Giáo án Khoa học lớp 5 - Năm học: 2015 - 2016 - Tuần 6

Gọi HS đọc thuộc lòng 2 khổ cuối bài: Ê-mi-li, con và trả lời câu hỏi.

GV nhận xt, chốt.

+Gọi 1 HS giỏi đọc cả bài trước lớp.

+Yêu cầu HS đọc

*Đọc nối tiếp nhau từng đoạn 2lượt). GV kết hợp giúp HS sửa lỗi cách đọc (phát âm), kết hợp giải nghĩa từ

 *Tổ chức cho HS đọc theo nhóm đôi.

+GV đọc mẫu toàn bài.

-Yêu cầu HS TLN trả lời câu hỏi. Đại diện nhóm trình by, gv chốt.

Bài văn nói lên điều gì?

 

doc39 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 13/11/2017 | Lượt xem: 990 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Khoa học lớp 5 - Năm học: 2015 - 2016 - Tuần 6, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i ý 1;2 SGK/ 48, cả lớp đọc thầm và nêu câu chuyện mà mình chọn (nếu HS chọn chưa đúng câu chuyện GV giúp HS chọn lại chuyện phù hợp). -Yêu cầu nhắc lại gợi ý 3. Cả lớp đọc thầm và trả lời: H: Em hãy nêu trình tự kể một câu chuyện? GV chốt: -GV HS kể chuyện đã chuẩn bị ở nhà sau đó lớp cùng trao đổi nội dung ý nghĩa câu chuyện -Khi mỗi HS kể xong chuyện, GV yêu cầu HS nêu ý nghĩa câu chuyện hoặc trao đổi giao lưu cùng các bạn bằng cách: đặt câu hỏi cho bạn trả lời hay trả lời câu hỏi của bạn, hay câu hỏi của cô giáo. -Tổ chức cho HS bình chọn bạn có câu chuyện hay; bạn kể chuyện hấp dẫn; bạn đặt câu hỏi thú vị. - Nhận xét giờ học Dặn dò. -2HS kể 2 HS nhắc đề bài – cả lớp đọc thầm. -HS trả lời cá nhân, HS khác bổ sung. HS lắng nghe -1HS nhắc gợi ý 1;2 SGK/48, cả lớp đọc thầm và nêu câu chuyện mà mình chọn. -HS nhắc gợi ý 3. Cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi, HS khác bổ sung. -HS kể chuyện theo câu chuyện đã chuẩn bị trước Lớp lắng nghe, trao đổi nhận xét trao đổi ý nghĩa của câu chuyện. -HS bình chọn bạn có câu chuyện hay;kể chuyện hấp dẫn; bạn đặt câu hỏi thú vị - Lắng nghe. ----------------------cd------------------------ TOÁN (Tiết27) HÉC-TA I.MỤC TIÊU: Biết: -Tên gọi , kí hiệu, độ lớn của đơn vị đo diện tích héc – ta. - Biết quan hệ giữa héc – ta và mét vuông. - Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích ( Trong mối quan hệ với héc- ta). HS làm được các BT1a( 2 dòng đầu); BT1b ( cột đầu). BT2. HS (K,G): Nắm chắc kiến thức, vận dụng tốt -HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học. II. CHUẨN BỊ: GV: Phiếu bài tập ghi bài 1. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Khởi động:(3’) 2. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu đơn vị đo diện tích héc-ta.(8’) HĐ 2: Luyện tập – thực hành.20’ Làm bài tập 1. Làm bài tập 2. 3. Củng cố (2’) Gọi 2 HS lên bảng bảng làm bài, HS dưới lớp 2 dãy mỗi dãy làm 1 bài: Điền dấu >, < hay = ? a) 6m2 56dm2 . ..656dm2 b) 4m2 79dm2 . . . 5m2 -GV nhận xét . -Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học. +Thông thường để đo diện tích của một thửa ruộng, một khu rừng, oa hồ,..người ta thường dùng đơn vị là héc-ta. +1 hec-ta bằng 1 héc-tô-mét vuông và kí hiệu là ha. 1hm2 bằng bao nhiêu mét vuông? 1 héc-ta bằng bao nhiêu mét vuông?-GV nhận xét chốt -Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập 1. -Tổ chức cho HS quan sát mẫu, TLN và làm bài vào vở, 2 em lên bảng làm. -GV chữa bài của HS trên bảng lớp chốt lại cách làm, sau đó nhận xét bài. Làm bài tập 2. -GV phát phiếu bài tập. -Yêu cầu HS đọc và làm bài. -GV gọi HS nêu kết quả trước lớp, sau đó nhận xét. - Củng cố nội dung bài. Dặn dò. -2 HS lên bảng làm- lớp làm giấy nháp -HS nghe. -HS trả lời, HS khác bổ sung. : 1hm2 = 10 000m2 ; 1ha = 10 000m2 -Bài 1, HS làm vào phiếu bài HS đọc và xác định yêu cầu bài tập 1. -HS TLN và làm bài vào vở, 2 em lên bảng làm. -HS nhận xét bài bạn trên bảng. -HS nhận phiếu bài tập và làm bài cá nhân, 1 em lên bảng làm. -HS nhận xét bài bạn trên bảng. - Lắng nghe. ----------------------cd------------------------ LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ - HỢP TÁC I.MỤC TIÊU: - Hiểu được các từ có tiếng hữu, tiếng hợp và biết xếp vào các nhóm thích hợp theo yêu cầu của BT1, BT2. Biết đặt câu với 1 từ, 1 thành ngữ heo yêu cầu BT3. HS (K,G): Làm đầy đủ được BT3, hiểu nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ. - HS có ý thức đoàn kết, hữu nghị, hợp tác. II. CHUẨN BỊ: GV và HS: Từ điển HS để tham khảo. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ 1. Khởi động: (3’) 2. Bài mới: (25’) HĐ 1: HD làm bài tập 1: HĐ 2: HD làm bài tập 2: HĐ 3: HD làm bài tập 3: 3. Củng cố (2’) ? Thế nào là từ đồng âm? Đặt câu ? Gọi HS dưới lớp trả lời: Thế nào là từ đồng âm? Cho VD. - G nhận xét. .Bài 1: -Gọi một HS đọc bài tập 1 và tìm hiểu yêu cầu bài tập. -Tổ chức cho HS nhóm 2 em làm bài -GV nhận xét bài làm HS nhận xét chốt lại. Bài 2: -Yêu cầu HS làm tương tự bài 1 (tổ chức cho HS làm bài cá nhân). -GV nhận xét và chốt lại: Bài 3: -Yêu cầu HS đọc đề bài và làm bài đặt câu với một từ ở bài 1, 2. -Tổ chức cho HS tự đặt câu vào vở, một em lên bảng làm. - Củng cố nội dung bài. Dặn dò. - Trả lời, lớp nhận xét. - HS đọc bài tập 1 và tìm hiểu yêu cầu bài tập. -HS thảo luận cùng bạn bên cạnh rồi làm bài cá nhân vào vở. 2 em lên bảng làm. -HS nhận xét bài bạn trên bảng. -HS đọc đề bài, xác định yêu cầu của bài tập. -HS tự đặt câu vào vở, một em lên bảng làm. -HS thực hành đặt câu - Lắng nghe. ----------------------cd------------------------ Thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2015 TẬP ĐỌC: TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT XÍT I.MỤC TIÊU: - Đọc đúng các tên nước ngoài trong bài; bước đầu đọc diễn cảm được bài văn. - Hiểu ý nghĩa: Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học sâu sắc. ( Trả lời được các câu hỏi 1,2 , 3) HS(K,G): Đọc diễn cảm bài văn phù hợp với nội dung câu chuyện và tính cách nhân vật - Giáo dục học sinh biết yêu chuộng hòa bình II. CHUẨN BỊ: GV: Tranh minh hoạ SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Khởi động (3’) 2. Bài mới: HĐ 1: Luyện đọc:10’ HĐ 2: Tìm hiểu nội dung bài10’ HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm: 12’ 3. Củng cố: (2’) - Sự sụp đổ của chế độ A- pác- thai. - G nhận xét - Gọi 1 HS khá (hoặc giỏi) đọc cả bài trước lớp. *Đọc nối tiếp nhau từng đoạn trong nhĩm (1 lượt). GV kết hợp giúp HS sửa lỗi cách đọc (phát âm).và kết hợp cho HS nêu cách hiểu nghĩa các từ: Si-le, sĩ quan, Hít-le. *Tổ chức cho HS đọc theo nhóm đôi. +GV đọc mẫu toàn bài. -Yêu cầu HS TLN TLCH. Đại diện nhĩm trả lời Lớp nhận xét. GV chốt. H: Mẫu chuyện muốn nói lên điều gì? Ý nghĩa: Ca ngợi cụ già người Pháp thông minh, biết phân biệt người Đức với bọn phát xít Đức và dạy cho tên sĩ quan phát xít hống hách một bài học nhẹ nhàng mà sâu cay. Hướng dẫn cách đọc diễn cảm đoạn văn hội thoại:”Từ: Lão thích đến hết” * GV đọc mẫu đoạn văn hội thoại: đọc đúng giọng ông cụ; câu kết hạ giọng, ngưng một chút trước từ vở và nhấn giọng cụm từ: Những tên cướp. *Tổ chức HS đọc diễn cảm theo cặp. * Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm trước lớp. -Tổ chức cho HS nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất. - Củng cố nội dung bài. Dặn dò. - (Y,TB) đọc, lớp nhận xét. 1 HS đọc, HS khác đọc thầm. -Đọc nối tiếp nhau từng đoạn trước lớp, kết hợp nêu cách hiểu từ. -HS đọc theo nhóm đôi. -Thể hiện đọc từng cặp.- - HS lắng nghe. HS TLN TLCH. Đại diện nhĩm trả lời Lớp nhận xét. GV chốt. -HS nêu ý nghĩa, HS khác bổ sung. -HS mỗi em đọc mỗi đoạn -Theo dõi nắm bắt cách đọc. -HS thi đọc diễn cảm trước lớp. -HS nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất. - Lắng nghe. ---------------------cd------------------------ TOÁN (Tiết28) LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: Biết: - Tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích đã học. Vận dụng để chuyển đổi, so sánh số đo diện tích. - Giải các bài toán liên quan đến diện tích. HS làm được các bài tập: BT1 (a,b); BT2, BT3. HS (K,G): vận dụng kiến thức làm bài tập nhanh, chính xác. -HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học. II.CHUẨN BỊ: - Bảng phụ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ 1. khởi động ( 3’) 2. Bài mới HĐ 1: Làm bài tập 1(a,b).8-9’ HĐ 2: Làm bài tập 2.8-10’ HĐ 3: Làm bài tập 3.8-10’ 3. Củng cố (2’) - Gọi 1 HS lên bảng làm bài 4 ,lớp làm vào vở nháp. - Giới thiệu bài, ghi đề. -Yêu cầu HS đọc đề và tự làm bài. -Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng và nêu rõ cách làm của một số phép đổi. - GV chốt . -Yêu cầu HS đọc đề và tự làm bài. -Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng và nêu rõ cách điền dấu. -GV chốt. -Yêu cầu HS đọc đề xác định cái đã cho cái phải tìm. -Tổ chức cho HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm. -GV theo dõi HS làm nhắc nhở HS còn yếu. -GV chữa bài của HS trên bảng lớp chốt lại cách làm, sau đó nhận xét bài. Nhận xét giờ học . Dặn dò. -3 HS lên bảng làm lớp làm vào vở. -HS nhận xét, cả lớp theo dõi bổ sung ý kiến. -HS đọc đề và tự làm bài. -HS nhận xét, cả lớp theo dõi bổ sung ý kiến. - H đọc đề bài và làm vào nháp. - H trình bày kết quả, lớp nhận xét. -HS đọc đề xác định cái đã cho cái phải tìm. -HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn sửa sai. - Lắng nghe. ----------------------cd------------------------ KĨ THUẬT: CHUẨN BỊ NẤU ĂN ( TiẾT 1) I.Muc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: -HS nªu ®­ỵc nh÷ng c«ng viƯc chuÈn bÞ nÊu ¨n. -HS biÕt c¸ch thùc hiƯn mét sè c«ng viƯc chuÈn bÞ nÊu ¨n. -Cã ý thøc vËn dơng kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ giĩp ®ì gia ®×nh. II.§å dïng d¹y häc: GV:Tranh ¶nh mét sè lo¹i thùc phÈm th«ng th­êng,bao gåm mét sè lo¹i rau xanh ,cđ,qu¶, thÞt,trøng,c¸.. mét sè lo¹i rau xanh,cđ,qu¶ cßn t­¬i. -Dao th¸i,dao gät. -PhiÕu®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp HS:Vë bµi tËp. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-KT Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1.Khởi động 2.D¹y bµi míi: H®1:X¸c ®Þnh mét sè c«ng viƯc chuÈn bÞ nÊu ¨n SG K H®2:T×m hiªđ c¸ch thùc hiƯn mét sè c«ng viƯc chuÈn bÞ nÊu ¨n a.T×m hiĨu c¸ch chän thùc phÈm: b.T×m hiĨu c¸ch s¬ chÕ thùc phÈm: H®3:®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp 5 3.Cđng cè dỈn dß: 3 ?Em h·y kĨ tªn nh÷ng lo¹i bÕp ®un ®­ỵc sư dơng ®Ĩ nÊu ¨n trong gia ®×nh. GV nhËn xÐt ,®¸nh gi¸ -Giíi thiƯu bµi H­ớng dÉn HS ®äc néi dung SGK ?Em h·y nªu c¸c chÊt dinh d­ëng cÇn cho con ng­êi TÊt c¶ c¸c nguyªn liƯu ®­ỵc sư dơng trong nÊu ¨n nh­ rau,cđ, qu¶,thÞt ,trøng,t«m c¸,®­ỵc gọi chung lµ thùc phÈm. a.T×m hiĨu c¸ch chän thùc phÈm -GV h­íng dÉn HS ®äc néi dung mơc 1 vµ quan s¸t h×nh 1(SGK) ?Dùa vµo h×nh 1,em h·y kĨ tªn nh÷ng lo¹i thùc phÈm th­êng ®­ỵc gia ®×nh em chän cho b÷a ¨n chÝnh -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK -NhËn xÐt vµ tãm t¾t néi dung chÝnh vỊ chän thùc phÈm (theo néi dung SGK) -H­íng dÉn HS chän mét sè lo¹i thùc ph¶m th«ng th­êng nh­ rau muèng,rau c¶i,b¾p c¶isu hµo,t«m,c¸,thÞt lỵn, nÕu chuÈn bÞ ®­ỵc mét sè lo¹i rau xanh,cđ,qu¶ t­¬i, b.T×m hiĨu c¸ch s¬ chÕ thùc phÈm -H­íng d©n HS ®äc néi dung mơc 2 (SGK) Tãm t¾t c¸c ý tr¶ lêi cđa HS:tr­íc khi chÕ biÕn c¸c mãn ¨n,ta th­êng thùc hiƯn c¸c c«ng viƯc lo¹i bá nh÷ng phÇn kh«ng ¨n ®­ỵc cđa thùc phÈm th«ng th­êng . ?Em h·y nªu vÝ dơ vỊ c¸ch s¬ chÕ mét lo¹i rau mµ em biÕt. ?ë gia ®×nh em th­êng s¬ chÕ rau c¶i nh­ thÕ nµo? -H­íng dÉn HS vỊ giĩp gia ®×nh chuÈn bÞ n©ĩ. GV chia HS thµnh c¸c nhãm kĨ -GV nªu ®¸p ¸n cđa bµi tËp 1,2,3.HS ®èi chiÕu kÕt qu¶ lµm bµi tËp -HS b¸o c¸o kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸.GV chèt: Bµi 3;Chän ý a,c, GV nhËn xÐt tinh thÇn th¸i ®é häc tËp cđa HS vµ khen ngỵi nh÷ng c¸ nh©n cã kÕt tètqu¶ tèt .Xem bµi sau. HS tr¶ lêi ,HS nhËn xÐt -HS nghe -HS l¾ng nghe -HS tr¶ lêi :c¸ , thÞt, ®¹u phơ ,mùc ,cµ chua,khÕ ,hµnh, rau -Hs nghe -HS ®äc néi dung 1HS -HS tr¶ lêi:c¸ ,thÞt , rau, cµ chua, nÐn -HS nghe bỉ sung -HS ®äc mơc 2: -HS nghe. HS th¶o luËn nhãm ®«i -HS tr¶ lêi khi s¬ chÕ rau c¶i. Gäi HS tr×nh bµy tr­íc líp HS nhËn xÐt bỉ sung HS nghe HS c¸c nhãm kĨ HS nghe VN xem bµi sau:NÊu ¨n ----------------------cd------------------------ TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN I.MỤC TIÊU: Biết viết một lá đơn đúng quy định về thể thức, đủ nội dung cần thiết, tình bày lí do nguyện vọng rõ ràng. HS (K,G): viết được lá đơn mạch lạc, rõ ràng, chặt chẽ. -Biết cách dùng từ xưng hô để tỏ thái độ lịch sự với nơi nhận đơn. II.CHUẨN BỊ: -Bảng phụ kẻ sẵn mẫu đơn. -Một số tranh, ảnh về thảm hoạ mà chất độc màu da cam gây nên. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: ND- TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. khởi động 5’ 2. Bài mới HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1:10’ HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập 2:20’ 3. Củng cố:(2’) Kiểm tra vở HS đã viết lại đoạn văn tả cảnh ở nhà tiết trước. -Nhận xét. Bài tập 1. -Yêu cầu 1 em đọc bài tập 1. -Gọi HS lần lượt trả lời câu hỏi: H: Chất độc màu da cam gây ra những hậu quả gì cho con người? -GV có thể cho HS quan sát tranh ảnh về thảm hoạ do chất đọc màu da cam gây ra(nếu có). -GV chốt lại ý kiến trả lời của HS Bài tập 2. -Yêu cầu 1 em đọc bài tập 2, xác định yêu cầu của đề bài. -Gọi 1 HS đọc chú ý về thể thức viết đơn. H:Tên lá đơn này là gì? H: Nơi nào nhận đơn? H: Em viết đơn để làm gì? H: Nếu được gia nhập, em hứa gì? -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung và những quy định, cách trình bày 1 lá đơn đã học ở lớp 3. -GV yêu cầu HS nhận xét đơn này phần nào giữ nguyên, phần nào phải thay đổi? -Yêu cầu HS viết đơn vào vở tập làm văn, 1 em lên bảng làm. -Gọi HS nhận xét bài của bạn trên bảng. -Tổ chức cho HS nối tiếp nhau đọc đơn. Cả lớp và GV nhận xét. - Nhận xét giờ học. Dặn dò - (Y,Tb) thực hiện, lớp nhận xét. -1 em đọc bài tập 1, lớp đọc thầm. -HS trả lời, HS khác bổ sung. -Quan sát tranh ảnh. -HS đọc bài tập 2, xác định yêu cầu của đề bài. -HS trả lời, HS khác bổ sung. -(Đơn xin nha nhập đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam) (Hội chữ thập đỏ trướng hoặc thị trấn Di Linh) (Để xin nha nhập đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam) -HS nhắc lại nội dung và những quy định, cách trình bày 1 lá đơn đã học ở lớp 3. (Giữ nguyên: Quốc hiệu, tiêu ngữ,thay đổi: Tên đơn lí do, cơ quan nhận đơn.) -HS làm bài vào vở, một em lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn trên bảng. -HS nối tiếp nhau đọc đơn, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. ----------------------cd------------------------ ¤LTV: TĐ : SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A- PÁC – THAI I.Mục tiêu. -Đọc trôi chảy toàn bài. -Đọc đúng các tiếng phiên âm, các số liệu thống kê. -Biết đọc bài với giọng thông báo rõ ràng, rành mạch, tốc đọ khá nhanh, nhấn giọng những từ ngữ thông tin về số liệu, về chính sách đối xử bất công người da đen và da màu ở Nam Phi; cuộc đấu tranh dũng cảm và bền bỉ của họ, thắng lợi của cuộc đấu tranh. *Hiểu được nội dung chính của bài: Vạch trần sự bất công của chế độ phân biệt chủng tộc. Ca ngợi cuộc đấu tranh chống chết độ a-pac-thai của những người dân da đen, da màu ở Nam Phi. II Đồ dùng dạy học -Tranh ảnh về nạn phân biệt chủng tộc, ảnh cựu tổng thống Nam Phi Nen –xơn Man-đê-la nếu có. -Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu. ND- TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Khởi động (3-5’) 2. Bài mới. (30’) - Giới thiệu bài. -. Luyện đọc - Tìm hiểu bài. -HDHS đọc đoạn văn bản có tính chính luận. 4. Củng cố dặn dò.(2’) -Gọi HS lên bảng kiểm tra bài. -Nhận xét học sinh. -Giới thiệu bài. -Dẫn dắt và ghi tên bài. -Cho HS đọc đoạn nối tiếp +Luyện đọc từ ngữ khó: a-pác-thai -Cho HS đọc chú giải và giải nghĩa từ. Cho HS đọc thành tiếng và đọc thầm. H: Dưới chế độ a-pác-thai, người da đen bị đối xử như thế nào? H; Vì sao cuộc đấu tranh chống chết độ a-pác-thai được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ. H; Hãy giới thiệu về vị tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới? -GV cho HS quan sát ảnh vị tổng thống. -Gv hướng dẫn cách đọc. -GV đưa bảng phụ đã chép đoạn cần luyện đọc lên và hướng dẫn -HS luyện đọc. -GV nhận xét tiết học. -Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc bài văn. Đọc trước bài tác phẩm của sin-lơ và tên phát xít. -2-3 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV. -Nghe. -HS nối tiếp nhau đọc đoạn 2 lần. -1 vaì HS đọc cả bài. -2 HS đọc chú giải. -3 Hs giải nghĩa từ. -1 HSkhá đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm. -Bị đối xử một cách bất công. Người da trắng chiếm 9/10 đất trồng trọt.. -1 HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm. -Đứng dậy đòi bình đẳng. Cuộc đấu tranh anh dũng và bền bỉ của họ cuối cùng đã giành được thắng lợi. -HS có thể trả lời: Những người có lương tâm, yêu chuộng hoà bình không thể chấp nhận sự phân biệt chủng tộc dã man. -Ông là một luật sư, tên là Nen-xơn Man-đê-la. ông bị giam cầm 27 năm vì ông đã đấu tranh chống chế độ a-pác-thai -HS luyện đọc đoạn văn. -3 Hs đọc cả bài. ----------------------cd------------------------ TOÁN(Tiết29) LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Biết: - Tính diện tích các hình đã học - Giải các bài toán liên quan đến diện tích. HS làm được bài tập 1,2. HS (K,G): Thực hiện nhanh, chính xác HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học. II. CHUẨN BỊ: GV: B¶ng phơ viết bài tập 2. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Khởi động 4’ Bài mới HĐ 1: Làm bài tập 1:12-14’ HĐ 2: Làm bài tập 2:12-14’ 3. Củng cố 2’ Gọi HS chữa BT4 tiết trước GV nhận xét -Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu của tiết học. -GV gọi HS đọc đề bài trước lớp, sau đó cho HS tự làm bài. -GV theo dõi HS làm bài, hướng dẫn thêm cho HS kém. -GV chữa bài của HS trên bảng lớp chốt lại cách làm, sau đó nhận xét bài. - GV gọi HS đọc đề bài trước lớp, sau đó cho HS tự làm bài. - GV theo dõi HS làm bài, hướng dẫn thêm cho HS kém. - GV nhận xét. - Củng cố nội dung bài. Dặn dò. - Thực hiện. - Lắng nghe. -1HS đọc đề bài trước lớp. -1 HS lên bảng làm bài, HS khác làm bài vào vở. -Nhận xét bài bạn sửa sai. -HS đọc đề xác định cái đã cho cái phải tìm. -HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn sửa sai. - Lắng nghe. ----------------------cd------------------------ ƠN TO¸N (tiÕt30) ¤N: LuyƯn tËp chung I.MơC TI£U: - Cđng cho HS vỊ so s¸nh c¸c ph©n sè, tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc víi ph©n sè, gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn diƯn tÝch h×nh, vỊ t×m hai sè khi biÕt hiƯu vµ tØ sè cđa hai sè ®ã. - HS thùc hiƯn ®­ỵc thµnh th¹o so s¸nh c¸c ph©n sè, tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc víi ph©n sè, gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn diƯn tÝch h×nh, t×m hai sè khi biÕt hiƯu vµ tØ sè cđa hai sè ®ã. - HS cã ý thøc tr×nh bµy bµi s¹ch ®Đp khoa häc.TÝch cùc häc tËp II.CHUÈN BÞ: GV:B¶ng phơ III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Khởi động 4-5 2.Bµi míi Bµi tËp 1 VBT-T38 5-7 Bµi tËp 2 VBT-T38 6-8 Bµi tËp 3 VBT-T38 6-8 3. Cđng cè DỈn dß 2-3 Bµi to¸n: TÝnh diƯn tÝch phÇn in ®Ëm trong h×nh vÏ bªn SGK. - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi. -Giíi thiƯu bµi: GV nªu yªu cÇu tiÕt häc. -Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi, x¸c ®Þnh y/c -GV hái: - Bµito¸n cho biÕt g×? - Bµi to¸n yc t×m g×? -Gäi 2 HS lªn lµm bµi ë b¶ng phơ, líp lµm vµo vë. - GV theo dâi giĩp ®ì hs yÕu. - GV ch÷a bµi cđa HS trªn b¶ng líp vµ nhËn xÐt HS -Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi, x¸c ®Þnh y/c -Yªu cÇu HS lµm bµi. -GV ch÷a bµi cđa HS trªn b¶ng líp vµ nhËn xÐt HS. Chèt , d¹ng to¸n, cho HS cßn lĩng tĩng. - HD häc sinh lµm t­¬ng tù BT2 - Ch÷a bµi, chèt d¹ng to¸n. - GV nhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng HS tÝch cùc trong tiÕt häc. -DỈn HS vỊ nhµ lµm bµi ë vë BT to¸n, chuÈn bÞ bµi tiÕp theo. -1 HS lµm ë b¶ng phơ, c¶ líp lµm ë giÊy nh¸p. -HS ®äc ®Ị bµi, x¸c ®Þnh y/c -HS tr¶ lêi, HS kh¸c bỉ sung. --1 HS lªn lµm bµi ë b¶ng phơ, líp lµm vµo vë. -NhËn xÐt bµi b¹n trªn b¶ng. -HS ®äc ®Ị bµi, x¸c ®Þnh y/c 1 hs lªn b¶ng lµmlíp lµm vµo vë. -NhËn xÐt bµi b¹n trªn b¶ng. - Th¶o luËn nhãm, tù gi¶i bµi vµo vë. ----------------------cd------------------------ Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2015 LUYỆN TỪ VÀ CÂU : ƠN TỪ ĐỒNG ÂM I. MỤC TIÊU: - ¤n vỊ từ đồng âm. -BiÕt ph©n biƯt nghÜa cđa tõ ®ång ©m ; ®Ỉt ®­ỵc c©u ®Ĩ ph©n biƯt ®­ỵc tõ ®ång ©m . -HS (KG): Nắm chắc kiến thức, lµm BT nhanh -HS biết dùng đúng từ đồng âm trong giao tiếp. II. CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ viết c¸c bµi tËp lªn b¶ng III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ND- TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Khởi động: 2’. Bài mới: HĐ1: Tìm hiểu phần nhận xét – rút ra ghi nhơ 10’ HĐ2: Làm phần luyện tập:20’ 3. Củng cố(2’) - Gọi 2 HS đọc ghi nhớ và lấy 2 VD - GV nhận xét. - Giới thiệu bài : - GV hướng dẫn HS làm bằng cách TLN Bài 1: Tìm và gạch chân các từ đồng âm trong các câu sau: a. Đậu tương - Đất lành chim đậu – Thi đậu . b. Bị kéo xe – 2 bị gạo – cua bị c. Sợi chỉ - chiếu chỉ - chỉ đường - chỉ vàng. d. C¬m thõa canh mỈn - ®ªm n¨m canh e. Ch¨n ®¬n gèi chiÕc ch¨n t»m ¨n c¬m ®øng Bài 2: Tìm 5 cặp từ đồng âm. Bài 3: Đặt câu với các cặp từ để phân biệt từ đồng âm đã tìm ở BT1. - Huy động kết quả. - Nhận xét và chốt KT -GV nhận xét. - Nhận xét giờ học. Dặn dò. - Lớp làm vào giấy nháp. - Lớp nhận xét. - Lớp lắng nghe. -HS đọc yêu cầu và tự làm bài vào vở. - HS trả lời, HS khác bổ sung. Lắng nghe. ----------------------cd------------------------ TOÁN (Tiết30) LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Biết - So sánh các phân số, tính giá trị biểu thức với phân số. - Giải bài toán Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Học sinh làm được các bài tập 1, 2 (a,d); 4. HS (KG): Hoàn thành các bài tập liên quan. -HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học. II. CHUẨN BỊ: - Bảng phụ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Khởi động: (2’) 2. Bài mới: HĐ1: Làm bài tập 1.10’ HĐ 2: Làm bài tập 2.10’ HĐ 3: Làm bài tập4.10’ 3. Củngcố: (2’) - Kiểm tra VBT của H. Nhận xét. - Yêu cầu HS đọc, xác định yêu cầu. -Yêu cầu HS nêu lại cách so sánh các phân số cùng mẫu số, khác mẫu số. -Gọi 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở. -GV chữa bài của HS trên bảng lớp và nhận xét HS. Yêu cầu HS đọc đề bài, xác định yêu cầu. -GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện các phép cộng, trừ, nhân, chia với phân số và cách thứ tự thực hiện phép tính trong một biểu thức. -GV gọi HS đọc đề bài trước lớp, sau đó cho HS tự làm bài. - GV theo dõi HS làm bài, GV chữa bài. - Nhâïn xét giờ học. Dặn dò. - mang vở G kiểm tra. -HS đọc, xác định yêu cầu. -HS nêu lại cách so sánh các phân số. -2 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở. - H nhận xét bài bạn - HS đọc, xác định yêu cầu. -HS nêu cách hiện các phép cộng, trừ, nhân, chia với phân số và thứ tự thực hiện phép tính trong một biểu thức. -Nhận xét bài bạn sửa sai. - HS đọc đề xác định cái đã cho cái phải tìm. -HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn sửa sai. - Lắng nghe. ----------------------cd------------------------ Thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2015 TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.MỤC TIÊU: - Nhận biết được cách quan sát khi tả cảnh trong hai đoạn văn trích (BT1). - Biết lập dàn ý chi tiết ch bài văn miêu tả cảnh sông nước. (BT2). HS (K,G): Lập được dàn ý rõ ràng, đủ ý.Trình bày dàn ý trước các bạn rõ ràng, tự nhiên. - Giáo dục HS yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: -Những ghi chép sau khi quan sát cảnh sông nước cụ thể. -Tranh, ảnh về cảnh sông nước. III: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Khởi động4’ Bài mới HĐ 1: Làm bài tập 1:10’ HĐ 2: Làm bài tập 2:25’ 3. Củng cố.(2’) Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nhận xét chung. -Yêu cầu 1 em đọc bài tập 1. -Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi với nội dung: * Đọc thầm 2 đoạn văn ở bài tập 1. * Trả lời các câu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 6.doc
Tài liệu liên quan