Giáo án Hướng dẫn học môn Toán + Tiếng Việt - Tuần 35

I, MỤC TIÊU:

 - Hoàn thiện bài trong ngày .

- Củng cố khắc sâu kiến thức về giải toán

- Rèn kỹ năng tính toán cho học sinh .

 

doc7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hướng dẫn học môn Toán + Tiếng Việt - Tuần 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 35 : Thứ 2: HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TOÁN I, MỤC TIÊU: - Hoàn thiện bài trong ngày . Củng cố khắc sâu kiến thức về giải toán Rèn kỹ năng tính toán cho học sinh . II . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Hoàn thành bài trong ngày ................................................................ ............................................................ GV cho HS làm các bài chưa xong buổi sáng HS hoàn thiện bài Hoạt động 2: Bồi dưỡng – phụ đạo học sinh. Bài 1: Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. Tính số dân của xã năm nay. Bài 2: Một cửa hàng có 1245 cái áo, cửa hàng đã bán 1∕ 3 số áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái áo? Gọi HS đọc yêu cầu HS lên bảng làm, nhận xét Gọi HS đọc yêu cầu HS lên bảng làm, nhận xét HSchữa bài nhận xét Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau Nhắc nhở dặn dò HS chuẩn bị bài hôm sau HS nghe HƯỚNG DẪN HỌC Thứ 3 : Tiếng Việt. Ôn tập I, MỤC TIÊU: Hoàn thiện bài trong ngày . Củng cố khắc sâu kiến thức về luyện đọc cho học sinh . Rèn kÜ n¨ng đọc , viết cho học sinh .. II- Các hoạt động dạy- học : Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS 1, Hoàn thành bài trong ngày ............................................................ ........................................................ ........................................................ 2, Bồi dưỡng- phù đạo học sinh . * Luyện đọc bài : Trên con tàu vũ trụ - HS đọc cá nhân, đọc nối tiếp theo câu , cặp, nhóm . - Vài HS thi đọc hay *) GV nhận xét – biểu dương . - HS đọc cá nhân, cặp, nhóm . *) GV nhận xét – biểu dương . .3, Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau - GV nhận xét tiết học – dặn dò HS . - Nhắc học sinh hoàn thành những môn học buổi sáng chưa xong *- GV quan sát HS , và hướng dẫn học sinh giờ học . * HS đọc yêu cầu bài HS làm bài *Nhận xét cách đọc của HS HS nghe và chuẩn bị bài hôm sau - Học sinh hoàn thành những môn học buổi sáng chưa xong * HS đọc yêu cầu bài HS làm bài Thứ 4: HƯỚNG DẪN HỌC MÔN : TOÁN I, MỤC TIÊU: - Hoàn thiện bài trong ngày . Củng cố khắc sâu kiến thức về giải toán Rèn kỹ năng tính toán cho học sinh . Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò 1, Hoàn thành bài trong ngày ................................................................ ............................................................ GV cho HS làm các bài chưa xong buổi sáng HS hoàn thiện bài 2, Bồi dưỡng- Phụ đạo học sinh Bài 1: Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng 1∕ 7 chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây. Gọi HS đọc yêu cầu HS lên bảng làm, nhận xét HSchữa bài nhận xét Bài 2: Có 42 cái cốc như nhau được xếp đều vào 7 hộp. Hỏi có 4572 cái cốc cùng loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế? Gọi HS đọc yêu cầu HS lên bảng làm, nhận xét HS chữa bài nhận xét Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau Nhắc nhở dặn dò HS chuẩn bị bài hôm sau Thứ 6: HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TOÁN I, MỤC TIÊU: - Hoàn thiện bài trong ngày . Củng cố khắc sâu kiến thức về giải toán Rèn kỹ năng tính toán cho học sinh . II . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò 1, Hoàn thành bài trong ngày ................................................................ GV cho HS làm các bài chưa xong buổi sáng HS hoàn thiện bài 2, Bồi dưỡng- phù đạo học sinh . Bài 1: Tính a, ( 9 + 6 ) × 4 b, 28 + 21 : 7 9 + 6 × 4 ( 28 + 21 ) : 7 Gọi HS đọc yêu cầu HS lên bảng làm, nhận xét HSchữa bài nhận xét Bài 2: Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng. Hỏi mua 3 đôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền? Gọi HS đọc yêu cầu HS lên bảng làm, nhận xét HSchữa bài nhận xét Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau Nhắc nhở dặn dò HS chuẩn bị bài hôm sau Thứ 5: HƯỚNG DẪN HỌC Tiếng việt Ôn luyện từ và câu I. Mục tiêu: Hoàn thiện bài trong ngày . Rèn kÜ n¨ng viết cho học sinh vµ kỹ năng sống cho học sinh . - HS Có y thức rèn viết và giữ gìn sách vở cẩn thận. II. Các hoạt động dạy - học - chủ yếu: Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động HS 1, Hoàn thành bài trong ngày ..................................................... ..................................................... 2, Bồi dưỡng- phụ đạo học sinh . Bài 1: Tìm từ ngữ theo chủ điểm a, Lễ hội - Tên một số lễ hội - Tên một số hội - Tên một số hoạt động vui chơi trong lễ hội và hội. b, Thể thao - Từ ngữ chỉ những người hoạt động thể thao - Từ ngữ chỉ các môn thể thao Bài 2:Tìm từ ngữ về các chủ điểm sau a , Bảo vệ Tổ quốc - Từ ngữ cùng nghĩa với Tổ quốc - Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc b, Sáng tạo - Từ ngữ chỉ trí thức - Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức 3.Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau  : - Nhận xét giờ học - Nhắc học sinh hoàn thành những môn học buổi sáng chưa xong *Cho HS đọc yêu cầu - GV quan sát HS làm bài , và hướng dẫn học sinh giờ học . * HS đọc bài nhận xét Gọ HS đọc yêu câu Nhận xét chữa bài HS nghe và chuẩn bị bài hôm sau Nhận xét tiết học , dặn dò - Học sinh hoàn thành những môn học buổi sáng chưa xong * HS đọc yêu cầu bài HS viết bài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHDH TUAN 35doc_2_2_2.doc
Tài liệu liên quan