Giáo án Hướng dẫn học môn Toán + Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 3

I-MỤC TIÊU:

- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .

- Hướng dẫn học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu môn Tiếng Việt

- Rèn kĩ năng đọc, viết cho HS.

- Hướng dẫn học sinh về nhà

II. CHUẨN BỊ:

- Bài tập

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 591 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hướng dẫn học môn Toán + Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN HỌC I-MỤC TIÊU: - Hoàn thành bài các môn học trong ngày . - Hướng dẫn học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu môn toán. - Rèn kĩ năng nhân chia cho học sinh. - Hướng dẫn học sinh về nhà II. CHUẨN BỊ: Bài tập toán III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoàn thành bài các môn môn học trong ngày .. .. 2. Hướng dẫn học sinh luyện tập môn toán. Bài 1: Tính 4 x 6 + 129 50 x 4 : 2 Bài 2: Một hàng ghế có 4 học sinh. Hỏi 8 hàng có tất cả bao nhiêu học sinh? Bài 3( dành cho HS giỏi) Hiệu hai số là 729. Nếu giảm số bị trừ đi 124 và tăng số trừ lên 345 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu? 3. Củng cố dặn dò: - GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài. - Gọi HS chữa bài. - GV quan sát nhận xét. - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. - Nêu cách tính giá trị biểu thức? - Gọi HS đọc đề , phân tích đề - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. Lưu ý cho HS giảm số bị trừ thì hiệu giảm, tăng số trừ thì hiệu cũng giảm - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn học sinh bài hôm sau - HS tự hoàn thành - HS chữa bài. - HS nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài. - HS chữa bài, nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài. - HS chữa bài, nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài. - HS chữa bài, nhận xét. - HS nêu . HƯỚNG DẪN HỌC I-MỤC TIÊU: - Hoàn thành bài các môn học trong ngày . - Hướng dẫn học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu môn toán. - Rèn kĩ năng giải toán cho học sinh. - Hướng dẫn học sinh về nhà II. CHUẨN BỊ: Bài tập toán III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoàn thành bài các môn mmôn học trong ngày .. .. 2. Hướng dẫn học sinh luyện tập môn toán. * Bài 1: Lớp 3a mua 324 quyển vở, lớp 3b mua ít hơn lớp 3 a 47 quyển. Hỏi lớp 3b mua tất cả bao nhiêu quyển? Bài 2: Buổi sáng cửa hàng bán được 125 kg gạo . Buổi chiều bán nhiều hơn 78 kg. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg? Bài 3( dành cho HS giỏi) Buổi sáng cửa hàng bán được 234m vải. Buổi chiều bán nhiều hơn 74 m. Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu m? 3. Củng cố dặn dò: - GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài. - Gọi HS chữa bài. - GV quan sát nhận xét. Gọi HS đọc đề phân tích đề - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. - Bài này củng cố kiến thức gì Gọi HS đọc đề phân tích đề - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. - Bài này củng cố kiến thức gì - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn học sinh bài hôm sau - HS tự hoàn thành - HS chữa bài. - HS nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài. - HS chữa bài, nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài. - HS chữa bài, nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài. - HS chữa bài, nhận xét. - HS nêu . HƯỚNG DẪN HỌC I-MỤC TIÊU: - Hoàn thành bài các môn học trong ngày . - Hướng dẫn học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu môn Tiếng Việt - Rèn kĩ năng đọc, viết cho HS. - Hướng dẫn học sinh về nhà II. CHUẨN BỊ: Bài tập III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoàn thành bài các môn mmôn học trong ngày .. .. 2. Hướng dẫn học sinh luyện tập môn Tiếng Việt Bài 1: Tìm hình ảnh so sánh trong đoạn thơ sau: a. Quạt nan như lá Chớp chớp lay lay Quạt nan rất mỏng Quạt gió rất dày b. Cách diều no gió Tiếng nó chơi vơi Diều là hạt cau Phơi trên nong trời. Bài 2: Điền từ so sánh: Đêm ấy, trời tối mực Trăm cô gái ..tiên sa Mắt của trời đêm.các vì sao. Bài 3( Dành cho HS giỏi) Viết lại 2 thành ngữ tục ngữ có hình ảnh so sánh mà em biết 3. Củng cố dặn dò: - GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài. - Gọi HS chữa bài. - GV quan sát nhận xét. - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn học sinh bài hôm sau - HS tự hoàn thành - HS chữa bài. - HS nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài - HS chữa bài, nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài. - HS chữa bài, nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài. - HS chữa bài, nhận xét. - HS nêu . HƯỚNG DẪN HỌC I-MỤC TIÊU: - Hoàn thành bài các môn học trong ngày . - Hướng dẫn học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu môn Tiếng Việt. - Rèn kĩ năng viết đơn cho HS. - Hướng dẫn học sinh về nhà II. CHUẨN BỊ: Bài tập toán III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoàn thành bài các môn môn học trong ngày .. .. 2. Hướng dẫn học sinh luyện tập môn Tiếng Việt Bài 1: Dựa vào mẫu đơn đã học , em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Bài 2( dành cho HS giỏi) Viết lại đoạn văn sau thành 4 câu Sáng nào mẹ tôi cũng dậy rất sớm đầu tiên, mẹ nhóm bếp nấu cơm, sau đó mẹ quét dọn trong nhà , ngoài sân lúc cơm gần chín, mẹ gọi anh em tôi dậy ăn sáng và chuẩn bị đi học. 3. Củng cố dặn dò: - GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài. - Gọi HS chữa bài. - GV quan sát nhận xét. - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn học sinh bài hôm sau - HS tự hoàn thành - HS chữa bài. - HS nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài. - HS chữa bài, nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài. - HS chữa bài, nhận xét. - HS nêu . HƯỚNG DẪN HỌC I-MỤC TIÊU: - Hoàn thành bài các môn học trong ngày . - Hướng dẫn học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu môn toán. - Rèn kĩ năng cho học sinh. - Hướng dẫn học sinh về nhà II. CHUẨN BỊ: Bài tập toán III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoàn thành bài các môn mmôn học trong ngày .. .. 2. Hướng dẫn học sinh luyện tập môn toán. Bài 1: Bài 2: Bài 3( dành cho HS giỏi) 3. Củng cố dặn dò: - GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài. - Gọi HS chữa bài. - GV quan sát nhận xét. - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. - GV cho HS làm bài - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét sửa chữa. - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn học sinh bài hôm sau - HS tự hoàn thành - HS chữa bài. - HS nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài. - HS chữa bài, nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài. - HS chữa bài, nhận xét. - HS đọc đề - HS làm bài. - HS chữa bài, nhận xét. - HS nêu .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHDH LOP3 T 3.doc
Tài liệu liên quan