Giáo án Hoá học 12 hệ cơ bản

Hoạt động 3 HS làm bài tập trắc nghiệm

Câu1.Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A.stiren B.toluen C.propen D.isopren

Câu 2. Trong các nhận xét dưới đây ,nhận xét nào không đúng

A.các polime không bay hơi

B.da số các polime khó hòa tan trong dung môi thông thường

C.các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định

D.các polime đều bền vững dưới tác dụng của axit

Câu 3.Tơ nilon-6,6 thuộc loại

A.tơ nhân tạo B .tơ bán tổng hợp

C.tơ thiên nhiên D.tơ tổng hợp

Câu 4.Để đièu chế polime người ta thực hiện

A.phản ứng cộng

B.phản ứng trùng hợp

C.phản ứng trùng ngưng

D.phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng

Câu 5.Đặc điểm của các mônme tham gia phản ứng trùng hợp là

A.phân tử phải có liên kết đoi ở mạch nhánh

B.phân tử phải có liên kết đôi ở mạch chính

C.phân tử phải có cấu tạo mạch không nhánh

D.phân tử phải có cấu tạo mạch nhánh

 

doc87 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 2286 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoá học 12 hệ cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGA Hóa K12(3cot HKII).doc
Tài liệu liên quan