Giáo án Hóa 11 - Luyện tập: Andehit - Xeton - Axit Cacboxylic

I/ Mục TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức:

- Hệ thống hoá kiến thức về đồng phân, danh pháp và tính chất của anđehit, axit cacboxy

lic.

2. Kĩ năng:

- Viết CTCT, gọi tên các anđehit, xeton, axit cacboxylic.

- Viết PTHH của các phản ứng minh hoạ tính chất hoá học của anđehit, xêton, axit cacbo

xylic.

- Vận dụng linh hoạt kiến thức về tính chất để giải các bài tập phân biệt các chất và bài

toán hoá học.

II/ Chuẩn bị.

1. GV: Bảng với các ô trống theo các nội dung ở hai bảng trang 235 HD và hệ thống câu hỏi để HS hoàn chỉnh kiến thức lấp đầy các ô trống.

2. HS: Ôn tập đồng phân, tính chất hoá học của anđehit, axit.

III/Phương pháp. ( Xem điểm lưu ý và phương pháp giảng dạy tr 235 HD).

IV/ Các bước thực hiện.

1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, nắm tình hình lớp.

2/ Kiểm tra bài cũ:

3/ Học bài mới:

 

docx3 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 4257 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa 11 - Luyện tập: Andehit - Xeton - Axit Cacboxylic, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Hóa 11 bài Luyện tập Andehit- Xeton- Axit Cacboxylic.docx
Tài liệu liên quan