Phương tiện-Hình thức tổ chức dạy học : + Phương tiện: Sgk-SBT; Bảng phụ ; Phiếu học tập ; Thước thẳng + HTTC dạy học: Học tập theo lớp, cả lớp cùng nghiên cứu về ba điểm thẳng hàng 3. Chuẩn bị của GV- HS: - Sgk, thước thẳng và bảng phụ . - Thước thẳng, bảng phụ C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: * TỔ CHỨC (1’): Kiểm tra sĩ số ; Ổn định lớp THỨ NGÀY TIẾT LỚP SĨ SỐ TÊN HỌC SINH VẮNG ..... ..../....../2018 ..... 6A ...../..... ......................................................................... ..... ..../....../2018 ..... 6B ...../..... ......................................................................... ..... ..../....../2018 ..... 6C ...../..... ......................................................................... ..... ..../....../2018 ..... 6D ...../..... ......................................................................... * KIỂM TRA (4’): HS1: Vẽ đường thẳng a . Vẽ A a, C a, D a. HS2: Vẽ đường thẳng b . Vẽ S b, T b, Rb. HS3: BT 6 (Sgk- 105). * BÀI MỚI(40’): I. GIỚI THIỆU BÀI HỌC (’): Giới thiệu H.8 (sgk) => Ba điểm như thế nào là thẳng hàng?. II. DẠY HỌC BÀI MỚI (’): 1.HĐ 1 : Tìm hiểu KN 3 điểm thẳng hàng; 3 điểm không thẳng hàng : GV CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ HS THỰC HIỆN NHIỆM VỤ - Trình bày cách vẽ 3 điểm thẳng hàng . - Khi nào 3 điểm thẳng hàng ? - Khi nào 3 điểm không thẳng hàng ? - BT 10 a, 10c (Sgk -106): + Cách vẽ ba điểm thẳng hàng: Vẽ một đường thẳng rồi lấy 3 điểm thuộc đường thẳng ấy. + Cách vẽ ba điểm không thẳng hàng: Vẽ một đường thẳng rồi lấy 2 điểm thuộc đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng + Quan sát H.8 (Sgk) và trả lời các câu hỏi. - 3 điểm thẳng hàng Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng. - 3 điểm không thẳng hàng Khi ba điểm không cùng thuộc bất kỳ một đường thẳng nào - Làm BT 10 a, 10c (Sgk -106). HS BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ I. THẾ NÀO LÀ 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG - Khi ba điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng. - Khi ba điểm S, T, R không cùng thuộc bất kỳ một đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng + Đánh giá bằng quan sát, nhận xét: + Đánh giá bằng sản phẩm học tập của học sinh: 2.HĐ 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng GV CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ HS THỰC HIỆN NHIỆM VỤ + Giới thiệu H.9: - Trong 3 điểm thẳng, có một và chỉ một điểm nằm giữa 2 điểm còn lại . - Chú ý: Không có khái niệm “điểm nằm giữa “ khi ba điểm không thẳng hàng: - Rèn luyện các cách đọc với thuật ngữ: Cùng phía; Khác phía; Điểm nằm giữa 2 điểm . - Yêu cầu HS giải BT 9,11 ( sgk :106,107) - Quan sát H.9 (sgk) . Đọc cách mô tả vị trí tương đối của 3 điểm thẳng hàng. - Vẽ 3 điểm thẳng hàng sao cho A nằm giữa B và C . Suy ra nhận xét điểm giữa . HS BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ II. QUAN HỆ GIỮA 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG: + Trong 3 điểm thẳng, có một và chỉ một điểm nằm giữa 2 điểm còn lại . - Điểm C nằm giữa hai điểm A và D - Điểm A và điểm D nằm khác phía đối với điểm C - Điểm A và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D - Điểm D và điểm C nằm cùng phía đối với điểm A + Đánh giá bằng quan sát, nhận xét: + Đánh giá bằng sản phẩm học tập của học sinh: III. LUYỆN TẬP-CỦNG CỐ (’) : - Vẽ 3 điểm M, N, P thẳng hàng sao cho điểm N nằm giữa hai điểm M và P ( chú ý có hai trường hợp vẽ hình ): - BT 10a( sgk:106). IV. HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI (’): Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo phần ghi nhớ . - Làm bài tập 12, 13, 14 ( sgk-106,107). V. DỰ KIẾN KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ : - BT 10c( sgk:106). - BT 14( sgk:106). - Bài tập 12 ( sgk: 107). Kiểm tra từ hình vẽ, suy ra cách đọc . Vân Cơ, ngày tháng năm 2018 XÉT DUYỆT CỦA TTCM Cao Thị Mỹ Bình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong I 2 Ba diem thang hang_12404453.doc