Giáo án Hướng dẫn học - Tuần 10

I. Mục tiêu:

- Củng cố khắc sâu kiến thức .

- Giải quyết những vấn đề tồn tại trong ngày

- Rèn kỹ năng tính toán và kỹ năng sống cho học sinh .

 - HS Có y thức rèn viết và giữ gìn sách vở cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học :

 - Giáo án, SGK.

 - Sách vở, đồ dùng môn học.

 

doc7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hướng dẫn học - Tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10 Thứ hai : HƯỚNG DẪN HỌC Tiếng việt Học vần Ôn bài 35:Bài 39: AU - ÂU I. Mục tiêu: Củng cố khắc sâu kiến thức . Giải quyết những vấn đề tồn tại trong ngày Rèn kỹ năng tính toán và kỹ năng sống cho học sinh . - HS Có y thức rèn viết và giữ gìn sách vở cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học : - Giáo án, SGK. - Sách vở, đồ dùng môn học. III. Các hoạt động dạy - học - chủ yếu: Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 1, Hoàn thành bài trong ngày ................................................................................ 2, Bồi dưỡng học sinh giỏi * HĐ 2: HD đọc từ ứng dụng Nhắc HS hoàn thành trong ngày Gắn thẻ từ Giới thiệu từ ứng dụng rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu Đọc thầm – tìm chữ có vần mới Đọc mẫu – giải nghĩa từ khó Lắng nghe * HĐ 2: Luyện viết vở: 15’ Giới thiệu bài tập viết Bài viết có tất cả mấy dòng? HD hs viết từng dòng Đọc bài tập viết 4 dòng Quan sát – nghe cô HD Quan sát hs viết – nhắc nhở hs viết cẩn thận. Chú ý tư thế ngồi và tư thế cầm bút. Viết từng dòng vào vở ô li. 3, Phù đạo học sinh yếu : Thu vở chấm – Nhận xét * Hs yếu viết ít hơn HS giỏi 3. Củng cố, dặn dò: 5’ -Yêu cầu hs đọc lại toàn bài - Nhận xét tiết học - Xem trước bài 40 Đọc lại toàn bài Thứ 3: HƯỚNG DẪN HỌC Tiếng việt Học vần Ôn bài 35:Bài 39: AU - ÂU I. Mục tiêu: Củng cố khắc sâu kiến thức . Giải quyết những vấn đề tồn tại trong ngày Rèn kỹ năng tính toán và kỹ năng sống cho học sinh . - HS Có y thức rèn viết và giữ gìn sách vở cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học : - Giáo án, SGK. - Sách vở, đồ dùng môn học. III. Các hoạt động dạy - học - chủ yếu: Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 1, Hoàn thành bài trong ngày ................................................................................ 2, Bồi dưỡng học sinh giỏi Nhắc HS hoàn thành trong ngày Bài 1: g hay gh? .... ế .... ỗ; nhà .... a; ... ồ .... ề; ... i nhớ - Yêu cầu hs làm bài - Nhận xét - đánh giá - HS làm bài - đọc bài làm - Nhận xét Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S cì cọ nghỉ hè kì cọ ngỉ hè kì cọ nghỉ hà - Yêu cầu 2 hs lên bảng làm - Cả lớp làm vào vở - Nhận xét - đánh giá - HS làm bài - đọc bài làm - Nhận xét 3, Phù đạo học sinh yếu : Thu vở chấm – Nhận xét * Hs yếu viết ít hơn HS giỏi Luyện đọc: luyện viết HS đọc và viết bài Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về. Nhận xét – cho điểm Hs viết bài 4. Củng cố, dặn dò: 5’ -Yêu cầu hs đọc lại toàn bài - Nhận xét tiết học - Xem trước bài 40 Đọc lại toàn bài Thứ 4 HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Củng cố khắc sâu kiến thức . Giải quyết những vấn đề tồn tại trong ngày Rèn kỹ năng tính toán cho và kỹ năng sống cho học sinh . - HS Có y thức rèn viết và giữ gìn sách vở cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học : - Giáo án, SGK. - Sách vở, đồ dùng môn học. III. Các hoạt động dạy - học - chủ yếu: Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 1, Hoàn thành bài trong ngày ............................................................ 2, Bồi dưỡng học sinh giỏi Nhắc HS hoàn thành trong ngày mới Bài 1: Tính 4-1= 4-2= 3-1= 3-2= 2-1= 4-3= Yêu cầu HS nêu đề bài Gọi HS đọc KQ - NX - Cả lớp làm cột 1, 2, 4 vào vở - Đọc bài làm – Nhận xét Bài 2 +, - : 1...1=2 3...2=1 2...1=1 1...2=3 2...1=3 3...1=2 - GV gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. - Nhận xét - Đánh giá - Học sinh đọc yêu cầu - HS làm bài vào vở - Đổi vở kiểm tra chéo - Đọc bài làm – Nhận xét 3, Phù đạo học sinh yếu : Thu vở chấm – Nhận xét * Hs yếu viết ít hơn HS giỏi Bài 1: Viết 1+2= 1+1+1= 3- 1= 3-1- 1= 3-2= 3-1+1= - GV nêu yêu cầu: Tính - Nêu cách thực hiện dãy tính. - GV NX- Sửa sai cho HS - HS nêu cách làm - HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài 4. Củng cố, dặn dò: 5’ -Yêu cầu hs đọc lại toàn bài - Nhận xét tiết học - Xem trước bài 40 Đọc lại toàn bài Thứ 5: HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Củng cố khắc sâu kiến thức . Giải quyết những vấn đề tồn tại trong ngày Rèn kÜ n¨ng viết cho học sinh vµ kỹ năng sống cho học sinh . - HS Có y thức rèn viết và giữ gìn sách vở cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học : - Giáo án, SGK. - Sách vở, đồ dùng môn học. III. Các hoạt động dạy - học - chủ yếu: Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 1, Hoàn thành bài trong ngày ............................................................ 2, Bồi dưỡng học sinh giỏi Nhắc HS hoàn thành trong ngày mới Bài 1: Tính 4-1= 4-2= 3-1= 3-2= 2-1= 4-3= Yêu cầu HS nêu đề bài Gọi HS đọc KQ - NX - Cả lớp làm cột 1, 2, 4 vào vở - Đọc bài làm – Nhận xét Bài 2 +, - : 1...1=2 3...2=1 2...1=1 1...2=3 2...1=3 3...1=2 - GV gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. - Nhận xét - Đánh giá - Học sinh đọc yêu cầu - HS làm bài vào vở - Đổi vở kiểm tra chéo - Đọc bài làm – Nhận xét 3, Phù đạo học sinh yếu : Thu vở chấm – Nhận xét * Hs yếu viết ít hơn HS giỏi Bài 1: Viết 1+2= 1+1+1= 3- 1= 3-1- 1= 3-2= 3-1+1= - GV nêu yêu cầu: Tính - Nêu cách thực hiện dãy tính. - GV NX- Sửa sai cho HS - HS nêu cách làm - HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài 4. Củng cố, dặn dò: 5’ -Yêu cầu hs đọc lại toàn bài - Nhận xét tiết học - Xem trước bài 40 Đọc lại toàn bài Thứ 6: HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LUYỆN TẬP (T2) I. Mục tiêu: Củng cố khắc sâu kiến thức . Giải quyết những vấn đề tồn tại trong ngày Rèn kÜ n¨ng viết cho học sinh vµ kỹ năng sống cho học sinh . - HS Có y thức rèn viết và giữ gìn sách vở cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học : - Giáo án, SGK. - Sách vở, đồ dùng môn học. III. Các hoạt động dạy - học - chủ yếu: Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 1, Hoàn thành bài trong ngày ............................................................ 2, Bồi dưỡng học sinh giỏi Nhắc HS hoàn thành trong ngày mới Bài 1: Tính 5 - 2 = 1 + 4 = 5 - 2 = 4 + 1 = 5 - 3 = 5 - 1 = 5 - 4 = 5 - 4 = - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Gọi HS đọc kết quả - Nhận xét đánh giá -1 HS nêu yêu cầu - Làm bài vào vở ô ly - đổi vở kiểm tra lẫn nhau Bài 2: Tính 5 5 5 5 3 2 1 4 - Khi làm tính cột dọc phải chú ý điều gì? - Giáo viên nhận xét - Đánh giá - HS làm vào vở - Đọc bài làm – Nhận xét 3, Phù đạo học sinh yếu : Thu vở chấm – Nhận xét * Hs yếu viết ít hơn HS giỏi Bài 2: Tính 5 - 2 = 1 + 4 = 5 - 2 = 4 + 1 = 5 - 3 = 5 - 1 = 5 - 4 = 5 - 4 = - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Gọi HS đọc kết quả - Nhận xét đánh giá -1 HS nêu yêu cầu - Làm bài vào vở ô ly - đổi vở kiểm tra lẫn nhau 4. Củng cố, dặn dò: 5’ -Yêu cầu hs đọc lại toàn bài - Nhận xét tiết học - Xem trước bài 40 Đọc lại toàn bài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHDH Lop 1 - tuan 10.doc
Tài liệu liên quan