Giáo án Hóa học 8 - Tiết 69: Bài thực hành 7

Thí nghiệm 2:

pha chế 50g dung dịch đường 5% từ dung dịch đường có nồng độ 15 % ở trên:

Khối lượng đường có trong 50 g dung dịch đường 5% là:

 m=5*50/100=2.5gam

Khối lượng dung dịch đường 15% có chứa 25 gam đường là:

 mdd=2.5*100/15=16.7 gam

Khối lượng nước cần dùng để pha chế là:

 m=50-16.7=33.3gam

Cân 16.7 gam dung dịch đường 15% cho vào cốc có dung tích 100ml

Đong 33.3 ml nước cho vào cốc khuấy đều thu được 50g dung dịch đường 5%

 

doc3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học 8 - Tiết 69: Bài thực hành 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 35 NS: 17/04/12 Tieát 69 ND: 24/04/12 Lôùp : 83,4 BÀI THỰC HÀNH 7 I/MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Biết tính toán và cách pha chế một dung dịch theo nồng độ phần trăm và nồng độ mol với những yêu cầu cho trước 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tính toán, kỹ năng thu thập và xử lí thông tin, cân đo hóa chất trong phòng thí nghiệm 3.Thái độ: Giáo dục thái độ cẩn thận, thái độ yêu thích bộ môn hơn II/CHUẨN BỊ Giáo viên:dụng cụ hóa chất để các nhóm học sinh pha chế các dung dịch sau: 50gam dung dịch đường 15% 50 gam dung dịch đường 5 % từ dung dịch đường 15 % 100 ml dung dịch NaCl 0.5M Dụng cụ:Cốc thủy tinh dung tích 100ml, 250ml Ống đong. Cân. Đũa thủy tinh. Giá thí nghiệm Hóa chất: Đường , Muối ăn, Nước cất III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp:Kiểm tra sĩ số lớp 2.KTBC: Ôn lại các khái niệm độ tan, dung dịch, dung dịch bão hòa, nồng độ phần trăm, nồng độ mol 3.Các hoạt động Hoạt động của gv Hoạt động của hs Nội dung Hoạt động 1:Tiến hành các thí nghiệm pha chế dung dịch - Kiểm tra tình hình chuẩn bị dung cụ hóa chất - Nêu mục tiêu của buổi thực hành và cách tiến hành - Cách tiến hành đối với mỗi thí nghiệm pha chế là: +Tính toán để có các số liệu pha chế +Các nhóm tiến hành pha chế theo số liệu vừa tính toán được Hướng dẫn hs làm thí nghiệm 1 Gv : gọi hs lên nêu cách pha chế Yêu cầu các nhóm pha chế Yêu cầu hs tính toán để có số liệu pha chế thứ 2 Gọi hs nêu cách pha chế Yêu cầu hs tính toán thí nghiệm 3 Yêu cầu hs nêu cách pha chế Gọi các nhóm tiến hành pha chế Yêu cầu hs tính toán phần thí nghiệm 4: Yêu cầu hs nêu cách pha chế Gọi các nhóm tiến hành pha chế Thí nghiệm 1: Tính toán để pha chế 50 g dung dịch đường 15% M=15*50/100=7.5gam mH2O=50-7.5=42.5gam Cân 7.5g đường cho vào cốc thủy tinh có dung tích 100ml ( cốc 1) Đong 42.5 ml nước đổ vào cốc 1 và khuấy đều thu được 50 g dung dịch đường 15% Các nhóm tiến hành pha chế Thí nghiệm 2:pha chế 100ml dung dịch NaCl 0.2M Tính toán: Số mol NaCl cần dùng là: n=0.2*0.1=0.02mol khối lượng NaCl cần lấy: m=0.02*58.5=1.17gam cân 1.17g NaCl khan cho vào cốc có chia độ Rót từ từ nước vào và khuấy đều cho đến vạch100ml thì ngừng rót, thu được 100mll dung dịch NaCl 0.2M Các nhóm tiến hành pha chế Thí nghiệm 2: pha chế 50g dung dịch đường 5% từ dung dịch đường có nồng độ 15 % ở trên: Khối lượng đường có trong 50 g dung dịch đường 5% là: m=5*50/100=2.5gam Khối lượng dung dịch đường 15% có chứa 25 gam đường là: mdd=2.5*100/15=16.7 gam Khối lượng nước cần dùng để pha chế là: m=50-16.7=33.3gam Cân 16.7 gam dung dịch đường 15% cho vào cốc có dung tích 100ml Đong 33.3 ml nước cho vào cốc khuấy đều thu được 50g dung dịch đường 5% Thí nghiệm 4:pha chế 50ml dung dịch NaCl 0.1M từ dung dịch NaCl 0.2M ở trên Tính toán: Số mol NaCl có trong 50ml dung dịch NaCl 0.1M cần pha chế: n=0.05*0.1=0.005mol Thể tích NaCl 0.2Mtrong đó có chứa 0.005 mol NaCl là: Vdd=n/CM=0.005/0.2=0.025 lít =25ml Đong 25ml dung dịch NaCl 0.2M cho vào cốc có dung tích 100ml Đổ nước từ từ vào cốc cho đến vạch 50ml và khuấy đều ta được 50ml dung dịch NaCl 0.1M Thí nghiệm 1: Tính toán để pha chế 50 g dung dịch đường 15% Thí nghiệm 2: pha chế 50g dung dịch đường 5% từ dung dịch đường có nồng độ 15 % ở trên: Thí nghiệm 4:pha chế 50ml dung dịch NaCl 0.1M từ dung dịch NaCl 0.2M ở trên Hoạt động 2: hs làm tường trình, dọn vệ sinh khu vực thí nghiệm, rửa dụng cụ Gv nhận xét buổi thí nghiệm về: Sự chuẩn bị của hs Ý thức và thái độ của hs trong buổi thực hành Kết quả buổi thực hành 4. Củng cố - đánh giá: 4’ 5. Dặn dò: 1’ Về xem lại: Định nghĩa độ tan, nồng độ phần trăm, nồng độ mol Công thức tính toán Các loại phản ứng hóa học, cân bằng phương trình phản ứng Oxit, axit, bazo, muối IV. Rót kinh nghiÖm . Lôùp 83 Lôùp 84

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctiết 70 bài thực hành 7.doc
Tài liệu liên quan