Giáo án Hóa 11 - Mở đầu về hóa học hữu cơ

1. Phân loại:

+ Hi đrocacbon: chỉ chứa cacbon và hiđro.

 

+ Dẫn xuất của hiđrocacbon: Ngoài C, H còn có O, Cl, S

 

2. Nhóm chức:

+ Là nhóm nguyên tử gây ra các phản ứng hoá học đặc trưng của phân tử hợp chất hữu cơ.

 

+ Một số nhóm chức quan trọng:

-OH, - COOH, -Cl, -C=C- , -O-,

docx5 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 4159 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa 11 - Mở đầu về hóa học hữu cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Hóa 11 bài Mở đầu về hóa học hữu cơ.docx
Tài liệu liên quan